Helseutgifter utgjorde vel 10 prosent av BNP

av | 13. mars 2017 kl. 10.52 | Ingen kommentarer

Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP. Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.