Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet!

av | 13. januar 2008 kl. 01.46 | 286 kommentarer

Mange har heldigvis begynt å advare mot EUs nye datalagringsdirektiv. Personvernet utsettes stadig oftere for angrep, men nok er nok. Vedtas dette direktivet er det knapt noe personvern igjen å snakke om. Derfor bør alle engasjere seg mot direktivet. Målet må være at regjeringen legger ned veto. Liberaleren starter derfor en kampanje, rettet mot regjeringen og Stortinget.

Liberaleren har ikke all verdens ressurser. Derfor må vi satse på at du engasjerer deg aktivt, ved å sende en epost, en fax eller et brev – til de som skal ta stilling til om dette direktivet skal bli en del av norsk lov.

Skal vi klare å stanse direktivet, må et virkemiddel bli tatt ibruk, som så langt aldri er brukt siden EØS-avtalen ble iverksatt 01.januar 1993; Norge må legge ned veto. Veto er latin, og betyr «jeg forbyr».

Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?

Nei, naturligvis ikke!

Det har allerede vært skrevet mye bra om farene ved EUs nye datalagringsdirektiv. La oss nevne Vox Populi, Minerva, Datatilsynet, Dagbladets Jan Omdahl, Vampus, tidligere Unge Venstre-leder Lars-Henrik Michelsen,, Aftenposten, Magazinet, og Bergens Tidende (som i en leder på nyåret også efterlyste politikere som er opptatt av personvern). (NB! Denne delen av artikkelen oppdateres, når nye aktører tar stilling til Datalagringsdirektivet).

Allerede 4.-5. mars 2006, etter initiativ fra Unge Venstre, vedtok Venstres landsstyre at Norge ikke skal implementere dette direktivet.

Denne uttalelsen var et forsøk på å dra igang debatten da prosessen (i EU) enda var i gang, men som alltid når man diskuterer EU-direktiver her til lands, fanges interessen først noen år etter at den endelige beslutningen er tatt. Innholdet i direktivet ble i realiteten allerede spikret da sosialistene og de konservative inngikk et kompromiss i oktober 2005. To måneder senere ble det formelt godkjent av Europaparlamentet, og i mars 2006 ga Ministerrådet sin tilslutning. Da hadde direktivet vært diskutert i det vide og brede i EU i nesten halvannet år. Men i Norge kommer debatten først i januar 2008..

Blant politikere som har uttalt seg om direktivet, er Venstres Gunnar Kvassheim. Legg merke til at SPs statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet gjør sitt beste for å bagatellisere bekymringene.

Artikkelen «Slik blir du overvåket» på Digi.no bør være obligatorisk lesning for alle som vil sette seg inn i problemstillingene.

Gode formuleringer som advarer mot datalagringsdirektivet

Jan Omdahl i Dagbladet skrev følgende 10.januar: Retten til å kommunisere privat, og til beskyttelse mot overvåking, er grunnleggende for lovlydige borgere i den demokratiske rettstaten. De færreste av oss vil være komfortable med å leve i et overvåkingssamfunn der myndighetene pålegger landets tele- og internettoperatører å langtidslagre detaljert informasjon om telefon- og nettbruken til samtlige borgere.

Det er slikt de driver med i totalitære regimer som Kina eller Iran. Eller for den saks i USA, der The Patriot Act undergraver elementære borgerrettigheter systematisk i den såkalte «krigen mot terror».

Men snart har vi det slik i Norge også.

I LØPET AV ÅRET skal et EU-direktiv om datalagring bli til norsk lov. Direktivet er blant annet en reaksjon på terrorbombingene i London og Madrid, og pålegger telefoni- og nettleverandører å lagre alle trafikkdata for din fasttelefoni, mobiltelefoni, IP-telefoni, e-post og internettbruk, og gjøre dem tilgjengelige for politi eller etterretning dersom du mistenkes for en alvorlig forbrytelse.

EU-direktiv 2006/24/EF (.pdf) medfører en grad av elektronisk overvåking av norske borgere som burde vekke langt større debatt enn det som har vært tilfellet til nå.

Bloggeren Vox Populi har oppsummert din nye hverdag i posten «Du må ikke sove«, hvis direktivet iverksettes: «Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetsgnomene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det samme med alle SMSene og MMSene dine.»

Datatilsynets direktør Georg Apenes: «Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at lagringsdirektivet frontkolliderer med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære. Når det likevel blir innført i nasjonal lovgivning, skyldes det at politikerne mener at hensynet til lov og orden må gå foran hensynet til de – etter hvert åpenbart nokså gammelmodige – borgerlige frihetsidealer.»

Datatilsynets kritikk mot direktivet.

Minervas Torbjørn Røe Isaksen: ”I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at selv EU-tilhengere i opposisjonen må foreta en grundig sjeleransakelse.”

Han har naturligvis helt rett.

Den eneste måten å stanse direktivet på, er om regjeringen legge ned veto.

Epostadresser til regjeringen og Stortinget – og forslag til tekst

Henvend deg til regjeringen: Du kan skrive til statsministeren her, utenriksministeren her, justisministeren her.

Henvend deg til samtlige partigrupper på Stortinget: Ap, FrP, H, KrF, SV, SP, Venstre.

Skriv gjerne til hver eneste representant på Stortinget: Ap, FrP, H, KrF, SP, SV, Venstre.

Vi har allerede oppfordret til å signere på oppropet Vox Populi har tatt initiativ til. Vi gjentar gjerne at du bør skrive under, og oppfordre andre til det samme.

Vi tar likevel motstanden et skritt videre. Skriv til regjeringen og de folkevalgte!

Du kan henvise til oppropet (gjerne med lenke), og oppfordre den du skriver til, om å jobbe for at regjeringen skal legge ned veto mot datalagringsdirektivet.

Eller du kan bruke dette forslaget til tekst:

Retten til privatliv, og til ikke å bli overvåket av myndighetene – uten at det foreligger en rettslig kjennelse, basert på konkret mistanke – burde være en selvfølge i et fritt og demokratisk samfunn. Selv i et høyteknologisk samfunn som det norske bør det være mulig å leve et sporløst liv. Som lovlydige borgere forventer vi at staten ikke pålegger tele- og internettoperatører å lagre detaljert informasjon over lang tid. Som borger ønsker jeg å føle meg trygg på at staten ikke lagrer detaljinformasjon om meg i ulike registre, som uten min viten og vilje kan kobles sammen, og brukes i den detaljert og nærmest helhetlig kartlegging

EU-direktiv 2006/24/EF om datalagring kan bli en del av norsk lov i løpet av de nærmeste par årene. Direktivet pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. De samme opplysningene skal lagres for tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. Selve innholdet lagres ikke, men all data om trafikken skal lagres i opptil to år.

Det er først og fremst de lovlydige borgerne som blir rammet. Det er også viktig å understreke at politiet i dag har mulighet til å “fryse” trafikkdata fra mistenkte personer. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe – i tilfelle det skjer noe kriminelt i fremtiden – er et alvorlig brudd mot det grunnleggende liberale rettsprinsippet om at man er “uskyldig inntil det motsatte er bevist”.

Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det samme med alle SMSene og MMSene dine.

Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at lagringsdirektivet frontkolliderer med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære.

Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?

Nei, naturligvis ikke!

I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at alle må foreta en grundig sjeleransakelse, og finne ut om ikke grensen bør gå her.

Jeg oppfordrer deg til å jobbe for at regjeringen skal legge ned veto mot dette direktivet. Om ingen annen sak er viktig nok til å legge ned veto, så er dette saken.

(Takk til alle som uten å vite det har bidratt til formuleringene som er valgt i forslaget til tekst! Disse er: Vox Populi, Venstres landstyre og Torbørn Røe Isaksen. Teksten er endret 14.01 efter at en av dem som opprinnelig var kreditertkreditert ikke ønsket sin tekst gjengitt i en konkret henvendelse til myndighetene)


Kommentarer

 1. Adrion | 13. januar 2008 kl 01.54

  Det jeg setter høyest her i verden er personlig frihet. Derfor blir jeg skremt av hvor liten diskusjon det er rundt datalagringsdirektivet som blir en del av norsk lov i 2008.

  Direktivet innebærer langtidslagring av opplysninger om hvem alle snakker med på fasttelefon, mobiltelefon og IP-telefon, hvor lenge samtalen varer, hvor samtalepartene befinner seg, og når samtalen finner sted.

  Det skal også lagres opplysninger om hvem folk sender og mottar e-post fra, og når de er tilkoblet Internett. Hentet fra Facebookgruppen mot dette direktivet.

  Vox Populi har skrevet en svært god blogg om temaet.
  Vampus skriver også om dette.

  Si nei til datalagringsdirektivet!

 2. Per Aage Pleym Christensen | 13. januar 2008 kl 02.04

  Helt enig, Adrion! Derfor har du nå sjansen til å bli en av de første som sender en epost (med eller uten vår tekst) til myndighetene.

 3. Pleym | 13. januar 2008 kl 02.15

  En link til denne artikkelen er lagt inn på Facebook-gruppen «Nei til datalagringsdirektivet» http://www.facebook.com/group.php?gid=8935611821

 4. Ja til personvern! | 13. januar 2008 kl 02.37

  Ønsker bare å rose Liberaleren for det engasjement de utviser i kampen for borgerrettighetene. Etter min mening burde dette direktivet føre til en mye større offentlig debatt om EØS enn det vi har hatt før og det vi for øvrig hadde da Stortinget vedtok med over 3/4 flertall i 1994 at Norge skulle være med i denne sammenslutningen. Er det aktuelt å si opp EØS-avtalen, og hva er da alternativene? Det er så vidt jeg har forstått en del (kanskje de fleste) av de på høyresiden som er motstandere av datalagringsdirektivet, som likevel er tilhengere av norsk medlemskap i EU (men sikkert motstandere av EØS-avtalen), under henvisning til at Norge skal ha så mye større innflytelse innenfra. Jeg må bare innrømme at jeg tror at dette er en illusjon som høyresiden og frihetselskerne f.eks. her på Liberaleren er nødt til å gå nøye etter i sømmene. Hvilken innflytelse vil egentlig lille Norge ha i store EU? Hvordan kan vi stoppe datalagringsdirektivet, når INGEN av EUs nåværende medlemsland på noen som helst måte har klart det (til tross for mange regjeringer langt mer skeptiske enn den norske)? Dette ønsker jeg et godt svar på. Så er det noen som har påpekt Sveits’ internasjonale strategi som et eksempel til etterfølgelse for Norge. Dette vet jeg for lite om, men jeg kunne gjerne tenke meg en debatt på f.eks. Liberaleren om det. Er det for eksempel slik at Sveits også er forpliktet til å innføre dette (som EFTA-medlem)?

  PS: Vil bare informere om mine kommentarer til følgende artikler: http://www.liberaleren.no/2008/01/11/nei-til-eus-datalagringsdirektiv/
  http://www.liberaleren.no/2008/01/11/norge-har-darlig-personvern/
  http://www.liberaleren.no/2008/01/10/vil-du-ikke-ha-min-medisin-skal-du-ihvertfall-ikke-ha-konkurrentens/

 5. Per Aage Pleym Christensen | 13. januar 2008 kl 02.39

  Da har jeg sendt Liberalerens tekstforslag til statsministeren, utenriksministeren, justisministeren – og til samtlige av Stortingets partigrupper. Din tur!

 6. Reidar | 13. januar 2008 kl 04.28

  Prisverdig tiltak og jeg har skrevet opp på oppropet, sendt det til kjente og nå sendt forslaget deres til ministre og partier.

  Hvis mange nok engasjerer seg og protesterer, må de i det minste begynne å bli nervøse. Det norske folk har sovet i 60 år, det er på tide å stå opp!

 7. Varsku mot FN! | 13. januar 2008 kl 14.29

  Er det mulig å fortsette debatten om følgende (irrelevant for ovenstående artikkel, men håper det aksepteres i informasjonens ånd. Hva er forresten Liberalerens forhold til FN?):

  http://www.liberaleren.no/2008/01/10/vil-du-ikke-ha-min-medisin-skal-du-ihvertfall-ikke-ha-konkurrentens/

 8. Seide | 13. januar 2008 kl 14.36

  Slik, da var min e-post sendt til til diverse.

 9. Pleym | 13. januar 2008 kl 14.37

  Vi skal nok komme tilbake med artikler om FN. Jeg håper alle respekterer at denne artikkelen og debatten under handler om datalagringsdirektivet – og om vår kampanje.

 10. Pleym | 13. januar 2008 kl 14.39

  Bra, Seide!

 11. Piris | 13. januar 2008 kl 14.48

  Sånn, nå har også jeg gjort dette !
  Så jeg sier bare : Neste !

 12. Bjørn Magne Solvik | 13. januar 2008 kl 15.07

  Bra, Piris.

 13. Cat | 13. januar 2008 kl 15.10

  Vær bare klar over at det ikke er noen _myndighetsperson_ eller myndighetene som kommer til å registrere disse opplysningene. Det er heller ikke snakk om «ett stort register», som mange er redd for. Jeg ser at det står spesifisert tele- og nettoperatørene her, men ville likevel bare minne om det.

  Jeg er for et sterkt personvern, og kan godt stille meg kritisk til at informasjon om f.eks. mitt telefonbruk langtidslagres. Det man må være klar over er at mesteparten av data om telefonbruk lagres også i dag (6 mnd.). Det som er nytt i direktivet er at man kan lagre det _lengre_, men her har våre politikere mulighet til å sette grenser. Det som også er nytt med direktivet er at man har en aktiv lagring av lokaliseringsdata, og ikke slik det er i dag at man ikke kan sette i gang med å lagre denne informasjonen før man har en rettslig kjennelse.

  Jeg synes mye av det jeg har sett i media om dette direktivet er ganske unyansert og tabloid – det er forskjell på lagring av data og å leve i et overvåkningssamfunn. Det er det ingen som er for, vel?

  På bloggen min (www.serendipitycat.no) vil du finne en lengre oppsummering om noen detaljer ved dette direktivet jeg føler burde blitt mer diskutert:
  http://serendipitycat.wordpress.com/2008/01/12/storebror-ser-deg-kanskje-ikke-sa-godt-likevel-en-fortsettelse-om-datalagringsdirektivet/

 14. Knut Johannessen | 13. januar 2008 kl 19.21

  Da jeg opprettet oppropet og skrev bloggposten for en uke siden, så ante jeg ikke at det skulle engasjere så voldsomt. Det gleder meg. Etter at Dagbladet skrev om temaet og linket til opprop og bloggpost, tok det virkelig av. I skrivende stund passeres 4600 underskrifter. I dag har også Aftenposten en lederartikkel, så MSM begynner å bevege på seg.

  Jeg er glad for at Liberaleren tar opp tråden og viderefører den. Det eneste jeg er litt bekymret for, er timingen. Det gjenstår mye arbeid i dept. før man er klare til å legge frem saken og iflg. dette svaret fra Navarsete i spørretimen 12. desember, så blir det ikke lagt frem for Stortinget før årsskiftet 2008/2009:

  «Eventuell implementering av datalagringsdirektivet i Norge vil kreve endringer både i lov om elektronisk kommunikasjon og i straffeprosessloven. Som et ledd i arbeidet med lovforslag har Samferdselsdepartementet ledet en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av Justis- og politidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Datatilsynet, Post- og teletilsynet og Kripos.

  Gruppen har vurdert nasjonal implementering av direktivet og den har særlig diskutert de spørsmålene hvor det i henhold til direktivet er valgmuligheter knyttet til implementeringen. Dette gjelder blant annet spørsmålet om lagringstid, hvem som skal lagre og vilkår for tilgang til data. Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet tar sikte på å fremme lovforslag til Stortinget rundt årsskiftet 2008/2009.»

  Dersom vi brenner alt kruttet nå, må vi passe på at tenne lunta på nytt ut på høsten. Ellers risikerer vi at det som skjer nå blir glemt. Hukommelse er en flyktig ting i politikken.

  Når det nærmer seg stortingsbehandling bør vi gjøre et forsøk på en koordinert innsats der vi i tillegg til nettdebattene også engasjerer våre størrespillere i media. Alle gode krefter trengs i kampen mot direktivet

 15. Pleym | 13. januar 2008 kl 21.01

  Vi er helt enige i at denne kampanjen ikke må slippe opp for engasjement og oppslutning før finalen. Men vi tror det må reageres kraftig allerede nå. Slik at regjeringen ikke tror dette skal kunne lirkes gjennom i stillhet.

  Det ble gjort et forsøk på å dra igang denne debatten (i Norge) før direktivet ble vedtatt i EU. Da kunne man påvirket innholdet i direktivet. Den gang gikk det ikke. Nå er alvoret gått opp for langt flere.

  En høylytt og tydelig offentlig debatt vil sørge for at ingen på Stortinget kan unnlate å ta stilling til saken – i god tid før den skal debatteres.

 16. Reidar | 13. januar 2008 kl 21.08

  «Det ble gjort et forsøk på å dra igang denne debatten (i Norge) før direktivet ble vedtatt i EU. Da kunne man påvirket innholdet i direktivet.»

  Hahahahahaha….takk for en god latter.

 17. Pleym | 14. januar 2008 kl 08.25

  Det er slett ikke slik at det er umulig å påvirke prosessene i EU, Reidar. Men å komme med protester eller innspill når direktivene er vedtatt, er lovlig sent..

 18. Emil | 14. januar 2008 kl 10.23

  Jeg har nå sendt teksten til statsminister, utenriksminister, justisminister og alle partigrupper, og oppfordrer selvsagt alle til å gjøre det samme.

  Men det må kjøres på dette i alle sammenhenger. Debatten må frem!

 19. Bjørn Magne Solvik | 14. januar 2008 kl 10.46

  Bra, Emil.

 20. Erik Sandal | 14. januar 2008 kl 13.40

  Undertegnede stiller seg bak og støtter dem som har initiert denne kampanjen.

  Statsråder og stortingsgrupper/representanter vil i tidens fylde stifte bekjentskap med min, skarpe og klare, griffel!!

  Liberaleren har alltid vært i fremste rekke når det gjelder å forsvare individets frihet og rettigheter, og dette taler til deres ære.

  Men jeg er overrasket over de mange ( i ulike fora ) som nu blir sjokkert over «overvåkningssamfunnet». Registrering og overvåking på ulike nivåer er en etablert og mangesidig praksis. Fra vugge til grav blir alle overvåket, vurdert og registrert. Denne overvåking/kontroll/registrering er en FORUTSETNING for velferdstaten.
  Jeg er rimelig overbevist om at mange av dem som har ytret seg i den pågående sak, og undertegnet oppropet, gjør dette mer som et ledd i en anti-EU kampanje enn som en genuin innsikt i at en kamp mot overvåkning/styring egentlig er en kamp mot velferdstaten!!
  Velferdstatens virkemidler er nettopp de overfor nevnte remedier. Skal staten kunne «legge forholdene til rette og skape det gode liv», MÅ den ha adgang til allehånde kunnskap om enkeltmennesket.
  Det er for undertegnde meningsløst å skille mellom lagring av teledata og annen informasjon som befolkningen godtar, slik som f.eks. økonomiske data (skatteetaten).
  De som tror at «overvåkningssamfunnet» oppstår i og med dette EU-direktivet bør ha in mente at det viktigste virkemiddel for formynderstaten var innføringen av personnummeret, og innvendingene var i sin tid svært svake. De som protesterte ble gjerne stemplet som «reaksjonære motstandere av sosialstaten»!!

  Jeg håper dog at riktig mange engasjerer seg og at noen, forhåpentligvis, innser at all slik overvåkning er en logisk følge av kollektivisme.

 21. Pleym | 14. januar 2008 kl 13.45

  Man kunne lett mistenke at neisiden slutter seg til nettopp fordi de er neisiden. Derfor er det positivt at Røe Isaksen/Unge Høyre, Vampus og Vox Populi er de som mest har markert dette (slik jeg har oversikten, ihvertfall).

  Jeg håper at så mange som mulig slutter seg til kampanjen. Det er ingen motsetning mellom vår kampanje, oppropet tiL Vox, og grupper på Facebook – bare så det er nevnt. Slutt deg gjerne til alle!

 22. Knut Johannessen | 14. januar 2008 kl 14.52

  Klassekampen (foreløbig bare på døde trær) siterer Anders Horn i lederen i dag, fra bloggen min samt Røe Isaksens utspill på minerva.as. I tillegg har de viet forsiden og 2 innsider på utspillet til Torbjørn. Vi kan vel da trygt kalle dette en tverrpolitisk «bevegelse.

 23. Liberaleren » Også i Teknisk Ukeblad | 15. januar 2008 kl 09.28

  […] Vår egen artikkel om kampanjen finner du her. […]

 24. Roy | 15. januar 2008 kl 10.57

  Sånn, har sendt eposten videre.
  Ifølge KK skal det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med saken før den sendes ut til høring.
  Hadde det ikke vært en ide å grave fram navn og epostadresser til de som skal delta i denne arbeidsgruppen, så man kunne sendt epost til den og?

  http://klassekampen.no/49871/mod_article/item/null

 25. Pleym | 15. januar 2008 kl 11.04

  Jeg har sendt epost til statssekretær Steinulf Tungesvik, og stilt spørsmål om arbeidsgruppen er oppnevnt, og i tilfelle; hvem som sitter i gruppen.

 26. Roy | 15. januar 2008 kl 14.06

  Takk for den, men for å unngå dobbeltarbeid burde ikke noen tenke på å koordinere det arbeidet som gjøres mellom de ulike bloggerne og tenketankene?
  Tenker her spes. på det den oppfølgingen en slik sak vil kreve.
  Ettersom jeg har forstått, skal ikke saken avgjøres før på slutten av året, og innen den tid er det mye som skal debatteres.
  Bare så ikke hele saken renner ut i sanden etter at det første oppstyret i MSM og bloggosfæren har lagt seg….

 27. Knut Johannessen | 15. januar 2008 kl 15.22

  Jeg fått en mail fra Dagsnytt 18 som forsøker å få til en debatt i kveldens sending.

 28. Roy | 15. januar 2008 kl 16.47

  Har fått svar på epost fra flere stortingsrepresentanter som takker for en svært god og tankevekkende tekst:)

 29. Nei til datalagringsdirektivet! | 15. januar 2008 kl 18.48

  Til Vox Populi:

  Dersom du skal delta i Dagsnytt atten, eller kjenner noen som skal det – kan ikke du da si eller be vedkommende si overfor «NRK-representantene» (i hvert fall i form av programleder) om å referere til hvorfor NRK (nesten) ikke har tatt dette opp i Dagsrevyen? Dette må da være et av de mest sentrale spørsmål man kan stille seg i denne debatt, ettersom dette direktivet har vært kjent siden 2004 eller 2005 (i hvert fall for iherdige Dagbladet-lesere). Er det mulig å tillate seg å stille NRK et såpass kritisk og «ubehagelig» spørsmål, eller vil «motstandsbevegelsens» representanter feige ut straks de kommer inn i det gode selskap i Dagsnytt atten?

  Merk altså at det er en del som får inntrykk av at dette har vært en bevisst politikk fra NRKs side (implementeringen av direktivet i Danmark fikk så vidt jeg husker kun en beskjeden omtale i Kveldsnytt); det er meget påfallende hvor lite massemedia skriver om slike direktiver generelt og dette direktivet spesielt. Eller husk på de enorme forskjellene mellom bloggsfærens omtale av PATRIOT Act og f.eks. NRKs omtale av denne.

  Lykke til i Dagsnytt atten, som jeg for en gangs skyld skal ta meg tid til å høre på!

 30. Knut Johannessen | 15. januar 2008 kl 20.03

  Fotfolket får nok ikke plass i det forumet. Torbjørn Røe Isaksen gjorde forsåvidt jobben, men det ble ikke mye plass. Jeg kunne også godt tenkt meg Georg Apenes, jeg liker hans formuleringer.

  Jeg regner med at det blir flere anledninger etter hvert som høringsrunden er ferdig.

 31. Pleym | 15. januar 2008 kl 20.11

  Det ble lang tid å vente på en kort debatt, med kun Røe Isaksen og Tungesvik. Det var ikke mye som ble berørt, heller ikke den brede motstanden som er iferd med å bygge seg opp.

  Vi får satse på at det kommer flere sjanser.

 32. Ole | 15. januar 2008 kl 21.06

  Takk for initiativet! Datalagringsdirektiv er en nok et alvorlig angrep på personvernet. Forhåpenligvis vil det bli økt offentlig debatt om temaet. Det trengs, for nå er de fleste velgere idioter og poltikere gir etter for totalitære krefter.

 33. Pleym | 15. januar 2008 kl 22.13

  Takk, Ole! Spre budskapet og lenke til denne artikkelen!

  Gjerne med oppfordring om å bruke vår tekst, og sende epost til myndighetene.

 34. Jason | 16. januar 2008 kl 03.00

  Overvåkning er den sterkes rett.

 35. Pleym | 16. januar 2008 kl 14.02

  Roy stilte her flg. spm. 15.01: «Jeg har sendt epost til statssekretær Steinulf Tungesvik, og stilt spørsmål om arbeidsgruppen er oppnevnt, og i tilfelle; hvem som sitter i gruppen.»

  Jeg har nå fått svar fra Steinulf Tungesvik:

  «Gruppa har arbeidd ei stund, og er snart ferdig med arbeidet sitt. Medlemene er dei departement og etatar du nemner. Når gruppa er ferdig, vil vi utforme høyringsbrev om saka som vil bli sendt ut til ein vid krins.»

  Som det fremgår oppgir han ikke navn på gruppens medlemmer.

  Eposten jeg sendte ham hadde følgende innhold:

  «Viser til regjeringens behandling av EUs datalagringsdirektiv.

  Ifølge flere medier skal det oppnevnes en tverrdepartemental arbeidsgruppe:

  «Ei arbeidsgruppe med medlemmer fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kripos, Datatilsynet og Teletilsynet forbereder behandlingen av direktivet. »

  Er denne gruppen oppnevnt? Isåfall, er det mulig å få vite hvem som er medlemmer av denne gruppen?»

 36. Knut Kristian Johansen | 16. januar 2008 kl 23.31

  Nei til direktivet!

 37. Vemund Warud | 16. januar 2008 kl 23.42

  Takk for initiativ og godt arbeid alle sammen. Motstanden mot direktivet var tungen på vektskålen for å melde meg inn i Venstre for en stund siden, men det er godt å se at det er massiv tverrpolitisk motstand på gang. Vi skal vinne denne kampen, om vi så blir nødt til å omringe Stortinget og rope ukvemsord :-)

 38. Liberaleren » Datalagringsdirektivet i spontanspørretimen | 17. januar 2008 kl 09.01

  […] Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! Send epost til regjeringen og Stortingets partigrupper […]

 39. knabta | 18. januar 2008 kl 02.17

  Kan noen forklare meg sammenhengen mellom det dere skriver og det som faktiskt står i direktivet? Det er jo ingen sammenheng mellom hva dere sier og hva direktivet sier.

  http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2005/0182

  The following categories of data must retained with regard to fixed network telephony and mobile telephony, as well as Internet access, Internet e-mail and Internet telephony:
  – data necessary to trace and identify the source of a communication;
  – data necessary to trace and identify the destination of a communication;
  – data necessary to identify the date, time and duration of a communication;
  – data necessary to identify the type of communication;
  – data necessary to identify the communication device;
  – data necessary to identify the location of mobile communication equipment.

  The Directive goes on to make provision for data protection and data security. Each Member State shall ensure that providers of publicly available electronic communications services or of a public communications network respect, as a minimum, certain prescribed data security principles with respect to data retained in accordance with the Directive

 40. Kai R Schantz | 18. januar 2008 kl 05.47

  Vi må ikke være naive nok til å tro at vi lever i et demokrati som aldri vil misbruke slike omfattende personopplysninger. Man trenger ikke gå så mange år tilbake før man finner at AP brukte Politiets overvåkningstjeneste til å kartlegge politiske motstandere!!? Dette strider mot al demokratisk tankegang og om slikt gjøres har man faktisk ikke et demokrati. Kunne gått inn på en lengre forklaring omkring dette men regner med at de fleste ser hvorfor det ikke kan kalles et demokrati om en statsmakt brukes mot et eller flere politiske parti.. Hvor mye tror dere det er av slikt både nå og tidligere som aldri har kommet eller kommer frem i offentligheten? Dette skulle ikke vært mulig, men vi har i Norge så dårlig lovgivinig ang. beskyttelse av folks rett til privat liv at den er fraværende om myndighet ønsker å overvåke ditt privat liv. F.eks gjelder ingen lover om det er Norsk overvåkningstjeneste som kartlegger og avlytter folket med begrunnelse rikets sikkerhet og beste…

  Nylig kam det frem i Stavanger Aftenblad opplysning om at en offentlig telefon på et kjøpesenter var blitt godkjent for avlytting og opptak av samtlige samtaler i en periode på over et 1/2 år! Med begrunnelse om at en navngitt person muligens kunne komme til å bruke denne telefonen. Dette selv om personen ikke hadde tilhørighet i denne kommunen eller noen gang hadde brukt denne telefonen. Det viste seg også at i løpet av de mange tusen minuttene med opptak av flere hundre personer så fantes ikke denne personen. I sitt forsvar sa Politiet at de hadde jo taushetplikt om de personlige samtalene de hadde lyttet på, og det samme hadde de sivile som kom i kontakt med dette materialet?

  Mulig Scenario: ville det føles mindre krenkende at nabokonen som jobber i sivil kontorstilling i Politiet med bla å nedskrive samtaler fra slik avlytting har taushetsplikt? Taushetsplikt over det hun aldri skulle hørt, feks hørt deg snakke med en elskerinne? Eller en annen fortrolig samtale du kan ha hatt, der det kom frem dypt personlige ting? Taushetsplikt? For meg ville det ikke hjulpet at nabokkonen eller noen som helst som kan tenkes å kjenne meg eller noengang komme i kontakt med meg i privat sammenhengdet har taushetsplikt. Hjelper ikke at personer har taushetsplikt. Det at at noen vet slik dyp personlig informasjon om deg uten at du engang vet dette vil nok de fleste føle som krenkelse. Skremmende at de som sitter i det råd som godkjenner slike avlyttinger ikke har en mer balansert holdning. De viser at det må klar lovgivning til. Dette kan ikke vurderes av et par tilfeldige personer som er satt til å sikre dinne rettigheter, særs om dette er slik de forvalter dette ansvaret!

  En klok person sa noe slik som dette: Den som er villig til å bytte noe av sin frihet mot økt sikkerhet fortjener ingen av delene!

  -Kai

 41. knabta | 18. januar 2008 kl 11.46

  Kai R Schantz,

  Hva har din kommentar med det som man prøver å diskutere her. Hvorfor er det ingen som kan vise meg sammenhengen mellom hva direktivet sier og de skrekkhistorer som det blogges og postes om øst og vest.

 42. Knut Johannessen | 18. januar 2008 kl 13.41

  Til Knabta: En viktig forutsetning er at vi diskuterer samme direktiv. Det du linker til er ikke EUs direktiv for datalagring, selv om man skulle tro det ut fra teksten. Det direktivet som er diskutert her er direktiv 2006/24/EC, mens du linker til 2002/58/EC. Det finnes en dansk utgave av datalagringsdirektivet her:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2006/l_105/l_10520060413da00540063.pdf

 43. Liberaleren » Norsk Presseforbund mot direktivet | 18. januar 2008 kl 14.01

  […] Husk Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! […]

 44. Felis silvestris | 20. januar 2008 kl 22.34

  Se http://logningsdirektivet.dk/ for forskriftene slik de er innført i Danmark.
  Dette er såvidt jeg kan se mer enn det direktivet krever, men det er mulig jeg har misforstått og at «the triple handshake» logges for å sikre at all e-postforbindelse logges.

 45. Liberaleren » Nettmøte om datalagringsdirektivet | 23. januar 2008 kl 08.30

  […] Husk Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! […]

 46. Liberaleren » Datatilsynet: Send epost til Stortinget! | 23. januar 2008 kl 15.20

  […] Husk Liberalerens kampanje mot datalagringsdirektivet. […]

 47. Liberaleren » Åpent brev til Audun Lysbakken | 25. januar 2008 kl 08.39

  […] Liberaleren har laget en epostkampanje mot direktivet, rettet mot regjeringen og Stortinget. På kampanjeartikkelen finner du relevante epostadresser (kontaktskjema-lenker), og et forslag til […]

 48. Liberaleren » Nettprat på Aftenposten - om datalagringsdirektivet | 25. januar 2008 kl 09.36

  […] Husk: Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet […]

 49. Christian Schiffer | 25. januar 2008 kl 10.42

  Finnes det delvis totalitære stater?
  Om datatyilsynet tillater at EU direktivet innføres er demokratiet over. Her er det ikke snakk om et halvt år kontra et år, her er det snakk om ja eller nei, sort eller hvit, vi kan ikke ha en delvis totalitær overvåkingsstat, en stat er enten totalitær eller så er den det ikke. Med denne typen overvåking er staten totalitær uansett om tastetrykkene blir lagret i 5 minutt eller 5 år. Når teknologien først er på plass vil den i stadig økende grad bli brukt, det sier seg selv.

  Et slikt tiltak vil helautomatisk avskaffe demokratiet og gjøre makthaverne til diktatorer. Dette pga av den mennesklige psyken. Forskningsresultater viser at hvem som helst kan bli torturist eller diktatorlakai, massetester gjort på dette i flere demokratiske land viser at 90% av forsøksobjektene, helt vanlige mennesker fra alle samfunnslag, var villig til frata andre mennesker grunnleggende menneskerettigheter samt både å torturere og etterhvert å drepe om de ble bedt om det av opplevde som legitime myndigheter, bedrifter eller institusjoner.

  Dersom vil skulle tillate en slik utvikling vil det pga av dette gå automatikk i overgangen til diktatur idet de nye overgriperne rask vil føle større og større kontrolbehov fordi folkets hat mot dem vil vokse proporsjonalt med den økte frykten vi vil føle. Statsmaktens frykt for folkets represalier eller opprør vil øke tilsvarende proporsjonalt og følgelig skape større og større makt og kontrolbehov hos myndighetene.

  Dette er en ond sirkel og overskrider vi denne grensen er løpet kjørt.

 50. Pleym | 25. januar 2008 kl 11.01

  Christian, nettopp derfor skriver vi innledningsvis i denne artikkelen: «Vedtas dette direktivet er det knapt noe personvern igjen å snakke om. Derfor bør alle engasjere seg mot direktivet.»

  Det er bare å sette igang å sende eposter, og oppfordre andre til å engasjere seg.

 51. Ivar Kjexrud | 25. januar 2008 kl 16.04

  Ja til personvern. Nei til datalagringsdirektiv.

 52. Liberaleren » Personvernkommisjonen: Kampanjer mot Stortinget | 25. januar 2008 kl 21.06

  […] Så da er det bare å delta i Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! […]

 53. Knut Johannessen | 26. januar 2008 kl 13.41

  Oppdatering: P2s Kurer er i dag i sin helhet viet til datalagringsdirektivet. Jeg anbefaler alle som er opptatt av personvern og direktivet å lytte. Spesielt Kari Sørbys tøffe grilling av statssekretærTungesvik. Anbefales.

  http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/330986

 54. Liberaleren » Dagbladet tok stilling - mot datalagringsdirektivet | 28. januar 2008 kl 10.13

  […] Også Dagbladets lesere bør naturligvis delta i Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet. […]

 55. Liberaleren » Går Sponheim i fellen? | 28. januar 2008 kl 11.03

  […] oppfordring til Lars Sponheim og andre forkjempere for personvern er klar: Støtt Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! Vi venter naturligvis ikke at Sponheim skal sende epost til seg selv eller sine kolleger, men […]

 56. Liberaleren » Den internasjonale personverndagen | 28. januar 2008 kl 12.20

  […] Liberaleren startet sin epostkampanje mot datalagringsdirektivet 13.januar, sendte jeg epost til samtlige partiers stortingsgrupper. Til dags dato har kun Ap […]

 57. Catalyzator | 28. januar 2008 kl 13.13

  Direktivet er velkommen !

  Problemet er grunnlagt i den tendens til anonymitet folk påberoper seg ved bruk av tjenester på internett.

  Dersom vi heller fjerner den muligheten og har et åpenlyst identifikasjonsystem for all trafikk på internett så vil ikke overvåkning vært nødvendig.

  Med andre ord: Folk kan skylde seg sjøl, og for oss andre gir dette overvåkningsdirektive i første omgang en trygghet om at saker kan identifiseres raskere om nødvendig.

 58. Pleym | 28. januar 2008 kl 13.16

  Dette handler jo om langt mer enn anonyme brukere på internett. Det handler om å logge epostmeldinger til og fra, mobiltlf., vanlig tlf. og IP-tlf, til og fra og når, samt sms og mms.

 59. Ruy | 28. januar 2008 kl 22.25

  Datalagring er bare noe mot borgerne.
  Ikke overvåking i London hjelpte mot bombene
  Ikke bio data hjelpte i Madrid mot bombene

  Nei, Europa politiker ønsker i virkeligheten å overvåke borgerne!!

  – beklager fordi norsk min er ikke bra -

 60. Pleym | 28. januar 2008 kl 23.35

  Vi forstår poenget ditt, Ruy. Og vi er hjertens enige.

 61. Liberaleren | 29. januar 2008 kl 08.39

  […] Redaktøren med innlegg om datalagringsdirektivet i Studentavisen i Trondhjem; Skal personvernet ofres i terrorkampen står i Under Dusken, som også finnes på nett. Liberaleren håper at Trondhjemsstudentene engasjerer seg i kampen mot datalagringsdirektivet, via vår epostkampanje mot direktivet. […]

 62. Pleym | 29. januar 2008 kl 12.08

  Eidsvoll Venstre har på sitt årsmøte brukt Liberalerens tekst som mal, og vedtatt en årsmøteresolusjon som heter Nei til datalagringsdirektivet!

 63. Sir Lancelot | 29. januar 2008 kl 15.53

  Flott å se at man kan samarbeide på tvers av politiske «sider» når det kommer til personvern, vi kan i allefall forsøke å påvirke da den eneste rettigheten vi har som borgere er retten til å stemme på folkevalgte som skal representere oss. Det er viktig at de holder sine løfter, vi vil om kort tid se hvordan denne saken vil utvikle seg. Stasi kan være kort vei unna, arkivene er på plass, vi må for all del hindre at de videreutvikler denne galskapen.

  Stå på med den innsatsen dere gjør, barna deres vil takke dere for det.

 64. knabta | 30. januar 2008 kl 01.18

  Ja men…

  Til Knabta: En viktig forutsetning er at vi diskuterer samme direktiv. Det du linker til er ikke EUs direktiv for datalagring, selv om man skulle tro det ut fra teksten. Det direktivet som er diskutert her er direktiv 2006/24/EC, mens du linker til 2002/58/EC. Det finnes en dansk utgave av datalagringsdirektivet her:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2006/l_105/l_10520060413da00540063.pdf

  Det er jo ikke det danske vi skal prate om? Det sier henviser jo selv til 02/58

  Direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF finder fuld
  anvendelse på data, der lagres i overensstemmelse med
  nærværende direktiv. Artikel 30, stk. 1, litra c), i direktiv
  95/46/EF indeholder et krav om høring af den gruppe vedrørende
  beskyttelse af personer i forbindelse med behandling
  af personoplysninger, der er nedsat i henhold til
  artikel 29 i samme direktiv.

  Hva er KORREKT direktiv, fordi det som ligger på servere i Brusser er ikke det samme som dere driver med her. Den danske oversettlsen er jo veldig vag.

 65. Liberaleren » Nei til EU lenker til kampanjen | 30. januar 2008 kl 09.24

  […] Uttrykk din motstand mot at datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov, du også! […]

 66. Nei til datalagringsdirektivet | 30. januar 2008 kl 14.49

  http://www.bt.no/innenriks/article471514.ece
  […] – Hvilket samfunn er vi på vei mot?
  – Dersom du har lest Orwells «1984» og Huxleys «Brave New World», så heller jeg mer mot versjonen i Aldous Huxleys bok. Dersom personvernet forsvinner helt, vil det være med flertall i Stortinget. Det kommer ikke til å være noen tyrann som kommer og tar personvernet fra oss. […]

  Veien til det verste diktatur går gjerne gjennom demokratiet.

 67. Liberaleren » Årsmøteresolusjon mot direktivet | 31. januar 2008 kl 13.02

  […] Nye muligheter for press mot Stortinget og regjeringen? Teksten i resolusjonen Eidsvol Venstre vedtok er hentet fra Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. […]

 68. Roy | 31. januar 2008 kl 15.40

  Ifølge det siste jeg har fått høre er at saken ikke skal behandles i Stortinget, men ratifiseres av Regjeringen etter at saken har vært ute på høring.
  Jobber med å få dette bekreftet.

  Venstre har tidligere i år stemt for en max lagringstid på 6 mnd hvis direktivet iverksettes, men dette ble nedstemt:

  http://www.stortinget.no/stid/2006/sv070308.html#sak1

 69. Nei til datalagringsdirektivet | 31. januar 2008 kl 18.53

  Hva er grunnen til at Dagsrevyen (og andre større norske medier) ikke har tatt opp den entydig katastrofale personvernsituasjonen i Storbritannia? (Tenker da spesielt på de forsvunne dataene om 25 millioner briter.) Her har vi allerede et eksempel på hvordan det kan gå når personvernet får lavere prioritet, og de færreste vil være uenige om at situasjonen er uholdbar. Har ikke media et selvstendig ansvar for å informere befolkningen om kritikkverdige forhold slik at det enklere kan rettes oppmerksomhet mot dem av folk flest? Et oppslag om disse tilstander i Storbritannia ville gitt mange av oss en stor advarsel om hvordan det går hvis personvernet ignoreres. Og da er vi tilbake til EUs datalagringsdirektiv. Folk skjønner tilsynelatende ikke alvoret før konsekvensene settes i et stort perspektiv, men nettopp derfor har også media et stort ansvar, primært for å informere befolkningen om selve direktivet og sekundært for å informere om konkrete kritikkverdige forhold relatert til forsømmelse av personvernet i andre sammenhenger. Er det noen som har spurt de store medier om dette? En lederartikkel eller kronikk en gang i året holder åpenbart ikke. Kanskje kunne avisene begynne å skrive like mye om dette som om SV i regjering, på lederplass. De viktige sakene må hele tiden gjentas fordi vi blir oversvømt av uvesentligheter.

  Er det noen (gjerne flere) som kunne ta utfordringen; anmode norsk presse om å ha en så vel kortsiktig som langsiktig strategisk kampanje mot datalagringsdirektivet spesielt og personvern generelt? Når dette er så viktig som man får inntrykk av i de få artiklene som publiseres om emnet, burde det synes åpenbart at stoffmengden om personvernet bør bli større.

 70. Roy | 1. februar 2008 kl 18.38

  Har dobbeltsjekket med en av Venstres representanter på tinget, og kan bekrefte at saken IKKE skal behandles i Stortinget, men evt. ratifiseres av Regjeringen etter at et interdepartementalt utvalg har uttalt seg. Dette antagelig for å gi regjeringen råd i denne saken. Før regjeringen tar en avgjørelse.
  Forsker videre:)

 71. inge j.clausen | 4. februar 2008 kl 11.02

  mitt navn er inge j.clausen og jeg har jobbet som lobbyist / paavirkningsagent i oslo siden 1986.

  for aa forstaa aktoerene innenfor den politiske og buraakratiske svaere og for aa undersoeke hvordan jeg virket paa nettopp disse har jeg laget mere enn 360 psykologiske profiler. hvis jeg skulle beskrive noe som er viktig aa forstaa nar det gjelder disse personene sa er det:

  1. de er svaert redde personer med paranoide trekk.
  2. mange har alvorlige empatiforstyrrelser. (aspbergersydrom, manisk depresive, bipolare lidelser)

  og det er disse aktorene som na onsker aa overvaake oss enda mere. hvis jeg helt hypotetisk fikk jobben med aa stoppe dette direktivet ville mine forste tanke vaere.

  hvorfor er de sa veldig redde og hvordan kan jeg overfoere kunnskap til en som er veldig redd, hvilken pedagogisk metode virker?

  eller maa jeg bare beskytte meg mot overvaakning med kryptereing osv.

 72. Liberaleren » Dagens innsats mot datalagringsdirektivet | 4. februar 2008 kl 13.41

  […] Dette er selvsagt en del av Liberalerens kampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. […]

 73. Liberaleren » André Dahl svarer om direktivet | 6. februar 2008 kl 08.34

  […] Liberaleren fortsetter sin epostkampanje mot at EUs datalagringsdel skal bli en del av norsk lov. […]

 74. Liberaleren » Clemet mot direktivet - for veto | 7. februar 2008 kl 11.18

  […] Liberaleren fortsetter sin epostkampanje mot at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov. […]

 75. Liberaleren » Rogaland Venstres årsmøte: Stopp omfattande overvåking | 8. februar 2008 kl 20.16

  […] Liberaleren er naturligvis fornøyd med at fylkeslaget i omtalen av resolusjonen på egen hjemmeside lenker til vår epostkampanje mot datalagringsdirektivet. […]

 76. DanielSkar | 10. februar 2008 kl 04.02

  PRØV DERE å sniktitte på mine personalia. Alle vet at sånn som regjeringen føres i dag, vil det bare være et pengespørsmål før den de personalia’net blir ført videre til f.eks SALGSBEDRIFTER! og nå tenker du -«nei, vår regjering ville aldri solgt videre den informasjonen uten andres sammtykkelse eller bekjennelse»

  Jeg sier – JO, FOR EN BILLIGERE PENGE ENN DET DE KUNNE HA FÅTT OGSÅ! Vår regjering i dag er desverre kapabel til å gjøre det meste, enten lovlig eller ulovlig, SÅ LENGE INGEN FÅR VITE OM AT DET SKJER! Det er det viktigste.

  Jeg kan ikke engang finne ord for hvor skuffet jeg er over de som faktisk leder landet pr. dags dato. Jeg vil ha dere UT AV STYRET, OG INN I ET ARBEIDSYRKE SOM PASSER DERE, SÅ LENGE DET IKKE ER POLITIKK! OVERLAT DET TIL ANDRE SOM VET HVA DE DRIVER MED!

  Jeg håper på lys i enden av tunnellen på et tidspunkt, men foreløpig ser det mørk ut. Jeg minner alle på at det er VI som velger styresmakter! Vi har gjort dårlige valg i det siste, men på en annen side har vi valgt de beste av de dårligste!

  TIL ALLE POLITIKERE SOM LEKER MED LANDET VÅRT FOR STYRESRETT OG MAKT: BARE VENT TIL DERE TRYKKER PÅ FEIL KNAPPER! Det norske/innvandrende folk har fått nok! Slutt å lek, å ta ting på alvor! Det er viktige saker dere tøyser bort HVER DAG!

  En STOR BAKSMELL fra Daniel Skar.
  (daniel.skar@hotmail.com)

 77. “Folkerøsten” mot datalagringsdirektivet : iNorden | 10. februar 2008 kl 15.22

  […] En annen som ogsÃ¥ har markert seg, er den klassiske liberalisten Per Aage Pleym Christensen, ansvarlig redaktør i Liberaleren. som har valgt en noe annen tilnærming en Knut Johannessen, gjennom Ã¥ pÃ¥virke vÃ¥re politikere med en e-postkampanje. […]

 78. Liberaleren » Akershus Venstre mot datalagringsdirektivet | 10. februar 2008 kl 17.21

  […] minner om at Liberalerens epostkampanje mot å gjøre datalagringsdirektivet til en del av norsk lov fortsetter for […]

 79. Liberaleren » Hordaland FrP mot datalagringsdirektivet | 11. februar 2008 kl 07.46

  […] Også FrPs medlemmer og velgere i Hordaland er hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at datalagringsdirektivet gjøres til en del av norsk lov. […]

 80. – Politikerne setter seg i en herskerposisjon : iNorden | 11. februar 2008 kl 10.54

  […] Aage Pleym Christensen har, liksom bloggeren Knut Johannessen, i noen tid kjørt en kampanje mot datalagringsdirektivet. Begge har fÃ¥tt stor oppmerksomhet, men gjør de inntrykk pÃ¥ […]

 81. Orwell bommet fullstendig — på årstallet : iNorden | 11. februar 2008 kl 11.03

  […] Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet! (Liberaleren) […]

 82. Senmah Evlas | 11. februar 2008 kl 12.46

  For andre grunner enn personvern til å være kritiske:

  http://www.tu.no/it/article132137.ece

  http://www.tu.no/it/article132691.ece

 83. Si din mening om datalagringsdirektivet : iNorden | 11. februar 2008 kl 16.16

  […] Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet! (Liberaleren) […]

 84. Liberaleren » Epostkampanjen - en måned efter | 13. februar 2008 kl 11.01

  […] som startet det hele ble publisert 13.januar, men vi skrev om direktivet allerede 25.november […]

 85. Time | 13. februar 2008 kl 22.12

  Et viktig poeng som kommer for lite frem i debatten, er følgende: Venstre er altså ikke motstandere av direktivet. De har selv stemt FOR å gjøre EUs maksimumsløsning til Norges MINIMUMSLØSNING såfremt direktivet skal implementeres (hvilket helt sikkert kommer til å bli gjort, med mindre Liberalerens e-postkampanje får usedvanlig stor oppløsning). Med andre ord har vi intet reelt opposisjonelt parti på Stortinget i denne saken. Det er omtrent det samme problemet som anti-intervensjonister antagelig har mht. Afghanistan-spørsmålet. Liberaleren er sikkert tilhengere av USAs invasjon etter 11. september, men jeg vil anta at libertarianere som Ron Paul er går mot dette. Akkurat som SV (til tross for at vi snakker om et FN-mandat), men disse representanter gir sin tilslutning i vårt Storting hver eneste gang.

  Altså: Vår kampanje burde kanskje primært rette seg mot de representanter som i utgangspunktet har uttalt seg kritiske, ettersom INGEN representant i vårt Storting har lagt frem representantforslag om å legge ned veto eller å la være å implementere. Dersom ingen legger frem et slikt forslag, vil datalagringsdirektivet sannsynligvis gå gjennom Stortinget kun som orienteringssak. Ergo må noen enkeltrepresentanter ta til vettet, og markere at det er parlamentarismen som gjelder her i landet. Så får de representanter som stemmer mot det forslaget, stå til ansvar for dette – overfor sine egne velgere.

  Det skal gis honnør til Liberaleren og avisens redaktør for å være så klar i sin tale som dette. Dette er et eksempel på at parti- og organisasjonspresse (i dette tilfellet for FRIDdmokratene) kan være viktigere for demokratiet enn de sedvanlige journalistiske publikasjoner Dagbladet, VG og Aftenposten.

  Min korrespondanse med Stortingets representanter (hvorav kun to har svart) er heller ikke betryggende mht. våre stortingsrepresentanters ansvarsfølelse overfor dem som har valgt dem.

 86. Pleym | 13. februar 2008 kl 23.37

  Time, du tar feil: Liberaleren var ikke tilhengere av invasjonen i Irak.

  Og når det gjelder noe reelt opposisjonsparti tror jeg dette er for tidlig å si noe om. Men dét du påpeker om Venstres holdning er jo nettopp grunnen til at ovenstående artikkel er skrevet..

  Foreløbig har det vært mest fokus på om implementering er uungåelig, eller om man må gå til den andre ytterligheten; veto.

  Taktikk er for lite diskutert i denne saken, derfor er nok ikke partiene rede til å gå fullstendig imot.

  Men det er bare å fokusere på alternative strategier, i leserbrev, på nettdebatter etc.

  Og bidra gjerne til å øke oppslutningen om vår epostkampanje!

 87. Liberaleren » Skedsmo Venstre mot direktivet | 14. februar 2008 kl 08.17

  […] i Skedsmo Venstre er Boye Bjerkholt. På sin blogg har han tidligere omtalt Liberalerens epostkampanje. Som EU-tilhenger mener han ikke overraskende at Norge som medlem kunne påvirket direktivet, og at […]

 88. Time | 14. februar 2008 kl 09.35

  Pleym: Det var Afghanistan-invasjonen, ikke Irak-invasjonen, jeg siktet til. Denne har enstemmig oppslutning i Stortinget; hvilket kan sies å være problematisk for den prinsipielle anti-intervensjonismen. Et annet spørsmål er om det var nødvendig å gripe inn. Der har ikke jeg konkludert.

 89. – Lenge til regjeringen fatter vedtak om datalagringsdirektivet : iNorden | 14. februar 2008 kl 21.21

  […] Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet! (Liberaleren) […]

 90. Liberaleren » Vestfold og Telemark FrP mot direktivet | 16. februar 2008 kl 15.31

  […] FrPs medlemmer i Vestfold og Telemark er naturligvis hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. […]

 91. Nei til datalagringsdirektivet | 16. februar 2008 kl 19.17

  Følg ellers med f.eks. her:

  http://sesam.no/search/?c=m&q=datalagringsdirektiv*

  Her kommer det også tydelig frem hvilket organ som har hatt den beste dekningen av denne saken.

 92. Nei til datalagringsdirektivet | 16. februar 2008 kl 21.54

  Oppdatert:
  Hyperkoblingen fikk ikke med seg *-tegnet. Derfor bør man kopiere hele adressen, lime inn, slik at man kan få søkeresultater både på «datalagringsdirektiv» og «datalagringsdirektivet».

  Så kan man f.eks. anvende RSS på selve søket, noe Sesam tilbyr.

 93. dpkkp | 17. februar 2008 kl 15.39

  Nå vet vi i hvert fall hvor vi har Høyre:

  http://www.petergitmark.no/content/view/234/28/

  Fra før har vi debatten mellom Audun Lysbakken og Elisabeth Aspaker i Dagsnytt atten (1. feb. 2008), som førstnevnte etter min mening vant klart. «Da blir vi jo et lydrike, da,» var Steinfelds som alltid treffende kommentar.

  Jeg regner med at også Liberaleren tar dette til etterretning. For det er vel veto vi vil ha, er det ikke? (Også publisert i lignende versjon her: http://voxpopulinor.blogspot.com/2008/01/du-m-ikke-sove.html)

 94. dpkkp | 18. februar 2008 kl 13.15

  Troms Venstre har tydeligvis vedtatt en resolusjon mot direktivet:

  http://www.nordlys.no/nyheter/article3356044.ece

 95. Liberaleren » Sosialistisk Ungdom mot direktivet | 19. februar 2008 kl 14.34

  […] Også medlemmer av Sosialistisk Ungdom er hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. […]

 96. Kari Olsen | 20. februar 2008 kl 01.05

  Er DERE åpne for debatt? Virker ikke sånn.
  Og jeg for min del har ingenting og skjule. Derfor gjør det ingenting om Big Brother følger med meg. Om dem så vil sitte og lytte på mine tlf. samtaler. Gjør ingenting.
  Men jeg saksøker om lov om ytringsfrihet, og privatliv blir brutt.
  Og jeg lurer på hvorfor nissemenn på norskeberget er så i mot direktivet og EU?
  Det er slutt på de tider da vi var alene i Norge. Vi har terror og kriminalitet Korrupsjon osv. Og en skjult agenda blant våre innvandrere. Som jeg ikke kommer inn på her. Open your mind. Norge er ikke i 1960 lengere. Og jeg tror ikke at nordmenn forstår trusselen som er rettet mot enkelte land da det gjelder terror.Det skjer ikke Norge? Typisk norsk.Håper direktivet blir gjennomført. Da blir det lettere og ferske norske lommemenn. Og sett for all del opp et kamera på hvert gatehjørne.;-)

 97. Voodoo-king | 20. februar 2008 kl 03.47

  Enig ingen ting å frykte, en må jo enten være korrupt eller ha kriminelle tilbøyeligheter for å ha noe som helst imot å bli overvåka. Å være terrorist er en tredje mulighet. Big Brother, Mor eller whoever følger allerede med. Det som alle frykter skal bli implementert har allerede blitt implementert. Det er bare å late som om ingen følger med selv om det jo er ganske åpenbart for alle med innteresse for å lete etter hendelser som ikke burde kunne skje med mindre noen har informasjon som noen ikke skulle hatt om det ikke hadde vært for at det i Norge allerede har blitt implementert ting som dem som styrer sier at ikke har blitt implementert. En gang spurte jeg gud om jeg kunne få en sykkel, desverre sa han nei, trikset er å stjele for deretter å be om tilgivelse, eller endabedre spørre om lov til gjøre noe du allerede har gjort, STATEN bryr seg ikke om hva folk måtte mene, den gjør det staten vil gjøre. Innvandrere med skult agenda, hvem bryr seg, like greit å sprenge norge innenefra som å sprenge norge utenfra den norske kulturen er søppel, den norske styringsstrukturen er søppel, den norske grunnloven er søppel. Det er en kjent sak at teknologi som gjør det mulig å lese individers tanker har vært tilgjengelig for staten til å bruke for å gjøre nettopp det denne teknologien er ment til å brukes til i en litt kortere periode enn den har blitt brukt. Privatliv er utopi, en fin tanke staten kan lese hver gang den har blitt tenkt, paranoid er jeg ikke, dere som ikke skjønner dette har blitt hypnotisert til å se verden med de brillene som gavner det sosialfascistiske nesten kommunistiske establishmentet vi har i dette landet. REGUS TTAKS

 98. Pleym | 20. februar 2008 kl 07.41

  Kari Olsen og Voodoo-king: Jeg kan bare konstatere at Liberalerens redaksjon er fundamentalt uenig med dere.

  Liberalismen som ideologi oppstod som reaksjon mot totalitær statsmakt, og de første liberalistene avviste det filosofiske grunnlaget som statsmakten (og monarkiet) til da var begrunnet med.

  Liberalistene argumenterte for at staten måtte bygges opp med et nytt filosofisk grunnlag, med utgangspunkt i det enkelte menneske. Det er beskyttelsen av menneskets rettigheter som er statens legitime grunnlag.

  Ethvert område og tiltak der staten tar ansvaret fra individet må begrunnes. Liberalismen er derfor en ideologi som definerer statens oppgaver, og setter grenser for statens oppgaver og makt. Det skal være balanse mellom staten og individet.

  Også den norske grunnloven av 1814 har dette utgangspunktet. Rettstatstankegangen er utgangspunktet også her. Staten v/politiet må ha en konkret begrunnelse for invadere individets privatliv. Husundersøkelser uten forutgående mistanke og rettslig grunnlag er forbudt. Å fengsle mennesker uten lov og dom også.

  Liberalismens syn på staten og på forholdet mellom stat og individ er radikalt. Så radikalt at i årene som er gått siden 1776 og 1789 er det stort sett staten som har hatt overtaket over individet. Slik er det fortsatt.

  Efter 11.september har politiet fått en rekke nye fullmakter og virkemidler til å bekjempe både tradisjonell kriminalitet og terror.

  EUs datalagringsdirektiv er et brudd med tradisjonell rettsstatstankegang. Tidligere var det kriminelle som ble overvåket (med eller uten rettslig kjennelse), basert på mistanke eller tidligere meritter.

  EUs datalagringsdirektiv gjør oss alle til potensielle lovbrytere. Tankegangen synes å være at har du ikke gjort noe galt så kommer du sikkert til å gjøre det. En eller gang i fremtiden. Staten kan ikke gi alle straff for noe de kan komme til å gjøre. Istedet velger staten å overvåke oss alle. Elektroniske spor fra alt vi foretar oss av elektronisk kommunikasjon, tlf (fast, mobil eller IP), epost, sms og mms skal lagres. Når vi hadde kontakt, hvordan vi hadde kontakt og hvem vi hadde kontakt med.

  Det er ikke et diktatur som innfører slike politistatsmetoder. Det er et Norge som er påstått å være demokratisk.

  Innføres direktivet er balansen mellom stat og individ forrykket en gang for alle. Den er ikke bare forrykket, den er borte.

  Individet har rett til privatliv. Myndighetene skal beskytte våre rettigheter, ikke berøve oss dem i en påstått omsorg for vår sikkerhet.

 99. dpkkp | 24. februar 2008 kl 23.35

  På NRK tekst-tv står det i dag at Frps landsstyre ber Regjeringen om å legge ned veto mot datalagringsdirektivet. Jeg har imidlertid ikke sett dette omtalt på nettet eller andre steder, så NRK/NTB er kanskje primærkilden her? I alle fall kunne jeg tenke meg mer omtale av dette, ettersom Frp da har tatt et drastisk skritt. Det er selvfølgelig å håpe at andre partier vil følge etter.

 100. Pleym | 25. februar 2008 kl 07.17

  Det er korrekt at FrP ber regjeringen legge ned veto. Jeg fikk melding om dette igår eftermiddag. Når resolusjonsteksten er tilgjengelig blir den lagt ut her.

 101. Liberaleren » FrP: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet | 25. februar 2008 kl 12.47

  […] medlemmer og velgere er naturligvis hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov. Nå trenger ikke velgere og medlemmer påvirke sitt eget partis representanter, men det er fortsatt […]

 102. Nei til datalagringsdirektivet | 25. februar 2008 kl 16.53

  Omtalt i Politisk kvarter i dag:
  http://nettradio.nrk.no/default.php?&kanal=P2NoYW5uZWw9bnJrLXAypHN0YXJ0PTIwMDgtMDItMjVUMDclM0E0NSUzQTAwpGVuZD0yMDA4LTAyLTI1VDA4JTNBMDAlM0EwMKR0aXRsZT1VRzlzYVhScGMyc2dhM1poY25SbGNnPT2kaW5uPTCkdXQ9MKRiaXRyYXRlPQ==

  Selv synes jeg at Hoksrud kom best ut av debatten. Han brakte inn et svært viktig argument, nemlig at direktivet representerer et prinsipielt uforsvarlig skritt i feil retning. Dersom EUs minimumsgrense gjøres til Norges maksimumsgrense, vil vi kanskje ikke merke de store forskjellene fra i dag, men det er altså uforsvarlig å akseptere at regelverket skal gjøres noe som helst «strengere» enn i dag. Dette er relatert til «de små skritts tyranni» som Vox populi har skrevet om, og er svært viktig å ha i bakhodet i denne debatten. Ellers er det alene et meget godt argument at alle datatilsyn i Europa er mot dette direktivet. I Hellas gikk de sågar så langt som at de sa opp i protest.

  Blir Frps beslutning tema i Dagsnytt atten også?

 103. Knut Johannessen | 25. februar 2008 kl 17.51

  Omtalt i politisk kvarter i dag

  Jeg er enig i at Hoksrud kom best ut av debatten. Det skyldtes også at Svein Roald Hansen kom med faktafeil gang på gang. Han sier i intervjuet at de trafikkdata som inngår i datalagringsdirektivet lagres allerede i dag.

  Det erfaktisk slik at de fleste trafikkdata som inngår i direktivet er ULOVLIG å lagre i dag i følge datatilsynet.

  «Følgende typer trafikkdata er per i dag ulovlig for tele- og internettselskapene å lagre:

  Hvor du geografisk beveget deg når du benyttet mobiltelefonen til å snakke, sende eller motta sms, høre beskjeder i talepostkassen mv.

  Tidspunktene du logget deg på og av Internett og hvilke IP-adresser du benyttet
  Logg over når og til hvem du sendte og mottok e-post, herunder IP-adressen du benyttet.

  Nevnte trafikkdata har tele- og internettselskapene i dag ikke lovlig grunnlag for å lagre.» Sitat Informasjonsdirektør Ove Skåra, Datatilsynet

  http://www.datatilsynet.no/templates/Page____2174.aspx

  Det er nesten ikke til å tro at lederen for Europabevegelsen har så dårlig kunnskap om et EU-direktiv.

 104. Pleym | 25. februar 2008 kl 19.06

  Det er synd at Europabevgelsen ikke kan følge Clemets eksempel, slik hun uttrykte det i Aftenposen nylig: Man trenger ikke være for alt som kommer fra EU selv om man er for EU.

 105. Nei til datalagringsdirektivet | 25. februar 2008 kl 21.37

  Nå gjelder det å stå imot EU:
  http://www.tk.no/Innenriks/article3373161.ece

  Lar vi være å gi etter for press her, blir det lettere å få de andre EU-landene med oss (først og fremst Irland, Tyskland og Slovakia).

 106. Nei til datalagringsdirektivet | 26. februar 2008 kl 09.14

  Kommentar av Georg Apenes i Dagsavisen i går:
  http://www.dagsavisen.no/meninger/article336951.ece

 107. Nye EU-trusler mod retssikkerhed og privatliv : iNorden | 28. februar 2008 kl 12.18

  […] Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet! (Liberaleren) […]

 108. Nei til datalagringsdirektivet | 1. mars 2008 kl 16.17

  Er det mulig å bringe referanser for alle anledninger direktivet har vært oppe i Stortinget? Når var det oppe i Stortinget første gang, og når stemte Venstre mot? (Tenker da ikke på den gangen i 2007 da Venstre la frem forslag om max. 6 mnd., men en gang i 2006.) Det er veldig viktig å vite hva våre folkevalgte har sagt og gjort i denne saken.

 109. Pleym | 1. mars 2008 kl 20.47

  Dette skal vi nok klare å finne ut av!

 110. Nei til datalagringsdirektivet | 1. mars 2008 kl 21.12

  Det ser ut som at motstanderne av datalagringsdirektivet har nådd frem i Tyskland:
  http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=944

  Merk at jeg kun har skumlest artikkelen, og det er derfor mulig at jeg har misforstått. Det ser dog ut som at Norge vil ha en betydelig støtte i resten av Europa dersom vi legger ned veto. Den som ofrer frihet for økonomisk trygghet, fortjener ingen av delene.

 111. Liberaleren » Direktivet ikke EØS-relevant? Norge tatt på sengen | 2. mars 2008 kl 22.24

  […] Derfor: Delta i Liberalerens epostkampanje du også! […]

 112. Liberaleren » SV-lag som sier nei til datalagringsdirektivet | 3. mars 2008 kl 10.58

  […] SVs velgere oppfordres, til tross for ovennevnte årsmøteresolusjoner, om å delta i Liberalerens epostkampanje mot at datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov. […]

 113. Nei til datalagringsdirektivet | 3. mars 2008 kl 11.41

  Her er en artikkel om den nært forestående implementeringen i Irland:
  http://www.independent.ie/business/technology/in-a-state-of-surveillance-1301589.html

 114. Nei til datalagringsdirektivet | 3. mars 2008 kl 23.03

  Jeg lurer på om det kan bli aktuelt å drøfte datalagringsdirektivet på sentralstyre- og landsstyremøtet i Venstre i helgen. Se følgende lenke: http://www.venstre.no/artikkel/11749

  At et såpass høyt antall lokallag har vedtatt så sterke resolusjoner på så kort tid, burde jo ikke gå upåaktet hen. Vet du, Pleym (som jeg antar er medlem i Venstre)?

 115. Pleym | 4. mars 2008 kl 07.22

  Jeg er medlem i Venstre, ja.

  Om Landsstyret har tenkt å gjenta sitt ja til veto mot direktivet fra 2006 vet jeg ikke. Kanskje vurderes den videre strategien mot direktivet, nå som mer enn halve opposisjonen er for veto.

 116. Liberaleren » Kystpartiet og datalagringsdirektivet | 4. mars 2008 kl 07.50

  […] Desto mer verdifull er det om Kystpartiets medlemmer og velgere deltar i Liberalerens epostkampanje, rettet mot Stortinget og regjeringen. […]

 117. Nei til datalagringsdirektivet | 4. mars 2008 kl 09.28

  Man kan få flertall i Stortinget mot direktivet dersom alle partier unntatt Arbeiderpartiet og Høyre vedtar resolusjoner mot direktivet. Man burde absolutt kunne anta at KrF kan gå like langt som de andre partiene i denne saken; problemet er å få dem i interessert i den i utgangspunktet. Når det gjelder Sp og SV, gjelder det å overbevise dem om at denne saken er så viktig at de må stille et ultimatum overfor Ap. Dersom disse partiene, Venstre og Frp bestemmer seg for å stemme nei til lovforslaget og/eller stemme ja til et representantforslag om å legge ned veto / la være å implementere / gå til sak mot EU, vil dette være sikret flertall med minst mulig margin (85 mot 84 stemmer).

  Slik jeg ser det, er det et sunt trekk ved det norske demokratiet at de «statsbærende» partier Ap og Høyre ikke har flertall, og at sentrumspartiene har den makten de har. Det er med på å bevare den praktiske utøvelsen av intensjonen av mindretallsvernet i Grunnloven.

 118. Liberaleren » Sør-Trøndelag SV mot direktivet | 4. mars 2008 kl 13.10

  […] Regjeringspartiet SV har ennå ikke konkludert om hvordan direktivet skal behandles. Derfor bør SVs medlemmer og velgere i Sør-Trøndelag og andre steder delta i Liberalerens epostkampanje mot at direktivet skal bli en del av norsk lov. […]

 119. Nei til datalagringsdirektivet, og til norsk EU-medlemskap | 5. mars 2008 kl 15.32

  Dere har sikkert skjønt at undertegnede er motstander av norsk medlemskap i EU. Det har jeg vært i noen år, men det er kun de siste månedene at jeg er blitt oppmerksom på hvordan EU som PROSJEKT har utviklet seg. Det europeiske fellesskap / Den europeiske union blir gjerne omtalt som fredspilarer i Europa under så vel den kalde krigen som i den perioden vi er inne i nå (la oss for moro skyld kalle den «den annen mellomkrigstid»). Det er mange mektige krefter i EU-systemet som åpent har sagt at det endelige målet med den europeiske integrasjonen er å skape en europeisk superstat. Nøyaktig hvordan denne prosessen har foregått de siste femti år, vet jeg ikke all verden om – jeg vet imidlertid nok til at jeg TROR at sannsynligheten er RELATIVT HØY for at en slik plan eksisterer i FORMALISERT drakt. Denne drakten er naturligvis ganske, men ikke helt, usynlig – av åpenbare grunner.

  For mer om EU sett fra et norsk perspektiv, se f.eks. NeitilEU.no og Kystpartiet.no, som på ingen måte er ekstreme landssvikanklagere à la Folkeaksjonen mot EU-medlemskap (http://grunnlovens-vektere.com/), som undertegnede heller ikke på noen måte sympatiserer med. Derimot må jeg få lov til å ha en viss mistanke om at det foreligger planer – på et gitt makronivå i internasjonal politikk – om å etablere en europeisk føderalstat. Der vil Norge heller ikke være unntatt – det eneste landet vil antagelig være Sveits, som for gitte interesser i det globale samfunnet tjener som et (nesten) nøytralt land, og evt. Vatikanstaten, men mye tyder på at sistnevnte på et tidspunkt vil komme til å inngå formelle relasjoner med EU.

  Så til Lisboa-traktaten. Undertegnede har meget begrensede kunnskaper om denne – av naturlige årsaker. EUs jurister og lingvister har nemlig bestemt at traktaten kun skal formuleres med henvisninger til de hundretalls traktater, direktiver og øvrige bestemmelser fra EF/EU – inntil alle medlemsland har ratifisert traktaten. Som kjent krever Irlands grunnlov en folkeavstemning om dette, og jeg – og mange med meg – håper at det irske folk vil stemme nei i denne avstemningen, som jeg tror avholdes til sommeren en gang. (Se mer om dette her: http://www.youtube.com/watch?v=8Kr0Foq3CQE) For EUs maktarroganse og sensurforsøk overfor relativt frie aktører som Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, UKIP og BBC, se følgende meget illustrative video: http://www.youtube.com/watch?v=pw7XwexR2ec

  Også følgende artikkel kan – tross visse overkonspiratoriske trekk – være til ettertanke, spesielt for liberalister som ser med skepsis på alt som smaker av nasjonalstater, patriotisme og EU-motstand: http://www.innsyn.com/artikler/til%20norge.htm

 120. Nei til datalagringsdirektivet | 5. mars 2008 kl 15.36

  Jeg har forsøkt å publisere flere kommentarer her på Liberaleren, men det ser ut som at det er en sperrefunksjon som av og til trer i kraft. Har ansvarlig redaktør noe rede på hva som kan være på ferde?

 121. Pleym | 5. mars 2008 kl 20.24

  Nei. Skal prøve å finne det ut.

 122. Liberaleren » Diktatur uten køller - utfordring til Egeland | 7. mars 2008 kl 09.44

  […] Vår lanseringsartikkel for epostkampanjen. […]

 123. Nei til datalagringsdirektivet | 8. mars 2008 kl 04.36

  I morgen er det et viktig jubileum. Nei, jeg snakker ikke om kvinnedagen, men om følgende viktige markering av Venstre i Stortinget: http://www.stortinget.no/stid/2006/s070308-01.html

  Skal få nå snart få en ny henvisning til DLD i Stortinget?

 124. Liberaleren » Venstre gjentar ja til veto | 9. mars 2008 kl 21.52

  […] Derfor er det nødvendig å opprettholde presset mot regjeringen fra folk flest. Du kan delta, ved å være med på Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov. […]

 125. Liberaleren » Europeisk Ungdom for veto - om nødvendig | 9. mars 2008 kl 22.10

  […] Også medlemmer av Europeisk Ungdom er hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov. […]

 126. Liberaleren » Gratulerer, Vox Populi! | 9. mars 2008 kl 22.22

  […] startet sin underskriftskampanje noen dager før Liberaleren startet sin epostkampanje. Nå har hans opprop altså nådd 10 000 underskrifter. Vox er fornøyd, og det er vi også! Det er all […]

 127. dlkp | 11. mars 2008 kl 14.50

  I dagens Klassekampen (http://www.klassekampen.no/52064/mod_article/item/null) står det å lese at Europeisk ungdom ønsker å legge ned veto mot datalagringsdirektivet (vel å merke «om nødvendig»). Det fremkommer imidlertid også at blant partiene som går inn for å bruke reservasjonsretten, er også Senterpartiet. Dette har undertegnede aldri lest noe sted, bortsett fra til dels indirekte på Sps egne nettsider (http://www.senterpartiet.no/article50622.html og http://www.senterpartiet.no/getfile.php/PDF-avis/2007/Sentrum%20nr%201,%202008/s11.pdf), og i «deres egen» avis Nationen (http://www.nationen.no/meninger/leserbrev/article3349921.ece). At det ikke er fremkommet i noe annet medium, synes jeg derfor er merkelig. Har Liberaleren tilgang til noen andre referanser for dette?

 128. Ad:varsel» Nyheter » Staten vil utvide datalagring før det er vedtatt | 13. mars 2008 kl 12.53

  […] mot Datalagringsdirektivet Vox Populis opprop Liberalerens e-postkampanje […]

 129. Liberaleren » Referat fra høringen om datalagringsdirektivet | 14. mars 2008 kl 09.19

  […] bedre måte å markere at det er to måneder siden Liberalerens epostkampanje startet, enn å delta på dagens høring i Stortinget om nettopp datalagringsdirektivet. Syv innledere […]

 130. hildring » Blog Archive » Snoking i Britney Spears journaler. | 16. mars 2008 kl 10.37

  […] omtalt flere steder. Ikke minst har Vox Populi engasjert seg gjennom flere innlegg, sammen med Liberaleren.  Igjen samles det inn enorme mengder personlige data om oss, og der det er store datamengder, er […]

 131. Nei til datalagringsdirektivet | 20. mars 2008 kl 23.30

  Søndagsavisen 09.03.08: «FBI står bak EUs datalagringsdirektiv. Det hevder Ronald Bye og Finn Sjue i boka «Overvåket».»

  Hør sendingen her:
  http://nettradio.nrk.no/default.php?&kanal=P2NoYW5uZWw9bnJrLXAypHN0YXJ0PTIwMDgtMDMtMDlUMTElM0EwMyUzQTAwpGVuZD0yMDA4LTAzLTA5VDEyJTNBMDAlM0EwMKR0aXRsZT1VL2h1WkdGbmMyRjJhWE5opGlubj0wpHV0PTCkYml0cmF0ZT0=

 132. Nei til datalagringsdirektiv | 22. mars 2008 kl 17.23

  Detektor 21.03.08: Om selvsensur i norske medier
  Kan dette også ha en smule relevans med hensyn til dekningen av EUs datalagringsdirektiv?

  Hør sendingen her:
  http://nettradio.nrk.no/default.php?&kanal=P2NoYW5uZWw9bnJrLXAypHN0YXJ0PTIwMDgtMDMtMjFUMDklM0EwMyUzQTAwpGVuZD0yMDA4LTAzLTIxVDA5JTNBMzAlM0EwMKR0aXRsZT1SR1YwWld0MGIzST2kaW5uPTCkdXQ9MKRiaXRyYXRlPQ==

 133. Nei til datalagringsdirektivet | 22. mars 2008 kl 18.25

  Utviklingen i Tyskland: Den høyeste konstitusjonelle domstolen har bestemt at datalagringsdirektivet ikke kan implementeres så lenge det pågår en sak mot den. Over 30 000 tyskere har underskrevet et opprop mot direktivet, og den samme domstolen behandler visstnok (hvis jeg ikke har misforstått) et søksmål mot den tyske stat med bakgrunn i at direktivet strider mot den tyske forfatning.

  Les mer her:
  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601100&sid=a_3pFjgEeEF4&refer=germany

 134. Lars K. E. Lien | 26. mars 2008 kl 15.02

  E-post sendt individuelt til samtlige stortingsrepresentanter, statsminister, utenriksminister og justisminister.

  Ditt privatliv — en bløff
  http://larslien.blogg.no/1206530021_ditt_privatliv__en_bl.html

 135. Pleym | 26. mars 2008 kl 15.04

  Flott!

 136. Nei til datalagringsdirektivet | 31. mars 2008 kl 10.17

  Innlegg i Dagbladet i dag som tar opp FBI-forbindelsen med EUs datalagringsdirektiv:
  http://www.dagbladet.no/kultur/2008/03/31/531049.html

  Forresten har jeg ikke klart å finne denne siden via Dagbladets egne forsider, men derimot her:
  http://www.neitileu.no//nyhetsklipp/forsvar_og_sikkerhet/de_gode_hensikters_diktatur

  Hvordan skal man klare å holde seg oppdatert?

 137. Liberaleren » Rogaland SV mot datalagringsdirektivet | 1. april 2008 kl 09.17

  […] Også Rogaland SVs medlemmer og velgere er hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet. […]

 138. motblogg | 1. april 2008 kl 10.15

  Hva med litt fakta om hvordan dette faktiskt fungerer!
  Det er tyldig at få av debatantene engang vet hva teknologi som skal til for å skjønne hva dette er og hvordan man sikrer misbruk..

  Anbefale dere å se på disse 2.
  1. http://motblogg.wordpress.com/2008/03/16/video-om-datalageringsdirektivet/
  2. http://motblogg.wordpress.com/2008/03/16/hvordan-bygger-man-en-datal%c3%b8sning-for-datalagringsdirektivet/

 139. Simen Eide | 1. april 2008 kl 20.52

  Da har Vestfold Unge Venstre (enstemmig selvfølgelig) endelig fått vedtatt en uttalelse mot datalagringsdirektivet.

  Uttalelsen kan finnes på
  http://www.uv.no/vestfold/vestfold-unge-venstre-sier-nei-til-overvaking-og-datalagringsdirektivet

  Med Vennlig hilsen
  Simen Eide

 140. Liberaleren » Vestfold Unge Venstre mot direktivet | 2. april 2008 kl 09.35

  […] Vestfold Unge Venstre kan oppfordre sine medlemmer til å delta i Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet. […]

 141. dnk | 11. april 2008 kl 21.59

  Senterpartiet sier nei til EUs datalagringsdirektiv: http://www.nyhetsblikket.no/politikk/resolusjoner_fra_senterpartiets_landsstyre/

  Nå mangler vi bare SV (eller har de sagt nei allerede?) og KrF – så har vi flertall med 85 mot 84 mandater i Stortinget for å anvende reservasjonsretten. Med andre ord er det bare å stå på videre!

 142. Liberaleren » SP mot datalagringsdirektivet | 14. april 2008 kl 06.48

  […] mellomtiden kan SPs medlemmer og velgere delta i Liberalerens nå tre måneder gamle epostkampanje; for at regjeringen skal legge ned veto mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk […]

 143. Slik vernar du deg mot datalagringsdirektivet | 15. april 2008 kl 00.54

  […] Torprosjektet Gratis PGP OTR Freenet TrackMeNot PGP for Thunderbird Firefox og Thunderbird Torbutton Pidgin AdiumX OTR for Kopete Kampanje imot datalagringsdirektivet […]

 144. Datalagringsdirektivet - Ein god idé? | 15. april 2008 kl 23.25

  […] alt i gong, organisert pÃ¥ internettvis: desentralisert. Til dømes har Liberaleren starta ein kampanje. Der oppfordrar dei folk til Ã¥ skrive til politikarane pÃ¥ Stortinget og i Regjeringa for Ã¥ fÃ¥ […]

 145. Liberaleren » Landstinget | 21. april 2008 kl 10.28

  […] lyktes altså ikke å få datalagringsdirektivet (og dermed personvern) inn som tema på denne direktesendingen – men kanskje noen andre tar opp […]

 146. Liberaleren » Stortinget debatterte EU/EØS | 25. april 2008 kl 11.40

  […] under debatten om Norges forhold til EU og EØS, er det fortsatt behov for å videreføre Liberalerens epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov. Delta, du […]

 147. Liberaleren » Personvern og Urge - når du vet at det ikke nytter | 25. mai 2008 kl 16.43

  […] januar har Liberaleren hatt gående en epostaksjon mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Og også for dette formålet finnes det […]

 148. Jonatan Ekelund Time / Nasjonalkonservativ | 11. juni 2008 kl 21.53
 149. Jostein W | 12. juni 2008 kl 10.18

  Det som VIRKELIG er TERROR, er hvis slike lovforslag/direktiver som dette blir innført, da kan vi etterhvert si farvel til alle borgerrettigheter, og hilse velkommen en total politistat og «1984» kontroll over mennesker. Det bør ALDRI innføres, og alle bør jobbe det de kan for å hindre dette, barna våre skal vokse opp i en fri verden, ikke i en fengselsverden som det er på vei til å bli.

 150. Jonatan Ekelund Time / Nasjonalkonservativ | 12. juni 2008 kl 14.34

  Jostein W: Helt riktig. Det hjelper for øvrig heller ikke at Grunnlovens institusjoner stadig svekkes av et (nesten) enstemmig Storting, som f.eks. innskrivning av parlamentarisme, avskaffelse av Odelsting/Lagting og opphevelse av riksretten som politisk domstol. (Vedtatt i Stortinget i 2007 og gjeldende fra neste stortingsperiode.)

  På tirsdag kan dog Lagtinget vise sin siste ære…

 151. Liberaleren » De liberale sviktet i Sverige | 19. juni 2008 kl 07.17

  […] er som kjent sterkt engasjert i kampen for å beholde personvernet intakt, og har derfor startet en epostkampanje for å forhindre at EUs datalagringsdirektiv blir tatt inn i norsk lovverk. Bloggeren Vox Populi […]

 152. Liberaleren » Heftig om FRA i Sverige | 25. juni 2008 kl 07.14

  […] Liberalerens epostkampanje mot at direktivet skal bli en del av norsk lov er mer aktuell enn noensinne. […]

 153. Liberaleren » 6 måneders kamp mot DLD | 13. juli 2008 kl 17.10

  […] er det 6 måneder siden Liberaleren startet sin epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Kampanjen er rettet mot regjeringen og Stortinget. Liberaleren anser direktivet som den største […]

 154. Nasjonalkonservativ | 21. juli 2008 kl 13.08

  Beklager at jeg publiserer dette her, men det finnes ikke så mange andre steder der folk trofast engasjerer seg i personvern over lengre tid: NRK Tekst-tv melder i dag at justisministeren ar sendt brev til EU-formannskapet om at Norge skal få tilgang til DNA-arkiver for EU-landene i Prüm-samarbeidet. Ja, Prüm-samarbeidet er vel ikke blant de saker som diskuteres mest i norsk offentlighet, og denne nyheten vil man antagelig heller ikke lese mange andre steder enn nettopp i Tekst-tv.

  «Prüm-samarbeidet gir de deltagende landene tilgang til hverandres DNA, fingeravtrykk og bilregistre.»

  Ingen som ser personvernbetenkeligheter? Ingen som ser den mulighet at mindre frihetlige systemer innføres gjennom evolusjon? (Og her skal jeg la være å debattere en organisasjon som i alminnelighet gradvis blir en føderasjonsaktig konføderasjon uten å kalle seg det, hvilket med Lisboa-traktaten sluttføres. Måtte bare få det med her, ettersom kontekstuelle forhold også er relevante, uten at disse skal overskygge den isolerte sak.)

 155. anonym | 30. juli 2008 kl 02.39

  Minority report

 156. Liberaleren » Blog Archive » Før høsten. Idag: Jan Arild Snoen | 1. august 2008 kl 14.08

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 157. Før høsten. Idag: Jarle Petterson | Liberaleren | 3. august 2008 kl 12.01

  […] og til nitid avstandstagen borti iNorden.org. Og så har vi forsøkt å skape blest rundt både Liberalerens og Vox Populis kampanjer, som jeg naturligvis har signert. Siden vi forlengst, skritt for skritt, […]

 158. Før høsten. Idag: Ove Vanebo | Liberaleren | 8. august 2008 kl 11.16

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 159. Før høsten. Idag: Karen Pinholt | Liberaleren | 9. august 2008 kl 13.00

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 160. Før høsten. Idag: Christopher Rødsten | Liberaleren | 11. august 2008 kl 11.16

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 161. Før høsten. Idag: Kristin Clemet | Liberaleren | 12. august 2008 kl 11.15

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 162. Jonatan Ekelund Time / Nasjonalkonservativ | 12. august 2008 kl 12.51

  Ser at «ikonotekstlenken» (eller hva det heter, pensum i vgs er i det iallfall) til denne artikkelen er borte – det er synd. Det må dere ordne opp i. Liberaleren er den eneste meningsbærende avis i Norge som tør stå for noe i den sammenheng. Ja, Dagbladet skrev om det på lederplass. Men Dagbladet er en avis preget av journalisme, snarere enn journalistikk. Mer om det hos Dag og tid: http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1351

  Mens jeg husker det: Tabloid-debatten om DLD tidligere i år var på noen måter god, ja den var det. Men feilen var, som så ofte ellers, at det ble motparten, Arne Johannessen, som måtte presisere at DLD faktisk gjelder trafikkdata og ikke innholdsdata. Dette hadde Skei Grande anledning til å presisere i et tidligere innlegg for å korrigere programlederen, men den sjansen grep hun ikke. Slik føres debatter i Norge.

  Hva er grunnen til at folk flest skal måtte høre Kurer 90 eller Dagsnytt 18, 1. februar 2008 for å bli informert om direktivet? (Sistnevnte finnes vel bare i NRKs arkiver.) Nå ja, det siste var en overdrivelse, men det er i hvert fall ikke langt fra realitetene for dem som har tv/radio og lokalavisen som hovedkilde til nyheter. (Eller, DLD ble faktisk nevnt på lederplass i Haugesunds avis, som du, Pleym, skrev om på Liberaleren. Like fullt har et «representativt» utvalg i Haugesund ikke hørt om direktivet.)

  Håper dere i Liberaleren kan følge opp den meget verdifulle «kveruleringen/dissekeringen» av stortingsforhandlinger angående DLD som ingen andre norske aviser driver med. (Tenker da på artikler à la «Liberaleren svarer Tenden».) I Dagbladet fikk Georg Apenes i 2006 på trykk kronikken «Totalitært svermeri». Hvis Dagbladet var enig i dette, kunne de i prinsippet demonstrert dette på en eller annen stilig grafisk måte i lengre tid. Men det gjør/gjorde ikke Dagbladet, ei heller Aftenposten, Haugesunds avis, etc., etc.

  Men tilbake til direktivet. At det ikke lagres innholdsdata, finner jeg egentlig ikke at har så stor betydning. Det er SOSIOGRAMMENE, oversiktene/diagrammene over hvem som kjenner hvem, som skremmer meg. Mer om dette, og annet, i artikkelen til Knut Johannessen, «De små skritts tyranni»:
  http://minerva.as/?vis=artikkel&fid=1171&id=1701200810351122803&magasin=ja&t=De+sm%E5+skritts+tyranni
  _________________________________________________
  Og for øvrig kunne Erling Rimehaug skrevet på kommentarplass i Vårt Land etter de dramatiske dagene 11., 12. og 13. juni (Lisboa-traktaten ikke medregnet, Froland-brannene medregnet) at

  – forslag til grunnlovsendringer vedlagt protokollen fredag den trettende (!) finner sted i neste stortingsperiode! (Noe svært mange oppegående lesere av Vårt Land vet, selvsagt, men det er mange andre større selvfølgeligheter som gjentas og gjentas. Derfor burde Rimehaug eller VLs medlemmer av Stortingets presselosje ha satt det på trykk minst ett sted. Jeg kan selvsagt ha oversett det. Men det er betenkelig at debatten i den kristne offentligheten har vært svært liten.)

 163. Før høsten. Idag: Lars-Henrik Michelsen | Liberaleren | 13. august 2008 kl 11.16

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 164. Før høsten. Idag: Hege Storhaug | Liberaleren | 14. august 2008 kl 11.16

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 165. Før høsten. Idag: Bent Johan Mosfjell | Liberaleren | 16. august 2008 kl 14.36

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 166. Før høsten. Idag: Anne Solsvik | Liberaleren | 17. august 2008 kl 12.40

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 167. Før høsten. Idag: Dag Ekelberg | Liberaleren | 18. august 2008 kl 00.05

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 168. Før høsten. Idag: Siv Jensen | Liberaleren | 19. august 2008 kl 11.15

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 169. Før høsten. Idag: Hjorten | Liberaleren | 20. august 2008 kl 19.52

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 170. Før høsten. Idag: Vegard Martinsen | Liberaleren | 21. august 2008 kl 11.15

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 171. Før høsten. Idag: Trine Skei Grande | Liberaleren | 22. august 2008 kl 11.16

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 172. Før høsten. Idag: Hanne Blåfjelldal | Liberaleren | 23. august 2008 kl 22.36

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 173. Før høsten. Idag: Jan Mesicek | Liberaleren | 24. august 2008 kl 12.09

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 174. Før høsten. Idag: Jan Simonsen | Liberaleren | 25. august 2008 kl 11.16

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 175. Før høsten. Idag: Trine Eilertsen | Liberaleren | 26. august 2008 kl 11.16

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 176. Før høsten. Idag: Vebjørn Selbekk | Liberaleren | 28. august 2008 kl 11.15

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 177. Før høsten. Idag: John Christian Elden | Liberaleren | 29. august 2008 kl 15.31

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 178. Før høsten. Idag: Klaus Jakobsen | Liberaleren | 30. august 2008 kl 22.32

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 179. Før høsten. Idag: Andreas Hompland | Liberaleren | 1. september 2008 kl 13.01

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 180. Før høsten. Idag: Jon Henrik Gilhuus | Liberaleren | 2. september 2008 kl 11.15

  […] – Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 181. Før høsten. Idag: Marie Simonsen | Liberaleren | 3. september 2008 kl 11.16

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 182. Før høsten. Idag: Drude Beer | Liberaleren | 5. september 2008 kl 15.01

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 183. Før høsten. Idag: Øystein Sørensen | Liberaleren | 6. september 2008 kl 11.15

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 184. Før høsten. Idag: Christian Vennerød | Liberaleren | 11. september 2008 kl 11.15

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 185. Før høsten. Idag: Hans Olav Lahlum | Liberaleren | 15. september 2008 kl 11.15

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 186. Før høsten. Idag: Guro Fjellanger | Liberaleren | 16. september 2008 kl 11.16

  […] Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 187. Før høsten. Idag: Mihoe | Liberaleren | 18. september 2008 kl 18.15

  […] har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk […]

 188. Endrer FRA-loven | Liberaleren | 26. september 2008 kl 11.43

  […] Vårt engasjement er en naturlig del av vårt syn på personvern, og som en forlengelse på vår epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk […]

 189. hildring - Overvåking i skjul av økonomikrise | 8. oktober 2008 kl 19.25

  […] f.eks. Vox Populi, har vært sterkt kritiske til denne inngripen i folks privatliv. Ellers har Liberaleren vært førende i motstanden mot direktivet her i […]

 190. Er debatten over? | Liberaleren | 15. november 2008 kl 19.28

  […] er vanskeleg å måla verdien av Liberalerens epostkampanje, men dei 189 kommentarane som er på sida gjev eit svært godt inntrykk. Facebookgruppa Nei til […]

 191. dugnad : datalagringsdirektivet » Er debatten over? | 17. november 2008 kl 12.45

  […] er vanskeleg å måla verdien av Liberalerens epostkampanje, men dei 189 kommentarane som er på sida gjev eit svært godt inntrykk. Facebookgruppa Nei til […]

 192. Olve | 24. november 2008 kl 23.28

  Norge har ikke vetorett, vi har reservasjonsrett. Vetorett er retten til å stoppe et forslag, reservasjonsrett er retten til å reservere seg mot et forslag.

 193. Veto inn i partiprogrammene! | Liberaleren | 13. januar 2009 kl 23.39

  […] er det ett år siden Liberaleren startet sin epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv kan bli en del av norsk lov. Regjeringen sitter fortsatt på gjerdet. Det er på tide å presse på for at veto mot/nei til […]

 194. Bloggernes påståtte makt | Liberaleren | 5. februar 2009 kl 08.48

  […] har engasjert seg sterkt i kampen mot at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov. Vi har dratt igang en epostkampanje, bloggeren Vox Populi har dratt igang et opprop med over 10 000 underskrifter, og det er opprettet […]

 195. Mobiliser mot EUs datalagringsdirektiv - carlchristian.net | 11. februar 2009 kl 02.29

  […] befolkningen. Det innebærer blant annet at vi alle må bidra med vårt. Vi må blogge igjen, sende nye e-poster, kommentere i avisene, delta i debattene i facebookgruppene, skrive under på opprop (for de som […]

 196. Datalagringsdirektivet må innføres - si nei! | Liberaleren | 11. februar 2009 kl 19.34

  […] at EUs direktiv for datalagring skal bli en del av norsk lov, stor. Vox Populi lanserte et opprop, Liberaleren lanserte sin epostkampanje, og en Facebook-gruppe ble etablert. De store avisene arrangerte nettmøter med eksperter, det ble […]

 197. dugnad.eu » Mobilisering av Personvernet | 12. februar 2009 kl 11.51

  […] Støtt Liberalerens epostkampanje. […]

 198. Før våren…Kva har du gjordt? — dugnad | 26. februar 2009 kl 19.57

  […] av spørsmåla var: “Hva har du gjort for å medvirke til at datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk lov?”. Du finn svara til dei som vart intervjua av Liberaleren […]

 199. Sentrumskonservativ | 3. mars 2009 kl 21.13

  Etter mitt syn er trafikkdata som regel enda mer sensitive enn innholdsdata. Med EUs datalagringsdirektiv blir mitt navn knyttet opp mot alle de personer jeg kommuniserer med. Selve innholdet i 99 prosent av korrespondansen er antagelig av triviell karakter, og om denne ble knyttet til mitt navn i en database (uten navnene på dem jeg korresponderer med), ville dette sannsynligvis være mindre alvorlig enn hva direktivet innebærer.

  Med datalagringsdirektivet kan man med enkle metoder få et sosiogram som dekker praktisk talt hele Norges befolkning. Dette er et potensielt instrument for å kontrollere den samme befolkningen.

 200. Sentrumskonservativ | 14. mars 2009 kl 02.55

  Personverndebatt i Stortinget 13. mars: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-2009/090313/

  Datalagringsdirektivet, eCall og andre personvernrelaterte utfordringer omtalt i eget kapittel i Nasjonal transportplan: http://www.regjeringen.no/pages/2162529/PDFS/STM200820090016000DDDPDFS.pdf

 201. Sentrumskonservativ | 14. mars 2009 kl 21.26

  Personverndebatt i Stortinget 13. mars: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-2009/090313/

  Datalagringsdirektivet, eCall og andre personvernrelaterte utfordringer omtalt i eget kapittel i Nasjonal transportplan:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-16-2008-2009-/14.html?id=549017http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-16-2008-2009-/14.html?id=549017

  Liberaleren burde spesielt se nærmere på eCall, som ser skremmende ut.

 202. Sentrumskonservativ | 22. mars 2009 kl 16.38

  Jeg har forsøkt å publisere en kommentar her, men får bare melding om at «Kommentaren din venter på godkjenning.».

 203. Sentrumskonservativ | 22. mars 2009 kl 16.39

  Ok, nå fungerte det, prøver å publisere den opprinnelige kommentaren.

  Personverndebatt i Stortinget 13. mars: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2008-2009/090313/

  Datalagringsdirektivet, eCall og andre personvernrelaterte utfordringer omtalt i eget kapittel i Nasjonal transportplan:
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-16-2008-2009-/14.html?id=549017http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-16-2008-2009-/14.html?id=549017

  Liberaleren burde spesielt se nærmere på eCall, som ser skremmende ut.

 204. Thomas Stockmann | 17. april 2009 kl 22.44

  Jeg synes man bør sende e-posten i bold slik at de svir skikkelig..

 205. 10 år: “Desse folka er klin sprø!” | Liberaleren | 11. mai 2009 kl 21.42

  […] har også sett stor pris på Liberaleren sitt arbeid mot datalagringsdirektivet og den konsekvente ståstaden for ein langt meir liberal innvandringspolitikk. Og eg er definitivt […]

 206. 10 år: “.. takke for Liberalerens systematiske prioritering av kampen for et bedre personvern..” | Liberaleren | 16. mai 2009 kl 17.56

  […] og i dens siste tiden er det naturlig å trekke kampen mot de sterkt personvernfiendtlige datalagringsdirektivet. I denne kampen er og har Liberaleren vært en viktig politisk kraft. Mitt viktigste råd til […]

 207. 10 år: Møt redaktøren! | Liberaleren | 29. mai 2009 kl 11.48

  […] Det må nesten andre svare på. Men siden nyttår 2008 er vel kampen for personvernet og mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. I tillegg at Liberaleren er villig til å drive kampanjer for egne standpunkter, fremfor bare å […]

 208. RFID Chip'er | 2. juni 2009 kl 17.25

  Overvåkning er skumle greier, og de som ikke skjønner faren ved dette bryr seg heller ikke – virker det som. Det går mot et kontantfritt samfunn, altså at alle pengetransaksjoner blir digitalisert.

  I dag var det en artikkel om 10% rabatt i nær fremtid for alle som har sånn bomstasjon-chip i bilen. Det stod at 1,5 millioner kjøretøyer er utstyrt med en sånn chip. Det betyr at Staten får med seg når og hvor du er på vei.

  En som begikk et drap utenfor Tønsberg for ca ett år siden ble tatt p.g.a. at han ble registrert med en slik chip i en bomstasjon. Det er jo så klart bra at mannen ble tatt, men det er slik propaganda vi kommer til å bli utsatt for – slik at vi VIL ha slike systemer. Mange mener at Illuminati-gutta vil ha liknende chiper implantert i alle mennesker, slik at de vet hvor vi er til enhver tid. I slike RFID chipper er det også teknologi for å håndtere pengetransaksjoner og medisinsk arkiv. Hvis da alle menneskene får slike chiper, vet de hva du kjøper, selger, hvor du er etc. Det er sikkert andre ting som også er mulig å få til med slike chiper.

  Blir da alle menneskene utstyrt med slike chiper, og det blir en cash-free verden, tror jeg Anti-Krist banker på døra ganske så snart! Det sies jo at han er mannen som alene styrer over hele verden, og at alle er utstyrt med hans merke – 666, og at ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket enten I høyre hånd, eller på pannen. Det står også at dette «merket» skal være like stort som et riskorn i Bibelen, og VeriChip som produserer disse chipene reklamerer nemlig med det, at den er like stort som et riskorn. Tenk litt på det! – Johannes Åpenbaring, kap. 13, forklarer om Dyret (verdensriket) som skal styre over alle folkeslagene på jorden.

  Hvis EU, USA, den Afrikanse unionen, Asiatiske unionen slår seg sammen, så nærmer vi oss! Bare tenk på Euro-myntenheten, og se hvor raskt den sprer seg!

  Det som irriterer meg er at folk generelt ikke bryr seg om slik overvåkning, og sier vi har noia som nevner slike ting.

  Hvis man ser det store bildet, med overvåkningskameraer, mobiltelefon-master – hvor «de» vet at du er i nærheten av nærmeste mast, GPS (blir nok toveis snart…?), dataovervåkning, e-postovervåkning osv osv…

  Det virker som at dere på denne siden er obs på slike ting, og for dem av dere som ikke har hørt om disse RFID-chipene før, anbefaler jeg dere å sjekke det ut. Mange egne sider mot disse dupi-dittene, og en stor haug av videoer på blant annet YouTube.

 209. Thomas R | 9. juni 2009 kl 05.58

  La oss holde oss til saken. Datalagringsdirektivet er et klart brudd på rettssikkerhet og personlig frihet; vi behandles alle som skyldige uten dom eller grunn til mistanke.

  Direktivet vil i tillegg gjøre internett og telefoni dyrt og dårlig, samt skvise ut små og mellomstore aktører.

  Det er på tide å si nei.

 210. Krav fra Venstre – et godt krav | Liberaleren | 9. juni 2009 kl 15.28

  […] Nei til datalagringsdirektivet! Støtt Liberalerens epostkampanje […]

 211. andreas B | 4. juli 2009 kl 21.39

  Vi må ta til gatene for å få mere oppmerksomhet rundt dette frihetstyveriet.

  Folk flest som jeg snakker med om dette blir forskrekket.

  Jeg tror at dette kan bli en stor valgkamp-sak.

  Men da må den virkelig synliggjøres.

  Så, hvem er med på tokt til Løvebakken?

 212. Sentrumskonservativ | 5. juli 2009 kl 00.09

  Ikke altfor mange, dessverre.

 213. Pleym | 5. juli 2009 kl 14.16

  Det er mange måter å synliggjøre motstanden på. Oppfordre folk til å signere på det elektroniske oppropet (lenke i artikkelen over), og til å melde seg inn i gruppen på Facebook – ca 20 000 medlemmer til nå.

  Send gjerne epostforslaget i artikkelen over til diverse folk på Stortinget og i regjeringen. Så ser de at folk fortsatt er engasjerte i temaet, selv om det for tiden er stille om det i media. La motstanden spre seg som ringer i vannet.

 214. Hva media kan lære av bloggere « Norske forhold | 8. juli 2009 kl 16.11

  […] har jeg sett enkelte bloggere som har skrevet om Datalagringsdirektivet. For eksempel her og her. Datatilsynet skrev for over 14 måneder siden “Datalagringsdirektivet – på vei […]

 215. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « carlchristian.net | 14. juli 2009 kl 09.10

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 216. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « polecon.no | 14. juli 2009 kl 09.19

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 217. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! | Liberaleren | 14. juli 2009 kl 09.32

  […] Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. […]

 218. Regjeringa må ta stilling no – sei nei til datalagringsdirektivet! « Erlend Sand’s Europablogg | 14. juli 2009 kl 10.28

  […] mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens e-postkampanje. Dersom du vil lære meir kan du starte med EMK artikkel 8 og reservasjonsrett EØS […]

 219. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | Teknonytt | 14. juli 2009 kl 10.35

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 220. Regjeringa må ta stilling no - sei nei til datalagringsdirektivet! | Den Tredje Vei | 14. juli 2009 kl 10.48

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens e-postkampanje. Dersom du vil lære meir kan du starte med EMK artikkel 8 og reservasjonsrett EØS . […]

 221. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | snever | 14. juli 2009 kl 12.02

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 222. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | problematisk.net | 14. juli 2009 kl 12.53

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 223. Regjeringa må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « Vindheimbloggen | 14. juli 2009 kl 13.02

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 224. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! | 14. juli 2009 kl 17.43

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 225. Datalagringsdirektivet – Si NEI! @ Runes blogg | 14. juli 2009 kl 20.34

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

 226. Politiske partier må ta standpunkt til EUs datalagringsdirektiv før valget! « LarsTS | 15. juli 2009 kl 11.14

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

 227. Regjeringen må ta stilling nå: si nei til datalagringsdirektivet! | fosseng.info | 15. juli 2009 kl 11.35

  […] Du kan bli med på kampanjen ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på Facebook, Identi.ca, Nettby, Origo, Twitter eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafé og i ferien. Du kan også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte Liberalerens e-postkampanje. […]

 228. Revolusjonært roteloft » Nei til datalagringsdirektivet! Ta stilling nå! | 15. juli 2009 kl 14.51

  […] opprop mot datalagringsdirektivet her. Du kan melde deg inn i Facebookgruppen her. Du kan delta i Liberalerens epost-kampanje. Du kan blogge om datalagringsdirektivet selv, eller twitre om direktivet med hashtaggen […]

 229. Bloggstafetten 2.dag: 10 nye, 66 totalt | Liberaleren | 16. juli 2009 kl 08.50

  […] former: Facebook-gruppen Nicolai Grøndahl startet, det elektroniske oppropet til Vox Populi, og epostaksjonen til Liberaleren. Disse tre plattformene for engasjement mot direktivet har vært tilgjengelig for publikum i et og […]

 230. The Code Of Silence » TCOS sier nei | 16. juli 2009 kl 09.51

  […] leste for første gang om dette EU-direktivet ifjor vinter og var skeptisk fra utgangspunktet av. Denne skepsisen har ikke endret seg nevneverdig de […]

 231. Ja til personvern, nei til datalagringsdirektivet! | Taburetten i Dahlesunivers | 17. juli 2009 kl 00.10

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 232. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « Rødt Oslo | 17. juli 2009 kl 01.26

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte Liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 233. Nei til datalagringsdirektivet! « Maritamor | 17. juli 2009 kl 09.02

  […] nå en pinne i bloggstaffeten mot datalagringsdirektivet, andre innlegg om saken kan du finne hos Liberaleren. Så vidt jeg kan se er der nå 67 innlegg mot datalagringsdirektivet, inkludert dette. Der finnes […]

 234. Regjeringen må Ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « Veggavisen | 17. juli 2009 kl 09.35

  […] Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn ifacebookgruppen mot direktivet og støtte Liberalerens epostkampanje. […]

 235. Floken i nettet: Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! | 17. juli 2009 kl 11.36

  […] du signere et opprop mot direktivet, du kan melde deg inn i Facebook-gruppa, eller du kan støtte Liberalerens epostkampanje. Skriv også gjerne om saken på egen […]

 236. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet « Akkurat! | 17. juli 2009 kl 13.19

  […] Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet påtwitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppen mot direktivet og støtteLiberalerens epostkampanje. […]

 237. Si nei til EUs Datalagringsdirektiv — superoddvar.com | 17. juli 2009 kl 16.27

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 238. Bloggstafett « KVINNEKONGER | 19. juli 2009 kl 00.04

  […] Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppen mot direktivet og støtte Liberalerens epostkampanje. […]

 239. Datalagringsdirektivet (DLD)? Nei, takk! « Undreverset | 19. juli 2009 kl 12.24

  […] opprop mot datalagringsdirektivet her. Du kan melde deg inn i Facebookgruppen her. Du kan delta i Liberalerens epost-kampanje. Du kan blogge om datalagringsdirektivet selv, eller twitre om direktivet med hashtaggen […]

 240. Blå Briller » Blog Archive » Si nei til datalagringsdirektivet | 20. juli 2009 kl 13.43

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 241. Handberg påstår opprop ikke hjelper | Liberaleren | 21. juli 2009 kl 01.07

  […] vært én metode. Vox startet sitt opprop 06.januar 2008, 5 dager før Liberaleren startet sin epostkampanje. På nettet kan man få gjort mye og nådd mange med enkle og lite kostbare virkemidler. Vi som […]

 242. Bloggkampanjen; Nå også i BT & veien videre « carlchristian.net | 21. juli 2009 kl 11.29

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Eller du har kanskje noe idéer selv? Forslag (vi har allerede fått noen gode her, men ønsker […]

 243. Partitest på TV2nyhetene - guide til liberalistiske svar | Liberaleren | 23. juli 2009 kl 00.06

  […] i Norge, om vi ikke også skal få mer av det, via EU. EU skader dessuten personvernet, gjennom Datalagringsdirektivet. EU-medlemskap er ikke blitt mer aktuelt efter Islands søknad, som det vil ta nesten hele neste […]

 244. Nei til datalagringsdirektivet. « Nekiams Blogg | 28. juli 2009 kl 19.04

  […] kan melde deg inn i facebook-gruppa mot datalagringsdirketivet her, skrive epost til politikerne, twitre om det med hashtaggen #dld, og eller signere oppropet mot […]

 245. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « grøftekanten | 30. juli 2009 kl 10.19

  […] datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og/eller støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

 246. KJR | 3. august 2009 kl 12.29

  Jeg mener det er skummelt når politikere ikke engang tar debatten på et seriøst plan.
  Hadde vært morsomt om noen faktisk lot de smake konsekvenser av total overvåkning, la storebror se de konstant, avlytte de, og poste det hele på nett, vi er jo i et demokrati og de skal visstnok kunne holde sånt offentlig?
  Men, personvern er vel ikke viktig for de, så de burde vel heller frasi seg alle slike rettigheter?

 247. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! : Pål Hivand | blog | 11. august 2009 kl 12.32

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 248. Sentrumskonservativ | 12. august 2009 kl 20.22

  Siv Jensen sa i NRKs partilederutspørring i NRK P2 i går at partiet «ikke har tatt endelig standpunkt [til EUs datalagringsdirektiv]».

  Hør sendingen her: http://www.nrk.no/programmer/sider/politisk_kvarter/

 249. Oppviglerbloggen » Arkiv » Personvern? Nei, det har vi ingenting om.. | 19. august 2009 kl 20.37

  […] Har du blogg eller er på twitter kan du delta i bloggstafetten mot datalagringsdirektivet. Har du epost kan du delta i epostkampanjen mot datalagringsdirektivet. […]

 250. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « | 25. august 2009 kl 21.30

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

 251. Personopplysninger på avveie … igjen! « simeneide.com | 2. september 2009 kl 18.28

  […] at informasjon kan komme på avveie er et veldig viktig argument. Jeg anbefaler alle å bli med på Liberalerens kampanje mot datalagringsdirektivet! For, vi ender opp i et overvåkningssamfunn dersom vi ikke […]

 252. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! | Liberaleren | 27. september 2009 kl 11.55

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 253. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « KVINNEKONGER | 27. september 2009 kl 11.57

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 254. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Undreverset | 27. september 2009 kl 12.03

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 255. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « kamikaze | 27. september 2009 kl 12.04

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 256. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Undrelyd | 27. september 2009 kl 12.05

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av datalagringsdirektivet. I juni 2008 sa to av våre […]

 257. Oda Rygh » Regjeringen må si NEI til DLD! | 27. september 2009 kl 12.07

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 258. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! – Digitallivsstil - Sondre Bjellås | 27. september 2009 kl 13.26

  […] å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 259. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Petter Kvinge Tvedt | 27. september 2009 kl 16.12

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 260. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! | Frank Eivinds verden | 27. september 2009 kl 17.15

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 261. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! | Frank Eivinds verden | 27. september 2009 kl 17.16

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

 262. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « magenta | 27. september 2009 kl 19.39

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 263. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Jonas Stein Eilertsen | 27. september 2009 kl 21.24

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 264. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « FriBit | 27. september 2009 kl 23.31

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 265. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « Goodwill | 28. september 2009 kl 08.06

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 266. Si nei til datalagringsdirektivet – Hjorthen uttaler seg om ting han ikke har greie på | 30. september 2009 kl 19.46

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 267. Altamagazin » Regjeringen – Nei til datalagringsdirektivet | 5. oktober 2009 kl 14.19

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 268. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! - Liberale Tanker | 14. oktober 2009 kl 17.55

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 269. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | From thoughts to text | 16. oktober 2009 kl 20.32

  […] mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivetog støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 ogReservasjonsrett […]

 270. Epostkampanjen mot datalagringsdirektivet 2 år : Liberaleren | 13. januar 2010 kl 19.16

  […] er det to år siden Liberaleren satte igang sin epostkampanje mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov. Både temaet og motstandsarbeidet er […]

 271. kstudio » DLD: Et ulogisk argument | 26. januar 2010 kl 16.12

  […] negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov. Liberaleren – E-post kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet. Opprop – Nei til EUs […]

 272. Digg This – Stopp Datalagringsdirektivet « carlchristian.net | 9. april 2010 kl 00.08

  […] Ta kontakt med dine representanter på stortinget […]

 273. Digg This – Stopp Datalagringsdirektivet « Stopp Datalagringsdirektivet | 9. april 2010 kl 00.20

  […] Ta kontakt med dine representanter på stortinget […]

 274. Sjur CP | 10. april 2010 kl 13.55

  Si NEI til datalagringsdirektivet!

  Datalagringsdirektivet truer rettsstaten

  EUs Datalagringsdirektiv strider mot rettsstatens prinsipp om at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Mennesker som aldri har begått et eneste lovbrudd vil bli overvåket.

 275. Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet! « anneaaby | 3. mai 2010 kl 23.01

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 276. Si nei til datalagringsdirektivet! « MortenM.com | 8. mai 2010 kl 01.31

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 277. Bloggstafett | | 29. juli 2010 kl 11.34

  […] Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppen mot direktivet og støtte Liberalerens epostkampanje. […]

 278. Erlend Wiborg | 9. desember 2010 kl 18.37

  Linkene for å maile til partiene fungerer ikke, de har muligens endret url siden artikkelen ble lagt ut.

  Bra artikkel forresten :)

 279. » Si nei til datalagringsdirektivet E.Data Studios | 30. desember 2010 kl 13.32

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 280. filip | 11. februar 2011 kl 01.27

  det bunner i frykt for terrorisme, og når man tenker sånn er det en farlig og terroristvennlig utvikling.

  man kan ikke la statens tillit til borgerne få lov til å be om ytterligere kritierier. det handler om menneskerettigheter for søren!

  uskyldig til det motsatte er bevist, er fortsatt en norsk lov..

 281. Tweets that mention Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet! : Liberaleren -- Topsy.com | 20. februar 2011 kl 00.54

  […] This post was mentioned on Twitter by Sentrumskonservativ, Sentrumskonservativ. Sentrumskonservativ said: @liberaleren "Linkene for å maile til partiene fungerer ikke, de har muligens endret url siden artikkelen ble lagt ut." http://bit.ly/hNQnSl […]

 282. Si nei til datalagringsdirektivet! « ziarah sier: | 16. mars 2011 kl 12.29

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med å lese artikkelen Alle nordmenn skal overvåkes på […]

 283. Bloggbart: Nei til overvåking, Firefox 3 beta 3, API fra NRK, Meta (Twitter, Statistikk, Tips) | børge forteller om livet | 24. mars 2011 kl 01.28

  […] vik­tig at vi må bruke vår veto­rett mot EU for første gang! Libe­ra­le­ren har star­tet en kam­panje mot direk­ti­vet, et opp­rop mot direk­ti­vet har til nå nes­ten 10000 under­skrif­ter, og jeg håper du […]

 284. Si nei til datalagringsdirektivet | Jørgen Emerslund | 3. juni 2011 kl 21.24

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 285. Si nei til datalagringsdirektivet | Lasses hjemmeside | 6. april 2012 kl 15.47

  […] ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av […]

 286. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | 29. desember 2012 kl 04.43

  […] oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett […]

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter


Blogglisten
Bloggurat