Kommentar

Restriktiv innvandringspolitikk er sosialisme

Av og til bør man skrelle vekk all retorikk og slå fast kjernen i et politisk spørsmål. Få vekk alt det uinteressante og stå igjen med det grunnleggende.

Det essensielle spørsmålet er dette: Hvem skal bestemme hvor mennesker skal få lov til å bo og arbeide?

Det liberalistiske svaret er at det har den enkelte rett til å velge selv. Enhver har rett til å kjøpe eller leie en bolig hvor vedkommende vil og bosette seg i denne. Uansett hvor i verden denne er. Punktum. Enhver har rett til å søke seg en jobb eller starte en business hvor vedkommende vil. Uansett hvor i verden dette er. Punktum. Enhver har rett til å selge eller leie ut sin bolig til hvem vedkommende vil eller ansette hvem hen vil. Uansett hvor i verden kjøperen eller arbeidstakeren kommer fra. Punktum.

Markedsmekanismer bestemmer priser på boliger og tilgang til arbeidsplasser. Hvert individ har frihet og ansvar for selv å velge hvor vedkommende ønsker å leve.

Det sosialistiske svaret er at det er staten som skal bestemme hvor man har rett til å bosette seg eller arbeide ut fra hva som staten mener er best for samfunnet. Planøkonomi styrer hva som man tror er lønnsomt for fellesskapet, og individer har kun frihet til å velge i den grad deres ønsker sammenfaller med hva myndigheten mener er det beste.

Konservative vil ha det akkurat slik det er, med små justeringer.

En restriktiv innvandringspolitikk passer rett inn i beskrivelsen av hva sosialister ønsker seg. En styrt innvandringspolitikk basert på en planøkonomisk vurdering av hva som politikerne tror lønner seg. Så enkelt. Noen sosialister er mer restriktive og andre mer liberale, men de mener alle at det er politikkens oppgave å styre hvem og hvor mange som Norge bør å ta imot.

For liberalister er det annerledes. Liberalere støtter individers rett til å bo og arbeide hvor man vil, og vil dermed ha fri innvandring. Så enkelt. For liberalister handler det ikke om å ta imot mennesker, men å fjerne et urettmessig forbud mot å flytte dit man vil.

Du finner flere artikler om innvandring på vår temaside om innvandring.

Mest lest

Arrangementer