Ukategorisert

Vil tvinge folk til røykestopp!

Snart kan bli enklere å kjøpe sigaretter på det svarte markedet enn i butikk. Helseminister Sylvia Brustad vil ha nye forbud og reguleringer.

I dag har Brustad lansert en rekke tiltak mot røyk. Hun vil forbud mot synlig oppstilling av tobakk i butikker og kiosker, og det må bli nulltoleranse for brudd på aldersgrensen. Det betyr sterk reduksjon i den private eiendomsretten, ettersom eierne av salgsstedene ikke skal få bestemme hvor varene skal stå. Statsråden vil også innføre bevillingsordning for salg og en tilsynsordning som skal holde oppsyn med utsalgsstedene som selger tobakk. Bevillings– og tilsynsordningen kan uten tvil sammenlignes med den ordningen som i dag gjelder for alkohol.

Organisasjonen Juvente offentliggjorde i fjor en undersøkelse som viste at menneskene tilpasser seg begrensningen, og vi omgår regelverket for å få oppnå det vi ønsker.

Sylvia Brustad har ikke kommet på forbudsforslagene selv. De første signalene om redusert eiendomsrett på dette området for butikkene, kom i 2004. Da fremmet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, og Den norske lægeforening forslag om at sigarettene må bort fra kassa der folk flest kjøper sitt daglige brød. Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, har for lengst foreslått en bevillingsordning for salg av tobakk.

Til VG sier Sylvia Brustad at de nye forslagene vil tre i kraft om kort tid. Det betyr at dette ikke er soloutspill, men at Brustad har ryggdekning både i regjeringen og på Stortinget.

Når kommer forslaget om totalforbud på sigaretter og snus?

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Emil
Emil
14 years ago

Jeg så igår dokumentaren om forbudet mot kjøp av sex på Spekter på NRK2 (anbefales forresten, og den ligger på nettsidene til NRK). Der ble det nevnt at det var forsket på effekten det har på politikeres popularitet at de går hardt til verks mot prostituerte. Dette hadde selvsagt en meget positiv effekt for politikerne. Det kan virke som en avsporing, men i forhold til spørsmålet om totalforbudet på røyk, henger det nok sammen. Man må bare jobbe hardt nok med å tråkke på røykerne slik at de blir en utstøtt gruppe (som de prostituerte. Det har tatt noen hundre… Read more »

jan banan
jan banan
14 years ago

det underliggende problemet her er at folk ikke kan ta fornuftige, langsiktige valg på egen hånd, de er rett og slett for uansvarlige til at vi kan la de bli utsatt for de fristelser som feks røyk medfører. Dette er hva politikerne begrunner slike tåpelige vedtak med. Jeg tror imidlertid en mer farbar vei ville være å gjøre folk mer ansvarlige for eget liv og egen helse ved at de selv får møte konsekvensene av sine valg. Hvis problemet er at folk går rundt og er bevisstløse ift sine handlinger, bør vi bevisstgjøre dem ved å hjelpe dem til selv… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

At folk mangler fornuft er noe alle vet. Det hele er egentlig ikke lite eller enda mindre enn lite men veldig mye mer enn mye ironisk Om folk er så dumme, hvem skal beskytte folk mot å stemme på personer og partier som lurer dem til å stemme på det motsatte av det som egentlig er best for dem. Dette er ikke et problem som eksisterer om folk kan tenke selv og selv vite hva som er best. Om dette ikke er tilfelle bør demokratiet avskaffes. Alle ønsker å gjøre verden bedre, politikkerne spiller bevist på dette begjæret. Folk lar… Read more »

Fra arkivet