Tåpelig symbolpolitikk

av | 15. mai 2003 kl. 09.28 | 2 kommentarer

Regjeringen har fått flertall med AP og SV; 8 statlige tilsyn skal flyttes. Tåpelig symbolpolitikk, der oversikten over konsekvensene ikke er klar.

Hvorfor en regjering der Høyre har flertall og som er innsatt av FrP, skal finne på å følge en så utdatert distriktspolitikk som å flytte 8 statlige tilsyn fra Oslo og ut til andre deler av landet er vanskelig for Liberaleren å forstå.

Det handler om 900 arbeidsplasser, de ansattes familier, etablerte fagmiljøer – og hensikten er i beste fall en symbolsk distriktspolitisk gevinst. Nå må det snart gå opp for Stortinget og regjeringen at Østlandsregionen har omtrent halve landets befolkning, og at dette området allerede får lavere andel av statlige overføringer enn resten av landet. Pristen Østlandet betaler for distriktspolitikken er allerede veldig høy. Nå rammer det konkret enkeltpersoner og deres familier i tillegg; de ansatte hvis arbeidsplasser nå skal flyttes.

Utredningene om konsekvensene av flytting, for de berørte personer, fagmiljøene, om prisen på flyttingen – er lite imponerende. I beste fall mangelfull. Men det er ikke noe nytt at Stortinget gjør vedtak på sviktende grunnlag. Det skjer stadig vekk.

At en så presumtivt fornuftig fyr som Victor Norman står ansvarlig for, og i tillegg forsvarer hele saken, gjør oss nedstemte. Han kan da ikke tro på sine egne argumenter i denne saken?

Og argumentene er sannsynligvis ikke hans, heller.

I en moderne tid, der reiseavstander kortes av effektive reisemåter, og moderne teknologi gjør mange arbeidsplasser uavhengig av sted, burde en geografisk flytting som vi her er vitne til, bli oppfattet som håpløst gammeldags.

Det er en gåte for oss at intelligente mennesker og partier som vil oppfattes som moderne og nytenkende, går inn på slike løsninger.

Vi gremmes!


Kommentarer

 1. Reidar Barstad | 5. februar 2005 kl 22.23

  Her skrives det at det vil være forferdelig at noen må flytte fra Oslo, mens i en annen artikkel fra Liberaleren, oppfordres folk fra Vardø å flytte.
  Det synes som om at du mener at folk fra Østlandsområdet (og kanskje spesielt Oslo?) bærer resten av landets befolkning på økonomiske skuldre. Hva blir egentlig produsert i Oslo? Hvorfor skal alle statlige organ og tilsyn absolutt være i Oslo? Driver disse uten tilskudd fra staten? Og er det virkelig ønskelig fra Liberalerens side at alle innbyggerne i Norge skal bo på Østlandet?

  Jeg tror at vi ville få et veldig rart og fattig land hvis så skjedde. Jeg personlig bor og trives i Nordland og ville ikke bytte med noe annet sted.

  Hva genererer så de største inntektene for Norge for tiden? Oljen og gassen får vi fra Nordsjøen, langt fra østlandet og i fremtiden vil store oljeverdier forhåpentligvis bli utvunnet fra Nord-Norge.
  Fiske står også for store verdier og det kommer stort sett fra kysten, spesielt Nord Norge. Men her har det kanskje i Liberalerens øyne skjedd en fin utvikling ved at kvotene har blitt omsettelige slik at lokale aktører taper mot storkapitalen.
  Turisme. Joda, turister er innom Oslo, men de virkelige opplevelsene turister fra overbefolkede områder ønsker å se er levende samfunn og den vanvittig flotte naturen på vestlandet og i Nord Norge.

  En fotnote. Forfatteren av denne artikkelen har tydeligvis en beundring av Victor Nordmann fra før av, men blir deppet av at han går inn for denne politikken som han er uenig i. Så, for å forklare dette misforholdet går forfatteren ut i fra at Nordmann selv ikke mener hva han sier!
  Da spør jeg meg selv, hvis du virkelig mener dette, hvordan kan du da beundre en slik person?

  Over til Bergen…

 2. Pleym Christensen | 6. februar 2005 kl 16.03

  Det er en stor forskjell på at folk blir arbeidsløse i Vardø, og at de oppfordres til å flytte dit det er jobb å få – og at etablerte arbeidsplasser av politiske grunner flyttes fra Oslo og rundt om i landet. Hvis staten skulle etablere nye institusjoner (Gud forby!) må disse gjerne etableres på Svalbard for vår del. Idag kan man via moderne teknologi gjøre viktige arbeidsplasser uavhengig av sted (f.eks hovedstaden).

  Det var få faglige argumenter med særlig tyngde i favør av å flytte tilsynene. Det var ene og alene symbolpolitikk. Og en tro på at det eneste som kan skape vekst i distriktene er offentlige arbeidsplasser. Slik går det når man ikke klarer å skape gode rammebetingelser for privat næringsliv.

  At en så fornuftig fyr som Normann skal bedrive symbolpolitikk har vi liten tro på. At distriktsmafia i regjeringen og på Stortinget har diktert denne saken, er mer sannsynlig.

 • Dagens sitat

  A free society is one where it is safe to be unpopular.

  — Adlai Stevenson
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter