Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet!

av | 13. januar 2008 kl. 01.46 | 286 kommentarer

Mange har heldigvis begynt å advare mot EUs nye datalagringsdirektiv. Personvernet utsettes stadig oftere for angrep, men nok er nok. Vedtas dette direktivet er det knapt noe personvern igjen å snakke om. Derfor bør alle engasjere seg mot direktivet. Målet må være at regjeringen legger ned veto. Liberaleren starter derfor en kampanje, rettet mot regjeringen og Stortinget.

Liberaleren har ikke all verdens ressurser. Derfor må vi satse på at du engasjerer deg aktivt, ved å sende en epost, en fax eller et brev – til de som skal ta stilling til om dette direktivet skal bli en del av norsk lov.

Skal vi klare å stanse direktivet, må et virkemiddel bli tatt ibruk, som så langt aldri er brukt siden EØS-avtalen ble iverksatt 01.januar 1993; Norge må legge ned veto. Veto er latin, og betyr «jeg forbyr».

Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?

Nei, naturligvis ikke!

Det har allerede vært skrevet mye bra om farene ved EUs nye datalagringsdirektiv. La oss nevne Vox Populi, Minerva, Datatilsynet, Dagbladets Jan Omdahl, Vampus, tidligere Unge Venstre-leder Lars-Henrik Michelsen,, Aftenposten, Magazinet, og Bergens Tidende (som i en leder på nyåret også efterlyste politikere som er opptatt av personvern). (NB! Denne delen av artikkelen oppdateres, når nye aktører tar stilling til Datalagringsdirektivet).

Allerede 4.-5. mars 2006, etter initiativ fra Unge Venstre, vedtok Venstres landsstyre at Norge ikke skal implementere dette direktivet.

Denne uttalelsen var et forsøk på å dra igang debatten da prosessen (i EU) enda var i gang, men som alltid når man diskuterer EU-direktiver her til lands, fanges interessen først noen år etter at den endelige beslutningen er tatt. Innholdet i direktivet ble i realiteten allerede spikret da sosialistene og de konservative inngikk et kompromiss i oktober 2005. To måneder senere ble det formelt godkjent av Europaparlamentet, og i mars 2006 ga Ministerrådet sin tilslutning. Da hadde direktivet vært diskutert i det vide og brede i EU i nesten halvannet år. Men i Norge kommer debatten først i januar 2008..

Blant politikere som har uttalt seg om direktivet, er Venstres Gunnar Kvassheim. Legg merke til at SPs statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet gjør sitt beste for å bagatellisere bekymringene.

Artikkelen «Slik blir du overvåket» på Digi.no bør være obligatorisk lesning for alle som vil sette seg inn i problemstillingene.

Gode formuleringer som advarer mot datalagringsdirektivet

Jan Omdahl i Dagbladet skrev følgende 10.januar: Retten til å kommunisere privat, og til beskyttelse mot overvåking, er grunnleggende for lovlydige borgere i den demokratiske rettstaten. De færreste av oss vil være komfortable med å leve i et overvåkingssamfunn der myndighetene pålegger landets tele- og internettoperatører å langtidslagre detaljert informasjon om telefon- og nettbruken til samtlige borgere.

Det er slikt de driver med i totalitære regimer som Kina eller Iran. Eller for den saks i USA, der The Patriot Act undergraver elementære borgerrettigheter systematisk i den såkalte «krigen mot terror».

Men snart har vi det slik i Norge også.

I LØPET AV ÅRET skal et EU-direktiv om datalagring bli til norsk lov. Direktivet er blant annet en reaksjon på terrorbombingene i London og Madrid, og pålegger telefoni- og nettleverandører å lagre alle trafikkdata for din fasttelefoni, mobiltelefoni, IP-telefoni, e-post og internettbruk, og gjøre dem tilgjengelige for politi eller etterretning dersom du mistenkes for en alvorlig forbrytelse.

EU-direktiv 2006/24/EF (.pdf) medfører en grad av elektronisk overvåking av norske borgere som burde vekke langt større debatt enn det som har vært tilfellet til nå.

Bloggeren Vox Populi har oppsummert din nye hverdag i posten «Du må ikke sove«, hvis direktivet iverksettes: «Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetsgnomene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det samme med alle SMSene og MMSene dine.»

Datatilsynets direktør Georg Apenes: «Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at lagringsdirektivet frontkolliderer med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære. Når det likevel blir innført i nasjonal lovgivning, skyldes det at politikerne mener at hensynet til lov og orden må gå foran hensynet til de – etter hvert åpenbart nokså gammelmodige – borgerlige frihetsidealer.»

