Nyheter

Vi blir mer positive til vaksine

Nordmenn og andre europeere blir mer positive til de nye koronavaksinene, viser en undersøkelse fra YouGov. Samtidig viser en parallel undersøkelse at flere foretrekker at vaksinen er utviklet i Tyskland, Canada eller Storbritannia. Det er generelt svært lav tillit til vaksiner utviklet i Kina, selv om den trender oppover.

I Liberaleren har flere skribenter vært positive til vaksinene, og forsøkt å forklare hva vi vet, og hvordan vi vet det. Samtidig har andre vært kritiske til innretningen av de strenge tiltakene og blant annet spurt hvorfor Great Barrington-erklæringen ikke kan tas på større alvor og førsøkt skape oversikt over de stadige, og til dels forvirrende, endringene i Covid-19-forskriften.

Kombinasjonen av at vaksinene er utviklet uvanlig raskt, og generell grobunn for skepsis til vaksiner (ikke minst fordi svineinfluensavaksinen fikk mer alvorlige følger enn forutsatt for et tiår siden), utvikler det seg raskt myter og misforståelser om disse nye vaksinene.

Noen myter og misforståelser om koronavaksinene oppklares

Undersøkelsen viser økende tillit til vaksinene i alle europeiske land, der 60-80 pst av befolkningen i ulike land nå ønsker å ta vaksinen. Dette er opp varierende fra 8 pst (Tyskland) til 21 pst (Sverige) siden midten av november. I Norge er økningen 13 pst til ca 70 pst. Unntaket er Frankrike, der viljen til å vaksinere seg var helt nede på 24 pst i desember. I dag ligger den på fortsatt lave 46 pst.

I andre deler av verden endrer holdningene seg saktere, og ligger jevnt over lavere. USA ligger for eksempel rett over 50 pst. I Hong-Kong har vaksinelysten sunket med 15 pst, til 36 pst.

Mest lest

Arrangementer