Kommentar

Er det ikke bra med færre barn?

Jeg vokste opp i en tide der mange hadde frykt for overbefolkning. Noen som for eksempel Julian Simon, argumenterte mot dette. Jeg leste ham med stor interesse. Han viktigste og mest kjente bok var The Ultimate Resource som vi inkluderte i vår liberale kanon.

Den boken jeg leste først, var imidlertid Population Matters som kom ut i 1990, og jeg husker spesielt noe fra innledningen. Simon skriver om hvorfor folk er redde for befolkningsvekst. Et av hans svar er at folk er generelt redde for endring. At verden skal bli varmere eller kaldere, at oljeprisene skal bli høyere eller lavere og at det skal bli flere eller færre mennesker. Det ønskede er en stabil befolkning.

Nå er ikke folk lenger redde for at det skal bli for mange mennesker. Nå er frykten at vi skal bli for få. Og ikke minst at det skal bli mange gamle og få unge. Mye kan skrives om dette. Det kommer nok fremtidige artikler som tar for seg ulike perspektiver ved problemstillingen. Jeg har imidlertid tenkt å skrive litt om hva dette har med innvandring å gjøre.

Jeg skal ikke skrive om det folk automatisk tenker på når det blir færre barn. At man kan fylle på her i Norge med unge mennesker født i andre land. Jeg synes selvsagt dette høres fint ut siden jeg er en innvandringsliberaler, og ikke er bekymret for innvandring.

Det jeg merker meg er imidlertid at mange som er bekymret for en synkende befolkning, ikke ønsker innvandring siden innvandring visstnok er ulønnsomt. Hvis du ser bort fra alle useriøse måter å regne på, så er det en kilde som støtter opp om dette, Brochmann-utvalget, nærmere bestemt denne rapporten. Den inneholder imidlertid et poeng som er viktig når det gjelder barnefødsler. Se disse tabellene:

Integrasjon og tillit, s. 156-157.

Det er nemlig ikke slik at det bare er innvandrere som visstnok er ulønnsomt, men også norskfødte. Så den samme rapporten som «legitimerer» færre innvandrere, «legitimerer» på samme måte færre barnefødsler i Norge. Barn er ulønnsomme, og vi klarer oss nok derfor bedre uten dem. Eller? På samme måte som vi klarer oss uten innvandrere? Kanskje er det slik at endringer ikke er så farlige?

Det liberale svaret er at mennesker ikke er farlig, enten de har kommet inn i Norge gjennom en fødsel eller gjennom innvandring.

Mest lest

Arrangementer