Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber

av | 6. november 2018 kl. 13.21 | Ingen kommentarer

Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035.


Kommentarer

Denne artikkelen er stengt for kommentarer.