Ukategorisert

Det er lett å jukse ved stortingsvalget

Liberaleren avslører hvor enkelt det er å jukse ved stortingsvalget i år. Du kan uten problemer klare å stemme både 2, 3, 5 og kanskje 10 ganger.

Jeg var nettopp på informasjonsmøte for stemmeavkryssere ved valget i Oslo. Jeg spurte eksplisitt om det var nødvendig å legitimere seg for å få lov til å stemme, og svaret var nei.

Legitimering foregår på følgende måte: Velgere med valgkort spørres om fødselsdato. Hvis denne kan oppgis i løpet av to forsøk, får vedkommende stemme uten legitimasjon. Velgere uten valgkort bes oppgi fornavn og etternavn (eventuelt stave det), i tillegg må de også oppgi fødselsdato.

Tenk over dette. Hvor mange venner med samme kjønn og tilnærmet samme alder, kan du fødselsdato og bosted til? Hvor mange kan du lett finne dette ut for? Svaret vil i de fleste tilfeller være at man kan mange fødselsdatoer!

Juksing foregår ganske lett ved at du møter opp kl. 09.00, oppgir navn og fødselsdato til den du vil stemme for. Du stemmer og forsvinner videre til neste stemmekrets der du gjentar prosedyren. På slutten av dagen stemmer du i eget navn!

Liberaleren har sjekket prosedyren opp med valgloven der det står: «Stemmestyret kan kreve at en ukjent velger legitimerer seg.» (§ 9-5. Stemmegivning i valglokalet , pkt 2) Det er altså ingen krav om legitimasjon.

Med litt organisering kan en liten ungdomsorganisasjon, f.eks. Rød Ungdom, skaffe mange hundre stemmer ekstra – kanskje oppimot 1000 – til Rød Valgallianse. Dette kan avgjøre om RV får en stortingsrepresentant fra Oslo. Det samme kan f.eks. Unge Venstre gjøre for å sikre Dørum gjenvalg!

Liberaleren tror noe av slappheten skyldes – ved siden av liten tradisjon for valgjuks i Norge – det uuttalte faktum at individuelle stemmer ikke har betydning (skrev litt om dette i forbindelse med sist valg, en større artikkel om temaet følger senere i denne valgkampen). Det må svært mye juks til for at det juksingen har betydning for valgutfallet.

Prosedyrene er imidlertid så slappe at en velorganisert kampanje der man stemmer f.eks. for førstegangsvelgere, vil kunne vippe et jevnt valgresultat. Førstegangsvelgere har lavere valgdeltakelse enn gjennomsnittet og er ofte opptatt på skolen de første 5-6 timene av stemmetiden. Det er veldig lett å få tak i fødselsdatoen til mennesker, bare prøv! En kampanje organisert av 20 personer med en del ekstra fotsoldater på valgdagen, vil ikke kreve så veldig mye arbeid. Når valget foregår i en stor by som Oslo der mennesker ikke kjenne hverandre (i motsetning til i en liten bygd der alle kjenner alle), er faren for å bli avslørt ganske ubetydelig.

Når den man har stemmet for eventuelt kommer i valglokalet for å stemme, vil vedkommende bli avvist som en som allerede har stemt. Det er ingenting hun eller han kan gjøre med det. Dessuten har det jo ikke noe betydning for resultatet at en enkelt velger ikke får lov til å stemme. Det må oppdages svært mange slike for at det kan bli snakk om å underkjenne valget!

Årets valg er et stortingsvalg. Samme prosedyre brukes imidlertid ved kommunevalg, både for to år siden og også i 2007 dersom ikke prosedyrene endres. Ved kommunevalg er det mulig å påvirke hvem som blir innvalgt fra en liste, noe som i praksis er umulig ved stortingsvalg. Det er i mange tilfeller få personstemmer som avgjør hvem som blir representert i bystyret for et parti.

De av oss som kjenner godt til intern kniving om posisjoner innad i politiske partier, vet hvor viktig det er å få valgt inn de riktige personene. En kampanje ved et kommunevalg som gir et parti noen hundre stemmer ekstra – og i tillegg har kummulert de riktige personene – kan endre bystyrets sammensetning radikalt! Kanskje skjedde det allerede i 2003? Sannsynligheten er i hvert fall stor for at det skjer om 2 år…

Det er trist at det er så lett å jukse ved valg i Norge!

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Runar Karlsson
Runar Karlsson
16 years ago

Da burde myndighetene snarest innføre krav om legitimasjon. Det ville være en smal sak, og hvis ikke myndighetene prøver å gjøre valget så sikkert som mulig så gjør de ikke jobben sin!

Alle har vel i hvert fall bankkort og/eller førerkort, så det burde ikke være noe problem for noen å måtte vise legitimasjon når man kommer for å stemme. Selv har jeg gjennom jobben adgang til hundrevis av personers fødselsdatoer, mon tro hvor mange ganger jeg kunne stemme hvis jeg gikk inn for å jukse?

Makan…

Pleym
Pleym
16 years ago

Jeg har selv erfart hvor lett det er å jukse hvis man ønsker det. Som registrert bosatt i Eidsvoll til og med valget 2003 opplevet jeg et av de siste valgene da jeg møtte opp i valglokalet mitt (Finstad skole)og sa navnet til en av de lokale partikoryfeene som var utskremt som valgfunksjonær at de 1) ikke ba om legitimasjon, og 2) krysset av for faren min sitt navn (vi har samme fornavn og efternavn, men forskjellig mellomnavn). Det var først efterpå jeg kom til å tenke på dette, og sa ifra til ham før han dro for å stemme,… Read more »

L
L
16 years ago

Hvordan vil du kombinere internettstemming med prinsippet om hemmelige valg?

Arild
Arild
16 years ago

Internet valg kan virke som et bra alternativ, men dersom vi ser mer nøye på hva dette innebærer er det ikke vanskelig å se hvorfor dette, per idag, i seg selv kan være en fare for demokratiet. Et av hoveprinsippene i et valg er at en stemme skal være anonym. – Til L, jo, det er mulig å få dette anonymt -. Anonymitet vi si at det ikke er mulig å finne tilbake til en velger, gitt en stemme. Hva innebærer egentlig dette ? Fra et system synspunkt vil det si at det, ved design, ikke er mulig å gjøre… Read more »

L
L
16 years ago

Jeg tenkte mer på problemet med at andre kan finne ut hva en stemmer. I et slikt system er det ingenting i veien for at noen kan betale eller true folk for å få dem til å stemme mot sin overbevisning. Dette problemet kan på ingen måte unngås dersom internettstemming innføres.

Pleym
Pleym
16 years ago

Hvis internett blir brukt til å levere selvangivelse, betale regninger, spare penger, spekulere i aksjer – burde det være mulig å stemme på internett.

Problemer er til for å overvinnes. Det er jeg helt sikker på at datateknologien skal klare når det gjelder «sikker» stemmegivning på internett.

Brasil gjennomførte datavalg da nåværende president ble valgt. Jeg skal forsøke å finne ut mer om erfaringene derfra.

Valgfunksjonæren
Valgfunksjonæren
16 years ago

Var selv på et møte for forhåndsstemming, og det ble faktisk presisert at dersom en velger ikke har med seg legitimasjon kan han IKKE stemme…

Bent Mosfjell
16 years ago

Regelverket er slik at det kreves legitimasjon ved forhåndsstemming, men at dette ikke kreves ved stemming på selve valgdagen.

På det møtet jeg var på, ble det nevnt at dette skillet av og til førte til litt forvirring.

Fra arkivet