Kommentar

Mye fungerer bra i Norge

Norge og Norden har fremstått som et sosialdemokratisk fyrtårn i verden. Til tross for dette er det faktisk mye som fugerer bra i Norge. Denne gangen vil jeg ta Javier Milei som sannhetsvitne. Åpne markeder og rettsvesen trekker opp, skattetrykket trykker ned.

De nordiske landene scorer høyt på indekser for økonomisk frihet, og enda bedre på indekser for individuell frihet generellt. Det er i stor grad et sterkt rettsvesen og markeder som er åpne for konkurranse som trekker opp bildet. Skattetrykket i de nordiske landene er derimot svært høyt, og holder de nordiske landene tilbake, i tillegg til andelen offentlig eierskap i næringslivet.

Skjermdump fra YouTube
Javier Milei kommenterer at det bare er skattenivået tilbake av nordisk sosialisme.

Et artig perspektiv på dette fant jeg i en gammel TEDx TALK med Javier Milei, nå president i Argentina. Milei forteller i om sitt kjærlighetsforhold til kapitalismen, men kommer også inn på de nordiske landene (se video nederst – den er spanskspråklig, men er tekstet på engelsk for dem som ikke er så støe i spansk).

Det er klart at åpne markeder og et fungerende rettssystem som beskytter partene i kontrakter er viktig. Det er et fint sted å begynne. Skattetrykket er også et problem. Selv en velmenende tyrann kunne ikke unngå at skattekilene som er forbundet med nesten alle skatter, fordreier prissignalene i økonomien.

Et annet poeng som finanspolitikkutvalget var inne på er at det skjer en fordreining i folks konsumkurve når staten blir stadig rikere og folk bli fattigere. Folk får rett og slett for mye offentlige tjenester per enhet privat konsum. Altså for mange F35 og for få sydenreiser med Norwegian.

Løsningen på dette gir seg selv. La folk få del i den økte nasjonale rikdommen. Er det ikke rart at Norge med sine høye offentlige inntekter også har et så høyt skattetrykk? Dette kan lett gjøres ved å redusere skattene. Noe mer radikalt kan du tenke deg at folk får direkte tilgang til avkastningen på Oljefondet i form av direkte utbytter.

Effekten av dette er ikke bare å skape høyere levestandard for folk flest, men å bre grunnen for ny økonomisk vekst. Produktivitetsveksten i norsk økonomi er anemisk. Det blir lite økonomisk vekst uten produktivitetsvekst. Det blir ikke mer velferd uten økonomisk vekst. En økonomi med et lavt skattetrykk legger til rette for at kreativiteten spinner fritt med ny vekst som resultat.

Kan det hende at dette går ut over fordelingen av godene i samfunnet? Jo, det er klart, men mulighetene for å lage en større kake kan gi de fleste bedre liv. Tilbake til Milei: han gjør poenget at kapitalismen er en maskin for å løfte folk ut av fattigdom. Folk i relativ lav-inntekt i en fri økonomi har det gjerne bedre enn eliten i en ufri økonomi. Ved å vri på et spansksprålig ordtak sier han: Es mejor ser cola de León que cabeza de Ratón.

¡Viva la libertad, carajo!

Mest lest

Arrangementer