Nyheter

FpU forble mot norsk EU-medlemskap

Søndagen startet med resten av programdebatten. Det var en viss spenning knyttet til norsk medlemskap i EU. Forslaget om ja til EU fikk 30 stemmer, mens 60 stemte mot. For fire år siden var det kun en håndfull i FpU som stemte for EU.

Påtroppende og avtroppende 1. nestleder var på hver sin side i debatten om norsk medlemskap i EU.

Lars Barstad Løvold og Ole Jakob Warlo

Etter at alle endringsforslagene til programmet er vedtatt, pleier programmet som helhet å bli enstemmig vedtatt. Denne gangen var det først 12, deretter 3 som stemte mot programmet. Dette kan være et utslag av at man i motsetning til tidligere stemmer anonymt slik jeg omtalte i går.

Vedtekter og resolusjoner

Vedtekter er ofte kjedelige saker. Det er imidlertid også her langsiktig innflytelse sikres. Gjerne en maktkamp mellom sentralleddet og fylkeslagene. Så også i FpU, og denne gangen handlet det mest om landsstyrets sammensetning. Det at det kreves 2/3 flertall for å få noe vedtatt, gjør det lett å få et forslag blokkert. Et forslag om å redusere antall medlemmer i landsstyret ble vedtatt med knapp margin, 67 mot 28 stemmer. Det skyldes nok at tilhengerne gjorde det kloke valget å ikke argumentere for forslaget.

To andre forslag falt, et om å gi hele sentralstyret stemmerett i landsstyret og et om å endre sammensetningen til valgkomiteen. Kasper Johansen som er nyvalgt medlem i sentralstyret argumenterte på den seirende siden til det første av disse forslagene. En hvisket til meg etterpå at han nok har ombestemt seg etter noen måneder i sentralstyret selv.

Det var sendt inn 5 resolusjoner. En ble avvist behandlet fordi den kom inn for sent og ikke var tidsaktuell. To andre ble nedstemt. De som ble vedtatt var en fra Angelika Bjørnerud med tittelen «Tillate par å stå på liste til det nasjonale adopsjons-programmet i mer enn ett år.» Den andre var fra Rogaland FpU om å innføre 2 nye valgfag i ungdomsskolen: Personlig økonomi og samfunnsøkonomi.

Hermann Virak Saue argumenterte for det siste som ble vedtatt med 51 mot 45 stemmer selv om det var innstilt avvist. Han la vekt på at dette var noe mange savnet og var opptatt av. Han ville heller lære økonomi en diktanalyse og spissformulerte det slik.

– Jeg vil helst kutte hele norsken og bare ha økonomi.

Unge Venstre lignende debatt i FpU

Den generelle politiske debatten i FpU minnet i dag svært mye om slike debatter i Unge Venstre. Det positive er at mange tar ordet og sier hva de mener. Det negative er at det er mye særinteresser, egne kjepphester og forslag som koster skattebetalerne penger.

Se bare på denne listen med temaer: Kriminalitet, kristne verdier og tradisjon, antall barn, BPA til funksjonshemmede, formuesskatt, infrastruktur, kjernekraft, mobbing, fiskebåter og trålfiske, busstilbud, klima, helikopterutdanning, EU, innvandring, Israel, kvinnehelse, musikkundervisning, behovet for håndverkere, nasjonal transportplan, begrunnelse for karakterer, ytringsfrihet og nei til flytting av politihøyskole bort fra der man bor selv.

Jeg syntes innlegget til Eilert Blomkvist var illustrerende. Han var utdannet helikopterpilot og var misfornøyd med at han måtte betale utdannelsen selv, mens vanlige studenter får betalt utdannelsen av det offentlige.

– Kostnaden går på deg selv, mens folk i Oslo får sitt dekket. Jeg ønsker at vi tar det enda lengre og sikrer at staten utdanner helikopterpiloter.

Løsningen er altså ikke at andre også må betale selv, men at enda mer av utdannelse skal lempes over på skattebetalerne. Det er ganske mye sosialdemokratiske grunnholdninger i FpU.

