Rusreformprisen 2017 går til Thorvald Stoltenberg

av | 23. november 2017 kl. 16.42 | Ingen kommentarer

Rusreformprisen 2017 går til Thorvald Stoltenberg og det er veldig fortjent!

Torsdag kveld blir Rusreformprisen 2017 delt ut av Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Organisasjonen setter skadeforebygging i sentrum av norsk ruspolitikk, og jobber for å flytte fokus fra avskrekking og straff til opplysning, omsorg og menneskerettigheter.

I begrunnelsen for at Thorvald Stoltenberg tildeles prisen, står det at Stoltenberg har utmerket seg i flere tiår ved å løfte frem de rusavhengiges sak på de øverste politiske nivåer og står fortsatt stødig i kampen. Han har kjempet med et genuint politisk engasjement, hvor han har fremmet til dels kontroversielle, men ytterst nødvendige tiltak, for å bedre samfunnets håndtering av rusavhengige og rusrelaterte skader. Med politisk flertall for avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler, iht. partiprogrammene for 2017, står Norge overfor et paradigmeskifte i ruspolitikken. Stoltenberg har som en av de fremste forkjemperne for dette skiftet utgjort en troverdig og erfaren stemme i den offentlige debatt.

Stoltenbergutvalgets rapport om tiltak for å bedre rusomsorgen (2009-2010) har bl.a. løftet frem debatten om heroinassistert behandling, hvor han kjempet frem et flertall på Arbeiderpartiets landsmøte i 2015. Videre har han sittet i panelet i FNs Verdenskommisjon om narkotikapolitikk, hvor han sammen med blant andre Kofi Annan og Richard Branson var delaktig i å rette sterk kritikk mot den rådende ruspolitikken og den destruktive “krigen mot narkotika” – og foreslå avkriminalisering av narkotikabruk.

Stoltenberg har i Norge vært en viktig stemme for pårørende og etterlatte etter overdosedødsfall. Gjennom åpenhet om sin egen datters rusproblemer, har han vært et forbilde for mange pårørende i kampen om ikke å gi opp håpet om å kunne hjelpe. Som han skriver i forordet til Stoltenbergutvalgets rapport: «Håpet er nesten like viktig som livet – uten håpet når vi aldri våre mål.»

— Thorvald er kjent langt utenfor Norges grenser for sitt arbeid, og han har gjort det enklere for andre politikere å si at det trengs en annen tilnærming for å redusere skader knyttet til illegale rusmidler, sier Roll Spinnangr, leder, Foreningen Tryggere Ruspolitikk, i en pressemelding.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.