Vil utrede forbud mot sitkagran og andre utenlandske treslag

av | 26. februar 2018 kl. 16.40 | Ingen kommentarer

Utredningen skal ikke omfatte produksjon av juletrær som høstes før de sprer seg. Konsekvenser for skogbruk, naturmangfold, klima og karbonbinding i skog og spredning av utenlandske treslag inn i verneområder, er blant temaene som skal inngå i utredningen, ifølge Regjeringen.no.

Det er Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratene som har fått utredningsoppdraget. Direktoratene skal levere sin tilråding innen 15. september 2018.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.