Kommentar

Kommentar

Smålig fremmedfrykt

I en rettsstat er det en domstol og ikke et byråkrati som avgjør om en kvinne er skyldig i en forbrytelse. I et sivilisert samfunn nekter man ikke en 5-åring behandling på grunn av mammas handlinger.

Kommentar

Spleiselagets ferjereiser

Det var kanskje passende at de lå godt til venstre politisk, de ferjereisende i Edvard Hoems roman fra 1974. Det er ikke lett å få øye på markedsmekanismene på norske ferjer.