Ukategorisert

Et prisverdig initiativ

Regjeringen ønsker å utrede hvilke deler av regelverket som koster unødvendig mye for aktørene i næringslivet. Målet er å gjennomføre forenklinger som merkes for bedriftene. Et prisverdig initiativ fra nærings – og handelsminister Odd Eriksen.

Politikerne har dyttet så mange lover og regler på bedriftene at mange bruker svært mye ressurser på å følge regelverket og fylle ut alle skjemaene som følger med de ulike reglene. Kostnadene og vanskelighetsgraden er så stor at mange bedrifter driver ulovlig. Det er for en god del av næringsaktørene umulig å forholde seg til alt som er vedtatt av politikerne.

I andre land er regelverket kartlagt. Nederland, Danmark og Storbritannia har satt i gang tiltak som skal redusere bedriftenes administrative kostnader. I Nederland er det snakk om forenklingsplaner som vil bety over 4 milliarder Euro mindre i kostnader for bedriftene. Hva regnestykket blir i Norge er vanskelig å vite, men vi snakker om flere milliarder kroner på grunn av unødvendige lover og regler vedtatt av politikerne. Dessverre definerer Liberaleren og statsråden unødvendig lover og regler forskjellig. Lover som er unødvendig for oss, setter statsråden sannsynligvis stor pris på.

Forhåpentligvis blir resultatet av den norske utredningen at lover, regler og byråkrati reduseres kraftig. Dagens unødvendige regelverk bør ikke erstattes av nye lover og regler. Skribenten har en slik frykt, selv om initiativet til statsråden er prisverdig.

Utredningen skal være ferdig høsten 2007, lover nærings – og handelsminister Odd Eriksen i en pressemelding.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Carl-Henrk Lund
16 years ago

jeg er veldig lite imponert over dette. trodde dette var primæroppgaven til nærings- og fornyingsdepartmentet det å til enhver tid ha oversikt over hvilke lover, regler, betingelser og prosesser som finnes i det offentlige og som det private blir eksponert for. er ikke spesielt overbevist når dette eksplisitt må gjøres til et eget initiativ. redd for at det offentlige har mindre kontroll og oversikt enn det jeg liker…

Børge Svanstrøm Amundsen
16 years ago

Fra pressemeldingen, sitat:

«-Det er for tidleg å seia kor mykje bedriftenes kostnader kan reduserast, men ein reduksjon på nokre få prosent vil kunna bety mykje for konkurranseutsette næringar.»

…og videre:

«-Regjeringa har store ambisjonar for kva me skal få til på dette området, seier Eriksen.»

Store ambisjoner betyr i BESTE FALL noen få prosent. Næringsministeren deler ut peanøtter. Jeg tviler for at dette vil ha noen målbar effekt.

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

Det er rart at ingen har sett det komiske
i Odd Erikens utspill. Venstresiden har
ingen interesse for arbeidsgivere og deres
utfordringer. Venstresiden har alltid tatt
det for gitt at det er noen som gidder å
starte bedrifter og øve reell verdiskaping.
Altså, venstresiden har i all tid utnyttet
at det finnes mennesker som ikke klarer
å gjøre ingenting, uansett hvor meget de
blir terrorisert av papirvelde og tyveri.

Fra arkivet