Diverse, Magasin

Ytringsfriheten til Marianne Aulie

Det er merkelig at ingen forsvarer ytringsfriheten i denne saken og at ingen gjengir navnene Aulie kom med.

Ytringsfriheten er viktigst når den bruker til å si ting som andre mener burde forblitt usagt. Marianne Aulie har ikke fått noen sterk støtte etter at hun på direktesendt radio i går navnga to kjendiser som hun mener forsøkte å voldta henne på tidlig nittitall. Ingen norske aviser har lagt ut navnene i sine kommentarer, de lenker heller ikke til andre som har gjort det.

Saken har flere sider som alle er svært viktige i forhold til ytringsfrhet og liberale prinsipper.

Det første er knyttet til om Aulies uttalelser er akseptable. Svaret er veldig enkelt. Ethvert menneske må ha rett til å gi uttrykk for sin oppfatning av hva som har skjedd i fortiden. Dette innebærer retten til å gi uttrykk for den forvirring som befinner seg i ens hode.

Betyr det at man kan straffes dersom man sier noe som er usant? Det avhenger av konteksten. Et typisk eksempel på en slik situasjon er ved salg av produkter der varer kjøpes og selges. I gråsonen ligger ofte budskap i reklame. Et annet eksempel er ved vitneførsel i en rettsak der man har forpliktet seg til å snakke sant. Disse tilfellene har det til felles at det foreligger en implisitt eller eksplisitt kontrakt der sannhet avtales.

Liberaleren vil forsvare Aulies rett til å ytre seg som hun vil i den aktuelle konteksten uavhengig av hva som skjedde på et nachspiel for mange år siden. Hun må få lov til å gi uttrykk for sine meninger om hva som skjedde, uavhengig av om det faktisk ble foretatt et voldtektsforsøk.

Det er imidlertid svært alvorlig at mange i denne saken snur bevisbyrden på hodet. Det er en selvfølge at Marianne Aulie må bevise at et voldtektsforsøk har skjedd for at kjendisene skulle bli dømt. Likeledes bør det bevises at Aulie snakker usant dersom det i det hele tatt skal kunne rettes rettslig kritikk mot hennes uttalelser. Hun trenger ikke bevise at hun snakker sant. Det er derimot de eventuelt fornærmede som må bevise at hun snakker usant.

Det oppstår et dilemma dersom Aulie saksøkes for injurierende ytringer og blir dømt. Da kan man si at hun har rett til å mene seg voldtatt av de to mennene, men hun kan ikke si det. Ihvertfall ikke i mediene. Hun har fått sin ytringsfrihet innskrenket. Og også sin livshistorie retusjert – av domstolene.

Det er i denne konteksten at det er skremmende at kjendisadvokat John Christian Elden truer de som publiserer navnene med anmeldelse. Skal hva som publiseres begrenses av trusler?

Flere plasser på nettet, bl.a. her, kan man lese at det var Morten Abel og Marius Holst som ble navngitt av Marianne Aulie. Vi minnes en sak for en tid siden da det gikk spekulasjoner om en TV2-reporters omgang med en kriminell. Navnet ble ikke offentliggjort og feilaktige rykter spredde seg.

Liberaleren vil selvsagt ikke gå god for Aulies beskrivelse av det som skjedde eller beskylde de to navngitte kjendisene for noe. Det er imidlertid et poeng at vi ikke fra noen pålitelige kilder kan få bekreftet at det faktisk var Abel og Holst som ble omtalt av Marianne Aulie.

Feilaktige sitater florerer på nett. Her svikter pressen grovt. Aulies uttalelser er en nyhetssak som er slått stort opp. Da bør pressen gi utfyllende og relevant informasjon.

De er kanskje undertrykt av mediemonopolet representert med Vær Varsom Plakaten som Liberalerne ikke anerkjenner? Pressen løper i flokk, ofte vekk fra ytringsfriheten slik vi så i karikaturstriden.

