Kommentar

Jeg er ikke bare liberalist

Siden jeg ble liberalist for mer enn 30 år siden, har jeg brukt mangfoldige timer på å kjempe for de liberale idéene. Sannsynligvis har jeg brukt mange 10-tusentalls timer på dette. Kampen for et fritt samfunn og individuelle rettigheter er svært viktig for meg.

Vi mennesker eksisterer imidlertid ikke i et prinsipielt vakuum. Det skjedde noe med meg da jeg oppdaget at liberalisme handlet om mennesker og ikke prinsipper. I motsetning til de fleste som i slike stunder blir mer konservative, så ble jeg mer hardcore liberalist. Det bør da være lettere å ofre en tanke enn et menneske?

Selve liberalismen er minimalistisk. Den forteller oss svært lite om det meste. Den gir bare mennesker retningslinjer for hvilke virkemidler som passer seg mellom mennesker. Det eneste som bør være forbudt er ting som krenker andres individuelle rettigheter. Det vil si slike ting som ran, mord og skatt.

Nå er det riktignok slik at de fleste gir liberalismen utvidet innhold. Dette skjer ofte ubevisst. La meg ta et eksempel.

De ubevisste utvidelsene

Jeg kjenner svært få, liberalister eller ikke-liberalister, som ikke mener at en fri markedsøkonomi er en helt sentral del av liberalismen. Jeg er blant dem som mener at dette er en viktig del av det jeg kjemper for.

Markedsøkonomi er imidlertid ikke en nødvendig konsekvens av individuelle rettigheter med selveierskap til egen kropp og fysisk eiendom. Det er ingenting i minimalistisk liberalisme som tilsier at markedsøkonomi er en nødvendighet. Det liberalismen sier er at en fri markedsøkonomi ikke skal være forbudt siden den ikke krenker individuelle rettigheter. På samme måte som liberalismen ikke forbyr frivillig deling av goder uten betaling eller økonomiske interesser

Liberalismen kan like gjerne konstrueres rundt en tanke om at alt skal deles frivillig uten betaling. Frivillig altruisme er helt kompatibelt med en snever liberalisme. Istedenfor at liberalister for eksempel argumenterer for at det bør være lov til kjøpe og selge sex, kan det konstrueres tilsvarende tanker om at det er like naturlig at man gir vekk seksuelle tjenester. Hvorfor skal ikke seksuelt attraktive dele sine goder? Det blir nok spennende annonser. Det er like mye i tråd med liberalistiske rettigheter som kjøp og salg. Og de fleste vil nok hevde at ikke-kapitalistisk sex er bedre enn kjøpt og betalt samvær.

Likeledes kan det argumenteres for at man skal gi vekk mat og klær til dem som trenger det, uten at man tar seg betalt. Det er jo slik det fungerer i mange sammenhenger med venner og familie. Det er få som har budrunder om ribba på julaften. Det ville jo vært litt corny. Med familiens økonom som spekulerer i de andres preferanser når det gjelder marginal nytte.

Liberalister er mennesker med holdninger

Nå er jeg en av dem som mener markedsøkonomi er en naturlig del av det liberalistiske tankegodset. Og det er fordi at selv om jeg er tilhenger av individuelle rettigheter, er jeg ikke bare tilhenger av individuelle rettigheter. Liberalismens mål er å gi mennesker gode og fine liv, og det at alle mennesker har like rettigheter, er en sentral del av dette.

Det er ingen hemmelighet at jeg ønsker null skatt. Samtidig har jeg argument for at det er bedre å leve i New York med skatt enn i en bunkers i en ørken uten skatt. Det gode liv handler ikke bare om en ting, en form for ikke-aggresjon.

Jeg vil leve i et samfunn med andre mennesker. Med kultur, mangfold og toleranse. Med en markedsøkonomi som gjør at goder som ikke fantes for et århundre eller to siden er tilgjengelige for en billig penge. Jeg vil leve i et samfunn der mennesker ikke dør av sykdommer som lett kan utryddes ved hjelp av vaksiner, operasjoner eller genbehandling. Jeg vil leve i et samfunn der mine homofile venner ikke behandles dårlig på grunn av sin seksuelle legning eller flotte ungdommer diskrimineres ut fra sin hudfarge, kultur, religion eller nasjonale opphav.

Jeg vil leve i et samfunn med mennesker som er gavmilde, har integritet, er ærlige og rause. Jeg har klare oppfatninger om hva dette innebærer. Det inkluderer respekt for mennesker som oppfører seg bra, og avstandstagen fra dem som ikke gjør det. Det innebærer støtte til gode og positive tiltak som Pride og å ta avstand fra brenning av bøker. Det innebærer å behandle dyr og mennesker godt og å ta avstand fra folk som mishandler dyr eller behandler andre som dritt.

Det handler om å leve et godt liv der kampen for selve liberalismen er viktig, men ikke alt. Det innebærer å ikke være likegyldig til alt som ikke er snever liberalisme.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer