Innvandring

Alt for mye innvandringsdebatt tar utgangspunkt i innvandring som et problem. Vi ser på innvandring som et gode.

Dette står om innvandring i Liberalerens redaksjonelle linje:

«Liberaleren er innvandringsvennlig. Staten skal ikke bestemme hvor mennesker skal bo eller jobbe. Vi arbeider for en verden der mennesker kan flytte hvor de vil, både innad i land og mellom land. Migrasjon er en positiv kraft for en bedre verden.»

På denne siden har vi samlet en rekke gode artikler og kilder om innvandring.

Fra arkivet