Ukategorisert

Valgtabbe avgjorde ikke i Oslo

VG Nett har i dag overskriften Valgtabbe kan ha avgjort i Oslo. Det gjorde den ikke, men det er jo i god tabloid ånd å spekulere.

Både Dagbladet og Nettavisen har samme oppslag. Poenget deres er at flere velgere fikk stemme i går selv dørene ikke var stengt kl. 20.00 slik som Valghåndboka krever.

La meg først slå fast at det er riktig at Valghåndboka krever dette, men selve Valgloven skriver «til stede i valglokalet». I 3-4 kretser i Oslo var det så stor kø utenfor rett før kl. 20.00 at det ikke var plass til alle inne i selve lokalet. Alle var imidlertid inne i skolegården og ble atskilt fra eventuelle etternølere.

Valgloven sier imidlertid også at «Er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan vedkommendeavgi stemme til to stemmemottakere umiddelbart utenfor valglokalet.» §9-6. Dette er nok ment på handikappede, men kan jo tolkes videre. Jeg tror at intensjonen i Valgloven er ganske klar, at folk som kommer frem før valglokalet stenger kl. 20.00, skal få stemme. Den konkrete situasjonen at det ikke er plass i lokalet, var nok ikke forutsatt i selve valgloven.

Men la oss anta at det er slik at disse velgerne som stod i kø utenfor ikke skulle fått lov til å stemme. Ville det påvirket resultatet?

Det er snakk om 3-4 kretser, alle på Oslo vest. På Slemdal skole er det bilde hos VG av 60 velgere utenfor kl. 20.02. Det er således ikke snakk om mer enn noen hundre velgere det er snakk om, det er i hvert fall snakk om færre enn tusen.

Pr nå, med 99,9% opptalt har AP fått 62645 stemmer i Oslo. Venstre har fått 10225. Andre partier er ikke relevant, det står mellom 3. mandatet til Venstre mot et 16. mandat for AP. Deltallet for AP er 2021, for Venstre 2045.

For at AP skal ta Venstre sitt siste mandat, så må et av to ha skjedd: 1) AP måtte fått 750 stemmer mer. 2) Venstre måtte fått 121 færre stemmer.

Å anta at Venstre ville fått 121 stemmer av de 60 utenfor Slemdal skole faller på sin egen urimelighet. Og selv om det var snakk om tusen velgere som fikk stemme, noe som er et for høyt anslag, måtte Venstre hatt 12,1% oppslutning blant disse, samtidig som AP fikk null stemmer blant disse velgerne. Det er helt usannsynlig!

Vi kan således kategorisk slå fast at det at noen fikk stemme fordi det var kø kl. 20.00 slik at de ikke kom inn tidsnok, ikke avgjorde valget i Oslo.

Spekulasjonene – istedenfor å sjekke og etterprøve fakta gjennom utregninger – viser avisene sans for dramatikk og overskrifter, ikke fakta.

For øvrig er oppslaget om at det Mangler 10.000 Oslo-stemmer interessant.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer