Ukategorisert

Høybråten slår til igjen

Alkoholmisbruk koster Norge mer enn 18 milliarder kroner i året. Dette kommer frem i en omfattende beregning av de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til alkoholbruk her i landet som Roar Gjelsvik, samfunnsøkonom ved Rokkansenteret i Bergen har laget.

Det er NRK som bruker mye tid på å omtale rapporten i dagens sendinger.

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten, svarer med en kampanje mot alkohol, skriver NRK. Skribenten frykter en kampanje fra Høybråten. Det kan fort føre til ytterligere forbud, noe som vil redusere den personlige friheten. Av en eller annen merkelig grunn får Dagfinn Høybråten ofte tilslutning for sine ekstreme meninger. Det skjedde på tobakk, og det kan skje på alkohol.

Det er mulig Roar Gjelsvik har rett i påstandene om store kostnader for misbruk av alkohol. Istedenfor å føre en mer restriktiv alkoholpolitikk bør kostnadene overføres til de som bidrar til økte utgifter. Sykelønnsordningen må endres og folk må få større ansvar for egen helse for å si det med enkle ord. Et forbud eller økning av de rekordhøye avgiftene er ikke veien å gå.

Som medlem av Høyre forventer skribenten at regjeringens største parti holder Høybråten i ørene slik at det ikke kommer en kamp mot alkoholen slik kampen har blitt ført mot tobakk. Nye forbud svekker den personlige friheten. Høyre må sørge for at vi får bestemme mest mulig over eget liv, selv om det også medfører at noen av oss tar dårlige valg med jevne mellomrom. Det å gjøre dumme ting må ikke bli ulovlig. Det å misbruke alkohol kan være dumt. Det er likevel en dumhet som ikke kan eller bør forbys.

Tags:

Mest lest

Arrangementer