Ukategorisert

En dårlig kombinasjon

Erna Solberg som kommunalminister og et sterkt SV lokalt kan bli en dårlig kombinasjon for de kommuner som får Sosialistisk Venstreparti i viktige posisjoner.

Kristin Halvorsen ble ved siden av Carl I Hagen valgets vinner. Selv om det er lenge igjen til konstitueringen i fylkesting, kommune – og bystyre, kan SV få stor innflytelse en rekke plasser.

Erna Solberg har vist seg som en hard kommunalminister. Hun forventer effektivisering i kommunal sektor. Sjeldent åpner hun pengesekken mer enn nødvendig til alle henvendelsene departementet får om økte overføringer. Det er en god holdning sett fra en liberal side. Vi forventer effektivisering av offentlig sektor med alt det fører med seg.

Kravet til effektivisering og nytenking i kommunal sektor er ikke et utpreget SV krav for å si det mildt. I de budsjettforslagene fra SV, som undertegnede har sett, bruker partiet opp alle ”bøffelene” mange av de andre partiene jobber for. Det er i økonomisk politikk stor forskjell på Arbeiderpartiet og SV i kommunene. Til tross en rekke likheter mellom de to partiene.

Mange av de øvrige partiene ønsker overskudd på kommunebudsjettet for å forberede seg til investeringer, men også for å ha noe til gode i eventuelle budsjettsprekk, som ofte kommer. SV har som regel ikke denne overskuddslinjen. De lager et nullbudsjett, som ender med underskudd når overskridelsene kommer.

For dårlig økonomisk styring kan føre til at kommunen settes under administrasjon. Det betyr i praksis at politikerne har gjort en så dårlig jobb at kommunen må ha hjelp utenfra. Å bli satt under administrasjon hjelper slett ikke det kommunale selvstyret.

På bakgrunn i disse påstandene laget en av Arbeiderpartiets ordførerkandidater følgende motto denne valgkampen:
–Erna Solberg som kommunalminister og et sterkt SV lokalt kan bli en katastrofe for kommunen.

Det er lett å være enig med denne AP-toppen.

Signalene de siste dagene av valgkampen fra regjeringsmedlemmene var at kommunene ville bli budsjettvinneren i statsbudsjettet for 2004. Det betyr økte overføringer. Selv om budsjettvinneren er utropt, må pengemengden til kommunene fortsatt begrenses. Samarbeidsregjeringen har fortsatt store skatter og avgiftsløfter den skal innfri. I tillegg har også regjeringspartiene som de andre lovt mer til mange andre formål. Det holder å nevne helse og omsorg. Erna Solberg vil fortsatt kunne betegnes som en streng statsråd.

Liberaleren ønsker effektivisering av offentlig sektor, også i kommunene. Det kan gjøres med utstrakt bruk av konkurranseutsetting og privatisering. Selv med økte overføringer fra staten til kommunal sektor, vil kommunene slite dersom disse virkemidlet ikke tas mer i bruk enn det som er tilfelle i dag. Valgvinneren Sosialistisk Venstreparti er motstander av en slik kurs. Det betyr tunge år for mange kommuner der SV får stor innflytelse. Vil velgerne akseptere dette? Liberaleren er tradisjon tro skeptisk, virkelig skeptisk.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer