Ukategorisert

Vil ha ”gratis” skolemat

Barneombudet ønsker ”gratis” skolemat til elevene i skolen. Ombudet bør bytte ut ordet gratis med skattefinansiert.

Barneombud Reidar Hjermann sier i følge VG at et mattilbud til ungene i skolen ikke trenger å koste mye. ”Bare” et par milliarder kroner. En slik uttalelse faller på sin egen urimelighet. Et par milliarder kroner er svært mye penger. Utrolig med penger. Spesielt når regningen sendes skattebetalerne, noe som vil være realiteten dersom politikerne vedtar et skolemattilbud i norsk skole.

Det er flere ulemper med forslaget til Hjermann. Dersom staten tar ansvar også på dette området mister foreldre og foresatte sitt soleklare ansvar for ungene på et nytt område. Mat og måltider bør være et privat ansvar med den friheten og ansvaret dette medfører. For hver gang det offentlige overtar oppgaver fra hjemmet blir foreldre og foresatte mer og mer umyndiggjort. Til slutt blir verdien som ligger i foreldreretten lik null, og vi alle formes som A4-mennesker.

Det er i dag ingen kommuner som gir ”gratis” skolemat til elevene. Sånn bør det forbli også i fremtiden.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer