Til kamp mot skatt

av | 2. desember 2005 kl. 21.17 | 23 kommentarer

Det er på tide å begynne arbeidet mot verdens mest utbredte organiserte kriminalitet. Jeg lanserer derfor svartarbeid.no.

Svart arbeid er moralsk, økonomisk selvforsvar mot kriminelle tyver. Siden skal gi informasjon, praktiske tips og ideologisk argumentasjon. Den skal være et samlingspunkt for mennesker med interesse for et refferdig skattenivå, d.v.s. null skatt.

Svartarbeid.no vil utvikles gradvis, med et ambisisjonsnivå som kan la seg gjennomføre over tid. Jeg mottar gjerne tips om fakta og nyheter som passer inn på siden.

Spre info til andre interesserte om at kampen mot skatt nå er i gang! Det er slutt på at mennesker må finne seg i at politikere stjeler store deler av produktet av ens arbeid. Svart arbeid er en god start når det gjelder å slippe unna tyvene.


Kommentarer

 1. Svenn Richard Mathisen | 2. desember 2005 kl 23.41

  Det blir for enkelt å si at man ikke skal betale noen form for skatt overhodet. Du drar det for langt og tror derfor ikke du vil lykkes med denne strategien.

  En langt bedre idé ville vært å starte et nettsted som fokuserer på hva Staten benytter penger på, hvilke summer og hvorvidt dette er nødvendig. Det ville i mye større grad påvirket folks forholdt til skatt. svartarbeid.no blir for tynt.

 2. Bent Mosfjell | 3. desember 2005 kl 01.14

  Slike ting finnes allerede, Høyre, FrP og Skattebetalerforeningen glir f.eks. rett inn i en strategi om å kutte noen promille i skatt, spesielt når det gjelder sløsing på unødvendige ting og ting de ikke selv liker.

  Det eneste prinsipielle skillet når det gjelder skatt går ved skatt eller ikke-skatt. Jeg er prinsipiell motstander av å stjele, derfor velger jeg å trekke opp linjen der den hører hjemme og stille meg på riktig side.

 3. OEK | 3. desember 2005 kl 06.05

  Hvordan tenker du deg at politi, rettsvesen og militaer skal finansieres?

 4. Bent Mosfjell | 3. desember 2005 kl 07.24

  Godt spørsmål som det er umulig å gi et kortfattet og hundre prosent sikkert svar på.

  Jeg tror personlig det ikke er mulig å finansiere dette i stor nok grad innen rammene av et statsmonopol som skal gi tjenestene til alle, uten å stille krav om brukerbetaling. Dette er en av grunnene til at jeg er anarkist.

  Jeg tror den private løsningen vil bestå i å omgjøre (elementene av ) kollektive goder til private goder. (Forskjellen på kollektive og private goder er grunnleggende for å forstå politikk og marked, uavhengig av ideologisk grunnsyn. Så til de som ikke kan det: Lær det!)

  Dette er lett når det gjelder politi og rettsvesen. Der er løsningen enkel forsikring/abonnement og direktebetaling gjennom f.eks. rettsgebyr. Det er mye vanskeligere når det gjelder forsvar, så der må man nok belage seg på langt fra perfekte løsninger. Men siden dette også i aller høyeste grad er tilfellet for forsvaret i dag, er ikke problemet så akutt.

 5. OEK | 3. desember 2005 kl 12.28

  Vil ikke politiet da ha et insentiv mot aa forebygge kriminalitet, siden folks vilje til aa betale forsikringen oeker jo mer kriminelt landet er?

 6. Torbjørn | 3. desember 2005 kl 14.31

  Tøft gjort av Bent Mosfjell å starte en side hvor han oppfordrer til «kriminelle» handlinger. Selv er jeg såpass paranoid at jeg aldri hadde tort gjøre noe lignende i frykt for diskriminering på arbeidsplassen ol. Til OEK, hvis du lurer på hvordan lov og orden fungerer på et fritt marked så les «Police, Courts, and Laws-on the Market»: http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

 7. OEK | 3. desember 2005 kl 16.20

  Torbjoern: En interessant side, men som den empirist jeg er, vil jeg gjerne se et slikt system i aksjon foer jeg flytter dit.

 8. Erlend Sand | 3. desember 2005 kl 18.31

  Problemet med 0 statsvisjonen er todelt.

  A) At den forutseter en liberal kultur blant folk, der alle respekterer hverandres grunnlegende rettigheter og at denne kulturen holdes i hevd av opplyste mennesker.

  Og

  B)Den fjerner også selv det minste trekk av felles plikter mellom folk.

  Jeg mener det er en kolektiv plikt og sikkre at min frihet ikke krenker din. – alt fra det mest elementære, som å ikke slå hverandre ihjæl til det litt mer avanserte som og ikke stjele min eiendom. – Det eneste rettferdige er og ha en kolektiv plikt til og betale til et felles politi vesen, forsvar etc. (Hjelp – nå har jeg brukt ordet kolektivt litt mange ganger for en liberalist og være..)

  For tenkt deg følgende; en person sier nei takk til og betale for politiet – og kjøper seg sitt eget lille politikorps. I den ideele anarkistiske verden er jo dette bare ok. For da holder dette politiet seg på hans eiendom, men hva vist mannen får lyst til og bruke sitt «politi korps» til og ta noboens eiendom? Dette har verden vært igjennom før – da som fyrster og konger med små eller store leiehærer.

  Liberal hilsen

  Erlend Sand

 9. Jonny | 3. desember 2005 kl 21.15

  Dette minner mye om kommunisme og karl marx.. for å styre et samfunn kreves det en viss form for struktur.. tror dere kaster bort tiden deres..

  lag heller en side som nevnt om hva skattepengene brukes til, men dette krever gjerne for store ressurser for dere..?

 10. Bent Mosfjell | 3. desember 2005 kl 22.01

  Til OEK:

  Godt poeng, dersom man opererer innenfor rammene av et statlig monopol. Med flere konkurrerende selskaper vil det å tilby trygghet tvert imot tiltrekke flere kunder.

  Til Torbjørn:

  Jeg er nøye på å ikke direkte oppfordre til «kriminelle» handlinger, da det kan føre til straffeforfølgelse av meg. Jeg bare forteller hvordan virkeligheten er og gir ideologiske argumenter. Ellers, takk for ros. David Friedman er en av mine favoritter!

  Til Erlend:

  A: Nesten helt enig, det er et godt poeng! Det er ikke nødvendig med «alle», men helt nødvendig at tilstrekkelig mange. Jeg pleier å si at dersom 100% vil ha frihet, får man det, uavhengig av anarki eller stat, dersom 0% vil ha frihet, får man det ikke, uavhengig av anraki eller stat. Spørsmålet da er hvor stor andel som er nødvendig? Uten at jeg har tid til å gi en begrunnelse her (planlegger en artikkel en eller annen gang), så tror jeg at det trengs en betydelig høyere andel innen rammene av en stat. I Norge i dag er den liberale kulturen sterk nok til at anarki vil fungere, med stat får vi formynderisk sosialdemokrati.

  B: Kollektive plikter kan oppstå privat uten en stat. Tenk f.eks. på fellesskapsfølelsen i en menighet eller et idrettslag.

  Det er en fordel med privat politi at det primært beskytter den som betaler. Det gir incentiver til å betale for en tjeneste siden man selv mottar hovedgevinsten. Det vil imidlertid også være generelle samfunnsgevinster (=positive eksternaliteter), siden tilstedeværende politi har en generell positiv effekt.

  Til Jonny:

  Struktur kan eksistere uten stat eller politikerstyring. Enhver privat bedrift (som driver godt) har betydelig struktur og planlegging av virksomheten. Det er en myte at planøkonomi er mer planlagt enn markedsøkonomien. Det er mer kaos og tilfeldigheter i offentlig sektor enn i det private bedriftsmarked.

  Kan ikke du lage en plan for hva Toska og de andre Nokas-ranerne skal bruke pengene til? Eller krever det for store ressurser? For meg er det tilnærmet likegyldig hva de bruker dem til, det er stjålne penger og det eneste legitime er å levere dem tilbake til de rettmessige eierne. Det samme gjelder skatt, det er i essens ganske irrelevant hva pengene brukes til, de bør leveres tilbake til skattebetalerne, så kan hver enkelt selv velge hva vedkommende vil bruke sine penger på!

 11. Vidar | 4. desember 2005 kl 02.28

  Herre for en idiotisk side. Null skatt?
  Jeg hadde trodd at selv de mest høyreliberale var inneforstått med at en del ting bør drives og finansieres av staten, og dermed trenger vi betale skatt.
  At skattenivået er for høyt, at staten driver med en god del aktiviteter de burde la det private gjøre, at det sløses med skattepengene våre osv er en selvfølge for alle på denne siden vil jeg tro, men at ikke staten skal ha noen oppgaver what so ever er helt latterlig og lite gjennomtenkt.

 12. OEK | 4. desember 2005 kl 05.34

  Hvordan vil det statsloese samfunnet ta seg av dem som ikke kan betale for politibeskyttelse? Hvordan hindrer vi f.eks. noen i aa drepe barna sine og grave dem ned i kjelleren?

 13. Bent Mosfjell | 4. desember 2005 kl 06.46

  Til Vidar:

  I fravær av argumentasjon i din raljering, velger jeg å påpeke to forhold.

  1) Mennesker som mener noe er latterlig og idiotisk, har selv en tendens til å ha tenkt lite igjennom problemstillingen. Hvorfor skal de bruke tid på helt ville problemstillinger? Jeg tror således du faller inn i den sosialdemokratiske, konservative, fanatiske massen som mener alt som er radikalt er helt håpløst, uten å ha tenkt igjennom de faktiske konsekvensene av om noe ble innført.

  2) Det staten driver med er oppgaver. Noe som noen mennesker ønsker å ha utført. La meg nevne 9 potensielle/reelle statlige oppgaver: a) skoler, b) matbutikker, c) pensjonssparing, d) politivesen, e) veibygging, f) bilproduksjon, g) forsvar, h) opera og i) boktrykkerier.

  Alle disse 9 oppgavene kan utføres av både statlige organer og private alternativer. Hvem som utfører dem har betydning for alt fra velstand til effektivitet og frihet. En (reflektert) kommunist er en som har tenkt igjennom og foretrekker at alt dette utføres av staten. En anarkist vil konkludere med at alt dette bør utføres privat. De fleste mener at noe av dette skal være offentlig, og andre ting private. Realismen i min ideologi er at jeg ut ifra et syn som sier at hvert menneske har rett til å bestemme over sitt liv – og ikke andres – vurderer alle disse oppgavene, og i hvert eneste tilfelle er konklusjonen at det private alternativet er det riktige. Dette handler ikke om virkelighetsfjernet, men om ærlige vurderinger.

  Til OEK:

  På samme måte som samfunnet tar seg av de som ikke kan betale for mat, skoler, klær, bøker, sykehusoperasjoner eller dyre biler. Det er ikke noe spesielt med å ha råd eller ikke-råd til polititjenester i denne sammenhengen. Svaret er det samme som på spørsmålet: Hva med de som ikke har råd til klær eller dyre biler?

  Det vil være like forbudt å drepe barna sine som i dagens samfunn. Spørsmålet er om et privat politi vil være mer effektivt for å hindre dette. Mitt svar er ja, jeg tror mer på privat konkurranse enn på statlig monopol…

 14. Runar Karlsson | 4. desember 2005 kl 11.04

  «Like forbudt å drepe barna sine», skriver du, men hvem skal bestemme at det er forbudt hvis det ikke eksisterer en stat og et lovverk som definerer at det er forbudt?

  Det fine med liberalismen som ideologi er at alt som ikke er rettighetskrenkende er tillatt. Da er det heller ikke noe problem at folk gjør forskjellige valg. Jeg kan velge å gå på en fotballkamp eller en operaforestilling, kjøpe pensjonsforsikring hos firma x eller firma y, velge skole eller helsetjenester hos hvilken tilbyder jeg vil. Dette skaper mangfold, kvalitet og velstand.

  Da blir det straks verre når en snakker om rettighetskrenkende handlinger som drap og tyveri. Hvis det ikke eksisterer noen stat, hvem skal da definere hva som er forbudt? Hvis konkurrerende domstoler har forskjellige oppfatninger om hva som er kriminelt og ikke, hvem skal ha rett?

  Over skriver du at «Det er ikke noe spesielt med å ha råd eller ikke-råd til polititjenester i denne sammenhengen. Svaret er det samme som på spørsmålet: Hva med de som ikke har råd til klær eller dyre biler?»

  Et slikt standpunkt vil ikke bli satt ut i verk i et liberalistisk samfunn. Minstepensjonist Olga på Grünerløkka skal ha et like sterkt rettsvern for sitt liv og sin eiendom som Kjell Inge Røkke. Med et system som du skisserer vil det bli den sterkestes rett, fullstendig uavhengig av hva som er objektivt rett ut fra liberalistisk rettighetsteori. Rike personer kan kjøpe seg fri fra selv de mest horrible handlinger – de vil jo ha råd til det beste politiet (les: sin egen hær – du vil jo at forsvar også skal være privat). Sannsynligvis vil et slikt system som du skisserer ende i kaos og borgerkrig.

 15. Magne | 4. desember 2005 kl 11.37

  Godt tiltak!

  Savner dog noen tanker om hvordan dagens politiske elite skal kunne opprettholde sin levestandard?

  «The Red State regarded it’s population as a source of four main assets: money, food, labour and soldiers, ….»

  Mao, the unknown story

 16. Vidar | 4. desember 2005 kl 12.45

  Argumentasjonen som var etterlyst fra meg går selvfølgelig på dette:
  I erkjennelsen av at man lever i et utviklet samfunn så må staten ha penger til å utføre en del oppgaver, disse er f.eks. å ta vare på de menneskene som av ulike grunner ikke har mulighet til å tjene penger på samme måte som velfungerende sunne mennesker. Begreper som empati, solidaritet osv faller inn under her. Uten dette så har man et nazistisk sorteringssamfunn der de sterkeste vinner og de som er født inn i verden med begrensninger blir luket ut. Dette er i alle fall ikke et samfunn jeg ønsker å ha.
  Som nevnt over her: Rettsvesen, ikke akkurat det enkleste å privatisere. Statsansatte som stortings- og regjeringsmedlemmer må man lønne, et visst byråkrati må man ha. I et ekstremt privatisert samfunn trenger man statlige tilsyn osv som sørger for at de private aktørene følger lovene som finnes. Bare det faktum at konkurransetilsynet har noe å gjøre viser vel at et helt fritt privat marked ikke klarer å regulere seg helt selv.

  Altså, det er visse områder jeg mener bare må være statlig, og da trenger man noen inntekter fra innbyggerne i et land til å finansiere disse, da gjerne skatt.

  Skatt er ikke tyveri av den grunn at flertallet i Norge (demokrati ikke sant?) ønsker å betale skatt slik at staten kan utføre disse oppgavene. Hvis du synes det er tyveri og ønsker å lure deg unna denne ordningen så bryter du de lovene flertallet har gått inn for, og du må forvente en form for straff. Dette er prisen for demokrati.

