Kommentar

Dropp resirkulering, bruk gummi

Klimaendringene er reelle. Panikken er også reell. Dersom det er slik at jorden og dens klima er truet på grunn av menneskeskapt drivhuseffekt, så bør man forvente støtte til tiltak som virker og ikke billig symbolpolitikk.

Spesielt er resirkuleringsfanatikerne i vinden. Det er essensielt at vi sorterer og resirkulerer. Visstnok. Det diskuteres om det faktisk er noen vits. Lene Johansen argumenterer mot sortering av plast, men fikk svar fra mennesker som arbeider med kildesortering. Slik sortering har uansett mer effekt for menneskers gode samvittighet enn for klimaet.

Mennesker elsker å gjøre ting som gir en følelse av å bidra til å redde verden. Eller til et hvilket som helst annet godt formål. Det fører til mye rart.

Det som virkelig påvirker klimaet

For noen få år siden kunne vi lese i Aftenposten at Færre barn gir størst klimaeffekt. Et poeng som har fått lite oppmerksomhet. Bakgrunnen for oppslaget var denne forskningsrapporten. Hvor solid og nøyaktig rapporten er, har jeg ikke sjekket, men resultatene er så klare at den må ha store feil for å svekke budskapet i denne kommentaren.

Her har jeg fremstilt svaret grafisk:

Dette er en grafisk fremstilling som artikkelforfatteren har laget selv basert på Figure 1 i rapporten nevnt ovenfor. Tallene er grove tilnærminger.

Det er én ting som slår alt annet når det gjelder å begrense din klimapåvirkning. Det å få etterkommere som også gjør alle de tingene som fører til utslipp av CO2, er mye viktigere enn alt annet du gjør.

Jeg forstår selvsagt at mennesker får barn. Selv de mest hardcore folkene i MdG har jo formert seg som bare det. Partiets leder Une Bastholm har fått barn. Det har minst en av de to nestlederne (Arild Hermstad), førstekandidat i Oslo (Lan Marie Berg) og byråd for byutvikling i Oslo (Hanna E. Marcussen). Det var det jeg fant på 5 minutters googling. Så det er tydelig at det å begrense klimaendringene er bare én av mange verdier. Deres handlinger viser tydelig at egen lykke er viktigere enn hensyn til klimaet. Noe som er både forståelig og menneskelig. Det hjelper ikke å ta tog og resirkulere hvis du får barn. Du havner uansett stort i minus når det gjelder påvirkning på klimaet.

Det problematiske er dobbeltmoralen

Jeg ønsker virkelig at de nevnte menneskene i MdG får et godt familieliv. Den hetsen som blant annet Berg utsettes for, er ufordragelig. Politisk uenighet bør ikke føre til at man behandler andre mennesker dårlig.

Det er imidlertid mye dobbeltmoral når det gjelder politiske valg. Ikke bare når det gjelder klima. Det finnes mange varianter av «du kan redde ditt eller datt for 5 kroner». Og så tar man en dyr halvliter til samtidig som man snakker stygt om dem som ikke har samme syn på solidaritet.

Mange skremmer med forferdelige konsekvenser av klimaendringene. Mange mener det haster med store tiltak. De mener at det både finnes et politisk og et personlig ansvar for å leve på en klimavennlig måte. I slike tilfeller er det lite troverdig å foreta store valg som har ekstrem negativ klimaeffekt, ut fra egne egoistiske ønsker. Det viser en dobbeltmoral.

Man bør innrømme at bekjempelse av klimaendringene er kun et av mange mål, og at det må foretas en kost-nytte vurdering av tiltakene. Det ligger utenfor rammene for denne kommentaren å gå inn på drivhuseffektens betydning på klimaet, utover å si at jeg gleder meg til å lese den neste sammenfatningsrapporten til IPCC.

Lev som du ønsker å leve

Det er ikke bare barn som påvirker klimaet. Fly bidrar faktisk ganske mye til utslipp av CO2, mye mer enn resirkulering. For et menneske krever det omtrent 700 år med resirkulering for å ha like stor effekt som en flyreise tur-retur Oslo til San Francisco. Dropp resirkulering hvis du flyr!

Selv har jeg ikke barn. Det betyr at jeg kan leve nøyaktig som jeg vil og likevel ha mindre påvirkning på klima enn alle dere som har barn. Jeg flyr med god samvittighet. Jeg spiser kjøtt med god samvittighet (når det gjelder klima, jeg er mer ambivalent når det gjelder dyrevelferd). Jeg bruker ikke tid på resirkulering.

Jeg tar fakta på alvor. Jeg er opptatt av ting som virker. Jeg synes det er rart at folk som driver med resirkulering gladelig flyr for å spare tid.

Et siste poeng. Hvis du er redd for klimaendringene, så skaff deg gjerne en ønsket familie. Unngå imidlertid enorme klimaavtrykk ved et uhell. Bruk kondom.

Er du klimabevisst, bør du bruke gummi, men ikke resirkuler den.

Mest lest

Arrangementer