Ukategorisert

Skivebom fra bekymrede fedre

I en rekke medier idag tar diverse mannsorganisasjoner avstand fra årets TV-aksjon fordi den «kollektiviserer menns ansvar for at kvinner mishandles».

Flere organisasjoner skriver i et opprop mot TV-asjonen «Drømmefanger»: «Vi støtter ikke TV-aksjonen i den utstrekning den holder menn og mannlighet kollektivt skyldige i all urett og vold som rammer kvinner, og i den utstrekning den fremstiller kvinner som utelukkende ofre og menn som utelukkende overgripere».

Medmindre man selv utøver vold mot kvinner eller unnlater å gripe inn når man får kunnskap om slikt, har man ingen grunn til å føle seg «angrepet» eller mistenkeliggjort av årets TV-aksjon.

Vold, uansett hvem den rammer, er et angrep på menneskets integritet og verdighet.

Det er ikke vanskelig å forstå menns frustrasjon over systematisk skjevhet i saker om barnefordeling efter skilsmisser, kvinner som saboterer menns samvær med egne barn, og fortvilelsen over å havne på bar bakke økonomisk efter en skilsmisse.

Det blir imidlertid fullstendig misforstått å ta ut denne frustrasjonen i et angrep på en innsamlingsaksjon som bidrar til øket oppmerksomhet rundt temaet vold mot kvinner.

Det er lenge siden 1970-tallsfeministenes kollektive angrep på menn og mannsrollen. Idag er menn opptatt av å ta sin tørn både i hjemmet, med pappapermisjon – og i kamp for kvinners rettigheter. Kvinnediskriminering er like mye «ut» som 1950-tallets stereotype kjønnsroller. Både menn og kvinner nyter idag godt av mer allsidige kjønnsroller, formelle og reelle rettigheter og muligheter.

Den nylig avgåtte justisminister løftet «trafficking» – salg av kvinner og barn til den internasjonale sexindustrien høyt opp på sin politiske prioriteringsliste. Bruk av voldtekt som «våpen» mot kvinner er kjent fra krigene på Balkan på 1990-tallet. Også i Syd-Amerika ble spesielle torturinstrumenter brukt mot kvinner som engasjerte seg for frihet og demokrati.

Amnesty fikk nylig kritikk i Dagbladet av en SV-politiker for å ha gått inn i «den private sfære» gjennom sin kampanje for å få slutt på vold mot kvinner. Men vold mot kvinner handler ikke bare om den private sfære, men like mye om at kvinner blant annet i diktaturer og krigssituasjoner har vært spesielt utsatte.

Årets TV-aksjon har en visjon; drømmen om en verden uten vold mot kvinner.

Vold, uansett om det er mot kvinner, menn, barn eller dyr er ingen bagatell. Å redusere årets TV-aksjon til en kamp mellom menn og kvinner er fullstendig skivebom. Vold – uansett offer – er et tema å engasjere seg i.

For alle.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
esl
esl
16 years ago

Men kva skal pengane brukast til, heilt konkret? Vald mot kvinner i Norge? Det blir i så fall for dumt. Å prate om vald mot kvinner i Sudan og Norge i samme andedrag blir i allefall skivebom. Kvinner i Norge er i ein heilt annan situasjon enn kvinner i f.eks. u-land. Om aksjonen hadde spesifisert kor pengane skal gå, hadde nok reaksjonane uteblitt.

esl
esl
16 years ago

Ok, etter å ha tatt ein tur innom nrk sine nettsider står der nokså vagt at pengane skal brukast i «noen av verdens fattigste områder». Men det inntrykket som skapast er at vald mot kvinner i Norge er like omfattande som i resten av verda, noko som er heilt urimelig. Sjekk f.eks.

http://www.nrk.no/programmer/tv/tv_aksjonen2005/5143396.html

Pål Magne Ånestad
16 years ago

Selv om jeg ikke har så veldig mye til overs for feminister, synes jeg denne mannsaksjonen blir for dum. Skal vi først organisere oss MOT en feministsak bør det faen meg være kvotering, ikke å nekte hjelp til de som faktisk har fått bank av mannen sin.

Victor Hugo
Victor Hugo
16 years ago

Det står skrevet: «Medmindre man selv utøver vold mot kvinner eller unnlater å gripe inn når man får kunnskap om slikt, har man ingen grunn til å føle seg «angrepet» eller mistenkeliggjort av årets TV-aksjon.» Det er feil. De finnes menn som har blitt falskt anklaget for vold av en kvinne, og da har man en grunn til å reagere på den ensidige fremstillingen som tv-aksjonen medvirker til å sprede. At det kun er kvinner som er offer og menn som er voldelige. Tilstanden i landet har gått så langt at en mann blir uglesett og mistenkliggjort med en gang,… Read more »

Thomas Johansen
Thomas Johansen
16 years ago

Så ser vi det igjen: Skremmsel propagandaen skal få oss på rett kjøl og alle menn skal føle seg som en potensiel voldsmann som bare venter på en sjanse til å denge kona. Skjønte første gang jeg så reklamen at tallene umulig kunne stemme, i følge dem er 180.000 kvinner i norge mishandlet på grensen til døden. Merkelig at vi i hele tatt har et samfunn som fungerer med slike tall. Krise senterne ville blitt bygder med slike tall. Jeg er helt for et fokus på kvinne vold ettersom jeg selv har sett hvor destruktivt dette kan være for et… Read more »

Fra arkivet