Økonomi

Jens tar æren

Jens Stoltenberg tok æren for forbedret kommuneøkonomi i talen han holdt på Arbeiderpartiets landsstyremøte. Faktumet er at kommunesektoren hadde en betydelig vekst i 2005.

I talen fortalte Stoltenberg at han hadde vært på KS sin ordførerkonferanse. Der gikk den ene ordføreren etter den andre på talerstolen med positive beretninger om situasjonen i kommuneøkonomien. Ordførerne ga signaler om lave skuldrer fordi de nå kunne ansette flere lærere, pusse opp sykehjem og fylle opp svømmebasseng.

Økt økonomisk handlefrihet i kommunene har ikke Stoltenberg æren for, i alle fall må han dele den med Høyre, KrF og Venstre som deltok i den forrige regjeringen og dermed la grunnlaget for budsjettvedtakene i Stortinget i forrige periode. Stoltenberg-regjeringens budsjett har virket i tre måneder. Det er ikke statsbudsjettet for 2006 som har gitt kommunene økonomisk handlefrihet. Det er jobben som ble gjort i perioden før, spesielt i 2005 der kommunene brukte fire milliarder mindre enn det de tjente. Det er ikke vanlig å bruke ordet overskudd i kommunene, men det er det som er realitetene.

Også Statistisk sentralbyrå konkluderer med en positiv utvikling for kommuneøkonomien i 2005, altså i fjor, før Jens Stoltenberg ble statsminister.

Statistikken tyder på bedre tider for kommunepolitikerne. Det er viktig å ære den som æres bør, og Arbeiderpartiet har ikke lagt grunnlaget for veksten som kommunesektoren nå opplever. Det er noe alle bør huske på i debattene de neste månedene.

Skribenten er som liberalist bekymret for en forbedret kommuneøkonomi. Det betyr sannsynligvis et dårligere tempo i effektiviseringen av kommunesektoren. Tanker om privatisering og konkurranseutsetting blir satt på vent fordi mange kommuner har råd til å utføre oppgaver på en gammeldags og fordyrende måte. Det gir ufornuftig bruk av skattepengene, og for oss som er imot skatt er det en belastning.

5 Comments

 1. Og det er ingen tvil om at Stoltenberg vil skylde på Bondevik & Co når de negative følgende av Stoltenbergs politikk melder seg.

 2. Jan Kenneth Stavenes

  Her ble det mye rart på slutten. Altså: kommuneøkonomien forbedret seg i 2005 med MER enn økningen i overføringene fra staten. Det vil si at kommunene i tillegg til å få mer midler løste sine oppgaver mer effektivt. Det burde jo noenhver være fornøyd med. Å si at jo dårligere økonomi, jo bedre effektivitet er ellers alt for enkelt.
  Forøvrig er kommunene etterhvert blitt langt bedre på å rasjonalisere enn staten. Det er mye å hente i departementene og i statens virksomhet. Men pga at den sektoren styres av de som også skriver budsjettet (les statsrådene)er det tatt langt mindre tak i de utfordringene.

 3. Bjørn Magne Solvik

  Hei Jan Kenneth Stavenes.

  Eksemplene fra kommunene jeg kjenner godt er rimelig klare. Større økonomiske overføringer betyr dårligere tempo i effektiviseringen. Min kommune har de siste årene, forhåpentligvis på grunn press fra sentralt hold, satt ut en del vasking av omsorgsboliger. Det var et sabla liv for å få igjennom dette, til tross for at det var beviselig mye penger å tjene på dette. Nå har omstillingen stoppet opp, sannsynligvis på grunn av ekstrabevilgningen som den nye regjeringen fikk igjennom. Vi snakker om Nordkapp kommune, en kommune som gjør alle oppgaver selv, alt fra barnehager til rengjøring av omsorgsboliger. (Unntaket er en privat barnehage og omsorgsboligene som ISS har fått etter stort politisk press og flere vedtak i kommunestyret.

  Det er ikke enkelt å være kommunepolitiker, men det blir enklere dersom politikerne slipper tøffe prosesser. Privatisering og konkurranseutsetting kan være tøft. Derfor kvier mange kommuner seg for dette. I tillegg kommer overbevisningsgrunner om at oppgavene skal utføres kommunalt, noe som er galskap dersom målet er å få mest mulig ut av hver skattekrone.

  Nordkapp fikk 2,3 millioner kroner av Senterpartiets milliardpott. Det betyr 5,2 millioner mer enn i 2005. Til sammen er rammeoverføringene på 57,5 millioner kroner, økte inntekter som har stanset effektiviseringen gjennom først og fremst konkurranseutsetting, men også privatisering. Nordkapp er dessverre ikke i en unik situasjon.

 4. jan Kenneth Stavenes

  Ikke uenig i at det kan være mye å hente økonomisk. Men litt av poenget mitt var at bedringen av kommuneøkonomien i 2005 var større enn økningen i øverføringene det året. Med andre ord har noen gjort noe rett ihvertfall.
  Og som sagt, i følge såkalt informerte kilder er det veldig vanskelig å få til effektivisering i statsadminsitrasjonen. Noe som er like nødvendig som i kommunene og av samme grunn.

 5. Bjørn Magne Solvik

  Hei igjen Jan Kenneth Stavenes.
  Det jeg kommer med nå er ikke et fasitsvar, bare spekulasjoner som ikke kan bevises eller avises.
  Jeg tror faktisk den forrige regjeringen og spesielt den forrige kommunalministeren har store deler av æren gjennom fokusering på effektivisering i kommunene. Det ble satt et kjempepress på kommuneadministrasjonene og kommunepolitikerne. Det presset er nå redusert kraftig eller fullstendig borte. Erna Solberg skal ha skryt, og det fra en som ikke er Solberg-tilhenger. I tillegg fikk forrige regjeringen hjelp gjennom lave renter som igjen er en liten konsekvens av politikken som føres sentralt.

  Den samme regjeringen sviktet totalt når det gjelder effektivisering i statsadministrasjonen. Staten vokste og det ble om jeg ikke husker feil flere ansatte i staten i forrige periode.