Ukategorisert

Er hjemmesitterne de smarteste?

Forskjellene mellom partiene er så små at det er vanskelig å finne parti.

I økonomisk politikk er det på riksplan vanskelig å se forskjellen mellom partiene. Høyre justerte skattenivået i budsjettforslaget for 2011 med omtrent ti milliarder kroner sammenlignet med forslaget regjeringen la frem. Ti milliarder kroner er veldig lite i den store sammenheng.

FrP kuttet skatter og avgifter med 19 milliarder kroner for 2011. 19 milliarder kroner er heller ikke mye sammenlignet med statens skatte- og avgiftsinntekter. I økonomisk politikk blir FrP sett på som et utskudd.

I Nordkapp ble det i 2007 inngått en avtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. I Bø styrer Arbeiderpartiet i samarbeid med FrP, ifølge Nettavisen.

Liberaleren har nå gitt fire eksempler på de små forskjellene mellom partiene, to fra Stortinget og budsjettarbeidet for 2011 og to fra kommunesektoren i 2007. Et flertall i regjeringens integreringsutvalg har foreslått stemmeplikt og mange politikere oppfordrer i disse dager borgerne om å bruke stemmeretten. Hvorfor stemme dersom mye er likt? Kanskje er det hjemmesitterne som gir politikerne det sterkeste signalet om at ting ikke er slik det bør være.

Mest lest

Arrangementer