Stikkord: masseovervåkning

Måling til besvær

SSB sin kost-nytte vurdering svarar ikkje på det viktigaste spørsmålet. Korfor skal vi kvantifisere desse tinga? Kva nytte har SSB og samfunnet av det

Mest lest

Arrangementer