Det var også trist å høre innleggene om innvandring. Her var det ikke mye om frihet til å leve som man vil, arbeide hvor man vil og bo hvor man vil. Minst liberal var Mats Henriksen som ville kaste ut alle som ikke aksepterte norsk levesett1. Jeg trodde liberalisme handler om retten til å leve som man vil, og ikke være bundet av hva andre liker.

Det positive i debatten var at mange av innleggene var gode og velbegrunnede. Det var mer argumenter enn rødt kjøtt. Med en ung forsamling så er det grunn til å tro at mange i fremtiden vil ha en fin politisk karriere foran seg.

En del av FpUs skolering er talentprogrammet. Fire unge FpUere hadde gjennomført dette.

Angelika Bjørnerud, Andrea Fagereng, Filip Czyz og Tonje Nerdal.

Pp scenen ble vinneren kåret live og æren gikk til Flip Csys fra Telemark FpU.

Noen ord med nyvalgt leder

Etter landsmøtet fikk jeg en kort prat med Simen Velle.

– Jeg la merke til at det var mange nye FpUere på dette møtet. Jeg telte bare 14 fra fylkene som var med på landsmøtet for to år siden, mens 73 var nye som delegater. Hva betyr og skyldes dette?

– Det betyr som jeg sa for to år siden at vi stiller med blanke ark. FpU går gjennom et generasjonsskifte. Det er en stund siden vi gikk ut av regjeringen og koronatiden endret mye. De gamle forsvinner imidlertid ikke ut av partiet. De fortsetter i FrP.

Gjennomsnittsalderen i FpU er nå 18-19 år, noe som er lavere enn før.

– Det virker som om FpU er mindre ideologisk enn tidligere?

– Det skyldes nok endringer i verden. Vi lever i en ny tid. Vi må pause noen av de liberale tankene. De eksisterer ikke i et vakuum. Jeg er for eksempel prinsipielt mot verneplikten, men mener at der uansvarlig å fjerne den akkurat nå.

Hva var det mest viktige og positive på landsmøtet?

– At det var så mange nye på talerstolen. Viser at vi har både lav terskel og stor takhøyde.

Noen refleksjoner på slutten av dagen

Landsmøtet var spennende. Det er alltid interessant å se hvordan en ungdomsorganisasjon utvikler seg. Det er mye utskiftninger i FpU og mindre ideologi enn tidligere. Jeg pratet med mange hyggelige mennesker under møtet, blant annet et nåværende og tidligere sentralstyremedlem. Jeg skal ikke sitere dem men det er interessant å reflektere over endringer som skjer uten at man kommer med noen fasit eller formaninger i den forbindelse. Jeg har jo nå dekket tre landsmøtet på rad og har en del løse tanker.

Markus Gotaas og Herman Fåne

Et pluss var hvor profesjonelt ledet FpU er. Velle er en dyktig leder som har gjort FpU relevant. Det nye programmet er på de fleste områder svært bra. FpU har mange unge og flink medlemmer som ikke er redde for å kaste seg ut i debatter.

Et minus er manglende ideologisk forankring av egne meninger. Dette gjelder selv hos flere av de mest prinsippfaste. Det henger ikke på greip å både påstå seg prinsipiell liberalist og holde innlegg mot innvandring. Næringsfrihet handler like mye om å ansette hvem man vil som å kunne velge bort kontanter.

Det mest løfterike er potensialet i fremtiden, både ideologisk og praktiskpolitisk. Noe av det viktigste på slutten av et landsmøte er om man går ut av det med en optimisme og tro på organisasjonens fremtid. Det er jeg sikker på at de aller, aller fleste av FpUerne hadde.

Simen Velle peker på noe viktig når han ved avslutningen av møtet sier at det unike i FpU ikke er partiprogrammet, men menneskene.

Se vår side med samling av stoff om FpU.

  1. Vi har fått en henvendelse fra Mats Henriksen som mener han er sitert ut av kontekst og ilegges meninger han ikke har. Han har sendt oss hele teksten fra talen. Her er hele sitatet:
    «Det er også viktig at vi er kompromissløse i møtet med kriminelle innvandrere. Dersom du ikke respekterer norske lover, normer og levesett, skal du kastet ut av Norge. Norge har bruk for gode hender som bidrar til fellesskapet, ikke kriminelle avskum som hater norske verdier.» ↩︎

Mest lest

Arrangementer