Ukategorisert

Vil tvinge folk til røykestopp!

Snart kan bli enklere å kjøpe sigaretter på det svarte markedet enn i butikk. Helseminister Sylvia Brustad vil ha nye forbud og reguleringer.

I dag har Brustad lansert en rekke tiltak mot røyk. Hun vil forbud mot synlig oppstilling av tobakk i butikker og kiosker, og det må bli nulltoleranse for brudd på aldersgrensen. Det betyr sterk reduksjon i den private eiendomsretten, ettersom eierne av salgsstedene ikke skal få bestemme hvor varene skal stå. Statsråden vil også innføre bevillingsordning for salg og en tilsynsordning som skal holde oppsyn med utsalgsstedene som selger tobakk. Bevillings– og tilsynsordningen kan uten tvil sammenlignes med den ordningen som i dag gjelder for alkohol.

Organisasjonen Juvente offentliggjorde i fjor en undersøkelse som viste at menneskene tilpasser seg begrensningen, og vi omgår regelverket for å få oppnå det vi ønsker.

Sylvia Brustad har ikke kommet på forbudsforslagene selv. De første signalene om redusert eiendomsrett på dette området for butikkene, kom i 2004. Da fremmet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, og Den norske lægeforening forslag om at sigarettene må bort fra kassa der folk flest kjøper sitt daglige brød. Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, har for lengst foreslått en bevillingsordning for salg av tobakk.

Til VG sier Sylvia Brustad at de nye forslagene vil tre i kraft om kort tid. Det betyr at dette ikke er soloutspill, men at Brustad har ryggdekning både i regjeringen og på Stortinget.

Når kommer forslaget om totalforbud på sigaretter og snus?

Tags:

Mest lest

Arrangementer