Magasin

TV2s valgkabal – en matematikers drøm?

TV2s valgomat fanger opp noe viktig ved valg av parti; at hva som avgjør partivalget kan variere med livssituasjonen. Men skal du bli trygg på partivalget ditt må du ta denne testen flere ganger. Mange flere ganger.

Valgkabalen er navnet TV2 har gitt sin valgtest foran årets stortingsvalg. Den er lagt opp omtrent som et kortspill: Du får fem nyanser du kan velge når du svarer på graden av enighet i spørsmål eller påstander. Hvert svar blir et kort som du legger seg under et symbol som viser hvor enig eller uenig (eller nøytral) du er til påstanden. Det ser ut som om man legger kabal, derav navnet. Efter at du har lagt kortet under et symbol viser hvilke partier som har samme standpunkt.

Hva gjør at man velger et parti?

Før du starter på valgomatens påstander må du velge tre saksfelt som er viktig for deg, av totalt ni. Her fanger TV2 opp noe viktig; at hvilke saker som er viktige for deg når du velger parti, kan variere med livssituasjonen. Det er ikke unaturlig at småbarnsfamilier er opptatt av barnehave, SFO, innholdet i skolen, eller skoleskyss. Eller at næringsdrivende er opptatt av skattesystemet, byråkrati og skjemavelde. For noen kan partiets frontfigur eller førstekandidat være en viktig motivasjon for å stemme, eller regjeringsalternativet partiet inngår i. Man kan også velge et parti fordi man stemmer mot noe annet; f.eks regjeringsalternativet. Hos TV2 er det som nevnt saksfeltene du må prioritere, før du svarer på spørsmål som gir deg de tre partiene du er mest enige med.

Efter hver runde får man opp hvilke tre partier som du er mest uenig med. Før selve resultatet efter å ha svart på alle tre saksfeltene du har prioritert får du opp en melding om rundens comeback; altså et parti som gjorde det dårlig i første runde, men har klatret oppover i de to neste rundene. Selve resultatet viser den prosentvise enigheten med partiene du får som topp tre. Den viser også hvem du er enig og uenig med i ulike påstandene du har svart på.

To utfordringer

Det er imidlertid to utfordringer med TV2s valgomat. Den første er at man er sjelden like enig med det foretrukne partiet på alle områder. Som Venstre-medlem er jeg f.eks mest uenig med Venstre i kulturpolitikken. Det betyr at TV2s valgkabal kan komme til å gi deg ulike råd om hvilket parti du bør stemme på, ut fra hvilke tre saksfelt du oppgir som viktige for deg før du starter på testen.

Kombinatorikk er et tema innen matematikken. Man kan regne ut hvor mange kombinasjoner du kan velge av de ni ulike saksfeltene. Til sammen er det 504 kombinasjoner. Er du klar til å ta TV2s test så mange ganger for å bli fullstendig trygg på partivalget ditt? Dette er den andre utfordringen med denne partitesten. Mange tenker ikke over at man ikke er like enig med et parti på alle områder, og dermed at slik TV2s valgtest er lagt opp kan man ta den mange ganger for å få et råd.  

Jeg skal vise med mine egne prioriterte områder hvor ulikt valgomaten slår ut for min del.

Sjonglering med kombinasjoner av temaer

Valgkabalen inneholder følgende temaer: Samferdsel, klima/miljø, Skole og utdanning, barn og familie, innvandring og integrering, helse og omsorg, skatt, økonomi og arbeid, lover og straff, distrikt og demokrati.

Jeg valgte først Skatt/økonomi/arbeid, innvandring og integrering, og klima og miljø som viktige temaer. Jeg var mest uenig med SV, MDG og Rødt om temaet skatt, økonomi og arbeid. Jeg var mest uenig med Venstre, Ap og SP om temaet innvandring og integrerer. Efter å ha svart på spørsmål om klima og miljø gjorde MDG et comeback. Og resultatet efter disse tre temaene ble at jeg fikk Venstre som nr 1 med 59 prosent, Høyre som nr 2 med 54 prosent og MDG som nr 3 med 49 prosent.

Så valgte jeg Lover og straff, distrikt og demokrati, samt skole og utdanning som viktige temaer. Jeg var mest uenig med KrF, Rødt og Sp om lover og straff. Jeg var mest uenig med SV, Ap og MDG om distriktspolitikk og demokrati. Resultatet efter disse tre temaene ble Høyre som nr 1 med 62 prosent, FrP som nr 2 med 57 prosent, hårfint foran Venstre som nr 3 med 56 prosent.

For å ha svart på alle temaer valgte jeg tilslutt Samferdsel /barn og familie /Helse og omsorg. Jeg var mest uenig med FrP, Ap og SP om samferdsel, mest uenig med KrF, Rødt, MDG og SV om barn og familie (mens FrP gjorde comeback). Resultatet efter å ha svart på de tre siste temaene var at jeg fikk Venstre som nr 1 med 74 prosent, Høyre ble nr 2 med 63 prosent og FrP med 48 prosent.

Her kan jeg enten vekte en førsteplass med 3 poeng, 2.plass med 2 poeng og tredjeplass med tre poeng. I ovennevnte kombinasjon av temaer vil da V og Høyre havne likt ut med 7 poeng hver. Slår jeg sammen prosentandelen enighet og deler på tre vil Venstre komme ut som nr 1 foran Høyre og FrP.

Vil annen kombinasjon av temaer gi andre resultater?

Når jeg nå har svart på alle spørsmål i TV2s valgkabal er spørsmålet om en annen kombinasjon av temaer/saksfelter vil gi andre anbefalinger om hvilket parti jeg bør stemme på?

Jeg synes fortsatt at skatt/økonomi/arbeid og innvandring og integrering er viktige temaer, men tar nå med distrikt og demokrati. Da får jeg følgende resultat: Jeg ble mest enig med Høyre med 56 prosent, FrP ble nr 2 med 53 prosent foran Venstre med like stor grad av enighet. Endringen er dramatisk: Med miljø og klima blant tre prioriterte temaer var V nr 1 med 59 prosent, Høyre som nr 2 med 54 prosent og MDG som nr 3 med 49 prosent.

Hva om jeg prioriterer temaene skatt/økonomi/arbeid, lover og straff, og skole og utdanning? Da får jeg Høyre som nr 1, FrP som nr 2 og Venstre som nr 3. Med disse temaene er jeg 70 prosent enig med Høyre, 68 prosent enig med FrP og kun 48 prosent enig med Venstre.

Hva med kombinasjonen av temaene klima og miljø, skole og utdanning, og barn og familie? Da får jeg Venstre som nr 1 med 67 prosent, Høyre som nr 2 med 61 prosent og FrP som nr 3 med 51 prosent.

Poenget mitt med å vise disse variasjonene er ved å bytte prioriterte temaer vil jeg få til dels helt andre råd om hvilket parti jeg burde stemme på. Tydeligvis burde jeg vurdere Høyre istedenfor Venstre, og i de kombinasjonene jeg har testet kommer FrP ut som en god nr 3 istedenfor MDG.

Mulighetene er imidlertid mange. Ifølge en kombinatorikk-kyndig er kombinasjonsmulighetene for de ni temaene i TV2s valgkabal hele 504.

Totalt inneholder de ni temaene til sammen 98 spørsmål/påstander. Dersom du tar testen tre ganger, med samtlige prioriterte saksområder (slik jeg gjorde), vil du ha svart på ca 4 ganger så mange spørsmål som i hver av de tidligere valgtestene i denne serien. Da har du i hvert fall dekket de fleste tenkelige og utenkelige saker partiene er opptatt av. Om du får en god nok anbefaling om hvilket parti som best passer dine meninger avhenger av kombinasjonen av saksområder du har svart at er viktig for deg.

Efter denne testen tror jeg det passer å avslutte med et lykke til!

Vurdering av Nettavisens partitest (04.07)

Vurdering av NRKS partitest (02.07)

Vurdering av Aftenpostens partitest (28.06)

Vurdering av Dagbladets partitest (26.06)

Mest lest

Arrangementer