Stikkord: Formidling

The Journey Is the Destination, Dan Eldon

Reisen er målet

Det er viktig å glede seg over reisen som et mål i seg selv. En tragisk hendelse 12. juli 1993 gir oss en påminnelse om nettopp det.

Hvordan formidle ideer

Hvordan vi formidler ideene våre betyr alt for om ideene får gjennomslag i det norske samfunnet. De revolusjonære utopiene er nyttige tankeverktøy for å undersøke ideene våre, men de er ikke gode kommunikasjonsverktøy.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer