Ukategorisert

Retten til å skille politikk og religion

I går møtes imaner fra alle de store moskeene i Oslo for å lage en erklæring der de tok avstand fra terroren i London og Egypt. Initiativet er positivt og understreker at den store majoriteten av muslimer er som folk flest. De er mot terror og overgrep.

VG vinkler imidlertid møtet svært negativt med overskriften ”Nektet å delta på terror-fordømming”. Bakgrunnen var at den lavprofilerte og upolitiske menigheten Tablighi Jaamat nektet å stille på møtet. VGs innfallsvinkel er tendensiøs og farlig.

La oss slå fast at imanenes uttalelse var en politisk markering. Uttalelsen sier bl.a. ”Norges muslimer er norske borgere og borgere av den norske stat. Vi tar fullstendig avstand fra, og fordømmer terroraksjonene i London og Sharn el-Sheikh. For å fremme fred og frihet, forsikrer vi, som norske borgere, at vi i aller høyeste grad gir vår støtte til de norske myndigheter.”

La meg som en digresjon slå fast at denne uttalsen har en politisk slagside som gjør at jeg ike ville skrevet under den. Jeg støtter overhodet ikke de norske myndighetene!

Tilbake til hovedpoenget. Liberalerenser det som en selvfølge at religiøse trossamfunn kan la være å bli med på politiske markeringer uten at dette skal kunne brukes til å mistenkeliggjøre deres synspunkter. Et skille av politikk og religion bør ikke bare være tillatt, det er tvert imot positivt. Jeg tror en rekke kristne grupperinger også ville unnlatt å støtte en politisk uttalelse, et eksempel kan være Jehovas vitner, et annet kan være Amish-folket. Vil noen mistanke Amish for å støtte terror?

Islam inneholder i likhet med kristendommen synspunkter som kan krenke individets frihet dersom de tolkes slik de vanligvis tolkes. Det er imidlertid på sin plass å minne om at det er en helt grunnleggende forskjell på tro og handling. Det er også en grunnleggende forskjell på å velge vekk personlige muligheter p.g.a. en tro – f.eks. sex før ekteskapet, shopping på hviledagen eller rusmidler – og å påtvinge dette på andre.

Og til alle de som er så skeptiske til islam. La meg minne dere på at når det gjelder individets frihet i Norge, så er det begått mye større urett i kristendommens navn. Selv er jeg lykkelig ateist, jeg tror kun på meg selv…

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
16 years ago

Enig i at det er positivt, men det virker som om det kommer etter en hel del press. Ting som kommer som følge av press er ikke alltid bra, men jeg synes allikevel at det er veldig fint.

Tom Arnesveen
16 years ago

Islam er basert på Koranen, og at denne er skrevet av Gud selv gjennom Muhammed. Koranen er derfor ikke åpen for fortolkning. I Koranen står det at ikke-muslimer og kvinner er mindreverdige, og kan mishandles. Dette er oppfordring til eiendomskrenkelse. Som Bent Mosfjell skriver har også fundamentalistisk kristne begått en stor mengde ugjerninger, direkte basert på tekster i Bibelen. Forskjellen er at kristendommen innebærer at Bibelen er skrevet av mennesker, og således er åpen for tolkning. Derfor mener jeg at islamisme (fundamentalistisk muslimisme) bør forbys.

Ragnarkisten
Ragnarkisten
16 years ago

La meg tilføye at forskjellen på islam og kristendom, er at der kristendommen i meget stor grad har innordnet seg demokratiske prinsipper, så har svært mange samfunn med islamsk styresett, ikke gjort dette. Når man snakker om religion har man lett for å bli veldig teologiske. Jeg skal ikke underkjenne at teologi er viktig for troende mennesker, men det er den religøse praksisen som eventuelt kan skade andre mennesker. Ergo er det den som er avgjørende for vår betraktning av ulike religioner!

Jon Arne
15 years ago

Æ synes at all fra dæm jævla katolikan til dæm musliman burde finn på nå bedre å gjør enn å gå rundt å sperm skit om religon over alt.
D e jo på grunn av religon at det e krig i verden.

(Denne kommentaren ble redigert på grunn av språkbruken. Vi er liberal, men unødvendig banning liker vi ikke på våre sider. Hilsen Solvik)

Nicolai
Nicolai
15 years ago

FÅ SE DEn JÆVLA TEGNINGEN!

KG
KG
15 years ago

bare å google det

Fra arkivet