Ukategorisert

Et prisverdig initiativ

Regjeringen ønsker å utrede hvilke deler av regelverket som koster unødvendig mye for aktørene i næringslivet. Målet er å gjennomføre forenklinger som merkes for bedriftene. Et prisverdig initiativ fra nærings – og handelsminister Odd Eriksen.

Politikerne har dyttet så mange lover og regler på bedriftene at mange bruker svært mye ressurser på å følge regelverket og fylle ut alle skjemaene som følger med de ulike reglene. Kostnadene og vanskelighetsgraden er så stor at mange bedrifter driver ulovlig. Det er for en god del av næringsaktørene umulig å forholde seg til alt som er vedtatt av politikerne.

I andre land er regelverket kartlagt. Nederland, Danmark og Storbritannia har satt i gang tiltak som skal redusere bedriftenes administrative kostnader. I Nederland er det snakk om forenklingsplaner som vil bety over 4 milliarder Euro mindre i kostnader for bedriftene. Hva regnestykket blir i Norge er vanskelig å vite, men vi snakker om flere milliarder kroner på grunn av unødvendige lover og regler vedtatt av politikerne. Dessverre definerer Liberaleren og statsråden unødvendig lover og regler forskjellig. Lover som er unødvendig for oss, setter statsråden sannsynligvis stor pris på.

Forhåpentligvis blir resultatet av den norske utredningen at lover, regler og byråkrati reduseres kraftig. Dagens unødvendige regelverk bør ikke erstattes av nye lover og regler. Skribenten har en slik frykt, selv om initiativet til statsråden er prisverdig.

Utredningen skal være ferdig høsten 2007, lover nærings – og handelsminister Odd Eriksen i en pressemelding.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer