Ukategorisert

Er hjemmesitterne de smarteste?

Forskjellene mellom partiene er så små at det er vanskelig å finne parti.

I økonomisk politikk er det på riksplan vanskelig å se forskjellen mellom partiene. Høyre justerte skattenivået i budsjettforslaget for 2011 med omtrent ti milliarder kroner sammenlignet med forslaget regjeringen la frem. Ti milliarder kroner er veldig lite i den store sammenheng.

FrP kuttet skatter og avgifter med 19 milliarder kroner for 2011. 19 milliarder kroner er heller ikke mye sammenlignet med statens skatte- og avgiftsinntekter. I økonomisk politikk blir FrP sett på som et utskudd.

I Nordkapp ble det i 2007 inngått en avtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. I Bø styrer Arbeiderpartiet i samarbeid med FrP, ifølge Nettavisen.

Liberaleren har nå gitt fire eksempler på de små forskjellene mellom partiene, to fra Stortinget og budsjettarbeidet for 2011 og to fra kommunesektoren i 2007. Et flertall i regjeringens integreringsutvalg har foreslått stemmeplikt og mange politikere oppfordrer i disse dager borgerne om å bruke stemmeretten. Hvorfor stemme dersom mye er likt? Kanskje er det hjemmesitterne som gir politikerne det sterkeste signalet om at ting ikke er slik det bør være.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Herman
Herman
10 years ago

Jeg er enig i at det er minimale forskjeller. Alle partiene støtter f.eks krigføringen i Afrika og Midtøsten.

De smarteste er nok de som bruker litt tid på å finne ut hva småpartiene som ikke er representert på Stortinget mener.

Roy Alisøy
10 years ago

Eg går inn for at vi heimesittarane vert rekna som eit eige parti og tildelt plassar tilsvarande dei andre partia – og så bli representert av tomme stolar.

🙂

Fra arkivet