Ukategorisert

Fokus på valg

–Vi mener elektronisk valg vil komme i fremtiden. Kommunevalget i 2011 er den første muligheten for et eventuelt forsøk med elektronisk valg i Norge, sier politisk rådgiver i Kommunal – og regionaldepartementet, Geir Pollestad til Liberaleren.

Det er for tiden et kjempefokus på hvordan et valg skal avvikles. I går ønsket statssekretær Guri Størvold at valgstyrene skulle samle inn stemmer på kjøpesenter, rockekonserter og festivaler, en sak som Liberaleren omtalte. I dag sier Pollestad at han mener elektroniske valg vil komme en gang i fremtiden.

Liberaleren har vært opptatt av å senke terskelen til valglokalet, samt å effektivisere systemet. Redaktør Per Aage Pleym Christensen har jobbet for at elever skal få stemme på skolen. I tillegg har vi omtalt at Fremskrittspartiet ble nedstemt på et forslag om å gjennomføre høstens valg via internett og SMS. Stortingsflertallet mente FrP-forslaget var useriøst.

Også noen av våre lesere er engasjerte i dette spørsmålet. Odd Erling N. Eriksen mente i mars 2007, i artikkelen Elever skal utvikle demokratiet, at det er vanskelig å etterprøve stemmegivningen hvis et valg gjennomføres elektronisk. Han mente også at elektroniske valg er en invitasjon til valgfusk.

Liberaleren er tilhengere av å utvikle valgsystemet, men på en sikker måte. Derfor sendte vi en hyggelig e-post til Geir Pollestad. Den politiske rådgiveren fikk selvfølgelig spørsmål om det er viktig for regjeringen at prinsippet om hemmelig valg opprettholdes?

–Prinsippet om hemmelig valg og et system som innbyggerne har tillit må på plass før vi går videre, skrev politisk rådgiver i Kommunal – og regionaldepartementet, Geir Pollestad til Liberaleren.

Da er Liberaleren for en gangs skyld helt på linje med regjeringen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer