Ukategorisert

Fokus på valg

–Vi mener elektronisk valg vil komme i fremtiden. Kommunevalget i 2011 er den første muligheten for et eventuelt forsøk med elektronisk valg i Norge, sier politisk rådgiver i Kommunal – og regionaldepartementet, Geir Pollestad til Liberaleren.

Det er for tiden et kjempefokus på hvordan et valg skal avvikles. I går ønsket statssekretær Guri Størvold at valgstyrene skulle samle inn stemmer på kjøpesenter, rockekonserter og festivaler, en sak som Liberaleren omtalte. I dag sier Pollestad at han mener elektroniske valg vil komme en gang i fremtiden.

Liberaleren har vært opptatt av å senke terskelen til valglokalet, samt å effektivisere systemet. Redaktør Per Aage Pleym Christensen har jobbet for at elever skal få stemme på skolen. I tillegg har vi omtalt at Fremskrittspartiet ble nedstemt på et forslag om å gjennomføre høstens valg via internett og SMS. Stortingsflertallet mente FrP-forslaget var useriøst.

Også noen av våre lesere er engasjerte i dette spørsmålet. Odd Erling N. Eriksen mente i mars 2007, i artikkelen Elever skal utvikle demokratiet, at det er vanskelig å etterprøve stemmegivningen hvis et valg gjennomføres elektronisk. Han mente også at elektroniske valg er en invitasjon til valgfusk.

Liberaleren er tilhengere av å utvikle valgsystemet, men på en sikker måte. Derfor sendte vi en hyggelig e-post til Geir Pollestad. Den politiske rådgiveren fikk selvfølgelig spørsmål om det er viktig for regjeringen at prinsippet om hemmelig valg opprettholdes?

–Prinsippet om hemmelig valg og et system som innbyggerne har tillit må på plass før vi går videre, skrev politisk rådgiver i Kommunal – og regionaldepartementet, Geir Pollestad til Liberaleren.

Da er Liberaleren for en gangs skyld helt på linje med regjeringen.

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
14 years ago

Heisann, Bare en liten presisering, i og med at jeg er parafrasert i artikkelen: Elektroniske valg er ikke noen invitasjon til valgfusk _gitt at det gjøres riktig_. Min skepsis til elektroniske valg skyldes ikke konseptet som sådan. Derimot er jeg meget engstelig for at man skal se seg blind på at dette er Fremtiden(tm), og derved avholde valg elektronisk før man har på plass et kompromiss som bevarer både valgtingets integritet og individets ditto. Igjen vil jeg nytte anledningen til å dra frem min kjepphest – ikke valg over nett, men derimot valgmaskiner i valglokalene – disse gir deg en… Read more »

uk-expat
uk-expat
14 years ago

Saa Liberaleren er helt paa linje med Regjeringen. Ser dere virkelig ingen betenkligheter med at det offentlige samle inn stemmer paa feks rockekonserter eller festivaler? Hva med religoese stevner ogsaa? Landbrukstreff? Har dere hoert om velgermobilisering? Selektiv bruk av steder/anledninger for valg vil vaere den ultimate maaten aa ‘mobilisere’ de riktige velgerne. Derfor er det viktig at stemmegivningen skjer paa et mest mulig ‘noeytralt’ sted.

Jeg kan ikke se at stemmeberettige har noen som helst reelle problemer med aa avgi stemme hvis de oensker. Kanskje Liberaleren vet om betydlige hindringer … annet en apati?

Fra arkivet