Uncategorized

Det handler ikke om hva som er klokt eller fint

Vi har ikke eiendomsrett og ytringsfrihet for at man skal gjøre som andre ønsker.

Noen religiøse amerikanere ønsker å brenne koranen i protest mot at muslimer bygger en moske nær Ground Zero. Saken er en klassisk konflikt der menneskers antiliberale holdninger skinner gjennom hos alle parter.

Noen muslimer ønsker å bruke sin private eiendomsrett til å bygge en moske. At det er nær Ground Zero og således upopulært hos mange patriotiske amerikanere og andre som mener det er en hån mot de som døde 11. september 2001, er irrelevant. Hvorvidt et gudshus provoserer eller irriterer andre er selvsagt uten betydning.

Det handler ikke om religionsfrihet eller ytringsfrihet. Alt handler om eiendomsrett.

Eiendomsretten til egen kropp og de tanker som følger med, inkludert religiøs overbevisning. Eiendomsretten til tomter og byggematerier og påfølgende rett til å bygge bygninger som tilfredsstiller ens egne prioriteringer. Vi har ikke eiendomsrett for at man skal bygge populære hus eller foreta «kloke» plasseringer av hensyn til andre mennesker.

En pastor ønsker å brenne koranen i protest mot denne bygningen. Det er lov til å protestere med bruk av eiendomsretten til egen kropp og til fysiske objekter. Såsant han ikke har stjålet koranen, er det helt uproblematisk å brenne denne, på lik linje med det å brenne bibelen eller andre bøker. Hvorvidt det er klokt eller populært er fullstendig uvesentlig. Vi har ikke eiendomsrett for at man skal gjøre kloke valg, men for at det enkelte individ kan gjøre egne valg.

Det kan hevdes at det å brenne en religiøs bok eller fornærme menneskers tro er uklokt. Jeg har personlig sympati for et slikt syn. Jeg er opptatt av respekt for andre menneskers religiøse overbevisning, det handler om grunnleggende toleranse. Jeg personlig unngår slike handlinger og uttalelser.

Det betyr ikke at det er vanskelig for meg å forsvare dem som brenner koranen, det er et veldig enkelt politisk spørsmål. Religiøst raseri eller andre politiske fordommer må aldri tillates å brukes som forsvar for krenkelser av eiendomsretten.

Store deler av verdens befolkning har liten forståelse for liberale verdier. Dessverre så består de politiske løsningene av to antiliberale poler. Enten er man tilhenger av ettergivenhet eller så er man tilhenger av rettighetskrenkende militærmakt – eller begge deler, selvsagt.

Begge deler inkluderer at man gir opp forsvaret for eiendomsretten. Og det er hverken klokt eller fint. Det er en vei til helvete brolagt med gode forsetter.

13 Comments

 1. «Såsant han ikke har stjålet koranen, er det helt problematisk å brenne denne».

  Går ut i fra at du mener problemfritt?

 2. Menneskene døde vel 11.september.
  Lett å blande med «9/11»

 3. Bent Johan Mosfjell

  Huff, to skriveleifer, de er rettet opp.

 4. For øvrig 100% enig med skribenten.

 5. Jeg vet ikke om ordet uklokt er sterkt nok hva gjelder koranbrenningen. Hver gang slikt skjer blir kristne minoriteter i land som Pakistan straffet: Noen gale islamister angriper en kirke når det er gudstjeneste og dreper kristne for å hevne seg over koranbrenningen, som om de stakkars kristne i det muslimske landet kan noe for hva en tulling i USA gjør. Nå er jeg for ytringsfrihet og eiendomsrett. Men det er også noe som heter moralsk ansvar…

 6. Staten har i hvert fall ikke noe med å forby slike uttrykk, og man trenger at folk tar et kraftig oppgjør med undertrykkende religioner som Islam.

 7. Morten Holm Slettebø

  Og om dette oppgjøret kommer i form av rasisme mot en religiøs minoritet, jaja, det var i det minste nødvendig? Den blir for dum og er langt unna det denne saken gjelder. At hets mot muslimer i statene er på fremmarsj er illevarslende og det får glansbildet av «innvandrernes supermakt» til å slå enda flere sprekker enn det allerede hadde.

  Etter å ha sett nyhetsdekningen av protestene er det vanskelig å kjøpe de edle hensiktene bak dette «oppgjøret».

 8. Retten til seg selv og sine egne moralske valg, muliggjør brenning av hvilken bok som helst.

  At noen finner bøker fantastisk og hellig, skal ikke kunne hindre de andre sin frihet. Uavhengig om man finner objektive begrunnelser eller fakta som støtter en boks fantastiskhet.

  Individets rett til seg selv gir det en selvfølgelig muligheter til å ytre seg foraktfullt overfor bevist virkelighet og hva som helst. En stat hvor folk ikke får leve ut sin dumhet, er en overgrepsstat.

 9. Jeg synes synd på Arild Holta, som garantert utsettes for dårlig behandling av norske myndigheter. Slike aktivister burde få være i fred! Jeg vil vite om han har blitt utsatt for noe ulegitimt, og hva, og jeg vil at media trekker det fram.

 10. Arild Holta, jeg er enig med deg i dette. Jeg poengterer simpelthen at dette uunngåelig får konsekvenser for kristne i muslimske land som risikerer å bli voldtatt eller drept av islamister som følge av slike protester. Altså har den kristne leder som brenner en Koran et fryktelig moralsk ansvar og vil måtte stå til regnskap for den Gud han hevder han representerer.

 11. @Weedar:
  Nei, nei, nei!

  Den som evt. brenner koranen har *intet* ansvar for hva religiøse surrehuer andre steder måtte finne på å gjøre «som svar på handlingen».

  La oss ta en liten analogi:
  Om noen truer med å sprenge ett eller annet i lufta dersom du (evt. myndighetene) ikke gjør som de vil, og du (eller myndighetene) svarer «Nei, vi forhandler ikke med terrorister», og skrullingene deretter gjør alvor av trusselen. er det da du eller de som har det hele og fulle ansvar for udåden?

  Det er selvfølgelig den som begår udåden som har ansvaret, ikke du, myndighetene eller resten av verden!

 12. Om han ikke har noe ansvar, så kunne man vel ikke ha straffet f.eks Julius Streicher under Nurenbergprosessen med døden. Eneste han gjorde var å bruke sin rett til å ytre seg. Nå kan du selvsagt avfeie dette med hitling av debatten. Men poenget at det er noen som måtte faktisk bøte med livet fordi han mente det han gjorde. Dilemmaet kan dermed ikke avfeies med «jeg har rett» og det er det, mener nå jeg.

  For å ta din analogi så er det egentlig du som sier «vi forhandler ikke med terrorister» som bestemmer over livene til de terroristene holder fanget (ut ifra at terroristene holder ord selvsagt), fordi terroristene har faktisk gitt valget til deg, tvunget selvsagt. Skyldspørsmålet er ikke det som er oppe til diskusjon i valgets kval her. Enten du vil eller ei. Valgets kval er nemlig at du skal velge livet til ofrene eller om du skal følge dine prinsipper. Gedigne paradokser selvsagt. Men de er der. Velger du ofrene (dvs etterkommer terroristene) så går du på akkord av dine prinsipper og velger du prinsippet så dør altså xx mennesker og du kan stolt si at du ikke går på akkord med dine prinsipper.

  Analogien kan draes enda videre; hvis en gal mann har mulighet til å sprenge hele kloden i filler hvis man ikke gir han en kvikklunsj hver dag i resten av livet hans så blir det tåpelig med; “Nei, vi forhandler ikke med terrorister”.

  Eller rope «horekunde» om en person, som har kjøpt engang, skulle ha forvillet seg inn på et årsmøte til militante Dworkin-tilhengere. Også en klassiker.

 13. @norskgoy:
  Nei, terroristene har i ditt eksempel ikke gitt noe valg. De har gitt et ultimatum. Det er ikke jeg som har ansvar for livet til de som de eventuelt dreper. Det er de, og kun de.

  Derimot så har *den som gir etter* for et slikt press et betydelig ansvar for livene til de som terroristene tar som gissel *neste gang*.
  Tankegangen er nemlig at «hvis det funket en gang, så prøver vi igjen. Og igjen. Og igjen».

  Det er ikke uten grunn at antall flykapringer steg markant på 70-tallet, og at antallet siden stadig har sunket. Økt sikkerhet har selvfølgelig med saken å gjøre, men den primære grunn til økningen var at «det funket» en stund, og en viktig grunn til senere tiårs minking er at «det funker ikke lenger».

  Og det samme gjelder her. Uansett hvor uklokt vi kan synes det er å provosere bare for å provosere, så er det en fullstendig avsporing å prøve å legge skylden på den som «provoserte».
  Funker det å true med uroligheter denne gangen, så funker det neste gang også.