Nasjonalistangrep på friheten

av | 24. juli 2011 kl. 01.28 | 41 kommentarer

Anders Behring Breivik (32) fra Oslo sitter arrestert for bombeattentatet mot regjeringskvartalet – og massakren mot 85 personer på AUFs sommerleir på Utøya. Siktet for terror. En nasjonalist som har forberedt og planlagt sine ugjeringer i lang tid, viser det seg. Det er vi selv som avgjør om Behring Breiviks terroranslag skal få påvirke de verdiene mange denne helgen har fremhevet at preger det norske samfunnet og det politiske systemet.

Som man kunne forvente fredag var det spekulasjoner om islamister av ulike avskygninger kunne stå bak. Sent på kvelden ble det klart at en «norsk nordmann fra Norge» stod bak. Mange var vantro, for de hadde sine fiendebilder klare. At en vestkantgutt stod bak, var forstyrrende for det opplagte svaret i manges øyne; islamistisk terror. Eksperter på internasjonal terrorisme slet med å forstå.

Lørdag ble bildet langt klarere for hver time som gikk. En mann hadde både begått et politisk attentat og massedrap på politisk engasjerte ungdommer i det største regjeringspartiets ungdomsorganisasjon. Medlem av Frimurerlosjen, medlem av Oslo Pistolklubb, tidligere medlem av FpU og FrP – og efterhvert engasjert nettdebattant – som profilerte seg som nasjonalist og motstander av et flerkulturelt samfunn. Han kjøpte et gård i Hedmark, og kunne dermed kjøpe kunstgjødsel – som det er lett å lage bomber av. En ensom ulv som klarte å forberede seg «under radaren» for politiets oppmerksomhet.

Personer som skriver innlegg mot muslimer – på nettsteder som flommer over av slike innlegg – pådrar seg ikke politiets oppmerksomhet. Norges mest markerte islam- og innvandringskritiske nettsted – Document.no – var et av forumene han var aktiv på. I tillegg til blant annet svenske nasjonalistiske nettsteder. Document.no og dets redaktør Hans Rustad har lenge kritisert norsk innvandringspolitikk, og det flerkulturelle samfunnet. At nettopp dette nettstedet var Breiviks forum skapte stor oppmerksomhet, og redaksjonen samlet Breiviks bidrag på nettstedet på ett sted. Redaksjonen har åpenbart følt et behov for å forklare seg. Rustad misliker også at politiet kaller Breivik for «kristenfundamentalist».

Redaktør Helge Øgrim i Journalisten har i anledning Breiviks deltagelse hos Document.no tatt opp dette nettstedets profil og koblingen til Breivik i en artikkel.

Den kjente norske bloggeren Bjørn Stærk påpeker at Anders Behring Breiviks innlegg på Document.no ikke skiller seg spesielt ut fra innleggene andre bidragsytere har skrevet. Stærk vil som Øgrim ikke klandre Hans Rustad for Breivik. Og det er forståelig. Ingen kan bli ilagt ansvaret for noe en annen person har gjort.

Imidlertid sørget Breivik for, som en forberedelse til fredagens terroraksjon og massedrap, å legge ut både en video og et omfangsrikt manuskript. Der går han visstnok lenger enn han noensinne har gjort på Document.no i å forherlige vold som løsning. Han begrunner og forklarer sine handlinger. Hans forsvarer, Geir Lippestad sa ikveld at Breivik har både tilstått og forklart seg om motivet. «- Han har gitt uttrykk for at det var grusomt at han måtte utføre disse handlingene, men i hans hode var det nødvendig, sier Lippestad.» til VG.

Et forkvaklet verdensbilde
Jeg leste på et svensk nettsted ikveld at Breivik hadde «gitt opp» demokratiet. Andre «forklarer» det på samme måte: Ekstreme innvandringsmotstandere mener det foreligger en konspirasjon for å utvanne og ødelegge landets – og vestlig – kulturarv gjennom innvandring. «Multi-kulti» blir et skjellsord i disse kretsene. Når Breivik definerer seg som «kulturelt konservativ» er det ikke vanskelig å dekode begrepet; han vil bevare (konservere) norsk kultur. Det vil si forhindre endring av kulturen som følge av påvirkning utenfra, gjennom innvandring.

Ikke bare på Document.no men på mange nettsteder, også i medstrømsmedia som VG, Dagbladet, Aftenposten og andre, flommer det over av innlegg fra personer som mener at de har «sett lyset» når det gjelder innvandringens virkning på samfunnet, og at vi andre – som ikke deler deres synspunkter – er blinde. At Breivik kaller tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland for «landsmo(r)deren» blir rett og slett selvforklarende. Han mener at Ap (og de andre politikerne) står bak mord på landet.

