Diverse, Magasin

LO knekker lønnskonkurransen

LO har fått med seg Tariffnemden på et historisk vedtak, som gjør det vanskelig for utenlandske arbeidere å konkurrere med norske – ved å kreve lavere lønn.

Ifølge NRK fattet Tariffnemden igår et historisk vedtak: Fra nyttår skal faglærte arbeidere på norske byggeplasser betales tarifflønn. Uansett om de er organiserte i fagforeninger eller ikke.

LO har følt seg sterkt plaget av konkurransen fra utenlandske arbeidere. Disse kan konkurrere ved å kreve lavere lønn enn norske arbeidere, og vise at de har bedre arbeidsmoral og raskere arbeidstempo.

Istedenfor å ta opp konkurransen, anklager LO arbeidsgiverne for såkalt sosial dumping. Billig arbeidskraft fra utlandet skal brukes for å ta knekken på det høye norske lønnsnivået.

Nå har de altså fått Tariffnemden med seg.

Og dette skjer i en situasjon der det er mangel på arbeidskraft, spesielt i byggebransjen. Regjeringspartiene SV og SP har ønsket å bremse veksten i det private forbruket – selv om dette skaper sysselsetting. også for utenlandske arbeidere. Istedet skal arbeidskraften brukes i offentlig sektor, til skoler, barnehaver, sykehjem etc.

Utenlandske arbeidstagere har søkt til Norge for å finne arbeid, slik at de kan brødfø sin familie hjemme. Norge har et høyere lønns- og utgiftsnivå enn hjemlandene til disse arbeidstagerne. De sender derfor penger hjem. Norsk lønnsnivå vil gjøre disse arbeiderne langt rikere i hjemlandet enn de arbeiderne som har forblitt i hjemlandet – og øke klasseskillet der.

Om vedtaket fører til færre jobber for utenlandske arbeidstagere, gjenstår å se. Det er ihvertfall mangel på arbeidskraft. Når kostnadsnivået øker, kan jo dette bremse efterspørselen.

Da venter arbeidsledighet i hjemlandet isteden.

LO og solidaritet? Ikke med utenlandske arbeidstagere ihvertfall.

LOs solidaritet strekker seg kun til egne medlemmer – og til norskegrensen.

LOs solidaritet handler om å beskytte egne privilegier, og å unngå konkurranse. Dèt er innholdet i den norske sosialismen anno 2006.

Mest lest

Arrangementer