Stikkord: vold

Sensur gir ikke færre seksuelle overgrep

Det finnes ingen påviselig skadelig effekt av kun å se på pornografisk materiale, og resultater av studier om aggresjon i sammenheng med voldsmateriale har ikke kunnet påvise noen forandring i barns oppførsel etter å ha vært eksponert for slikt materiale.

Mest lest

Arrangementer