Tvungen lønnsnemd – hva ville LO sagt?

av | 8. juni 2006 kl. 12.33 | 5 kommentarer

Bjarne Håkon Hansen gikk igår kveld inn med tvungen lønnsnemd i konflikten mellom Akademikerne og arbeidsgiverne. Her er det ugler i mosen.

Liberaleren anser at grunnlaget for å iverksette tvungen lønnsnemd er særdeles tynt. I tillegg kommer denne svært drastiske inngripen i streikeretten av en regjering som hevder å støtte både streikerett og en fri fagbevegelse. En slik avgjørelse mot en streik i LO-området ville knapt bli møtt med forlegne smil på Youngstorvet. Akademikernes reaksjon er nok slik LO ville reagert – mot en annen regjering.

Det sannsynligvis mest avgjørende er at Samrøreregjeringen kan gi et spark til en av LOs konkurrenter. Akademikerne er nemlig ikke med i de store sammenslutningene i arbeidslivet.

Hva mer er; LO ønsket i forhandlingene ikke bare å forhandle for sine egne medlemmer, men også å diktere oppgjøret for andre organisasjoners medlemmer (Akademikerne). LO har som kjent frekkhetens nådegave. Spesielt når det er deres politiske arm som sitter med regjeringsmakten.

Akademikerne brøt forhandlingene. Så kom regjeringen med sine smørepenger for å unngå streik. LO og co godtok tilbudet med marionettJens’ penger som mellomlag. Likebehandling av arbeidstagerorganisasjonene burde tilsi at arbeidsgiversiden fikk Akademikerne tilbake til forhandlingsbordet, under henvisning til disse smørepengene. Istedet lot man organisasjonen gå ut i streik som om intet var nytt under solen. Men det var det jo.

Nå har altså Bjarne Håkon Hanssen grepet inn med tvungen lønnsnemd, og Akademikerne kan ende opp med et dårligere resultat enn om streik var unngått. Kapitalkreftene på Youngstorvet kan smile fornøyd over marionettenes håndtering av en av sine konkurrenter.

Samrøreregjeringen og deres spindelvevforbindelser må vi dessverre leve med til oktober 2009. Denne og mange andre saker bør være solide spikre i deres likkiste.

Det er så man blir fristet til å melde seg inn hos Akademikerne i ren sympati.


Kommentarer

 1. Tom-Christer | 8. juni 2006 kl 14.59

  Kunne ikke vært mer enig. Om ikke korrupt, så er denne regjeringen korrumpert. Sjekk også denne:
  http://tomchrister.blogspot.com/2006/06/lokratiet-slr-til-igjen.html

 2. Eivind Knudsen | 8. juni 2006 kl 16.18

  Drastisk inngripen i streikeretten, Liberaleren? Etter min mening bør hele streikeretten settes under lupen efter det som har skjedd i vår. De streiker vi har sett har rammet uskyldige tredjemenn, hvilket ikke er forenlig med arbeidsrettens premisser. Det virker som om arbeiderne ikke betrakter streik som en rettighet, men nærmest som en plikt. Dersom disse pøbelopptøyer fortsetter, bør vi gå inn for totalforbud mot arbeidskonflikter som rammer tredjemenn. Og en annen ting; jurister som tjener opptil en halv million kroner har i alle fall ikke MIN sympati når de mannsterke stiller opp for å streike. I utlandet ler man av oss, Norge blir betraktet som en omsonst vareleverandør og arbeidspartner nettopp fordi streikeviljen er så stor.
  En karikatur i Aftenposten nylig mener jeg gav et klart uttrykk for situasjonen. Tegningen viste en stormavet fyr i en god sofa, med skjorten sprengt over maven og en røyk i hånden. Teksten lød: «Det er hardt å streike nå, som det er så mange helligdager». De norske arbeidere er, i en internasjonal sammenheng, ikke mer undertrykt enn sultanen av Brunei.

 3. Pleym | 8. juni 2006 kl 16.24

  Helt enig i at streikeretten i visse sammenhenger brukes i utide, og som politisk markering snarere enn et legitimt virkemiddel i en lønnskonflikt.

  Men: Streik er et anerkjent virkemiddel i en lønnskonflikt.

  Jeg mener at mye er galt med måten oppgjørene foregår på. Det burde vært lokale oppgjør, ved den enkelte bedrift eller arbeidsplass, og ikke store sentrale oppgjør.

  Den enkelte bedrifts økonomiske bæreevne og utvikling bør avgjøre lønnsoppgjøret, og slett ikke hva LO-pampene har bestemt skal være årets kampsak.

  Når Ap har regjeringen og LO forhandler, er det samme part på begge sider av bordet. For alt vi vet kan de han avtalt hele spillet i Samarbeidskomiteen.

  Artikkelen påpeker hvordan en Ap-statsråd møter seg selv og sin bevegelse i døren når han med vikarierende argumenter bruker et instrument LO ville vært rasende over, om det ble brukt mot dem.

  Artikkelen handler også om hvordan LO bruker sin politiske arm til å lenge ut mot en konkurrent.

  Å fjerne streikeretten er utopisk. Den er snarere utvidet enn inskrenket de siste årene.

  Skal man begynne med noe, så er det å avvikle de sentrale oppgjørene. Og bli kvitt forretningsdriften i det offentlige. Dessuten burde ikke regjeringen kunne avgjøre om lønnsnemd skal brukes. Ihvertfall ikke når Ap er i regjering, og LO forhandler. Denne myndigheten bør flyttes til et annet – uavhengig organ.

 4. jan | 8. juni 2006 kl 19.29

  Hei, jeg forstår ikke hva som er liberalt med å støtte streikeretten. Den lovfestede rettigheten fastslår at arbeiderne i en periode kan drite i arbeidskontrakten og drive utpressing mot arbeidsgiveren. Dette bør da behandles som kontraktsbrudd fra arbeidernes side, fremfor å støttes som et rettmessig virkemiddel i lønnsforhandlingene. Det er åpenbart at streikeutøvelsen fører med seg store tap og mye lidelse for arbeidsgiver og alle andre som blir berørt av produksjonsstoppen.

  Jeg trodde det var liberalt å støtte avtalefrihet og prinsippet om at avtaler er bindende. Streikeretten må da være i strid med disse prinsipper. Eller tar jeg feil?

 5. Chris Joy | 11. juni 2006 kl 19.12

  Det er ikke retten til å legge ned sitt arbeide som er problemet, men arbeidsgivers fraværende rett til å gå til masseoppsigelser for derved å ansette nye medarbeidere.

  Om noen av dere virkelig ønsker å få bukt med dette problem er det statens forbud imot masseoppsigelser dere skal angripe, ikke folk som legger ned jobben sin. Disse har min fulle støtte. De handler kun i sitt eget bestes interesse. Det er loven det er noe galt med, ikke streikere!

 • Dagens sitat

  Ask not what the government can do for you. Ask hat the government is doing to you.

  — David Friedman
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter