Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

av | 28. februar 2019 kl. 08.00 | Ingen kommentarer

Det har det siste året vært en økning i skattefinansierte utgifter på 4,3 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.


Kommentarer

Skriv en kommentar