Ukategorisert

Negative signaler om statskirken

Liberalister og kristelige konservative har i alle fall en ting felles. Vi vil skille kirke og stat. Staten skal holde seg borte fra religion. Det er en privat sak som ingen politikere skal tukle med.

Statskirkeordningen er gammeldags. Den er moden for avvikling. Det er for en liberalist svært få argumenter for å opprettholde denne ordningen.

Liberaleren hadde sammen med en rekke konservative i kirken et eneste overordnet mål når den regjeringsoppnevnte kommisjonen som skal utrede forholdet mellom staten og kirken startet sitt arbeid, nemlig et totalt skille. Vi trodde dette standpunktet var mer utbredt enn det som er tilfelle. Vi visste at ikke alle er enig om et skille, men trodde tiden var inne for endringer.

Om to år skal kommisjonen levere sin sluttutredning. De skal utrede spørsmålet ned til minste detalj. Ikke rart forventningene har vært store.

Avisa Vårt Land har spurt de 20 medlemmene i kommisjonen om de tror Den norske kirke fortsatt vil eksistere som statskirke om ti år. Alle svarte ja på spørsmålet, bortsett fra kommisjonens leder, som ikke vil svare.

Det at kommisjonens medlemmer tror at statskirken vil overleve er ikke et spesielt positivt signal noen år før arbeidet sluttføres. Medlemmene burde ha gitt et annet signal på spørsmålet fra avisa. Hvis en ikke tror på store endringer, har en sannsynligvis ikke en målsetning om dette. Det er dette som er mest skuffende med signalene fra kommisjonens arbeid så langt.

Det er fortsatt to år igjen før kirke/stat-kommisjonen avslutter jobben. La oss håpe holdningene hos medlemmene endres seg. Det å ha ei statskirke i et moderne, flerkulturelt samfunn blir helt ulogisk. Staten skal ikke forskjellsbehandle ulike trosretninger.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer