Kommentar

Den lange valgepilogen

Hva er det egentlig som skjer der borte i USA, med en valgprosess som blir trukket ut?

Hvis man teller enkeltvelgeres stemmer i hele USA, har Biden flere millioner flere stemmer.

I sin arroganse hevder Trump at eneste måte motkandidaten kunne ha vunnet på, er ved valgfusk. Det spekuleres i hvorfor han gjør det. Noen mener det er for å samle inn penger til valgkampen i en uttrukket valgprosess, ved å få folk til å gi penger til en allerede overtrukket valgkampkasse.

En kanskje enda mer plausibel teori er den om at det er en hevnaksjon for flere år med påstander om at Trump ikke er legitim, men kom til makten på grunn av Russland. Hvor modent og ansvarlig det er med en slik hevnaksjon, kan selvsagt diskuteres.

Hvor er valgfusket?

Al Gore erkjente ikke valgnederlaget i 2000 før 13. desember, men det var et langt mer jevnt valg.

Det ble spådd på forhånd at Trump ville lede på valgnatten, mens Biden ville ta over utover med opptellingen av poststemmene. Det polariserte amerikanske samfunnet er bostedssegregert på politisk oppfatning. Det er politisk segregert på hvordan man forholder seg til pandemien, og det er dermed segregert på forholdet til poststemmer. På meningsmålingene ledet Biden. Hvorfor skulle hans valgkamporganisasjon eller noen andre jukse på hans vegne?

Man hører historier om at poststemmer er blitt samlet inn fra utvalgte målgrupper. Det kan man kanskje forstå at reageres på. Det sentrale spørsmålet er imidlertid om det er i henhold til spillereglene.

Man kan også forstå skepsis mot poststemmer generelt på grunn av potensialet for at de kan være avgitt av noen andre enn den som den angivelig er avgitt av. Det må være helt greit å ha diskusjon om.

John Jalsevac (The American Conservative): Trump’s Legal Battle for the Election Is a Mess

Det må også være helt greit å stille spørsmål ved identifikasjonsrutinene generelt ved amerikanske valg. At noen som ikke har stemmerett, kan ha stemt, er sannsynlig. At noen kan ha stemt flere ganger, er det også gode muligheter for. Kan det ha vært i et omfang som kan ha gjort noe utslag? Ja, det er jo mulig. Er det rimelig at man forkaster stemmer fordi det kan ha vært uregelmessigheter eller juks. Nei, da må man ha bevis. Har man bevis og feilene ikke kan rettes, vil det i en valgprosess ofte være slik at man da arrangerer omvalg.

Også hvordan kongressdistrikter tegnes opp, er del av diskusjonen om valgreglene er rettmessige.

Det kan ikke utelukkes at det finnes bevis. Men spørsmålet er, som i saken om Russlands påvirkning: Hvor er bevisene?

Når det er sagt, vil det nok ikke dempe polariseringen i det amerikanske samfunnet å beskylde alt av påstander om uregelmessigheter og juks i valget automatisk som konspirasjonsteori.

Respekt for spillereglene

Donald Trump har selvfølgelig rett til å få prøvet valgene i retten. Men en hardnakket påstand om at juks er det eneste som kan ha gitt Bidens seier, er noe annet.

Når de rettslige prosesser ikke fører frem, prøver man seg tydeligvis på å få republikansk-kontrollerte delstatsforsamlinger til å utnevne valgmenn i strid med velgerflertalls valg.

Det er riktig at delstatsforsamlingen bestemmer hvordan valgmennene velges, men Kongressen velger tidspunktet/tidsrommet for dette. Når delstatsforsamlingen først har valgt å overlate valget til delstatens velgere, kan den ikke med tilbakevirkende kraft overprøve valget. Man kan gjerne mene at prosessen for å utpeke valgmennene burde vært en helt annen, f.eks. at valgmennene burde velges i kraft av seg selv og så velge den de mener er best egnet som president. Men når valget har vært slik det har vært, kan man ikke siden komme og overprøve det. Man må respektere spillereglene for valget når de er fastsatt i rimelig tid i forkant.

Ja, man kan reagere på at noen regler ble endret i forkant av valget, men det kan også ansees rimelig med tanke på pandemien. Ja, man kan reagere på store massemønstringer til feiring av Bidens seier, når oppmøte i valglokalet skulle være farlig, men det var tross alt ikke alle millionene som stemte på Biden, som deltok på disse massemønstringene.

Nå har Trump nylig bekreftet at han vil forlate Det hvite hus hvis valgmannskollegiet velger Biden. Det burde svekke spekulasjonene om at han vil klore seg fast når det kommer til stykket.

Når Trump trekker ut valgprosessen med påstander om at Biden er illegitim, lover det ikke godt for den politiske prosessen fremover. At det skulle være hevn for maset om Russland, gjør ikke at forholdene fremover blir bedre.

Presidenten med flest stemmer

Trump i 2020 er den presidentkandidat i amerikansk historie som har fått nest flest velgerstemmer nominelt. Han er også den sittende president som har fått flest stemmer. Problemet hans er bare at den som har fått flest stemmer, deltok i det samme valget.

I andel oppslutning gjorde Trump det dårlig til en sittende president å være. Han slo meningsmålingene med ca. 3,2 prosentpoeng (gjennomsnitt RealClear Politics). Det er litt mer enn feilmarginen for en enkeltmåling. Et av byråene, Rasmussen Reports, traff på prosenten.

Så kan det selvsagt argumenteres for at det er et godt resultat for ham i den krisen som verden har stått i de seneste månedene, og tatt i betraktning måten han har ledet i den krisen, men det blir en subjektiv vurdering.

Det er flere ting som er verre med Biden enn med Trump, men en fordel med Trumps avgang er hans manglende evne til å kommunisere at hans standpunkter er kunnskapsbaserte. Det har vært lett for hans motstandere å stemple ham, og da også dem som deler hans synspunkter, som kunnskapsløse. Så skal det sies at hverken Trump eller denne polariseringen blir borte med hans hjemreise.

Hvis vi ender opp med Biden i Det ovale kontor, hvilket alle solemerker tilsier, er det ikke et så verst resultat – blant det realistiske – om republikanerne får beholde flertallet i Senatet. Det kan settes i fare ved Trumps uthaling, gjennom at Demokratenes valgkampmotivasjon i Georgia opprettholdes mer enn nødvendig.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer