Ukategorisert

Skremmende utspill av Kristiansen

Det er en selvfølge at alle som er valgbare i et kommunevalg bør få sitte i kommune – eller bystyret dersom stemmetallene tilsier det. En stor gruppe mennesker kan ikke utelukkes fra demokratiet på grunn av språkproblemer slik Fremskrittspartiets Svenn Kristiansen tydeligvis ønsker.

I dagens VG kommer Oslos varaordfører med en tirade mot sine medrepresentanter fra bystyret som snakker dårlig norsk. Det eneste punktet det er lett å være enige med Kristiansen i er at det er beklagelig at det offentlige betaler for norskopplæringen, men det er like beklagelig uansett om det gjelder politikere som trenger opplæring eller andre. Disse regningene bør ut fra et prinsipielt syn ikke belastes skattebetalerne.

For egen regning må skribenten legge til at det mange fremskrittspartipolitikere kunne ha vært flinkere til å kritisere offentlig forbruk på andre områder også, og ikke konsentrert seg så mye om våre nye landsmenn som de gjør. Det er ikke innvandrerne sin skyld at Norge har en gigantisk offentlig sektor.

På 90-tallet var undertegnede kommunestyrerepresentant. I perioden 1992 – 1996 møtte det representanter fra SV og Arbeiderpartiet som snakket dårlig norsk. Fremmedspråklige politikere som gjorde en veldig god og nyttig innsats i kommunestyret. Det kunne enkelte ganger være ord forsamlingen hadde vanskeligheter med å forstå, men språkproblemer var ofte mye, mye verre når de norske representantene var på talerstolen. Poenget er at folk ikke kan eller skal ekskluderes fra politisk arbeid på grunn av dårlig norsk uansett om det er norske eller såkalt utenlandske politikere vi snakker om. Innerst inne er jeg sikker på at Svenn Kristiansen også mener det, men han er helt sikkert ute etter å fiske noen stemmer på saken.

En annen forsamling som overlever store språkproblemer i det norske demokratiet er Sametinget. Der er det en herlig blanding av norsk og samisk. Flere av representantene i Sametinget kan ikke mer enn tre ord på samisk. Likevel klarer den forsamlingen og administrasjonen å takle forskjellene. Det må også bystyret i Oslo kunne gjøre, og det uten veldig store problemer.

Skribenten vil avslutte med et lite hjertesukk.
Det er vanskelig og en stor utfordring å få folk flest til å engasjere seg i politisk arbeid. Altfor få sier ja til å gjøre en jobb i folkevalgte organer. Ofte går de samme traverne igjen periode etter periode. Utfordringene er å få folk til å engasjere seg. Svenn Kristiansen bør som varaordfører være inkluderende, ikke ekskluderende. Politikere bør ikke skremme bort de som vil gjøre en aktiv innsats. Utspillet til Svenn Kristiansen er derfor skremmende for skribenten!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Mikkel
Mikkel
17 years ago

Jeg synes Kristiansen har et godt poeng: Hvorfor skal velgerne tvinges til å betale for norskkurs til innvandrerrepresenanter? Det er også åpenbart at partiene har et stort ansvar for å nominere kandiater som kjenner Oslo politikken og KAN norsk. Særlig fordi velgerne ikke lenger kan utøve denne kontrollen. Her har flere Oslo partier helt klart sviktet. Du skal ikke ha fulgt med lenge i Oslo politikken for å forstå at det er flere som har blitt innvalgt som tydelig ikke behersker rollen. Jeg synes derfor Liberaren burde støttet Kristiansens NEI til gratis norskkurs til innvandrere. Alt annet er åpenbart IKKE… Read more »

Pleym Christensen
Pleym Christensen
17 years ago

Politikk handler om annet enn å stå på en talerstol. Man sitter i komiteer og utvalg, skriver forslag, samler informasjon (alternativ til administrasjonen), og er i kontakt m/interessegrupper og andre partier. Mange, helt uavhengig av nasjonalitet og språk, gjør seg bedre i komiteer og utvalg enn på talerstolen. Å henge ut innvandrere for å snakke utydelig fra talerstolen er kun stigmatiserende – og ukonstruktivt. Hva med dyslektikere, folk som ser dårlig, folk som hører dårlig etc.? Måten man snakker på skyldes ikke bare at man ikke kan godt nok norsk.. Men at man skal ha et slikt kurs, kan diskuteres.… Read more »

Fra arkivet