Datatilsynets kritikk mot direktivet.

Minervas Torbjørn Røe Isaksen: ”I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at selv EU-tilhengere i opposisjonen må foreta en grundig sjeleransakelse.”

Han har naturligvis helt rett.

Den eneste måten å stanse direktivet på, er om regjeringen legge ned veto.

Epostadresser til regjeringen og Stortinget – og forslag til tekst

Henvend deg til regjeringen: Du kan skrive til statsministeren her, utenriksministeren her, justisministeren her.

Henvend deg til samtlige partigrupper på Stortinget: Ap, FrP, H, KrF, SV, SP, Venstre.

Skriv gjerne til hver eneste representant på Stortinget: Ap, FrP, H, KrF, SP, SV, Venstre.

Vi har allerede oppfordret til å signere på oppropet Vox Populi har tatt initiativ til. Vi gjentar gjerne at du bør skrive under, og oppfordre andre til det samme.

Vi tar likevel motstanden et skritt videre. Skriv til regjeringen og de folkevalgte!

Du kan henvise til oppropet (gjerne med lenke), og oppfordre den du skriver til, om å jobbe for at regjeringen skal legge ned veto mot datalagringsdirektivet.

Eller du kan bruke dette forslaget til tekst:

Retten til privatliv, og til ikke å bli overvåket av myndighetene – uten at det foreligger en rettslig kjennelse, basert på konkret mistanke – burde være en selvfølge i et fritt og demokratisk samfunn. Selv i et høyteknologisk samfunn som det norske bør det være mulig å leve et sporløst liv. Som lovlydige borgere forventer vi at staten ikke pålegger tele- og internettoperatører å lagre detaljert informasjon over lang tid. Som borger ønsker jeg å føle meg trygg på at staten ikke lagrer detaljinformasjon om meg i ulike registre, som uten min viten og vilje kan kobles sammen, og brukes i den detaljert og nærmest helhetlig kartlegging

EU-direktiv 2006/24/EF om datalagring kan bli en del av norsk lov i løpet av de nærmeste par årene. Direktivet pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. De samme opplysningene skal lagres for tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. Selve innholdet lagres ikke, men all data om trafikken skal lagres i opptil to år.

Det er først og fremst de lovlydige borgerne som blir rammet. Det er også viktig å understreke at politiet i dag har mulighet til å “fryse” trafikkdata fra mistenkte personer. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe – i tilfelle det skjer noe kriminelt i fremtiden – er et alvorlig brudd mot det grunnleggende liberale rettsprinsippet om at man er “uskyldig inntil det motsatte er bevist”.

Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det samme med alle SMSene og MMSene dine.

Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at lagringsdirektivet frontkolliderer med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære.

Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?

Nei, naturligvis ikke!

I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at alle må foreta en grundig sjeleransakelse, og finne ut om ikke grensen bør gå her.

Jeg oppfordrer deg til å jobbe for at regjeringen skal legge ned veto mot dette direktivet. Om ingen annen sak er viktig nok til å legge ned veto, så er dette saken.

(Takk til alle som uten å vite det har bidratt til formuleringene som er valgt i forslaget til tekst! Disse er: Vox Populi, Venstres landstyre og Torbørn Røe Isaksen. Teksten er endret 14.01 efter at en av dem som opprinnelig var kreditertkreditert ikke ønsket sin tekst gjengitt i en konkret henvendelse til myndighetene)


Kommentarer

 1. Personopplysninger på avveie … igjen! « simeneide.com | 2. september 2009 kl 18.28

  […] at informasjon kan komme på avveie er et veldig viktig argument. Jeg anbefaler alle å bli med på Liberalerens kampanje mot datalagringsdirektivet! For, vi ender opp i et overvåkningssamfunn dersom vi ikke […]

 2. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! | Liberaleren | 27. september 2009 kl 11.55

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 3. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « KVINNEKONGER | 27. september 2009 kl 11.57

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 4. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Undreverset | 27. september 2009 kl 12.03

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 5. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « kamikaze | 27. september 2009 kl 12.04

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 6. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Undrelyd | 27. september 2009 kl 12.05

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av datalagringsdirektivet. I juni 2008 sa to av våre […]

 7. Oda Rygh » Regjeringen må si NEI til DLD! | 27. september 2009 kl 12.07

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 8. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! – Digitallivsstil - Sondre Bjellås | 27. september 2009 kl 13.26

  […] å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 9. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Petter Kvinge Tvedt | 27. september 2009 kl 16.12

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 10. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! | Frank Eivinds verden | 27. september 2009 kl 17.15

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 11. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! | Frank Eivinds verden | 27. september 2009 kl 17.16

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

 12. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « magenta | 27. september 2009 kl 19.39

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 13. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Jonas Stein Eilertsen | 27. september 2009 kl 21.24

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 14. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « FriBit | 27. september 2009 kl 23.31

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 15. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Goodwill | 28. september 2009 kl 08.06

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 16. Si nei til datalagringsdirektivet – Hjorthen uttaler seg om ting han ikke har greie på | 30. september 2009 kl 19.46

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 17. Altamagazin » Regjeringen – Nei til datalagringsdirektivet | 5. oktober 2009 kl 14.19

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 18. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! - Liberale Tanker | 14. oktober 2009 kl 17.55

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 19. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | From thoughts to text | 16. oktober 2009 kl 20.32

  […] mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivetog støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 ogReservasjonsrett […]

 20. Epostkampanjen mot datalagringsdirektivet 2 år : Liberaleren | 13. januar 2010 kl 19.16

  […] er det to år siden Liberaleren satte igang sin epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Både temaet og motstandsarbeidet er […]

 21. kstudio » DLD: Et ulogisk argument | 26. januar 2010 kl 16.12

  […] negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov. Liberaleren – E-post kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet. Opprop – Nei til EUs […]

 22. Digg This – Stopp Datalagringsdirektivet « carlchristian.net | 9. april 2010 kl 00.08

  […] Ta kontakt med dine representanter på stortinget […]

 23. Digg This – Stopp Datalagringsdirektivet « Stopp Datalagringsdirektivet | 9. april 2010 kl 00.20

  […] Ta kontakt med dine representanter på stortinget […]

 24. Sjur CP | 10. april 2010 kl 13.55

  Si NEI til datalagringsdirektivet!

  Datalagringsdirektivet truer rettsstaten

  EUs Datalagringsdirektiv strider mot rettsstatens prinsipp om at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Mennesker som aldri har begått et eneste lovbrudd vil bli overvåket.

 25. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « anneaaby | 3. mai 2010 kl 23.01

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 26. Si nei til datalagringsdirektivet! « MortenM.com | 8. mai 2010 kl 01.31

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 27. Bloggstafett | | 29. juli 2010 kl 11.34

  […] Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppen mot direktivet og støtte Liberalerens epostkampanje. […]

 28. Erlend Wiborg | 9. desember 2010 kl 18.37

  Linkene for å maile til partiene fungerer ikke, de har muligens endret url siden artikkelen ble lagt ut.

  Bra artikkel forresten 🙂

 29. » Si nei til datalagringsdirektivet E.Data Studios | 30. desember 2010 kl 13.32

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 30. filip | 11. februar 2011 kl 01.27

  det bunner i frykt for terrorisme, og når man tenker sånn er det en farlig og terroristvennlig utvikling.

  man kan ikke la statens tillit til borgerne få lov til å be om ytterligere kritierier. det handler om menneskerettigheter for søren!

  uskyldig til det motsatte er bevist, er fortsatt en norsk lov..

 31. Tweets that mention Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet! : Liberaleren -- Topsy.com | 20. februar 2011 kl 00.54

  […] This post was mentioned on Twitter by Sentrumskonservativ, Sentrumskonservativ. Sentrumskonservativ said: @liberaleren "Linkene for å maile til partiene fungerer ikke, de har muligens endret url siden artikkelen ble lagt ut." http://bit.ly/hNQnSl […]

 32. Si nei til datalagringsdirektivet! « ziarah sier: | 16. mars 2011 kl 12.29

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

 33. Bloggbart: Nei til overvåking, Firefox 3 beta 3, API fra NRK, Meta (Twitter, Statistikk, Tips) | børge forteller om livet | 24. mars 2011 kl 01.28

  […] vik­tig at vi må bruke vår veto­rett mot EU for første gang! Libe­ra­le­ren har star­tet en kam­panje mot direk­ti­vet, et opp­rop mot direk­ti­vet har til nå nes­ten 10000 under­skrif­ter, og jeg håper du […]

 34. Si nei til datalagringsdirektivet | Jørgen Emerslund | 3. juni 2011 kl 21.24

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 35. Si nei til datalagringsdirektivet | Lasses hjemmeside | 6. april 2012 kl 15.47

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 36. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | 29. desember 2012 kl 04.43

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 • Dagens sitat

  By the time a man realizes that maybe his father was right, he usually has a son who thinks he’s wrong.

  — Charles Wadsworth
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter