Kommentar

Farlig overvåkning

Det er så lett å la seg lokke med når man skal stoppe kriminelle. Regjeringen vil la e-tjenesten avlytte norsk datatrafikk dersom de selv mener det er «nødvendig». Det er jo bare de som gjør noe galt som har noe å frykte og stopper man jo kriminalitet er dette bra. Monn det!

Det er ekstremt viktig å ikke gi mennesker tillatelse til å gjøre det som er nødvendig. Av mange grunner. Det ene er at det fort blir dyrt og ineffektivt hvis man ikke har begrensninger. Se bare for deg om man gir rånere fri tilgang til så mange biler som de synes er nødvendig.

Det andre er at folk alltid vil gjøre for mye. Er man involvert i noe, så finnes det sjelden grenser for hva som man ønsker å bruke av virkemidler. Hensikten helliger middelet.

For det tredje blir muligheter ofte misbrukt. Info brukt til en ting blir ofte brukt til andre formål.

Overvåkning er en slippery slope. Hele tiden blir grensene skjøvet på av hensyn til det gode. Datalagringsdirektivet er et godt eksempel, og nå er tydeligvis ikke dette heller nok.

Forslaget har støtte i blant annet Høyre. Hvor er de i det partiet som var mot datalagringsdirektivet? Er de alle blitt en del av Ernas klubb for at staten er god og kan løse alle problemer?

For å sitere en gammel liberalistvenn av meg: Virkemidlene for å bekjempe kriminalitet kan bli så harde at virkemidlene i seg selv er kriminelle. Vår personlige frihet kan ikke beskyttes ved å la myndighetene få vide fullmakter til å overvåke innbyggerne. Jeg bør ha rett til å sende data hvor jeg vil uten at noen kan overvåke disse. På samme måte som man ikke har rett til å åpne papirbrev som jeg sender til mine venner.

Mest lest

Arrangementer