Partier og organisasjoner

Meld deg ut av SOS Rasisme!

Dagens Næringsliv hadde lørdag en interessant artikkel om at organisasjonen SOS Rasisme er blitt overtatt av kommunister med tilknytning til (og i konkurranse med) AKP, og drives efter de samme prinsippene.

Det var den kjente antirasisten Khalid Salimi som stiftet SOS Rasisme i Norge i 1985. Da han i 1979 startet bladet Immigranten opplevet han at AKP startet et konkurrerende magasin, før de foreslo at de 2 bladne ble slått sammen. AKP ville gjøre rasisme til «sin» sak, som en del av klassekampen. Salimi på sin side ville gjøre antirasisme til et tverrpolitisk prosjekt.

Dagens Næringsliv skriver i den omfattende artikkelen at det var i Haugesund kommunistene mest effektivt organiserte seg i SOS Rasisme, og efterhvert tok kontakt med flere lokallag – med sikte på å overta organisasjonen. Noe de klarte midt på 1990-tallet. Landsstyret med tilknytning til Antirasistisk Senter, trakk seg.

Efter at kommunistene overtok er måten å organisere arbeidet på, til forveksling lik det som fortelles om AKP (m-l) fra 1970- og 80-tallet; de har en liten kjent ledelse, mens lokallagene nedover i organisasjonen knapt vet om hverandre. SOS Rasisme har bedrevet en voldsom medlemsverving, og bruker det høye medlemstallet til å øke tilskuddene fra det offentlige. De som kjenner til hvordan reglene for tilskudd er, kan innrette virksomheten slik at alt handler om å få penger ut av systemet. Derfor er ikke organisasjonen bare aktiv med medlemsverving, men også med aktiviteter de kan få pengestøtte for.

Knapt noen av de opprinnelige stifterne og ildsjelene er med. De trakk seg ut da det ble klart at de ville bli kastet, under kommunistenes overtagelse. Kommunistene var misfornøyde med måten SOS Rasisme jobbet på, og bestemte seg for å overta.

Organisasjonen hadde i begynnelsen stor aksept fra kjente personer og beslutningstagere, men er siden maktovertagelsen blitt en lukket organisasjon, som knapt samarbeider med andre om å bekjempe rasisme. Til tross for det omfattende medlemstallet er SOS Rasisme ingen nettverksbyggende organisasjon, ihvertfall ikke innenfor den antirasistiske bevegelsen.

Imidlertid uttaler noen av de som var med på å organisere maktskiftet i SOS Rasisme at mye handlet om å få folk til å forstå at den beste måten å bekjempe rasisme på, var å bli kommunist. I AKP. Imidldertid tilhører mange av kommunistene i SOS Rasisme ifølge DN den tapende fløyen i AKP, som i 1998 etablerte organisasjonen «Tjen folket» (!). Ledelsen i SOS Rasisme og Tjen Folket er tildels overlappende.

For de som er kjent med AKP’ernes tenkemåte fra partiets tidlige periode, er dette strategien som kalles ”bred front”. Man går inn og overtar styringen med organisasjoner med helt andre eller begrensede formål i forhold til selve Partiet, og vrir aktiviteten over til ønskede formål samtidig som man skaper en større kontaktflate mellom frontorganisasjonen og partiet. Dermed kan partiet få tilskudd av nye medlemmer, som i utgangspunktet kanskje delt et enkeltsakssynspunkt.

Efter AUF-skandalen med medlems- og aktivitetsstøtte på 1990-tallet har flere organisasjoner vært under lupen for måten de oppnår tilskudd på. Også SOS Rasisme har vært det. Men alt var i orden, rapporterer DN.

Kanskje er det like vel på tide å granske SOS Rasisme igjen? Tjener organisasjonen saken de bærer i navnet? Eller fungerer SOS Rasisme som en dekkorganisasjon for å få penger ut av offentlige systemer – penger som brukes til å verve og skolere nye mennesker til kommunistenes rekker? Hva gjør de 46 000 medlemmene, egentlig? For med så mange medlemmer, må det være mulig å dokumentere utadrettet aktivitet. Men SOS Rasisme bekjemper ihvertfall ikke rasisme gjennom samarbeid med andre, brede antirasistiske bevegelser eller for eksempel partipolitiske ungdomsorganisasjoner.

Alle som er interessert i hvordan og hva skattebetalernes penger brukes til, bør lese artikkelen i DN. Den som er opptatt av hvordan kommunistene jobber under andre navn, bør lese artikkelen.

Hvis du er medlem av SOS Rasisme, men ikke ønsker at ditt navn skal brukes til å verve og skolere kommunister, bør sende et brev til organisasjonen, og melde deg ut.

Dette er adressen du bruker: SOS Rasisme Arbeidsutvalget, Postboks 9427 Grønland 0135 Oslo. Du kan også bruke fax 23 00 29 01 eller epost au@sos-rasisme.no.

Du bør også sende en kopi til Barne- og likestillingsdepartementet, slik at SOS Rasisme ikke bruker oppgir for høye medlemstall neste gang de søker om støtte basert på medlemstallet – eller oppgir ditt navn som deltager i en studiesirkel eller annen aktivitet de søker om støtte for.

Til departementet kan du bruke følgende adresse: Barne- og likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Eller fax 22 24 95 15. Du kan også bruke epost: postmottak@bld.dep.no.

Antirasistisk senter har også kommentert DN-artikkelen om SOS Rasisme.

Du finner flere artikler på Liberaleren om den ytterliggående venstresiden. Det er bare å søke på AKP, RV, Mao, etc.
Blant annet er boken Mao, min Mao anmeldt her. AKP-lederen svingte pisken over avisen Klassekampen, noe jeg skrev om her.

44 Comments

 1. Dette støtter jeg varmt! Arbeidet mot rasisme er alt for viktig til å la disse menneskene monopolisere og ødelegge for det!

 2. Makes sense ! Jamfør din egen kommentar etter at pøbler herjet valgmøte til Kleppe osv…

  http://www.liberaleren.no/arkiv/002590.php#002590

  Da tok SOS Rasisme sterk avstand fra ytringsfriheten, og det passer godt inn med AKP.
  Den er som kjent en borgerlig fordom.

 3. Enig med deg i påstandene dine tildels!!!
  Men der du kommer med påstander om at SOS rasisme skal bevise sin uskyld mot påstander som settes fram støtter jeg ikke. Der det er dokumentert at de driver «kommunistverving» i SOS rasismes navn bør en ta avstand fra, men det er ikke særlig liberalt å ta tak i anntydninger og vage påstander, gjøre disse til sannheter, for så å be anklagede om å bevise sin uskyld!!

  Jeg savner i enkelte utsagn håndfaste bevis for at det er slik som det påståes i artikelen din Pleym!!

  Jeg er ikke medlem av SOS rasisme, men støtter deres sak, vel og merke slik som den er tenkt å være, enmelig et våpen mot rasisme!!

  Og til slutt, har ikke Kommunister og sosialister lov å jobbe mot rasisme? Har de ikke lov å være med i diverse foreninger? Er det ikke dette som er demokrati da?? Får de flertall (måtte Gud forby) så er det de som styrer?? Gjelder ikke det i foreningslivet også??
  Eller skal vi bli likedan som SV-Kristin? Vi boykoter det som ikke passer inn i vår liberale verden?? Men husk, skal vi boykote SOS rasisme, så er vi kanskje inne på samme sporet som Kristin Halvorsen!! Vi roper høyt om liberalisme, vi godtar avik på den ene og andre siden, men har en utrolig fordom og redsel for noen kommunist/sosialist sjeler!!!

 4. Selvfølgelig skal Kommunister og sosialister få jobbe mot rasisme. Problemet er at de okkuperer organisasjoner og arrangamenter med den hensikt å drive gjennomm sin idelogi over alt. Her i bergen har krystallnattmarkeruinger blitt ødelagt en rekke ganger på grunn av dem.

 5. Folk kan gjerne være uenige om kommunisme er en god idé, men å starte slike mobbekampanjer som DN nå har gjort er rein Mchartyisme.

  Er selv medlem i SOS Rasisme og kjenner meg overhodet ikke igjen i det som står i DN.

  SOS Rasisme er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Man blir vurdert ut ifra hva man gjør i kampen mot rasisme, ikke hva slags politisk ståsted man ellers har. Selv er jeg ikke med i noe parti, tror det gjelder de fleste.

 6. At kommunister influerer foreningslivet er ikke nytt. Norges Blindeforbund. der jeg selv er medlem, styres p.t. av en liten, men effektiv, kommunistklikk, som kanskje ikke driver verving til marxismen, men som i alle fall forsøker å gjøre arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter synonymt med kommunismen. Som høyremann vet jeg hva jeg kan risikere hvis kommunistene tar makten med våpen i hånd, og lurer på hvordan det å plassere meg i en omskoleringsleir er forenlig med å gi meg økte rettigheter… Artikkelen i DN har ingenting med heksejakt å gjøre. Også politisk korrekte organisasjoner må finne seg i å få sin tilværelse gransket. Leve den oppsøkende journalistikken!

 7. Kjell Gunnar Larsen

  SOS Rasisme og DN
  I lørdagsmagasinet bruker DN og Eva Grinde over 6 sider til å rapportere om SOS Rasisme. Artikkelen har tydeligvis vært under arbeid lenge, men modningsprosessen har ikke ført til en ryddig artikkel, men snarere en oppvisning i omtrentligheter, mistenkeliggjøring og reine faktafeil.
  I følge regelverket til Pressens Faglige Utvalg(PFU) skal en ha anledning til å imøtegå negative omtale før det trykkes, dette skjedde i noen tilfeller etter press fra oss, men våre svar ble ikke tatt inn, andre ting har vi ikke i det hele tatt blitt gjort kjent med på forhånd.
  Noen, som Khalid Salimi og Inger Aguilar får lov til å fremstille enkelte deler av historien til SOS Rasisme som en rein idyll, men når andre legger vekt på økonomisk arbeid så blir dette mistenkeliggjort, litt merkelig i ei avis som DN, men her gjelder tydeligvis ingen logikk eller regler.
  Siden jeg er en av de som er mye omtalt i artikkelen, til og med med bilde i helfigur, så skal jeg gjøre et forsøk på å rydde opp og legge på plass noen av bitene i dette puslespillet sånn at det stemmer sånn noenlunde med virkeligheten. Dette tilsvaret står for min rekning.
  1. Hvordan mange medlemmer?
  Artikkelen legger stor vekt på at SOS Rasisme har fått et høyt medlemstall, men den prøver i liten grad å forklare hvorfor vi har klart dette. Derimot så bringes det til torgs flere personer som synes at et høyt medlemstall enten ikke har noen verdi eller at de ikke skjønner hvordan vi har klart dette.
  Dette er i prinsippet ingen hemmelighet, det går på hardt, systematisk arbeid for å bygge en kultur der vi alltid verver. Når vi gjør forskjellige ting i SOS Rasisme så verver vi samtidig; vi verver 12 nye medlemmer i ei fiskerbygd i Øst-Finnmark i oktober og 1800 medlemmer under Quartfestivalen i juni.
  I september 1993 hadde SOS Rasisme 5-600 medlemmer, vi har hvert år siden, med ett unntak, økt medlemstallet. Det er altså ikke snakk om et skippertak, men å bygge en kultur for verving.
  Noen ser ikke betydningen av å ha mange medlemmer. Vi ser mange gode grunner til dette. Det gir oss et økonomisk grunnlag, det er viktig. Vi ønsker å være en grasrotorganisering, en organisasjon der mange mennesker kan ta et tak, det er viktig. I Norge så blir organisasjoner vektlagt etter størrelse, når f.eks. LO omtales så blir nesten alltid medlemstallet nevnt.
  Når en ikke legger vekt på å bygge organisasjonen så kan en jo komme i den situasjon som Henrik Broberg og Regnbuen i Tromsø, som kritiserer oss i artikkelen. De har ei hjemmeside som ikke har blitt oppdatert siden september.
  Organisasjonssekretæren i Natur og Ungdom mener at det er en motsetning mellom det å ha mange medlemmer og det å ”ha folk som vil bidra”, som han sier. Vi er uenig i at dette er en motsigelse, den lokale og sentrale aktiviteten har økt kraftig i perioden, flere og flere ønsker å ta del i vårt arbeid og flere og flere gjør det også. Desto flere medlemmer vi har, desto flere potensielle aktivister.
  2. Lite synlige?
  Heidi B. Grande fra Press er også sitert, om hun er sitert rett er et godt spørsmål. Da vi sjekka med en annen person om han var sitert korrekt så var han ikke det, og hele avsnittet med han var også strøket i artikkelen da den endelig kom på trykk.
  Men, hvis vi skal ta for gitt at hun er sitert korrekt, så gir hun i alle fall Janteloven et ansikt når hun sier at hun ikke forstår hvordan vi får det til. Det er ikke så viktig for oss, men når det gjelder mangel på synlighet så vil vi ikke akseptere den kritikken. Vi er lite synlige i et sjikt med folk i Oslo som går på møter med hverandre og som deltar i hverandres kampanjer, men vi er veldig synlige i det å bygge lokallag rundt om kring i Norge og derigjennom utføre grunnplansarbeid. Hvis en går inn og bruker en søkemotor på nett og sammenligner treff på SOS Rasisme opp i mot f. eks Antirasistisk Senter, så vil en se at forskjellen ikke er så stor. På vår hjemmeside sos-rasisme.no hadde vi siste halvår nesten 3 millioner treff. Dette skulle vise at vi slett ikke er så usynlige som representanten for Press vil ha det, på noen måte.
  3. Om historia
  Khalid Salimi og Inger Aguilar har tydeligvis behov for å fortelle utvalgte og oppfriska deler av historia. De kalde fakta som kan belegges med dokumentasjon er som følger:
   Bussen fra Haugesund var en minibuss, vi kom til landsmøtet for å få endra vedtektene. Frem til 1991 så var det ikke slik at lokallagene valgte delegater i forhold til medlemstall, men alle medlemmer kunne møte opp på landsmøtet og få stemmerett. Vi mente at dette var udemokratisk, at folk fra Tromsø og Haugesund i praksis hadde mye mindre muligheter til å møte på landsmøte enn folk i Oslo. For å få endra vedtektene ba vi de som var aktivister i SOS Rasisme i Haugesund og Karmøy om å komme på landsmøtet for å stemme bort denne ordningen og erstatte den med en demokratisk ordning der lokallagene valgte og sendte representanter. Det var flertall for dette på landsmøtet, dette innebar at våre muligheter for å sende 18 personer på neste landsmøte fra Haugesund og Karmøy var borte, det var også det vi ønska.
   Jeg er helt klar over at det fra Inger Aguilars side ble lagt ned mye arbeid i SOS Rasisme fra oppstarten i 1985 og fremover, hun sto blant annet i spissen for det første lokallaget i Arendal. Det gjorde mye bra arbeid og det gjorde hun også da hun flytta til Oslo for å begynne å arbeide på Antirasistisk Senter (ARS) for SOS Rasisme.
  Men, ting endra seg. SOS Rasisme fikk en flying start i 1985, men ingenting varer evig og intet tre vokser inn i himmelen. Hverdagen kom, nye ting ble viktige i media. Kong Olav kunne ikke ta imot hånda fra innvandrerbarn mer enn en gang og Kåre Willoch nevnte bare SOS Rasisme i sin nyttårstale ett år.
  Hvis SOS Rasisme skulle overleve og ta vare på de som tok kontakt så måtte det vanlig traurig organisasjonsarbeid til. Da jeg ble aktiv i SOS Rasisme i januar 1989, så var allerede mye av lufta gått ut av ballongen. Det sentrale apparatet fungerte dårlig og lite skjedde. Flere lokallag begynte å føre sine egne medlemsregistre fordi det sentrale ikke fungerte.
  Jeg ble altså aktiv i 1989, ikke i 1987 som det står i artikkelen. Stiftelsesmøtet for Haugesund SOS Rasisme var i 1987. Det kom 200 personer på dette stiftelsesmøtet, men jeg var ikke en av dem, på tross av at artikkelen påstår det motsatte. Dette kunne Eva Grinde ha fått sjekka opp og ut hvis hun hadde lagt det frem for meg, men hun arbeider tydeligvis ut parolen om å aldri sjekke fakta bak en «god historie».
   Jeg ble valgt inn i Landsstyret i 1991. På det første landsstyremøtet ble vi møtt med et forslag fra den gamle nestlederen, en person som kom fra den gamle garden på ARS, om at SOS Rasisme burde legges ned. Han møtte ikke opp sjøl, men sendte forslaget skriftlig. Dette var en kalddusj for oss som jobbet aktivt i organisasjonen, men det var liten støtte for dette i det nye landsstyret. Noe forslag til budsjett forelå ikke og måtte lages i en pause av den nyvalgte kassereren fra Drammen og undertegnede.
   Hele perioden 1991 til 1993 ble en ny sammenhengende nedtur for SOS Rasisme. Arbeidsutvalget(AU) klarte ikke å gjøre godt arbeid. Det ble knapt holdt landsstyremøter, medlemsavisa kom nesten ikke ut, arbeidet med økonomien gikk dårlig, og når det kom inn noe penger viste det seg at ARS skulle ha en god slump penger for at SOS Rasisme holdt til på ARS. AU klarte ikke å avholde konferanser, og hadde ikke en oppegående lise over lokallag i organisasjonen. Medlemstallet i 1992 kom under 1500 medlemmer, den nederste grensa for å få støtte fra Barne- og Familiedepartementet(BFD).
   I denne situasjonen begynte altså et lokallag å ta initiativer til konferanser, en konferanse mot nazisme og voldsrasisme og to konferanser for kirkeasylaktivister. Det viste seg da at det var stor interesse for disse, folk kom på egen rekning fra hele landet for å ta del. På den tida dette skjedde så var det ingen kritikk fra AU mot dette.
   For å oppsummere: Høsten 1993 var det klart for de fleste grunnplansaktivistene i SOS Rasisme at det trengtes en ny giv. Derfor ble manifestet: Vårt Alternativ laga. Dette la et forslag til plan for utvikling av organisasjonen, både med hensyn til hva som skulle gjøres, hvordan det skulle gjøres og hvem som skulle ha ansvaret for de forskjellige oppgavene. Dette forslaget ble sendt til alle lokallag for senere behandling på landsmøtet.
  Når noen i full offentlighet legger på bordet et forslag for alle så har dette ingenting med kupp eller skittent spill å gjøre. Det å legge frem et forslag og søke støtte for dette er fullt ut del av en demokratisk prosess.
   Da Vårt Alternativ ble lagt frem trakk hele det gamle AU seg 6 uker før landsmøtet. Et landsmøte der ingenting var forberedt. 2 måneder før fristen gikk ut hadde SOS Rasisme 5-600 betalende medlemmer, grensa var som tidligere nevnt 1500 medlemmer for å få statstøtte. Uten penger, uten noe sentralt kontor, uten noen apparat tok så 3 personer fra landsstyret på seg å være nytt AU. De arrangerte landsmøte med alle papirer og mobiliserte samtidig lokallagene til å verve tilstrekkelig medlemmer for å komme over 1500 medlemmer. Dette klarte vi. Landsmøtet ble avholdt, alle lokallag ble bedt om å velge delegater, og et meget klart flertall på landsmøtet støtta den nye kursen.

  Inger Aguilar kan godt fortelle historier om pepperkakebakende bestemødre, men disse eksisterte ikke i SOS Rasisme i perioden 1991 til 1993. I dag derimot gjennomsyrer denne bredden hele organisasjonen vår.
  Hun kan godt fortelle at hun sto på for SOS Rasisme 24 timer i døgnet i perioden 1991 til 1993, men hun hadde full jobb for ARS i denne perioden og døgnet hennes har vel ikke flere timer enn det andres døgn har?
  Khalid Salimi kan godt fortelle at han var talsmann for SOS Rasisme frem til 1993, men sannheten er at han ikke satt i det landsstyret som ble valgt i 1991. Han hadde heller ikke andre tillitsverv i SOS Rasisme i denne perioden. Dette hadde han jo hatt gode muligheter for å sjekke opp siden ARS har, på tross av flere skriftlige purringer, ikke villet utlevere arkivet til SOS Rasisme for perioden 1985 til 1993.
  Jeg synes at rene eventyr bør forbeholdes barnebarn, og at en journalist bør sørge for et minimum av kildekritikk.
  4. Kjell Børge Øgård
  Kjell Børge Øgård kan godt fortelle at han er kommet frem til at politikk ikke var noe for han, det er vel også det som er mest korrekt av det han legger frem. Etter at et nesten samla landsstyret i 1996 ekskluderte han med bakgrunn i økonomi så hadde jeg for min del forventa at han holdt seg til «ingen kommentar» når detaljene fra hans karriere i SOS Rasisme skulle oppsummeres.
  5. Arnljot Ask
  Arnljot Ask(AA), internasjonal sekretær i AKP kan fremdeles ikke, nesten 10 år etter at dette skjedde, legge på bordet hvilke andre motsigelser som skulle være bakgrunnen til at Kjell Børge Øgård ble ekskludert fra SOS Rasisme.
  Siden han ikke kan det så er det slik at dette var den egentlige grunnen:
  Grunnen til at jeg og noen andre ble ekskludert fra AKP var at vi ikke ville se igjennom fingrene med at en partikamerat drev med økonomiske rot i SOS Rasisme. Vi mente at Øgård skulle rydde opp i dette, vi mente som kommunister at hvis en gjør en feil så skal andre kommunister ikke hjelpe til med å dekke til denne feilen, men få kameraten til rydde opp og ta sjølkritikk. Vi mente at en kommunist skal være til nytte for fronten, ikke en belastning, det var en vurdering som AA ikke delte, verken da eller nå.

  6. Lister over lokallag
  Eva Grinde prøver å mistenkeliggjøre at hun ikke får utlevert lokallagslederlista vår. Vi legger på bordet all nødvendig informasjon overfor de som har krav på dette, men vi deler ikke denne ut til alle. Vi står mange plasser i en kampsituasjon overfor nazister, tilgangen til denne lista er derfor begrensa.
  Den skandaleprega behandlingen som Eva Grinde har gitt oss viser oss at dette var en korrekt avgjørelse.
  7. Støtteordningen
  Eva Grinde tror at vårt høye medlemstall i 2008 vil oss god uttelling, da faller overgangsordningene bort. At overgangsordningene faller bort i 2008 kan hun ha rett i, sjøl om jeg vil se det før jeg tror på det. Vi har nå levd med overgangsordninger siden 1995, så håpet om å få uttelling begynner å blekne. Men, hvis hun hadde tatt seg bryet med å sjekke historien med meg eller Fordelingsutvalget eller hjemmesida til Fordelingsutvalget så hadde hun oppdaga at det å ha et medlemstall over 20.000, økonomisk sett er bare tull. Medlemmer over 20.000 teller med 0.1 poeng, dvs at vi får utbetalt en statsstøtte på 7-8 kr for dette medlemmet, hvert medlem får 4 ganger i året tilsendt ei avis, dette koster oss 6-7 kr hver gang. Medlemmer fra 20.000 representerer altså økonomisk sett et reint tap for oss som organisasjon.
  8. Økonomi
  Eva Grinde er opptatt av SOS Rasismes økonomi, det er for så vidt ikke så merkelig når hun skriver i DN, men hun har en underlig vinkel på dette.
  For det første så mener hun tydeligvis at lokallagene i SOS Rasisme og sentralleddet har felles økonomi. Slik er det ikke, slik er det heller ikke i noen andre norske organisasjoner. Lokallagene er ansvarlig for sin økonomi, de er ikke ansvarlige for den sentrale. Den sentrale delen av organisasjonen er ansvarlige for sin egen økonomi, men er ikke ansvarlig for lokallagenes økonomi.
  For det andre så blir det fremstilt som skummelt at SOS Rasisme driver et aktivt økonomisk arbeide der det er mulig. Her må jeg få anledning til å komme med noe folkeopplysning. I Norge lever vi i et kapitalistisk system, det innebærer at vi som organisasjon må forholde oss til dette og aktivt arbeide for å skaffe oss et sunt økonomisk grunnlag. Vi ønsker ikke å ha en økonomisk situasjon der vi vakler fra en økonomisk krise til en annen, vi ønsker å unngå skippertak på dette området. Jeg trodde i min naivitet at slike tanker ville finne en viss gjenklang hos redaksjonen i DN. At jeg som kommunist i stedet må drive grunnleggende opplæring i kapitalismens lover var noe uventa for meg.
  Det stemmer heller ikke at verving av medlemmer har vært noen del av våre søknader om støtte forskjellige plasser. Dette vet Eva Grinde, hun har fått tilsendt oversikter over våre søknader.
  9. Sluttord
  Hvis jeg skulle imøtegå alle de feilaktive, omtrentlige og pinlige misforståelsene som ble presentert over 6 sider på lørdag så måtte jeg antakeligvis ha fått det lagt ved som et annonsebilag i DN, det er vel kanskje det redaksjonen ønsker?
  Mottoet til SOS Rasisme er: Ikke mobb kameraten min, det mottoet som henger i redaksjonen i DN ser ut til å være : MOBB, MOBB, MOBB, noen fikk tydeligvis aldri nok av å herse med andre i skolegården.
  Når det gjelder enkelte andre oppslag som:
  ”Historien om hvordan Stalins siste venner i Norge fant veien til pengene” så er det mulig at desken hos DN syntes at den var festlig, vi får se om PFU deler den samme humoren.
  Kjell Gunnar Larsen
  Hovedkasserer i SOS Rasisme

 8. Om kommunisters arbeid i fronter

  Nazismens kom som et sjokk på den kommunistiske bevegelsen rundt om i verden. Kommunistene i Tyskland forstod f.eks. ikke betydninga av en brei folkefront mot nazismen før det var for sent. Ett av det tyske kommunistpartis sentrale medlemmer oppsumerte i en lengre talen de feilene de hadde gjort, og la fram en teori for hvordan kommunister skal jobbe gjennom folkefront og enhetsfront mot nazismen. Denne talen har vi lagt ut på:
  http://tjen-folket.no/studier/dimitrov.pdf

  Denne måten å jobbe på har seinere også blitt anvendt av kommunister i andre kamper hvor folkets interesser er tjent med enhet utover klasseskillene. Jeg vil tro at disse kommunistene i Blindeforbundet også jobber utfra disse prinsippene til Dimitrov.

  Dersom medlemmer i TF bryter med disse prinsippene men i stede på sekterisk vis jobber bare for å rekrutere medlemmer TF i fronter, så vil dette være så grovt at det vil være uforenelig med fortsatt medlemskap. De første nazistene tok da de kom til makta i Tyskland var ikke jødene men kommunistene.

  Historien gjenntar seg. Vi vil nødig gjøre de samme feilene som førte tyske kommunister, jøder osv. inn i gasskamrene.

 9. Ormåsen:
  Så da innrømmer du at dere kommunister har kuppet og overtatt hele sos-rasisme og bruker det som en front for å nå deres mål om kommunistisk «folkestyre»? En slags enhetlig folkefront kanskje, under dekke av å jobbe mot rasisme?

 10. Svar:
  Nei. Les en gang til deg jeg skrev. Jeg har kun utalt meg på generelt grunnlag om frontarbeid. Det har ikke vært noe kommunistisk kupping av SOS Rasisme. Du har tydeligvis ikke forstått stort av det jeg skrev.
  Den kommunistiske tradisjonen (i allefall den som slutter seg til Dimitrovs teorier om frontarbeid) kan ikke jobbe på den måten som artikkelen i DN gir inntrykk av. Vi trenger en brei front mot nazismen og rasismen. Ikke en liten sjappe for å kunne lure folk inn i kommunismen.

 11. I utgangspunktet for meg er både Pleym og DN to kilder hvis troverdighet og integritet jeg i utgangspunktet setter høyt. Imidlertid synes jeg at Kjell Gunnar Larsen svarer godt for seg, selv om jeg selvsagt også har problemer med å kjøpe hans begrunnelse for at lokallagslederne ikke er offentlige.

  Men; Er det noen som kan bryte litt med kapitalistiske prinsipper og på en eller annen måte skaffe meg fri tilgang til den aktuelle artikkelen i DN?

 12. Konkret spørsmål til Kjell Gunnar Larsen:
  Støtter du utsagnet nedenfor ?

  «Ahzami sier til NTB at hun er glad for at Kleppe ikke kom til orde.

  – Det er viktig for oss å stoppe det han har å si. Vi mener han er kommet med flere rasistiske ytringer i valgkampen. Han er dessuten muslimfiendtlig og fiendtlig overfor homofile og kvinnesak, sier Ahzami.»

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/valg2005/article1100914.ece

 13. Hei O.

  Hyggelig at du synes at jeg svarer godt for meg, når det gjelder det punktet som du ikke er helt på linje med meg, nemlig spørsmålet om lokallagsledere på nettet eller ikke.
  Det er det en rekke gode grunner til at vi ikke legger lista vår over lokallagsledere ut på nettet:
  – Muligheter for at nazister kan lage livet surt er en god grunn.
  – Mange av våre lokallagsledere er under 18 år, hvis de skulle ha vært på nettet så måtte foreldrene ha gitt sin tilslutning til dette
  – Ikke alle våre lokallagsledere er klare for å svare på alle intrikate spørsmål fra alle journalister sånn med en gang
  – Den siste grunnen er at med over 100 lokallag så tar det en del krefter å holde slike oversikter ajour med hvem som er lokallagsleder til en hver tid, de rette telefonnrn osv. Dette gjør vi sentralt, men å holde dette ajour på nettet med hvem som vil ligge der og ike ligge der har vi ikke prioritert. Våre ressurser er begrensa og vi må prioritere.

  Det er slik:
  – Alle i lokallaget veit hvem lederen er
  – Alle som blir aktive får vite hvem lederen er, de blir kontaktet av han/henne
  – Hvis noen har behov for å kontakte lokallaget så setter vi dem i kontakt med lederen.

  Håper at dette har gitt deg en bedre og forhåpentligvis fullgod forklaring på dette spørsmålet.

  Kjell Gunnar

 14. Jeg syns ikke du svarer stort på det grunnleggende:

  1. Verken Leder, AU eller Landsstyret er nevnt med navn på hjemmesiden. Er det ikke naturlig at det i en stor organisasjon som mottar statsstøtte at man ikke prøver å skjule identiteten til de som sitter med ansvaret?
  2. Du motgår ikke påstandene om at SOS Rasisme er styrt av kommunister. Er det naturlig at en organisasjon som skal være partipolitisk uavhengig å overvekt av representanter som står for en politisk retning som langt under 1% av befolkningen støtter? Vil ikke det være med på å skade arbeidet og at man reelt sett ikke sees på som uavhengig?
  3. Du svarer heller ikke på hvorfor SOS Rasisme ikke samarbeider med andre organisasjoner. Er ikke det et ganske merkelig valg for en organisasjon som skal være en folkebevegelse?

 15. Dette er en gjenganger i norsk organisasjonsliv. Om det er kommunister, sosialister eller hva det nå er, så skal de ha «sine» saker gjennomført selv i organisasjoner som har helt andre misjoner enn politikk. Det er en haug av organisasjoner for arbeidstakere som boikotter Israel, og dermed setter flere av sine medlemmer i et veldig vanskelig dilemma.

  Organisasjons-Norge – HOLD FINGRA FRA FATET. Dere skal kun engasjere dere i politikk når det er relevant for organisasjonens egen sak.

 16. Hei Bigboy

  Hva du synes er grunnleggende og hva jeg synes er grunnleggende og hva O. synes er grunnleggende er ikke nødvendigvis det samme.

  1. Navn på hjemmesida
  Det er ikke noe prinsipp for oss å ikke ha landsstyret på hjemmesida, det er flere ting med hjemmesida vår som ikke er bra nok, vi har i noe tid forberedt en omlegging og utvikling av disse.
  Ledelsen i organisasjonen er desuten kjent for alle som spør etter dette, det står i medlemsavisa vår og den blir presentert på alle konferanser vi har og den blir valgt på landsmøtet.

  2. Hvem står hva i hvilke spørsmål i ledelsen
  Nei, vi driver ikke valg av personer i ledelsen i SOS Rasisme etter partipolitiske lister, tvert imot så er vi bestemt mot at ledelsen skal settes sammen av kejnte folk fra andre organisasjoner, fallerte statsråder osv. Folk som velges inn i ledelsen skal velges på bakgrunn av aktivitet i SOS rasisme, ikke hva de har gjort eller ikke gjort utenfor SOS Rasisme.

  3. Vi samarbeider og har kontakt med en rekke organisasjoner, men vi legger mest vekt på å bygge en grasrotorganisasjon med mange og sterke lokallag over hele landet.

  Kjell Gunnar

 17. Til Simon Thorbjørnsen:

  Jeg kan godt svare for meg selv. Det utsagnet du trakk frem har ingenting med denne debatten å gjøre.
  Jeg legger meg flat for at denne uttalelsen ikke ble sagt på riktig måte, men det du gjør er å la en annen person svare for mine uttalelser.
  Det er det denne debatten også har kommet frem til.
  DN mener at hele organisasjonen er kommunistisk fordi to personer er kommunistiske. Dette er en tankegang som personene selv besitter, og har ingenting med deres organisasjonsarbeid å gjøre.

  Jeg er forholdsvis ny i organisasjonsarbeid. Jeg har vært i organisasjonen i tre år. Det jeg har lagt merke til er at jo flere medlemmer organisasjonen har fått, desto mer har vi vært utsatt for konspirasjonsteorier og negative utspill.

  DN kom til oss og sa at de skulle skrive en artikkel om vår voksende medlemstall. Vi skjønte etterhvert at vinklingen skulle bli negativ og kontaktet DN. Vi fant ut at de hadde planer om å trykke sitater fra personer utenfor organisasjonen som ikke hadde uttalt seg negativt om oss, men som journalisten «klarte» å feilsitere.

  SOS Rasisme har mye aktivitet i Norge, men dersom du leser de mange artiklene avisene trykker om oss forstår du at ingen av disse aktivitetene har hatt noe med å spre det såkalte «kommunistiske budskap».

 18. Tomorrow belongs too us

  14 Words

 19. «14 words» = «We must secure the existence of our people and a future for White children»

  Meget liberalt…

  Hilsen K som har satt i Arbeidsutvalget til SOS Rasisme i 5 år, fra 1999. Forøvrig ikke kommunist.

  PS. SOS Rasisme mottar også (og har hatt minst en sentral hardt arbeidende kar) medlemmer fra Fridemokratene

 20. Kjennetegnet på trauste norske mennesker er at de krummer ryggen for å arbeide og skape harmoniske samfunn.

  Rotteyngelen i SOS Rasisme er derimot undermenneskenes forlengede arm. De går for saka og bruker energien sin på å motarbeide restene av det gode. De fremmer heller verdier som undermenneskene står for:

  Drap, dop, voldtekter, ran, stjeling, prostitusjon, perversjon, meningsløs vold, elendighet, ignoranse og stupiditet.

  Slik sett er dette en videreføring av deres egen mislykkethet.


  Why don’t sharks eat niggers?
  They think it’s whale shit.

 21. Hei, jeg er nasjonalist og sympatiserer sterkt med nasjonalsosialismen

  Jeg mener at Hitler hadde en feiende flott blandingsøkonomi, og at det tyske folkets ønske om et eget land forbehold sitt eget folk var legitimt.

  Selvfølgelig var, og er, det ikke legitimt å gasse jøder eller andre, men det skjedde da heller ikke; det er kun krigspropaganda.

  Selv ser jeg ikke poenget med å kjempe mot «rasisme» i det hele tatt.
  Ja, jeg skriver «rasisme» i gåsetegn, for det er ikke mer «rasistisk» av oss hvite å kjempe mot hordene av inntrengere fra Afrika enn det var for Nelson Mandela å kjempe mot Apartheid.
  Forskjellen var at mens Mandela & co. brukte tortur, terror og massedrap av barn (m.m.) så bruker norske nasjonalister først og fremst argumenter og ikke-voldelige fremstøt (med unntak av en svært liten gruppe «skinheads», grupperinger som i dag ikke eksisterer lenger (i praksis)).

  Kampen mot imperialisme og rasisme må bli kampen mot koloniseringen av Europa og den nye verdensordens kamp mot å innrømme hvite folkegrupper samme selvfølgelige rett til eget land som andre fargede folkeslag tar for gitt.

  Kamp mot kommunisme = kamp for anstendighet, rettferdighet og likhet!

 22. Jeg har sendt mange mail til SOS, der jeg spør om kummunisme,da de ikke har noe om det på siden deres.Får aldri svar..Kommunismen er veldig utbrett i Norge ,skjult under sosialisme.Dette er veldig farlig for de norskeborgerne uten at de merker noe.
  15. januar 2006 skrev Dagens Næringsliv en syv sider lang artikkel om hvordan SOS Rasisme ble kuppet av AKP i 1993. Den gangen hadde organisasjonen 600 medlemmer. I dag er tallet 46 000 medlemmer. Flesteparten av disse er uvitende til at SOS Rasisme brukes for å fremme AKPs sak.

  En kommunist ønsker altså en stat uten statsmakt.
  Hvem skal da passe på så ikke alle damer blir voldtatt osv.
  Grovt sett kan man si at kommunisme er en mer radikal form av sosialisme, der man er tilhengere av å ta i bruk en revolusjon for å gjennomføre ideologien. Sosialister tror på forandring i form av omfattende «sosiale reformer». En del kommunister mener at et «proletariatets diktatur» er nødvendig under første fase etter innføringen av kommunisme, som jøden Lenin presenterte etter novemberrevolusjonen i 1917. Kommunister er også ofte villig til å bruke væpnet makt dersom dette blir vesentlig for å oppnå målet, i motsetning til bare sosiale reformer.De drepte 150 milloioner mennesker etter dette…Rart tyskerne ville beskytte seg?

  Sos er beviselig kommunister og har lurt den norske befolkning.

 23. sos rasisme har faen ingen ting med kommunisme å gjøre, noen av de er kanskje sosialister, men det er ikke av kommunismen nå får dere skjærpe dere.

  sos rasisme er ikke et politisk parti som støtter planøkonomi og alt likt!!

 24. en anti rasistisk organisasjon jobber mot rasisme,nazisme og facisme. det har ingen ting med kommunisme og planøkonomi å gjøre!

  faen dere har fordommer a!

  blir ikke akkurat rettferdig for alle under kapitalisme da!

 25. at det er noen kommunister som stemmer rødt er det samme som, nazister stemmer frp!

  ikke forbind rødt, med kommunismen under sovjet og tyskland! kommunisme har ikke vært innført!

  de jobber for feminisme,sosalisme, på en mer demokratsik måte en før!

 26. Selvfølgelig skal Kommunister og sosialister få jobbe mot rasisme. Problemet er at de okkuperer organisasjoner og arrangamenter med den hensikt å drive gjennomm sin idelogi over alt. Her i bergen har krystallnattmarkeruinger blitt ødelagt en rekke ganger på grunn av dem.

  I BERGEN JA, DET ER HELE NORGE MÅ JEG SI! HAR PLUTSLIG KOMMUNISTER OG SOSIALISTER NOE YTRINGSFRIHET, MEN DET KAN VEL NAZISTENE HA?

  det er ingen kommunistisk ideologi i sos rasisme, vært på et møte kanskje?

  ja kanskje noen i sos rasisme også er med i ru.
  men det trenger ikke å være alle.

  sos rasisme er ikke politikk!

 27. sos rasisme er ikke politikk, det er motstandere av nazisme og rasisme! de jobber ikke for planøkonomi!

  faen da.

  de er en demokratisk organisasjon!

 28. sos rasisme er ikke politikk, det er motstandere av nazisme og rasisme! de jobber ikke for planøkonomi!

  faen da.

  de er en demokratisk organisasjon!

 29. SOS Rasisme er Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter i kampen mot rasisme og nazisme. Vi har over 45 000 medlemmer og over 100 lokallag over hele landet

  råder dere til å lese mer på sos rasisme sine nettsteder, om det er politikk eller hva de jobber mot har dere virkelig ikke peiling på!

  så det er bedre med rasisme og klasseskille altså?

 30. tror dere virkelig ønske om planøkonomi er det første som står på en antirasistisk organisasjon?

  haha slutt med nasjonalistisk propaganda!

 31. sos rasisme handler ikke om politikk men motstand av rasisme og nazisme!

  dere viser at dere har peiling..

 32. Rødt arbeider for et samfunn hvor frihet, økonomisk rettferdighet, internasjonal solidaritet og hensynet til naturen er satt i sentrum.

  sos rasisme jobber mot rasisme,nazisme.

 33. I dag er kapitalismen det dominerende økonomiske systemet i verden. Konkurransen om å bli størst og rikest fører til utbytting, krig og rovdrift på mennesker og miljø. Kapitalismen er et hinder for utviklingen av en rettferdig verden og en trussel mot livet på jorda.

 34. Fører kapitalisme til krig? For å sitere Bastiat: «Der varer og mennesker ikke krysser grenser, vil soldater gjøre det.» Det er nasjonalisme og planøkonomi som fører til krig. Demokratier kriger ikke med hverandre. Dessuten: Man skyter ikke på en potensiell kunde. Diktaturer bygger opp fiendebilder for befolkningen, for å legitimere aggresjon.

 35. s¨å flaut for dere at dere skriver slik, du viser bare at du ikke har en dritt peiling hva sos rasisme jobber for!!
  du virker bare som en norgespatriot, de kaller sos rasisme for kommunister,rasister og nazister så jeg vet ikke jeg om du har føllt med i timen eller ei.

 36. kapitalisme er ikke rettferdig og en verden bilr aldri rettferdig at de rikeste som bare tenker på seg selv får dobbelt så mer i skatt enn de fattige, at de søppler til mer enn de fattige det er norge et godt eksempel forhold til indonesia som sliter med klimaendringer!

  i kapitalismen får ikke folk like muligheter, det skaper et egoistisk samfunn med vold.

  du har ikke peiling på sos rasisme de er upolitiske! de jobber kun bare mot rasisme og nazisme! hva faen er galt, har du lest på nettsia til norgespatriotene eller vigrid eller noe?

 37. både kommunisme,nasjonalisme og kapitalisme er ikke god for en verden!
  kapitalist presidentene i usa skaper ikke akkurat fred i verden de heller!

  folk blir egoistiske overlegne og glemmer hva livet dreier seg om,krangler sloss viss man ikke får det de peker på+++
  sånn endte verden

 38. De tre siste kommentarene viser at noen bør sette seg bedre inn i hva liberalisme er for noe. Vigrid etc står like langt fra meg og Liberaleren som kommunisme og andre totalitære ideologier gjør.

 39. Vet du hva det meget ironiske er? At noen venstreorienterte hyller Mao Tse Tung. Det i seg selv er ganske merkelig i og med at venstesiden er kjent for antirasisme og like rettigheter. Og_ nå vet ikke jeg om venstreradikale har det for vane og hylle Stalin, noe jeg tviler på. Men både Mao Tse Tung og Josef Stalin representerer det antirasister flest kjemper mot – etnisk rensing. Litt rart er det ikke? og hvor mange jøder ble ikke renska ut av kommunist – Russland?! – fler enn antallet av Holocaust – ofre, tror jeg…

 40. Jeg tenkte forøvrig på det du skrev rett over, her. Det finnes historikere som mener at nazismen var nærmere venstre enn høyre i politikken, fordi noen nazister praktiserte økologi(Nasjonal Samling) og lik pengeutdeling. Det sies til og med at de var politisk grønne.

 41. «Jeg har sendt mange mail til SOS, der jeg spør om kummunisme»

  Et godt tips til deg er http://www.Historychannel.com.
  søk evt. på Karl Marx(grunnleggeren for det som i dag er kommunisme. For å forstå kommunismen burde man lese mer om ham og Engels.

 42. Nazisme og kummunisme er venstre radikalt.

  Begrepet «høyre ekstremisme» har lite relevant for dagens virkelighet og demonstrerer mest av alt at når noe gjentas nok, så blir det til slutt en vedtatt sannhet.

  Begrepene Høyre og Venstre stammer fra da Norge fikk et parlament (Stortinget). Det var i starten to grupperinger. De på høyre side av salen støttet tronen og de på venstre side av salen støttet staten. Kirke, eller andre templer, var ikke direkte representert. Men kirken holdt til høyre mens de ble oppslukt av staten. Siden fremsto en sosial-liberalistisk gruppe, som aksepterte velferdsstaten på borgernes premisser. Dette sentrums-partiet kalles venstre i dag.

  Sosialismen er klart en stats-orientert ideologi, og er tradisjonelt venstre-orientert. Nazismen er en forkortelse av ”nasjonal-sosialisme”. Nazismen er dermed ideologisk sett venstre-orientert. At sosialister projiserer sitt sorte får over på motstanderne, hører til kaldkrigs taktikk.

  Rasisme hører ikke til en bestemt politisk fløy, og kan forekomme hos alle partier.

  Ei heller er rasister representanter særlig politisk. Denne sammenblandingen av rasisme og politikk har historisk sett ført til tragiske perversjoner.

 43. Bra at Per Aage Pleym Christensen allerede den 16. januar 2006 gikk tydelig ut og satte bjellen på katten

  Svindelbruket SOS Rasisme er avkledd og sitter igjen som ynkelige rassere og nazzere uten ære, uten respekt

  Den mest skammelige hendelsen i SOS Rasismes historie er antageligvis angrepet på norske jøder under krystallnattmarkeringen i Oslo 2004

  Det nest mest skammelige er alle de som lot seg bruke i dette tjen folket-underbruket

  Takk til alle som har deltatt avsløringene av løgnene, bedraget, svindelen