Nasjonalister kobles ofte til høyresiden. Men totalitære bevegelser – det motsatte av høyresiden – bruker ofte nasjonalisme som en del av sin ideologi. Hele lørdag har jeg hørt politiske kommentatorer og terroreksperter snakke om «høyreekstreme». Noen stiller spørsmål ved hvordan Breivik kunne ha krigshelten og motstandsmannen Max Manus som forbilde på sin Facebook-profil. Det er slett ikke merkelig. Mange fremtredende innvandringsmotstandere var nettopp motstandsfolk og krigshelter fra 2.verdenskrig. Som f.eks Erik Gjems-Onstad. De sloss ikke nødvendigvis mot nazismen – men for Norge. En gjenganger i deres argumentasjon mot innvandringen er at de ikke sloss mot tysk okkupasjon av Norge for at det skulle resultere i en ny «okkupasjon» 40 – 50 år senere (de kaller innvandringen en okkupasjon).

Bloggeren Øyvind Strømmen har fulgt med på europeiske nasjonalistmiljøer i flere år, og skriver -i anledning Breiviks bombeangrep og massedrap – både på egen blogg og i Aftenposten om Breiviks ideologiske profil.

«Mer demokrati»?
Det er grunn til å berømme både kongen, statsminister Stoltenberg og andre politiske ledere for deres tilbakeholdenhet og deres vekt på nasjonalt samhold og sorgbearbeidelse. Alle legger de vekt på at det norske systemets beste sider skal vinne over frykt, terror og hevntanker. Statsministeren la vekt på mer demokrati; folk må engasjere seg, jobbe politisk – og ytre sine meninger. Da vinner de verdiene og de sidene ved Norge vi alle vil hegne om – og ikke terroristen.

Men innvandringskritikere og muslimmotstandere mener at Stoltenbergs budskap er falskt. De spør seg om en «ekte debatt» om deres synspunkter ville hindret bombeangrepet og massedrapet. Ingen hindrer de ekstreme innvandringsmotstanderne i å fremme sine synspunkter. Men de har sett seg så blinde på sine egne konspirasjonsteorier at de ikke klarer å delta i en vanlig politisk debatt. Derfor hausser de hverandre opp på «interne» nettfora istedet. De har løsninger som hverken er praktisk gjennomførbare eller har annet enn mikroskopisk oppslutning. Ingenting hindrer dem i å debattere. Men de kan ikke forvente tilslutning. Liberaleren har og kommer til å fortsette å argumentere for at et fredelig og fritt flerkulturelt samfunn er mulig. Uten at vi oppgir sentrale verdier som individuell frihet, ytringsfrihet, eller religionsfrihet.

FrP – ikke ekstreme nok for Breivik
Flere kommentatorer har gjort et poeng av at Breivik hadde vært medlem av og hatt tillitsverv på lavt nivå i FpU og FrP. Men han meldte seg ut. FrP var ikke nok motstandere av innvandring. En påstand som vil virke merkelig på de fleste av oss andre som debatterer innvandring og integrering med FrP. Men heller ikke Siv Jensens parti er for stengte grenser eller mot religionsfrihet.

Og for dem som har glemt eller oversett dem; det finnes flere partier som er langt mer restriktiv, ja direkte ekstreme i sin innvandringspolitikk enn FrP. Og alle har de mislyktes i å samle velgere. Det kan godt være at halvparten av alle nordmenn er mot innvandring. Men løsningene til SIAN og andre grupperinger blir for ytterliggående. Hverken deres løsninger eller ledere vekker den minste form for tillit blant annet enn mikroskopiske andeler av norske velgere.

Det norske debattklimaet
Det er bare å innrømme det; mange pustet lettet ut over at det ikke var islamister som stod bak terrorangrepet. Det ville gjort noe svært negativt med den norske politiske debatten. Det er ille nok med den undersøkelsen som ble publisert tidligere iår, der halvparten av alle nordmenn var mot innvandring.

I mange år ble det lagt lokk på innvandrings- og integreringsdebatten. Dermed ble det buskagitasjon, myter og vandrehistorier som skapte grunnlaget for folks oppfatning av innvandrere og den flerkulturelle befolkningen.

Efterhvert har det tvunget seg frem en debatt om hvor vellykket eller mislykket norsk integreringspolitikk er. Men vi er langt fra noen løsning; noen svartmaler, andre skjønnmaler – mens de fleste forsøker å leve så normalt som mulig i et samfunn i endring. For ekstreme innvandringsmotstandere av Breiviks type representerer ikke den mer åpne debatten noe fremskritt. For hverken deres virkelighetsforståelse eller løsninger får gjennomslag. Heldigvis, vil jeg si.

I august starte valgkampen foran kommune- og fylkestingsvalget. Det er et åpent spørsmål om den nasjonale tragedien vil føre til noen endring av debattklimaet eller tonen i valgkampen. Debatt om integrering og innvandring har det med å frembringe sterotypier og få folk på hver sin side til å grave seg stadig dypere ned i skyttergravene. Denne våren har vi sett noen grelle eksempler på nettopp dette.