 17. OEK | 4. desember 2005 kl 16.33

  Hvordan tenker man seg loest problemet med kriminelle som flykter til andre (ikke-anarkistiske) land?

  Hvordan ordnes patent/opphavsrettigheter hvis en del av befolkningen ikke anerkjenner dem?

 18. P.A.Rønning | 5. desember 2005 kl 13.54

  Jeg har dessverre ingen tro på at politi og justisvesen kan overlates til «seg selv», dvs. at private justis- og sikkerhetskompanier skal være den eneste besyttelse av individers rettigheter.
  Uansett om man ser på slike rettigheter som intrinsikale eller ikke, så må de ha en forutsigbar og objektiv beskyttelse gjennom «rule of law».
  Hvis ikke får vi samme tilstander som westernbyen som styres av den største kvegbaronens tilfeldige innfall. Da får vi «den sterkeste bandens justis».

  Derfor blir det nødvendig å ha et felles politi- og justisvesen (og forsvar) finansiert kollektivt,
  dvs. gjennom en eller annen form for beskatning.
  Men denne beskatningen kan dels baseres på kjøp av beskyttende tjenester fra staten, f.eks kan man la alle kontrakter få rettsbeskyttelse gjennom å betale et rettsgebyr. Bare tenk på alle lånekontrakter som inngås årlig. Det vil ikke være noen tvang i dette, vil man ta risikoen på å avstå fra rettsbeskyttelse, trenger man ikke tinglyse en kontrakt. Det er imidlertid lurt, for rettshåndhevelse må være en offentlig sak, man kan ikke legalt leie torpedoer for å tvinge igjennom kontraktsoppfyllelse. Dette er, tror jeg, nødvendige krav for å opprettholde et sivilisert samfunn.

  MVH
  PAR

 19. Tom Arnesveen | 11. desember 2005 kl 19.40

  P.A. Rønning: «Da får vi «den sterkeste bandens justis».»

  Jeg ser det sånn at løsningen ikke er å gi den sterkeste bandens justis tvangsmonopol.

 20. M. Wilhelm Hagerup | 12. desember 2005 kl 14.38

  Flott tiltak, Bent Mosfjell.

  Skatt er tyveri,selv om et antatt flertall er for dette tyveriet. Grunnen er at ethvert individ har eiendomsretten til sitt eget liv, og fruktene av sitt eget arbeid (les: pengene de tjener).

  Noe som kanskje kunne vært behandlet mer er muligheten for frivillig skatt (i tillegg til det som er nevnt ovenfor med visse gebyrer på offentlige tjenester). Hvis det er som flere skriver ovenfor at et flertall er for skatt, da er det ikke noe problem å gjøre det frivillig. Forutsetningen er naturligvis at kun de mest grunnleggende rettsstats-funksjonene er offentlige.

  Husk hva Ibsen sa: «Mindretallet har alltid retten» (En Folkefiende).

 21. Skattesjefen | 29. april 2006 kl 12.13

  Dere har vel husket å levere selvangivelsen?
  Husk.. staten SKAL ha pengene sine.

 22. Magne | 29. april 2006 kl 17.36

  Husk også, betaler du litt mer skatt kan politikerene / byråkratene få litt mer lønn og andre frynsegoder.

  Ellers slår det meg at skatt er vel så mye slaveri som tyveri.


  Control can be imposed either through prohibition or supply. The total or even partial prohibition of drugs gives government considerable leverage for other types of control. An example would be the selective application of drug laws. . . against selected components of the population such as members of certain minority groups or political organizations.»

  – Dr. «Jolly» West i Hallucinations: Behavior, Experience and Theory

 23. Eirik | 8. august 2006 kl 23.02

  Hvem har du tenkt skal betale for eks. sykehus og skoler? Er det de som tror de blir syke, eller de som frykter det som skal spleise? Og hva skjer evt med de som ike var med å spleiset?

 • Dagens sitat

  There is no man living that can not do more than he thinks he can.

  — Henry Ford
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter