Feige Fjordman nekter å vitne

av | 1. juni 2012 kl. 17.20 | 20 kommentarer

Forsvarerne til terrortiltalte Anders Behring Breivik har problemer med å få vitnene de har innstevnet, til å stille opp. Pussig nok har kun aktoratets vitner vitneplikt. Blant dem som nekter å møte, er bloggeren «Fjordman». Han har emigrert. Han er feig, rett og slett.

Jeg er forberedt på sterk kritikk fra Fjordmans meningsfeller for denne artikkelen, og ber derfor innledningsvis om at før man innstiller autopiloten og hakker løs på tastaturet bør man lese artikkelen helt ferdig.

Bloggeren Fjordman, var aktiv på «islamkritiske nettsteder i steden, som Gates of Vienna og Islamwatch» (ifølge Wikipedia), i tillegg til sin egen blogg. Fjordman omfavner samfunnssynet som spår at Europa vil bli overtatt av muslimer (Eurabia-teorien), og er sterkt kritisk til et flerkulturelt samfunn.

Fjordman stod frem under fullt navn, Peder Nøstvold Jensen, i VG i august 2011.

Fjordman skal være beundret av mange motstandere av det flerkulturelle samfunnet, og fremstår i manifestet til Behring Breivik som et stort forbilde; «Hele 39 av essayene skrevet under pseudonymet Fjordman er kopiert i sin helhet inn i manifestet» (Wikipedia). Men Nøstvold Jensen har distansert seg kraftig fra Behring Breivik – og ønsker altså ikke vitne i den pågående rettssaken.

Fjordman bidro til terroristens verdensbilde
Nøstvold Jensen er ikke alene om å føle et sterkt ubehag over å være et forbilde for, og bli omfattende sitert i manifestet til Behring Breivik. I rettssaken er det ett tema som overskygger alle andre; er Behring Breivik tilregnelig eller ikke?

Den første rapporten fra de psykiatrisk sakkyndige er blitt latterliggjort for ikke å forstå nasjonalistenes tankeverden. Forsvaret har stevnet mange vitner som kunne belyse hvorvidt Behring Breiviks «verdensbilde» og oppfatninger om den såkalt pågående krigen mellom islam og Vesten er tegn på utilregnelighet, eller om Breiviks syn deles av andre.

At Fjordman og andre bidro til Behring Breiviks politiske oppfatninger kan det være liten tvil om. Hvor mye han faktisk har satt seg inn i disse tankene, eller om han bare har «klippet og limt» for å få til en slags sammenhengende ideologisk overbygning for sine terroristiske handlinger, er naturligvis en annen sak.

La meg understreke, som også mange andre har sagt: Om man bidrar til en politisk oppfatning betyr ikke at man på noen måte er medansvarlig for de handlinger som gjøres med begrunnelse i denne poltiiske oppfatninger.

Konspirasjonsteoriene florerer
Det er ikke vanskelig å forstå utfordringen det er for de som i større eller mindre grad deler Behring Breiviks verdensbilde, men som for enhver pris ønsker å distansere seg fra hans grufulle handlinger.

Når man havner på forsvarernes vitneliste, kan man frykte å bli tatt til inntekt for gjerningsmannens handlinger. Påtalemyndighetenes vitner er de som faktisk var tilstede under eller efter terrorhandlingen og massakren, og de som kan kaste lys over selve handlingene, virkningene – og forberedelsene. All den tid Anders Behring Breivik ble tatt på fersk gjerning, har tilstått – og erklært at han ville gjort det om igjen, og også hadde langt mer omfattende planer – skal ikke forsvarernes vitner forsøke å unnskylde eller bortforklare Behring Breiviks handlinger. De skal belyse motivet for handlingene, og samtidig vise at det går an helt eller delvis å ha sammenfattende virkelighetsoppfatning – uten av den grunn å ønske å begå eller støtte terrorhandlinger.

Problemet er at mange av de som deler Behring Breiviks verdensbilde også deler en oppfatning av en stor konspirasjon mot deres meninger. De føler sine meninger undertrykket sin person stigmatisert på grunn av meningene sine.

Men både Hanne Nabintu Herland, og Peder Nøstvold Jensen, som altså begge nekter å vitne for Behring Breiviks forsvarere, har efter terrorhandlingene 22.juli ifjor stadig vært ute i media – enten i form av intervjuer, eller innlegg og artikler.

Behring Breivik og andre som deler konspirasjonsteorien om meningssensur glemmer at det ikke foreligger publiseringsplikt for mediene. Å få publisert sine meninger innebærer heller ikke at tilslutningen til standpunktene øker i befolkningen.

En gylden anledning for Eurabia-motstanderne
ville det vært om de faktisk stilte opp i rettssaken som vitner. De kunne både få forklart seg om sitt verdensbilde – og ta avstand fra Behring Breiviks handlinger.

Ofre og pårørende som kunne ha all verdens grunner for å slippe å vitne, har stilt opp. Politifolk som måtte se død og lidelse i et hittil ukjent omfang her til lands har stilt opp. Pårørende har sittet på tilhørerbenkene og hørt om sine kjæres lidelser.

Herland, Bruce Bawer og Peder Nøstvold Jensen kunne tatt avstand fra Anders Behring Breiviks handlinger, og forklart at skal samfunnet endres må det skje med fredelige midler. Og de kunne forklart hvorfor vi som ikke er redd Europa skal ende opp som et Eurabia, tar feil. Utfordringen deres er naturligvis at en rettssal ikke er noe ekkokammer. Man vil bli møtt med motargumenter og kritiske spørsmål. Det kan naturligvis være ubehagelig.

Fjordman har tidligere blitt utfordret til debatt av Venstres Abid Q. Raja, men takket nei.

Hva er han egentlig redd for?

At han skal fremstå like avkledt og usammenhengende som Anders Behring Breivik har gjort i løpet av rettssaken?

Ole Jørgen Anfindsen, redaktør av nettstedet «honestthinking.org», har beskrevet Fjordman som følger i et intervju med NRK: «Mange beundrer ham. For å sette det litt på spissen blir han nesten sett på som en profet.» (Wikipedia).

Det er mulig profeter helst ikke vil debattere, bare fremlegge sine «visjoner» uten å måtte konkretisere, belegge og begrunne. Anders Behring Breivik har hatt en drøm om å bli en av lederne for kampen mot Eurabia. Om Peder Nøstvold Jensen er en profet for sine meningsfeller, kan han vanskelig oppfattes som en leder.

Han rømmer. Uten å være i livsfare. Hvilke sanne ledere som blir tilbudt en talerstol gjør slikt?

Fjordman, Peder Nøstvold Jensen, er rett og slett feig.


Kommentarer

 1. Gullstandard | 1. juni 2012 kl 17.46

  Er Fjordman ikke i livsfare ? Hm.. Har myndighetspersoner antydet at han må regne med voldsomme reaksjoner siden han har stilt seg laglig til for hugg ? ..

 2. Per Aage Pleym Christensen | 1. juni 2012 kl 17.50

  Mener du at han er i livsfare? Jeg har ikke sett noe opplegg rundt rettssaken som tyder på at vitner, tilhørere eller øvrige deltagere skulle risikere noe som helst. Kom gjerne med lenker.

 3. Allison Karalus | 1. juni 2012 kl 17.56

  To all leaders of our God & King the Lord Jesus Christ: Adam, Eve & the Lord Jesus Christ said, «#1. Warlords are to be placed in prison. #2. Every country is not to be at war with any country, nor a military in any country. #3. No nuclear arms program. #4. No military. #5. No guns. #6. No energy use. #7. No insurance companies. #8. No healthcare system. #9. No abortion. #10. No same sex marriages. #11. No reptile farms & no reptile sales #12. No pharmacy #13. No drugs

  For God so love the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish, but should have everlasting life. John 3:16 I believe on the name of the Lord Jesus Christ to be saved.

  Micah 2:1 Woe to you who lie awake at night, plotting wickedness; you rise at dawn to carry out your schemes: because you can, you do.
  Micah 5:7-15 Then the nation of Israel will refresh the world like a gentle dew or the welcome showers of rain, and Israel will be as strong as a lion. The nations will be like a helpless sheep before her! She will stand up to her foes; all her enemies will be wiped out. At that same time, says the Lord, I will destroy all the weapons you depend on, and tear down your walls and demolish the defenses of your cities. I will put an end to all witchcraft–there will be no more fortune-tellers to consult–and destroy all your idols. Never again will you worship what you have made, and I will abolish the heathen shrines from among you, and destroy the cities where your idol temples stand. And I will pour out my vengence upon the nations who refuse to obey me.(The Living Bible)

  ADAM, EVE & THE LORD JESUS CHRIST SAID, «NO NUCLEAR PROGRAM, NO ARMAMENTS & NO MISSILES. ALSO, I PRONOUNCED ALL PEOPLES MARRIED SINGULARLY TO THE OPPOSITE SEX HUSBANDS & WIVES OF THEIR YOUTH IN HADES, SHEOL, HELL, PARADISE, OLD HEAVEN, OLD EARTH, NEW HEAVENS & NEW EARTH IN THE NAME OF THE LORD JESUS CHRIST AMEN.

  Since energy usage has become the equivalent of harlotry, murder& adultery, energy users are being threatened with the lake of fire by Adam, Eve & the Lord Jesus Christ. I am now married to Anders Behring Breivik 09/20/2011 by the Lord Jesus Christ. I already have children, grandchildren & great grandchildren. Thank you for reading.

  GOD IS NOT WILLING THAT ANY SHOULD PERISH, BUT THAT ALL MIGHT BELIEVE ON HIS NAME-JESUS. Repent & be baptized! Jesus said, “I am God there is none besides me.» «I am the Way, the Truth & the Life. No man comes to the Father except by me.» «For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life.» «For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.» «As many as received Him to them He gave the power to become the sons of God the Father even to those who believe on His name.» Jesus’ healing ministry began with adult baptism.

  A New Agenda: We the people need no gas & no electric to have a man child with the spouses of our youth around the world. We shall build homes without electric, without gas, without roofs that exceed 7 & 1/2 feet, & with incinerators to burn garbage, burn dung, burn urine, & burn blood rags so that the entire sisterhood has a man child with the husbands of their youth.

  TAKE MY CONFESSION WITH YOU. I have smoked cigars for 11 years & have no lungs, liver & kidneys at 45 years old. I continue to live through the Lord Jesus Christ as I received the Holy Spirit at 4 years old & was baptized as an adult in 1997. I continue to read my Bible& now use burned dung, urine, blood rags& tobacco butts to make meat offerings to eat. The Old Testament says that burned dung, urine, & blood rags were a part of the laws of Moses. Yes, it was in 2001 while I was driving to Florida that I was talking to the saints in heaven& Isaiah said, «You know that 70 years from now the sun will be dimmed in the sky» Oh, I said, “I don’t know.” I went back over the Old Testament& it said, “The sun shall be dimmed in the sky” & «I shall make them eat the grass of the field.” & “all these things shall come to pass” before theLord Jesus Christ returns.

  5 years ago I was stamping my feet at work over the excessive electric usage & complaining that I didn’t have a husband & children to God the Father. I prayed, kneeling at my bed as to adopting children. Then while I was at work I adopted over 500 children in Swahili (I was born with a spot-was a reject in Hebrew) to find out what day it was. I had been taught prophesy at Wheaton Evangelical Free Churchin 1979 & 1980. We went back & forth in time while Governor Blagovich was verifying. We came up with 17 years of darkened sun before July 29, 2081.