Martyren Anders Behring Breivik
Heldigvis vil ingen ansvarlige politiske partier eller politikere bruke vold for å oppnå sine mål, eller få fokus på det man anser som utfordringer – eller løsninger. Der går tross alt grensen.

Selv om partiene ikke forsvarer vold som politisk virkemiddel finnes det grupperinger i Norge som aktivt bruker vold som meningsterror mot motstandere. To ekstreme grupperinger som bruker gatene som kamparena. Nasjonalistene er den minste grupperingen, og de blir kjeppjaget. Det skaper grobunn for hat og hevntanker. For «antirasistene» som gang på gang «vinner» gir det grunnlag for å tro at metodene de bruker er riktige. Istedet jages menn som Breivik inn i hulene sine, der de kan pønske ut hevn.

For Breivik var det ingen grense. Han begikk bombeattentat og massedrap. Og han overgav seg da politiet fant ham på Utøya. Han hadde såvisst ikke tenkt å følge i andre massemordere eller terroristers fotspor; å begå selvmord. Han er villig til å tilbringe livet i fengsel for sine ideer.

Breivik visste nok at det var et tidsspørsmål før videoen og det 1600 siders manuset hans ville bli funnet, lest og analysert. Han har oppnådd noe; hans motiver, hans ideologi og hans løsninger blir lest, analysert og diskutert. Med brutal vold hinsides fatteevnen har han oppnådd noe han aldri klarte med innlegg på nettsider.

Anders Behring Breivik ønsker å være en martyr for sin sak.

Det er opp til oss å unngå at han blir det. Vi kan slå ring om det moderne, flerkulturelle samfunnet – og gjøre det så inkluderende som mulig. Det vi alle behandles som individer. Med respekt, med rettigheter – og plikter.

Den politiske kampen må fortsette – for de saker, ideer og løsninger vi brenner for. Men uten bruk av vold for å oppnå gjennomslag.


Kommentarer

 1. norskgoy | 24. juli 2011 kl 02.49

  En god kommentar pepc.

 2. George Gooding | 24. juli 2011 kl 05.51

  «I mange år ble det lagt lokk på innvandrings- og integreringsdebatten. Dermed ble det buskagitasjon, myter og vandrehistorier som skapte grunnlaget for folks oppfatning av innvandrere og den flerkulturelle befolkningen.»

  Gjett om lokket blir lagt på igjen, nettsteder som Document.no blir ytterligere stigmatisert mot, og om det kommer til å føre til en enda verre situasjonen som produserer flere eksemplarer Breivik.

  Why worry? Let’s keep making the same mistakes and expecting a different result!

 3. Hans | 24. juli 2011 kl 07.27

  Politiet klarer aldri å avverge slike terrorhandlinger når enkeltpersoner har nok motivasjon for sine galemanns-handlinger.

  Det virkelige kritikkverdige er alle på Utøya som må vente på politiets innsats i nesten 2 timer.

  Vi må forvente at lokale politistyrker som var kommet til området langt tidligere enn innsatsstyrken fra beredskapstroppen hadde forsøkt å stoppe handlingene.

  Vi kan ikke ha et politi som når væpnede personer akutt setter andres liv i fare ikke gjør et forsøk på å stoppe gjerningspersonen(e).

  Man kan ikke i vårt langstrakte land vente på DELTA!

  Retter en sterk kritikk til lokale politistyrker for at tragedien fikk et slikt omfang.

  Vedkommende hadde også lovlige registrerte våpen som ble brukt i terrorhandlingen. En Glock 17 pistol og en registrert for jakt Ruger Mini-14 halvautomatisk rifle.

  Når skal POD gjøre noe med ukulturen og bruk av halvautomater(rifler, pistoler,hagler) i sivilt eie?

 4. Anonym | 24. juli 2011 kl 09.10

  Håper ikke det blir noen heksejakt på folk som uttrykker meninger på nett. Mange har spesielle meninger eller meninger som noen anser som ekstreme, det betyr ikke at disse meningene faktisk *er* ekstreme eller at disse personene utgjør noen trussel.

  Hvis Norge reagerer med dette med en Patriot Act og PST blir helt ute av kontroll håper jeg Liberaleren skaper en bevegelse mot denne utviklingen på linje med bevegelsen mot DLD.

 5. Heksejakt? NEI! SUNN FORNUFT!!!!!! | 24. juli 2011 kl 09.41

  Norges mest markerte islam- og innvandringskritiske nettsted – Document.no eies av enkeltmannsforetaket DOCUMENT FORLAG Hans Rustad.

  NB! Denne kommentaren er moderert av redaktøren. Telefonnummer og adresse til redaktøren for Document.no er fjernet fra innholdet i kommentaren.

  Hva fan mener du med å publisere den ånsvake taperens ord? Forstår du ingenting? Den mannen har ingen rett til å bli hørt!!!

 6. Anonym | 24. juli 2011 kl 11.48

  Alle har rett til å bli hørt. Hvis Document.no tvangsstenges som følge av dette, eller folk som er tilknyttet nettstedet utsettes for en primitiv heksejakt på linje med det som skjedde etter 9/11 i USA, ville det vært en større tragedie enn det som skjedde på fredag. Folk skal behandles med humanitet og demokratiske prinsipper uansett.

 7. Pleym | 24. juli 2011 kl 12.00

  Jeg tror ikke Document.no vil bli «tvangsstengt».

  Men i den grad man deler samme verdensbilde som Breivik bør man gå i seg selv og se hvordan man bidrar til å skape det hatet som Breivik slapp løs på det norske samfunn fredag.

  Hans Rustad og resten av redaksjonen vil forhåpentligvis tenke gjennom hvordan debatten på nettstedet foregår – og hva de egentlig bidrar med.

 8. Anonym | 24. juli 2011 kl 12.22

  Det siste du sier der tenkte jeg også på, men jeg håper vi slipper politisk press eller heksejakt mot de som deltar der og driver nettstedet.

 9. Pleym | 24. juli 2011 kl 12.24

  Anonym, jeg tror Hans Rustad har noen vonde dager – og tenker på tonen og innholdet på nettstedet sitt.

  Så får vi se hva resultatet blir.

 10. Anonym | 24. juli 2011 kl 12.57

  Håper det samme. Svaret her er tilgivelse og inkludering uansett tror jeg.

 11. Bjørn Inge H. Lorentzen | 24. juli 2011 kl 13.39

  Pleym, kan du ikke fjerne den meldingen med telefonnumrene? Det blir bare ekkelt.

 12. Anonym | 24. juli 2011 kl 13.41

  Dersom han har hemmelig telefonnummer er jeg enig, dersom han ikke har det synes jeg den bør stå.

 13. Pleym | 24. juli 2011 kl 13.49

  Bjørn Inge, kommentaren du nevner er nå moderert. Beklager at det ikke ble gjort før.

 14. Kai | 24. juli 2011 kl 14.39

  Det blir nå ekstremt viktig at ingen forsøker å sensure eller på noen som helst måte gjøre ting som får det til å fremstå som Breivik ikke får «fair» behandling. Venstresiden bør også unngå å bruke denne tragiske hendelsen i et forsøk på å «vinne» innvandringsdebatten.

  Breivik skriver godt (den «moderate» Breivik skriver ting som 40-50 prosent av Norges befolkning vil være enig i). Hvis han snakker like bra som han skriver (noe jeg tviler sterkt på), så vil han kunne få en liten tilhengerskare.

  Det er mye negative følelser knyttet til innvandringsspørsmålet (og følelser er som kjent det som motiverer mennekser) og Brevik vil kunne være til inspirasjon for flere «redningsmenn / skrullinger».

  Vi får håpe Breivik får et nytt perspektiv i fengslet. Til det beste for norsk politisk kultur og demokrati.

 15. norskgoy | 24. juli 2011 kl 15.10

  @Kai

  Dette blir ikke en innvandringsdebatt. Men en debatt på debattkultur, og på hvordan en skal diskutere forskjellige momenter av samfunnet uten at man legger til selvradikalisering over alle grenseskaft. Venstresiden, som ABB hatet så inderlig, har hatt sin selvradikalisering i historien og ikke minst egenkamp mot at slikt skal oppstå. Nå er det altså høyresiden i norsk politikk til å gjennomgå det samme.

  Et eksempelt på at det ikke skjer, er gooding i kommentarfeltet her.

  Et annet godt bilde på dette er;
  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread116011/

  Men svaret får en selvsagt ikke før om mange måneder.

 16. Anonym | 24. juli 2011 kl 15.13

  Det finnes to okkuperte bygninger med venstreekstreme i Oslo sentrum. Merk dere at disse får eksistere i fred, og at det ikke er høyreekstreme som befinner seg i disse husene. Etter min mening bør de fortsatt få finnes i fred, men det er jo en tankevekker.

  Det er forskjell på å være radikal og å være syk i hodet og destruktiv. Man må få lov å være både radikal og sinna. Det er vold man skal reagere på.

 17. Hans | 24. juli 2011 kl 16.31

  Politiet lyver om varslingen.

  1.Det er fremdeles en ting jeg ikke får til å stemme nå når dere har endret tidspunktene for politiets aksjon ut til Utøya:

  Utøya skytingen startet beviselig litt før kl.17:00.
  Dette kan bekreftes via blogger og mye annet. På live pressekonferanse på TV og som ny headline ble skytingen på Utøya publisert rundt 17:02. Statsministeren bekreftet skytingen kl.17:05 eller litt før.

  Hvorfor sier politiet nå da at de ikke fikk beskjed før 17:27? Dette kan da ikke stemme?

  Da lurer jeg på hvordan politiet fikk vite om skyteepisoden nesten en halvtime etter alle andre, inkludert statsministeren og media?

 18. Morten | 24. juli 2011 kl 17.59

  Politiet lyver, og George Bush ble observert i en båt på vei bort fra øya sammen med Bin Laden. Mye tyder på at de skjuler noe…

 19. Ola Mikalsen | 24. juli 2011 kl 20.32

  Breiviks handlinger i helga endrer ikke på noen ting. De siste 70 eller 100 overfallsvoldtektene av norsk-etniske kvinner eller horer som nye landsmenn liker å kalle dem, er begått av ikke etnisk-norske innvandrere, asylsøkere, kirkeasylanter, kvoteflyktninger og hva de enn kalles nordmenn skal ha en plikt til å overføre sin private eiendom til gjennom skatteseddelen. De 70 eller 100 neste overfallsvoldtektene vil ha samme offer-overgriper profil med en forskjell. Voldtektene vil bli begått gjennom de neste fem årene istedet for de siste 40. Overfallsmennene i staten vil fremdeles ta tv apparatet ditt om du ikke betaler NRK lisensen til en fjernsynskanal som i det store og hele aldri sender en negativ reportasje om innvandringen eller er i stand til å trekke konklusjonen at dette ikke fungerer for etniske nordmenn. Når vi så har brukt all grillkøla på REMA 1000 for å svi igang litt halal pølser slik at den eneste norsk-etniske jenta i klassen kanskje skal få seg ei venninne eller to før hun skal gjennom seksuell trakkasering, horestempelet og den obligatoriske gruppevoldtekten, eller »dialog» før hun blir 18, slår det muligens en sosialdemokrat eller 2 at dette ikke fungerer fordi at diverse innvandrere ikke vil ha noe med oss å gjøre, unntatt når norske kvinner er halal kjøtt og velferdssjekken kommer i posten. Forøvrig er fri innvandringsliberalisme en total misforståelse av liberal og frivillig omgang som i handel. En vare og tjeneste som passerer en grense har alltid en mottaker som inviterer vedkommende verdi. Innvandringen har pågått uten mottakere til vesten fordi at sosialismen har brutt ned den private eiendomsretten og retten til å diskriminere fritt hvem man vil omgåes. Denne retten kan kun praktiseres i et samfunn uten obligatorisk skattlegging og sosiale programmer som går på ræva sivilisasjonen rundt. Etniske nordmenn har en privat eiendomsrett til Norge. Når Groruddalen om noen år blir livsfarlig for ikke muslimer har ikke nasjonen avstått territorium, men overdratt med vold eiendom vi før hadde adgang til. Breivik konkluderte med at staten som i dette landet er ensbetydende med sosialdemokrati og universell stemmerett ikke har noen intensjoner om å bekjempe utviklingen. Bortsett fra at jeg ikke finner det riktig å plaffe ned unger og blåse av bomber har jeg antakeligvis mye til felles med ham. Jeg er lei alle »overlords» som i samtlige år mens utviklingen innen kriminalitet og offentlige utgifter øker har stemplet enhver saklig kritikk av innvandringen som rassistisk. Folk har mista jobben, Wilders var på tiltalebenken, white flight er normen, ikke unntaket, bilbranner, mishandling av sverigedemokrater, no go soner og ghettoer forsvinner ikke med mer demokrati. Demokrati er et pøbelvelde hvor noen vil bruke staten til å beskytte seg mot konkuranse I MARKEDET gjennom bailouts og sosiale rettigheter produsenter, entreprenører og sparere ikke har noen som helst kontroll over. At denne fusjonen mellom stat og korporasjon er FASISME som definert av Benito Mussolini bør få noen bjeller til å ringe hos sosialistene som ikke ser hvor dette går hen. Demokratiet er et falitt system dokumentert vel i boka »Democracy-the God that failed» av Hans Hermann Hoppe. Hoppe gjør et poeng ut av at demokratiet eller sosialdemokratiet er ansvarlig for produsjonen av sikkerhet innen nasjonen, en produksjon som forøvrig skal konkurerer mot enhver annen offentlig produksjon som ser ut til å bli større for hvert år uavhengig av hvilket parti som styrer. Vel, sikkerheten vil selvfølgelig bli en taper fordi at i disse tider går kontinentets største generasjon 68’erne ut i pensjon. Inflasjonen har ødelagt sparepengene deres både innen offentlig og privat pensjonssparing. De må altså helfinansieres av de som er i arbeid i dag. 1000 kroner spart av årslønna på 25000 kr i 1970 gir deg bare mat og bensin i helga, og etterpå står hele måneden igjen med utgifter. Dette er realiteten av sosialdemokratiets tredje skattlegging, inflasjonen. Pyramidespillet som like gjerne kunne vært drevet av Bernie Madoff er legalisert av den største terroristen av alle, staten. Etter at ræva er ferdigvasket kollektivt på denne generasjonen må vi drille olje på sørpolen for å betale for utgiftene. Et ikke statisk marked garanterer for det. Det monsteret som gikk amok i helga, var en mann som ikke aksepterte at »alle skal med». Han ville ikke med, han ville ikke være en del av det multikulturelle kollektivet. Hadde statsministeren og resten av sosialistene latt ham være i fred og ikke diktert for ham hvilket samfunn som er det beste å leve i, men tillat ham å diskriminere fritt mot personer han har grunn til å unngå omgang med, hadde dette aldri skjedd. Hans Rustad på document har bare tillatt marginaliserte nordmenn et forum den statsstøttede pressen har sensurert like godt som Gestapo. Vi kan ikke bestemme om disse presseinstitusjonene har leveretten engang, fordi de ikke opererer etter reglene for normal konkuranse på et fritt marked. Foretar man en skatteunndragelse og bruker pengene som gikk til lisens på en fri blogg, kommer politistaten på døra. Det var Breiviks frie vilje som styrte massakren på sosialdemokrater, men monsteret har sosialdemokratiet skapt selv. Som sagt endrer ikke dette på noe, jeg er anarko-kapitalist og jeg skal ikke med. Anti stat, anti krig, anti sentralbank, privat eiendomsrett, frihet til å diskriminerer og kritisere hvem som helst og hva som helst. Frihet til å omgåes hvem man vil. Ingen skylder meg noe, men jeg skylder heller ingen noe. Mises, Rothbard, Hoppe og RON PAUL!

 20. Morten | 24. juli 2011 kl 20.54

  Uff jeg blir helt kvalm. Er du virkelig så jævla tilbakestående??? Tror du får trekke sølvskjeia ut av reva og lukte litt på virkeligheten mr. Ola Nordmann.

 21. Anonym | 24. juli 2011 kl 21.38

  Elitistisk propaganda og påføring av skam har blitt benyttet av Arbeiderpartiet og sosialister i Norge lenge. På 80-tallet var deres retorikk dominerende, og alle på Høyresiden ble forsøkt påført skyldfølelse.

  Selv om det ikke lenger er slik i samme grad, så er det klart en slik feig og autoritær oppførsel skaper motvilje og negative følelser.

  At vi skulle være positive til innvandring og andre kulturer var en del av denne AP-propagandaen.

  Folk ble påtvunget dette.

  Når meninger ikke får komme til uttrykk, radikaliseres de. Heldigvis har de fått komme mer til uttrykk i senere år.

  Personlig er jeg veldig tolerant overfor andre kulturer og mener alle landegrenser bør fjernes. Jeg støtter faktisk retorikken Arbeiderpartiet hadde i forhold til dette på 80-tallet.

  Det er oppsiktsvekkende at AP nærmest har samme innvandringsfiendtlige retorikk som FrP idag. De har innsett at de er nødt til å ta hensyn til det et flertall i folket mener for å ikke bli irrelevante. Siden jeg faktisk støtter det AP sa på 80-tallet (men ikke måten de sa det på) synes jeg det er en skammelig snuoperasjon.

  En situasjon der man skal hjernevaskes med AP-propaganda og skam brukes som en taktikk ikke er særlig sunn. Det er ikke til å stikke under en stol at AP har bidratt til radikaliseringen gjennom å ikke la folk flests fremmedfiendtlighet komme mer til uttrykk i konkret politikk. Å påtvinge folk politisk korrekte tanker gjennom hjernevask i den sentralstyrte AP-skolen er ikke noen god strategi.

  Kanskje det faktisk ikke var noen god idé at FN ikke lar land bestemme egen innvandringspolitikk selv og la det skje på sine betingelser?

  AP har vært udemokratiske.

 22. Morten | 24. juli 2011 kl 22.09

  Det er en grunn til at paranoide konspirasjonsteoretikere ikke får komme til i media. Det er fordi de ikke har hjerne til det. De kan mange fine ord og teorier som kan høres imponerende ut, men smart det er de ikke.

 23. Ola Mikalsen | 24. juli 2011 kl 22.11

  Jeg beskrev realiteten, Morten. Når du ikke er kvalm lenger kan du få kommentere voldtektene,kriminaliteten, segregeringen muslimene velger selv, du kan få lov å kommentere sensuren MSM utviser i demokratiet. Du kan få svare på om du kunne tenke deg å sjekke opp en dame i Hijab eller om du er bekymret for konsekvensene. Sånne som deg har for vane å føle et eller annet, et rasjonelt svar på hvor du ser denne utviklingen om ti år kunne vært informativt. Jeg erkjenner å ha brukt et tøft og provoserende språk, men det ville for en gangs skyld vært frigjørende om noen i sosialdemokratiet faktisk førte en dialog med egen befolkning hvor man innrømmer at dette ikke fungerer som utgangspunkt. Jeg må minne om at med et lite unntak for Danmark som styres av adskillig mer oppegående folk enn resten av Europa, så er offer-overgriper profilen konsistent den samme og epidemisk. Mens vi har hatt denne diskusjonen her, så har ei svensk faktisk blitt voldtatt…..noe som aldri ville ha skjedd uten åpne grenser.

 24. Morten | 24. juli 2011 kl 22.13

  Det eneste disse avskyelige handlingene vil resultere i er en strengere kontroll med hvem som får kjøpe kunstgjødsel. Konspirasjonsteoretikerene tror dette blir en krykke som de kan halte rundt og veive med. De tar heldigvis feil.

 25. Anonym | 24. juli 2011 kl 22.18

  Det Ola Mikalsen sier er ganske paranoid, ja.

  Han har kanskje et par poenger, men stort sett er det helt på jordet. Det jeg sa var kanskje litt paranoid også, men jeg føler i hvert fall at skolens innhold da jeg vokste opp var preget av at politisk korrekte verdier skulle påtvinges meg. Dersom jeg stillte spørsmål ved de, prøvde lærerne å få meg til å følge skam og sa at jeg tok feil.

  Dette synes jeg bærer preg av politisk styring av innholdet i skolen heller enn en oppfordring til å tenke selv. Dermed skaper man motvilje.

  Akkurat som det å påtvinge folk Ibsen i skolen gjør at folk mister interessen for ham eller oppsøke alt mulig annet som er mer eksotisk.

  Dette er ting som nå er verdt å tenke over når man skal finne ut hvordan man kan unngå en slik grusom tragedie fra å skje en gang til. Norge har helt klart sterke spenninger mellom meningene som har kommet til uttrykk gjennom FrP og de som var dominerende før. Ikke glem at FrP ble sett på som en paria veldig lenge.

  Derfor er jeg veldig glad for at politikerne nå er enige om å skape en mer verdig retorikk i den kommende valgkampen.

  Forrige valgkamp var nemlig en flau konkurranse om hvem som var mest fremmedfiendtlige, der Venstre (som jeg stemmer) skilte seg ut som eneste parti som ikke var fremmedfiendtlig.

  Det er grunn for selvransakelse når terror- og voldshandlingene i Norge stort sett har kommet fra ekstremt fremmedfiendtlige. Har PST fokusert nok på disse miljøene?

 26. Anonym | 24. juli 2011 kl 22.22

  Og ikke minst håper jeg at Jens lever opp til sine ord om MER debatt, ikke mindre. Dette burde vi skjønt for lenge siden. Det er synd at FrP fikk den behandlingen de gjorde i så mange år, slik at spenningene ble så kraftige.

 27. Debatten må forbli åpen « minerva | 24. juli 2011 kl 22.28

  […] verdt å lese: Lars Gule i Aftenposten, Knut Olav Åmås i Guardian, Bjørn Stærk i Aftenposten, Per Aage Pleym Christensen i Liberaleren, Helge Øgrim om document.no i Journalisten, Øyvind Strømmen om ABBs ideologiske […]

 28. Morten | 24. juli 2011 kl 22.49

  Det vil alltid finnes idioter, og om mer debatt er svaret for å unngå slike handlinger kan man jo bare håpe på.

 29. Anonym | 24. juli 2011 kl 22.56

  Jeg tror gjerningsmannens motiver ikke kan begrenses til det han hevder selv. Det skyldes nok også at han har mislykkes i livet, kanskje også en psykopatisk personlighetsforstyrrelse. Mange faktorer her: skilsmisse, mistet kontakten med far, mislykkes på arbeidsmarkedet mens vennene hans hadde gode jobber på vestkanten, tok steroider, stadig synkende midler iflg. skattelistene … Han har antakelig skapt en syk forestilling om at sin personlige mislykkethet skyldes sosialdemokrater og innvandrere.

 30. Morten | 24. juli 2011 kl 23.24
 31. paleoKonservativ | 24. juli 2011 kl 23.30

  @Hans
  Håper du kan dokumentere dine påstander,eller er dette et forsøke å sko seg på en grusom tragedie og gjennom dette gjøre det enda vanskeligere for norske borgere og kunne forsvare seg selv og sine?

  Dine utsagn om avvæpning av sivilbefolkningen i Norge er noe som nærmer seg det fascistiske,tidligere tyranner som Stalin og Hitler ville nikket annerkjennende.
  Hvordan ser du på ytringfriheten,er den også farlig?

 32. Gullstandard | 25. juli 2011 kl 10.33

  Det er IKKE meg som har skrevet det forrige innlegget !!!

 33. Bjørn Magne Solvik | 25. juli 2011 kl 10.37

  Gullstandard, da slettet jeg kommentaren ettersom din signatur er kjent for Liberalerens lesere. Det er sjelden vi sletter kommentarer, men det ble herved gjort.

 34. ABB sitt manifest, del 1 « Norskgoy's Blog | 25. juli 2011 kl 15.21

  […] og med velskrevne og dyptfølende kommentarer (selv om man ikke er enige i hver eneste setning); Per Aage Pleym Christensen @ Liberaleren Nils August Andresen @ Minerva Jan Arild Snoen @ […]

 35. Mohamed | 25. juli 2011 kl 16.21

  Pleym skrev: “I mange år ble det lagt lokk på innvandrings- og integreringsdebatten. Dermed ble det buskagitasjon, myter og vandrehistorier som skapte grunnlaget for folks oppfatning av innvandrere og den flerkulturelle befolkningen.”

  Kan du underbygge denne påstanden? Hvor er lokket som har blitt lagt på innvandring- og integreringsdebatten? Er kritikk av deler av FrPs retorikk det samme som å legge lokk på?

 36. Per Aage Pleym Christensen | 25. juli 2011 kl 16.31

  Mohamed, det er kjent at valgforskere som Henry Valen fanget opp fremmedfrykt (evt. fremmedfiendtlighet) tidlig på 1980-tallet (korriger meg hvis jeg husker galt tidspunkt), men unnlot å synliggjøre dette i sine valgundersøkelser.

  I mange år var det slik at å kritisere myndighetenes innvandrings- og integreringspolitikk førte til rasist-stempelet ble hyppig brukt.

  Idag ser vi at pendelen har slått den andre veien; hvis man ikke er enig i at integreringen har slått feil er man naiv «multikulturalist» og verdi-relativist. Her er det viktig å presisere at man kan være for et flerkulturelt samfunn, men samtidig kritisk til visse sider ved integeringspolitikken.

  Jeg vet ikke hvor mye du husker eller opplevet av innvandringsdebatten på 1980- og tidlig på 90-tallet, Mohamed, men det var lett å bli stemplet som rasist.

  De siste 10 – 15 årene har debatten tatt en helt annen retning. Det er blitt en mer åpen debatt – men samtidig har en del kritikere av det flerkulturelle samfunnet efter min mening gått altfor langt i sin svartmaling.

  De som kun opplever dagens debatt vil ha vanskelig for å kjenne seg igjen i beskrivelser av hvordan det var for et par tiår siden.

 37. Bjørn Inge H Lorentzen | 26. juli 2011 kl 11.30

  Goodings anslag mot tastaturet i begynnelsen av denne tråden fremstår ikke umiddelbart som enkel å dechiffrere, men hvis han mener å vite hva som skaper en A B Breivik, bør han få noen til å hjelpe seg med å skrive en bok om temaet.

 38. En bedre fremtid – for våre barns skyld : Liberaleren | 26. juli 2011 kl 12.46

  […] Natt til søndag var det klart for en viss oppsummering. I løpet av helgen har jeg funnet ut at to AUF’ere jeg har hatt kontakt med på nettet i forbindelse med kampen mot datalagringsdirektivet har klart seg. Jeg har aldri møtt dem rent fysisk. Hadde jeg møtt dem i Oslo denne helgen hadde de fått en klem. Det politiske miljøet i Norge er lite. Er du aktiv eller uttrykker dine meninger aktivt så har du møtt eller kommunisert med dine meningsmotstandere i andre partier. Ofte finner du saker å være enig om – på tvers av partitilhørighet. Å snakke med sine motstandere er en styrke for demokratiet. Jeg kjenner en del i Ap fra tiden i Akershus fylkesting og fra jobben i Europabevegelsen i 1994. De sørger. Det skal ikke mye til å forestille seg at de har det usigelig vondt. Samtidig som livet skal gå videre. […]

 39. Morten Johanssen | 27. juli 2011 kl 14.32

  Du skriver:

  «Anders Behring Breivik ønsker å være en martyr for sin sak.»

  Med tanke på at alle trosretninger og troende har sine martyrer, så får nok ABB oppfylt sitt ønske.

  Spørsmålet er bare hvor mange som vil anse ABB for å være «en martyr»? Kanskje få, men flere enn det store flertallet liker, men mange nok til å skape en berettiget frykt som kan føre til reaksjoner fra flertallets side som kan gå utover flertallets reelle egeninteresser.

  Jeg har mine tanker og bekymringer om akkurat det.

 40. Til VG: Vis eksemplene som var for drøye å publisere! : Liberaleren | 5. august 2011 kl 12.55

  […] Dere ødelegger debatten! Må Stoltenberg lytte til innvandringskritikk? Tallene TV2 holdt tilbake Innlegg om “kulturquislinger” – verdt å lese En bedre fremtid – for våre barns skyld Nasjonalistangrep på friheten […]

 41. Fokus på nasjonalisme : Liberaleren | 7. desember 2011 kl 11.32

  […] alt nasjonalismefokuset idag må bli at nasjonalismen skal sminkes for å bli mer spiselig, efter nasjonalismeterroren 22.juli. Kategori(er): Nasjonalisme, […]

 • Dagens sitat

  Concentrated power is not rendered harmless by the good intentions of those who create it.

  — Milton Friedman
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter