Debatt

Om strømlinjeforming av Liberalistene og å gjete katter

K-E Baade skal ha takk for viktige innspill om Liberalistenes omdømme og hans utstrakte hånd for politisk samarbeid et par kommunevalg frem i tid. Jeg tror at disse synspunktene virkelig er verdt å ta med seg. Siden min tidligere kommentar nevnes i ingressen våger jeg meg på å svare, til tross for min svært lite fremtredende rolle i partiet Liberalistene.

For det første er det klart at for å få appell blant velgere må Liberalistenes politikk strømlinjeformes – for å fortsette bilallegorien fra min forrige kommentar.

AI-generert sportsbil
Liberalistene – behov for strømlinjeforming.

Liberalister er jo frihetselskende og tolerante folk, så på en måte er det ikke rart at det dukker opp meningsbærere av odde synspunkter. Å samle liberalister kan være som å forsøke å gjete katter. Når mennesker er ideologisk motiverte kan det også være vanskelig å skille ideologisk visjon fra praktisk politikk. Det første er en forestilling som eksisterer i idéenes verden, mens en politikk som skal virke her og nå krever pragmatisme. Jeg kan selv reagere på standpunkter som jeg støter på blant Liberalistenes støttespillere som jeg ikke opplever som så relevante. Et eksempel kan være at om du ikke er så glad i fiat-penger, så er det en smal sak å skaffe seg eksponering mot gull eller krypto. Tar vi for oss pandemihåndteringen, så var jeg skeptisk til tvang, opprettholdelse av faglig ubegrunnede smitteverntiltak og ikke minst utdelingen av skattebetalernes penger til kapitalister. Om noen var skeptisk til vaksiner, noe som ikke behøver å være irrasjonelt, var det ikke noe problem. Det var ingen vaksinetvang i Norge.

Liberalistene trengs. Liberalistene trengs først og fremst som en virkelig opposisjon til det etablerte politiske Norge. Opposisjon mot det etablerte politiske Norge trengs fordi Norge er i ferd med å bli et vanlig land. Et vanlig land med en aldrende befolkning og forgubbing av distriktene. Jeg har ikke tiltro til de etablerte partienes evne til å mestre disse utfordringene. Pengebruken må ned. Jeg kunne kanskje vært klarere på dette under omtalen av forarbeidene til ny perspektivelding, men tallenes tale virket bare altfor klar.

Liberalistisk klimapolitikk; det er lett å tenke at klima er en akilleshæl for Liberalistene. Eksterne virkninger svekker effektiviteten av markedsløsninger, som er viktig for liberalister. Det behøver ikke å være slik – noen tiltak er lette å svelge. Eiendomsrett er løsningen på allmenningens tragedie, som er relevant for å løse klimautfordringene. Markedshermende løsninger er lette å svelge, se eksempelvis mitt eget argument for at CO2 sertifikater er langt å foretrekke fremfor statlige klima-såkorn-fond, som Nysnø, fra min artikkel om hva eier staten. Viktigst er imidlertid poenget om at en liberalistisk politikk fører til at produksjon er effektiv. Vi sliter ikke ned klimakapitalen på ulønnsom produksjon. Liberalister har mye å bidra med hva angår klima og forurensning.

Noen sider av Baades narrativ er ikke rett. Hva jeg opplever som folks holdning til Liberalistene handler om at partiet ikke har realistiske alternativer til velferdsstaten. Jeg lister opp en rekke ting egen kommentar, også miljøhensyn. Jeg opplever derfor at det er en slags tilsnikelse i Baades kommentar der han søker å få Liberalistene til å handle om ting som er sære, men som ikke er vesentlige og som ikke handler om partiets politikk.

Venstre og samarbeid. Jeg er positiv til Venstre. Jeg får anbefalt Venstre i høyt på listen i valgomater. På topp når tullepartier er utelatt. Mitt eldste barn stemte Venstre i år. «Et supert valg» kommenterte jeg. Selv ser jeg Liberalistene som Super-Venstre. Baade har derfor kanskje rett i at for 2027-valget kan det være noe å snakke om for Liberalistene og Venstre.

2025-valget er tiden for å få ut det store narrativet. Det er Liberalistenes sjanse til å peke ut en annen retning for Norge. Det er muligheten til å gjøre partiet til et attraktivt alternativ for folk med liberale holdninger og en rasjonell tilnærming til hvordan Norges politikk skal innrettes. Det er tiden for å tillate annerledes liv og andre valg for den enkelte. Det innebærer i stor grad å ta velgere fra partier som Venstre, Høyre og andre. Vi samles på valen allerede i neste valgkamp.

Til slutt vil jeg bare gjenta at Baades kommentarer er i høy grad velkomne. I forkant av neste stortingsvalg skal Liberalistene vedta et nytt program. Å få perspektiver utenfra er viktige i en slik prosess.

Semper lib.

Mest lest

Arrangementer