  July 29, 2081-the rapture of believers in Christ Jesus-all those who received the Holy Spirit-at the trumpet sound in heaven-1st the dead & then the living ascended to heaven in a twinkling of an eye

  July 29, 2081-2088-the Great Tribulation-God’s wrath is poured out on the earth, Judgment of the Believers in Christ Jesus & the Marriage Supper of the Lamb in heaven

  2088-3057-the Reign of Christ Jesus-(the Bible stated “1000 years” & in actuality it was 969 years)

  3057-3059-the Devil is loosed out of the pit –(the Bible stated “a time & a half” & in actuality it was 1 & three fourths years)-the battle of Armageddon-the nations are drawn together for the last battle in the Valley of Megiddo-the Lord Jesus comes down of a white horse with the words, “King of Kings, Lord of Lords” written on His thigh & a sword comes out of His mouth to destroy all who are in the battle. The bible says that the blood runs a “horses’ bridle high” & birds feed on the bodies.

  3059-the old heavens& the old earth pass away & the new heavens & new earth are created by the Lord Jesus Christ-at this point in time the Lord Jesus says,“Depart from me I never knew you.” to all who died in the battle of Armageddon, to those who took the mark of the beast in their right hand or forehead during the tribulation, to all who died during our time without receiving the Holy Spirit, & to all those who died during the flood of Noah’s day in wickedness. Jesus says, “In this world you shall have trouble, but I have overcome the world.”

  Jesus says, “If we confess our sins He is faithful & just to forgive us our sins & to cleanse us from all unrighteousness.” Blessed are those whose sins are covered to whom the arm of the Lord has been revealed.

  Times posted are subject to change.

  Sincerely through Lord Jesus Christ, Allison Grace Karalus

 4. Gullstandard | 1. juni 2012 kl 17.56

  Jeg refererer til hendelsene når hans navn ble avslørt, og de reaksjonene som myndighetspersoner kom med. Ved å lese mellom linjene var det vanskelig å få noe annet inntrykk enn at politi m.m. gav fullstendgi blaffen i truslene han ble utsatt for, og at han ikke kunne regne med noe hjelp og beskyttelse.

 5. Per Aage Pleym Christensen | 1. juni 2012 kl 18.08

  Jeg må si at jeg synes det norske samfunnet har klart å håndtere terrorangrepet med verdighet – altså reaksjonene både mot gjerningsmann og folk som deler hans verdensbilde.

  Eskil Pedersen er blit utsatt for trusler, og har fått voldsalarm. Jeg går ut fra at også Fjordman ville fått dette, om han hadde anmeldt konkrete trusler.

 6. Anonym feiging | 1. juni 2012 kl 19.17

  For det første synes jeg aktoratet nå burde innkalt både Hans Rustad, Fjordman og diverse andre fra Document-miljøet som faktisk har hatt kontakt med ABB før 22/7 som vitner i saken.

  Da ville disse vitnene for aktoratet hatt oppmøteplikt, slik jeg nå forstår norsk lov. Aktoratet har i denne saken gjort alt for lite for å belyse ABB’s ideologi, og om han faktisk er tilregnelig eller ikke.

  Når det gjelder Fjordman, kan jeg godt forstå at han unndrar seg vitneplikten nå som det har kommet fram at han ikke trenger å møte ettersom han er innkalt av forsvarerne.

  Fjordman har fra før vært utsatt for Norgeshistoriens nest største hatkampanje det siste året. Fortjent eller ufortjent. Og på bakgrunn av at ambulansesjåfører fra Sofienbergparken og andre medieofre som utsettes for brøkdeler av slikt pressehat, i ettertid hevder de ble ødelagt som mennesker av den kontinuerlige og pluteslige pressehetsen, så vil det være naivt å tro at Fjordman skulle være et psykisk overmenneske som tåler mye mer av all denne hetsen og hatet.

  Hele settingen av vitnemålet til Fjordman, også etter hva forsvaret har opplyst om til mediene, var å gjøre Fjordman til den store skurken. Han som stod bak og pushet på og som skal brukes som sannhetsbevis for at en massemorder er tilregnelig. Medregnet en fientlig presse i tillegg, så ville vel en slik setting være det nærmeste man kan komme politisk og sosialt selvmord å frivillig gå inn i en vitneboks med den rollen Fjordman er tildelt i denne saken.

  Når det gjelder at Fjordman & co har sluppet til noen ganger med noen forkortede leserbrev siste året, svarer Fjordman selv bra på i et ferskt innlegg på Gates of Vienna. Nemlig at dette er smuler fra maktens bord, en makt som tildeler seg selv 6 milliarder kroner årlig i momsfritak, NRK-avgift og pressestøtte. Bare Dagsavisen holdes på denne måten i live med 100 millioner skattekroner årlig, og slik opprettholdes venstresidens mediemonopol.

  Den dagen Fjordman, Hans Rustad og Hege Storhaug får 250 eller 500 millioner kroner årlig i statlig pressestøtte for å balansere massemedienes uavhengighet og politiske mangfold, først den dagen har de ikke lenger et poeng når de kritiserer dagens venstrevridde norske massemedier. Hvis mediemakt opprettholdes med skreddersydde støtteordninger generøst gitt av Arbeiderpartistaten (jfr. Lex Arbeiderbladet).

  Mulig at Fjordman er feig sammenliknet med japanske kamikazepiloter og harakiri-kandidater, mulig det. Men ved ikke å møte, så beviser ihvertfall Fjordmann at han er ingen naiv idiot uten kjenneskap til hvordan norsk samfunn og norske medier fungerer. Men viser han er en smart strateg som har avslørt hvilken rolle han var tildelt, og derfor unngår å gå i den vitnefellen Lippestad for all verden lenge har annonsert han planla å sette for Fjordman.

  – – –

  VG, desember 2011:

  Forsvarer Geir Lippestad mener Fjordman og hans likesinnede på nettet må ta ansvar for at en gal mann gikk til angrep 22. juli.
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10032175

 7. Anonym | 1. juni 2012 kl 21.38

  Jeg merker allerede at mannen i gata er ganske irritert over sensuren av høyreekstreme meninger i forhold til hva som kringkastes og ikke. Kunne de ikke bare latt ham holde på, dømt ham, og blitt ferdig med det?

  Breivik forsøker å regissere et medieshow, det er jo åpenbart. Når han nå hindres i dette, så får vi bare grobunn for mer ekstremisme. Svaret på ekstremismen ble – helt tydelig – IKKE mer åpenhet og demokrati, slik Jens lovet.

  Grøsser over tanken på hva som kan komme av autoritære lover og intoleranse overfor avvikere fremover.

 8. Ødegård | 1. juni 2012 kl 21.48

  Så lenge Galtung med sine antisemittiske konspirasjonsteorier slipper å vitne og oppholder seg i utlandet. Hvorfor kan ikke Fjordmann med sine Eurabia konspirasjoner gjøre det samme? Samme ulla begge deler!

 9. Pleym | 2. juni 2012 kl 12.11

  Ødegård, det er mulig jeg ikke er oppdatert, men har noen bedt Johan Galtung om å vitne i terrorrettssaken?

 10. Steen Wied | 2. juni 2012 kl 13.40

  Norske politi kunne ike garantere Kurt Westergaards sikkerhed, og sendte ham hjem. Tror pokker at Fjordman ikke tager til Oslo.

 11. Gullstandard | 2. juni 2012 kl 15.26

  Selvsagt KUNNE politiet ha sikret Westergaard, hvis de bare ville. Hvis de hadde hatt sine prioriteringer i orden. Men desverre…

 12. Ekkokammeret | 2. juni 2012 kl 19.21

  16.05.12 Galtung frafalt som vitne i terrorrettssaken
  (VG Nett) Breiviks forsvarere vurderer nå om de skal erstatte Johan Galtung med et nytt vitne, eller om de skal gi de andre vitnene mer tid.
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10061505

 13. Neologismen | 2. juni 2012 kl 19.25

  Fredsprofessor Johan Galtung høster skarp kritikk fra eksperter på antisemittisme og konspirasjonsteori for sin siste artikkel. – En trist sorti fra norsk akademia, sier Terje Emberland ved Holocousenteret.
  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8098250

  Derfor slipper Stein Lillevolden å vitne i terrorsaken, mens Johan Galtung kalles inn.
  http://www.dagbladet.no/2012/05/04/nyheter/innenriks/terror/anders_behring_breivik/breivik/21443864/

 14. Pleym | 2. juni 2012 kl 19.53

  Akkurat hva Galtung hadde å bidra med, har jeg vanskelig for å se. Forøvrig er jeg enig med Gullstandard hva angår politiets prioritering.

  Efter striden om Muhammedkarikaturene har heldigvis oppslutningen om ytringsfrihet og avvisningen av krenkelseshysteriet blitt sterkere her i Norge.

  Men Jonas har visst ikke byttet ut filttøflene sine..

 15. Skribent | 2. juni 2012 kl 20.41

  Fjordmans to alternativer nå som det har kommet fram at forsvarets innkalte vitner ikke har møteplikt:

  1. Fjordman er ganske skrivefør, og har annonsert at han vil kommentere det han ville sagt i sitt vitnemål og i sakens anledning i et kommende essay og en bok han skriver på.

  2. Fjordman er innkalt som frivillig fagvitne av en forsvarsadvokat som gjentatte ganger har beskyldt Fjordman for å være moralsk medskyldig. Å dokumentere dette er hans erklærte forsvarsstrategi. Fjordmans vitnemål ville ikke blitt kringkastet, men derimot utfyllende kommentert av Harald Stanghelle, Anders Giæver og Marte Michelet. Hvordan disse ville omtalt Fjordmann for hele Norge, vet vi allerede.

  Gitt Fjordmans to alternativer, hvilken ville Pleym valgt i samme situasjon?

 16. Pleym | 4. juni 2012 kl 07.05

  Jeg ville valgt begge.

  Først vitne, så skrive.

  At en rekke vitners forklaring ikke blir kringkastet, er jeg uenig i. Altså rettens avgjørelse om dette. Det burde ikke vært gjort forskjell på f.eks Øyvind Strømmen og Ole Jørgen Anfindsen.

 17. Vitnesensur i Oslo tingrett : Liberaleren | 4. juni 2012 kl 07.56

  […] og styrke i retten, fremstår Fjordman, Herland og andre “rettsflyktninger” som feige. Jeg er helt enig i at rettens avgjørelse om ikke å kringkaste noen vitners forklaringer, men å […]

 18. Jack Bauer (feiging) | 5. juni 2012 kl 00.10

  Pleum:
  Ville du fremdeles vitnet i Fjordmanns situasjon dersom du ikke var trygg på at offentligheten fikk servert den usensurerte versjonen av vitnemålet ditt?

  Her bommer du totalt i analysen din. Journalister har en tendens til å tro at mennesker som tør stå for upopulære holdninger liksom skal tåle absolutt alt. Du skriver rett og slett en jævla feig kommentar, jeg ble for første gang provosert over holdningene dine.

 19. Pleym | 5. juni 2012 kl 07.21

  Du, jeg skrev at i dagens mangfoldige mediebilde finnes det mange muligheter for å få ut sitt budskap. Man er ikke avhengig av direktesending fra tingretten. Selv om jeg mener at det er det man burde fått.

  Det hadde altså vært langt mer alvorlig hvis det 1) var nedlagt generelt referatforbud, eller 2) retten ble lukket under vitneforklaringene.

  Heldigvis har Oslo tingrett tillatt at Ole Jørgen Anfindsens vitneforklaring sendes direkte. Det er da et lite skritt i riktig retning, for å ivareta åpenheten.

  Jeg sier ikke at folk som tør stå for upopulære meninger skal tåle absolutt alt. Problemet med antijihadistene er at de knapt tåler å bli motsagt. De tør ikke møte i åpen debatt, jfr. Fjordmans avvisning av invitasjonen fra Abid Q. Raja.

 20. HHH | 6. juni 2012 kl 14.37

  Dersom han skriver bok og kommentarer burde vel det være godt nok. Om noen er påvirket av hva han tidligere har skrevet så er det ikke noe problem å kopiere denne teksten og ha den supplert til retten, uten å måtte ha ham inn for å stemme.

 • Dagens sitat

  No man has ever ruled other men for their own good.

  — George D. Herron
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter