Ukategorisert

La oss se på urettferdighet

Liv Signe Navarsete mener det er urettferdig at noen politikere får mer snakketid enn andre.

Nå mener Senterparti-lederen, ifølge Politisk.no, at stoppeklokka bør tilbake i politiske debatter.

La oss se på noen urettferdige saker som Senterpartiet støtter eller nyter godt av.

-Flere partier er utelukket fra debatter, uten at Liv Signe Navarsete bryr seg spesielt om det.

-Senterpartiet ønsker en restriktiv alkoholpolikk, noe som krenker eiendomsrettigheter. Det er urettferdig!

-Senterpartiet støtter voldsomme subsidier til landbruket. Urettferdig ovenfor skattebetalerne og dem som ikke får subsidier.

-Senterpartiet forbyr proffboksing. Svært urettferdig for Cecilia Brækhus som blir landsforvist for å utøve idretten hun elsker.

-Senterpartiet er for tollmurer som igjen betyr ulike konkurransevilkår. Urettferdig for utviklingsland!

-Senterpartiet er imot å konkurranseutsette tjenester innenfor helse- og sosial. Tragisk og urettferdig for personer som trenger hjelp fra det offentlige, men som ikke får plass på grunn av trang kommuneøkonomi.

-Senterpartiet har jobbet for å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. Veldig urettferdig for dem som har lyst å bo i hovedstaden, og som vil beholde jobben. PS: Denne politikken har heldigvis vært mislykket.

-Sentrale Senterparti-politikere vil forby privat partistøtte. Veldig urettferdig for politikere som ikke har sugerør ned i statskassen og for personer som ønsker å gi gaver.

-Senterparti-politiker ønsket å forby vinspalter i avisene. Svært urettferdig ovenfor avisredaksjonene og andre som forsvarer ytringsfriheten.

-Senterpartiet har motarbeidet Postdirektivet og dermed hindret en friere konkurranse. Urettferdig for private aktører!

Liv Signe Navarsete, du bør ikke ta ordet urettferdighet i din munn!

Mest lest

Arrangementer