Venter på resultatet

av | 13. juni 2006 kl. 16.44 | 6 kommentarer

Kunnskapsdepartementet har nedsatt et utvalg som skal se skolens og barnehagens formål. En viktig jobb for utvalget blir å vurdere den kristne formålsparagrafen som Liberaleren er motstander av i offentlige skoler og offentlige barnehager.

Utvalget har en bred sammensetning, overraskende bredt, selv om skribenten helst hadde sett at noen liberalister var en del av utvalget. Kanskje et for sterkt krav ettersom dagens regjering består av representanter fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. juni 2007.

Den kristne formålsparagrafen bør oppheves fordi Norge er et flerkulturelt samfunn med stort mangfold. Staten skal være nøytral i forhold til religion. Derfor er liberalistene tilhenger av å skille kirke og stat. Det skal bli spennende å se om utvalget imøtegår disse kravene fra oss liberale som vil ivareta og godta mangfoldet i samfunnet.

Les hele pressemeldingen fra departementet.


Kommentarer

 1. Chris Joy | 13. juni 2006 kl 20.48

  Hei igjen, Solviken,

  Hvorfor sier du at du ønsker å skille stat
  og kirke, når hva du egentlig ønsker er
  å fjerne staten? Tror du kanskje at det vil
  svekke staten om du skiller kirken fra den?

 2. coz | 13. juni 2006 kl 22.46

  det vil i hvertfall svekke kirken. Noe jeg ser på som positivt.

 3. Chris Joy | 13. juni 2006 kl 23.36

  >det vil i hvertfall svekke kirken.
  >Noe jeg ser på som positivt.

  Med det ødela du min oppfølger, din slask!
  Jeg har nemlig mistanke om at det er nøyaktig
  den samme bevegrunn for at Solviken ønsker dette
  skillet, og at det ikke på noen måte har å gjøre
  med hans frihetsideal (pøh), og min oppfølger
  ville gå i dette leie:

  Det har vist seg at i omeråder hvor foreldre
  har kunnet velge mellom offentlig grunnskole og
  kristen grunnskole, og mellom offentlig videregående
  skole og videregående skole, har foreldre i stor overvekt
  valgt kristen skole i en spørreundersøkelse.
  Dette gjelder ikke bare i tradisjonelle
  kristenstrøk som det vi forstår med bibelbeltet,
  men også i trøndelag, nordland og Oslo.
  Begrunnelsen var at de følte seg tryggere på
  at kristenskolene var istand til å gi sine barn
  en skikkelig oppdragelse. Det var heller ikke
  ubetydelig at kristne kunne vise til signifikant
  bedre resultater mht karakterer, og dette til
  tross for at den offentlige skole i stor utstrekning
  benytter det private alternativ som dumpingplass
  for «vanskelige» elever.

  Derfor kan vi med ganske stor sikkerhet slutte
  at det å fjerne kristen formålsparagraf vil
  fremtvinge en svært liberal politikk om hvem
  som får drive skole, som igjen vil sørge for at
  veldig mange kristne skoler vil poppe opp i
  landet, og dermed vil Solvikens ønske om å komme
  kristendommen til livs (dette er min mistanke)
  lede til det stikk motsatte om vi følger hans
  forslag 🙂

 4. Bjørn Magne Solvik | 14. juni 2006 kl 13.41

  Chris Joy, du tar fullstendig feil når du påstår at jeg vil fjerne staten.
  Jeg ønsker en stat, men den skal være veldig liten sammenlignet med i dag for å ivareta våres naturgitte rettigheter. Jeg tror det vil være en kontinuerlig debatt i det liberalistiske miljø om hvor liten staten skal være. Mange av oss vil hele tiden jobbe for effektivisering, selv på de oppgavene staten skal ha. Det finnes ingen fasitsvar i en slik diskusjon der deltakerne har et liberalistisk utgangspunkt. To, tre eller fire stater i dag kan like godt være en stat slik jeg ser det.

  Skille kirke og stat er viktig og riktig for å gi de ulike religionene like konkurransevilkår. I tillegg er religion ikke et statlig ansvarsområde sett med liberalistiske øyner. Religion er et svært personlig spørsmål. Det som er en god religion for meg, trenger ikke å være det samme for deg.

 5. Bjørn Magne Solvik | 14. juni 2006 kl 15.54

  Chris Joy skriver, riktig nok i en annen debatt:
  Du har foresten ikke besvart hvorvidt min mistanke om at du egentlig ønsker kirken (og
  religionene) til helvete, er helt riktig, delvis riktig ell. uriktig. Du har sikkert forståelse
  for hvorfor jeg stresser dette spørsmål:-)

  Svaret er uriktig. Folk får tro på hva de vil for min del, uten at jeg vil blande meg. Liberaleren er for religionsfrihet. Jeg tror ikke selv på en gud, men ville ikke nekte noen andre denne friheten.

 6. Chris Joy | 14. juni 2006 kl 17.23

  >Svaret er uriktig. Folk får tro på hva de
  >vil for min del, uten at jeg vil blande meg.
  >Liberaleren er for religionsfrihet. Jeg tror
  >ikke selv på en gud, men ville ikke nekte
  >noen andre denne friheten.

  Jeg trodde på ingen måte at du hadde til hensikt
  å forby religion. En slik holdning er for åpenbar
  i konflikt med ditt påståtte frihetsideal. Jeg
  har ikke mistanke om at du er såpass i konflikt
  med deg selv at du ønsker et forbud. Mitt
  spørsmål er udelukkende om du personlig ønsker
  religion og kirke til helvete, for å si det litt
  banalt.
  For å presisere nøyaktig hva jeg mener, forestill
  deg at religion og kirke er en person, og denne
  personen kom til deg og ga deg et valg:
  Din vilje skal skje, Herr Solviken, om du vil at
  jeg skal forsvinne fra denne verden, så si JA!

 • Dagens sitat

  Modesty is the opium of the mediocre

  — Marty Milner
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter