Nyheter

Liberalistene mener ikke noe om Israel og abort

41 delegater er samlet på Liberalistenes landsmøte i Oslo denne helgen. I dag har de diskutert resolusjoner og program, ved siden av formaliteter.

Landsmøtet skal behandle 27 sider med resolusjonsforslag, men diskuterte først 4 programforslag. Alle ble nedstemt, noe som var gledelig siden de ikke passer særlig godt inn i et liberalistisk parti. Et forslag om å fjerne toleranse i prinsipprogrammet fikk bare tre stemmer, men to forslag om en restriktiv innvandringspolitikk ikke fikk noen stemmer i det hele tatt.

Israel og abort

Programkomiteen hadde innlevert 2 alternative forslag om Israel og Palestina. Et svært Israel-vennlig og en mer moderert utgave. Motforestillingene mot å vedta noe, var at partiet ikke burde mene noe om utenrikspolitikk siden det er kontroversielt blant liberalister. Argumentene for var at man allerede mente ting om utenrikspolitikk og at man burde ta standpunkt i aktuelle saker. Det var mer kritikk mot USA enn Israel i debatten. Aleksander Aas holdt et muntert innlegg om at man kanskje burde mener noe om også andre land hvis man skulle mene noe om Israel. Han startet på begynnelsen av alfabetet, og de fleste tok ironien allerede før han kom til Aruba. Ved votering var det kun omtrent 10 av de tilstedeværende som ønsket å vedta en av resolusjonene.

Det var levert hele 5 alternative resolusjoner om abort fra valgkomiteen. Landsmøtet skulle få velge blant tre mellomsynspunkter, og forbud fra unnfangelsen bortsett fra når morens liv eller helse er i fare, kontra tillatt abort frem til fødselen. Igjen var det det mange som prinsipielt ikke ville vedta noe. Samt en del som nok var redde for at noe annet enn det de selv mente, ville bli vedtatt.

Tilhengere av abort gjennom hele svangerskapet la vekt på at enten eier kvinner kroppen sin eller ikke. Haakon Sperre argumenterte kraftfullt for dette synet, mens Austin Rasmussen mente dette både var moralsk korrupt og politisk idioti. Mitt inntrykk var at det var klart mest støtte til mellomløsningene. Det ble imidlertid først votering om å forkaste alle alternative samlet. 22 stemte for dette, og det var da vedtatt. Jeg tror at det er sannsynlig at voteringsrekkefølgen avgjorde at dette fikk flertall.

Vegard Nøtnæs på vegne av programkomiteen og Arne Eidshagen på vegne av seg selv, leverte inn mange resolusjoner.

Innvandring, resolusjoner og annet smågodt fra landsmøtet

Jeg var litt spente på hvordan det ville gå med en svært liberal resolusjon om innvandring. Det ble ikke noe debatt om den og den ble vedtatt mot 4-5 stemmer. Resolusjonen er gjengitt på slutten av artikkelen. Deretter vedtok man resolusjoner om et kommersialiseringsutvalg, bitcoin, fjerning av tollsatser og politikerskapt matmangel.

Årets landsmøte i Liberalistene er betydelig mindre enn tidligere, og det var påfallende hvor mange som manglet. Nesten halve sentralstyret var fraværende og fylker som Rogaland og Vestland hadde bare tre deltakere til sammen. Kanskje var dette grunnen til at man lot en forslagsstiller som ikke var delegat delta i debatten for sine forslag som likevel nesten ikke fikk noen stemmer? Det er høyst ureglementert. Mangelen på mennesker var også tydelig da man skulle sette sammen valgkomite og programkomite. Man måtte oppfordre folk til å stille, og alle som hadde lyst fikk være med. Jeg har skrevet en egen sak om valg av sentralstyre.

På den positive siden var det god stemning og toleranse for ulike meninger i debatten. I morgen skal de behandle omtrent 35 resolusjoner til. Det er ikke akkurat måtehold. Blir sikkert morsomt på morgenen etter en landsmøtemiddag og -fest med en ikke akkurat restriktiv alkoholpolitikk. Partiet har forresten sluttet med fri bar for VIP-medlemmer under selve landsmøtet.

Kenneth Tolås og Trond Sørensen er muligens Liberalistenes mest og minst diplomatiske medlem.

Avslutningsvis. Her er resolusjonen om innvandring som ble vedtatt:

«Liberalistene ønsker immigranter velkommen!

Mennesker må få krysse landegrenser og bosette seg der de vil. Bevegelsesfrihet er en av menneskers grunnleggende rettigheter. I tillegg er mennesker en ressurs, og det er en stor fordel for Norges innbyggere at etterspurt arbeidskraft fritt kan komme til landet, på samme måte som nordmenn kan velge å søke lykken i andre land.

Åpne grenser mellom land gir betydelige bidrag til økonomisk vekst. Mennesker vil da kunne flytte dit det er behov for arbeidskraft og søke lykken i en hel verden av muligheter – bokstavelig talt! I dag har vi fri innvandring fra Schengen-området. I kommende stortingsperiode vil vi søke å utvide innvandringsfriheten til land som vi har betydelig økonomisk samkvem med. Etter hvert vil vi utvide ordningen til alle land. Liberalistene vil åpne for at private individer og organisasjoner skal kunne etablere mentorordninger som kan ivareta asylsøkere, gi dem et nødvendig livsopphold og hjelpe dem til å tilpasse seg det norske samfunnet. Dette vil være langt mer humant enn å stue asylsøkere sammen på asylmottak. Vi går inn for å privatisere bistand til flyktninger. Når idealistiske mennesker tar imot flyktninger, gjerne i eget hjem, vil integreringen skje effektivt og langt mer humant enn i dag.

Liberalistene vil:

  • · Ha fri flyt av arbeidskraft
  • · La sivilsamfunnet integrere flyktninger»

Mest lest

Arrangementer