Kommentar

Ytringsfridomen vann Neil Young vs Spotify

Liberalaren har tidlegare denne veka skrive om Neil Youngs freistnad på å få Joe Rogan sparket av Spotify.

Neil Young skal la Joe Rogan være i fred!

I heard ol’ Neil put her down

Spotify har handtert det gjennom å leggja ein merkelapp på ALT innhald som tek for seg pandemien.

Joe Rogan har vore seg sjølv og har lagt ut ein kjapp Instagram-video der han fortel kritikarane kva han eigentleg held på med. Den avsluttar han med å be om unnskyldning til dei som han har klårt å erta på seg og takkar dei som lyttar til han regelmessig. Det er sånn vaksne menneske handterer usemje og debattar. Det er sånn ytringsfridom og sunne offentlegheiter skal fungera.

Me i Liberaleren får berre slutta oss til konklusjonen som Nick Gillespie har trekt: Ytringsfridomen vann denne runden.

Mest lest

Arrangementer