NRK legger ut alle programmene til Mina fortløpende på nett etter at de har vært på luften. Det var et hull i oversikten, et program var fjernet. Mine tanker gikk tilbake til et berømt bilde der Trotskij var retursjert bort.

Historieforfalskningen

0 0 vurderinger
Vurdering
59 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
GT
GT
14 years ago

Først må jeg si at jeg ikke kjenner til denne siden så godt. Kom faktisk over den på et nyhetsøk etter et nyhetssøk på en kjent artist. Det er en grunn til at media ikke publiserer navnene. Vær varsom plakaten: 4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, …….-> når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget… Read more »

Grinete
Grinete
14 years ago

Må si meg enig i dette… men klaert man skal ikke drite på eliten ustraffet..

Bent Johan Mosfjell
14 years ago

Nettopp, de kryper i flokk. Sannhet og ytringsfrihet er underordnet andre hensyn. Det er ikke en fri presse! Når en sak er viktig nok til å løftes frem, bør den også være viktig nok til å omtales mest mulig presist!

Etter at artikkelen er publisert, har jeg lagt merke til at flere av karikaturstridens store fanebærere ikke er så opptatt av ytringsfrihet i denne saken.

http://vampus.blogspot.com/
http://torbjorn.ungehoyre.no/1173777252_ny_tid.html

Og joda, jeg ser at sakene ikke er identiske… De har imidlertid det til felles at en samlet offentlighet/presse angriper en enslig person som har brukt sin ytringsfrihet. Hvor er støttepubliseringene nå?

Pål H
14 years ago

jeg var å godt i gang med å kaste ord på deg i dag Bønna, at jeg tar denne også:)

Ytringsfrihet innebærer jo ikke at man kan si hva som helst om hva som helst, selv om den strekker seg langt.

Og hun fikk vel sagt det hun ville, gjorde hun ikke? Så friheten hennes er vel foreløpig sikret vil jeg si.

Bent Johan Mosfjell
14 years ago

Med den logikken kan man jo si følgende:

“Og Selbekk fikk jo sagt det han ville, gjorde han ikke? Så friheten hans er vel foreløpig sikret vil jeg si.”

Dårlig utgangspunkt
Dårlig utgangspunkt
14 years ago

Du skriver at “Det er merkelig at ingen forsvarer ytringsfriheten i denne saken og at ingen gjengir navnene Aulie kom med.” I denne saken handler det i langt større grad om rettssikkerhet, og å forsvare Marianne Aulie mot seg selv. Makan til dum sak å bruke som forsvar for ytringsfriheten skal du lete lenge etter.

Pål H
14 years ago

Nei Bent, det kan man ikke si. Å bli truet på livet av ekstremister og å bli truet med rettssak og erstatning har det til forskjell at sistnevnte vil bli behandlet i en rettssal i Norge, med norske lover og innenfor rammene av norsk rettssikkerhet og lovbestemt ytringsfrihet.

I den grad man er uenig i lovene, feks, grunnlovsbestemmelser om ytringsfriheten, så har vi demokrati og frie valg hvor man har anledning til å påvirke lovene. Du ser vel forskjellen på en lovtekst og en håndfull dynamitt?

GT
GT
14 years ago

Ser ut som at jeg kommer til og titte innom denne siden av og til. Når man påberoper seg rettigheter innenfor lovverket er det en fordel at man kjenner til lovverket i utgangspunktet.

Nevnte sak er foreldet og dermed kan man ikke påvise en straffbar handling. Sannynligvis har hun selv brutt loven og kan bli straffet for dette. Offentliggjøring av navn basert på en ulovlig handling kan også være ulovlig. Regner med at Ansvarlig redaktør her får et brev fra Elden snart 🙂

Pleym
Editor
14 years ago

Brevet er allerede mottatt.

xiando
14 years ago

Jeg ser flere her naivt tror det er ytringsfrihet i Norge. I Norge har dere ytringsmuligheter, ikke ytringsfriheter. Som menneskerettighetsforbryteren Jørn Holme, lederen for terror-nettverket Politiets sikkerhetstjeneste, selv sa det: “Er det ikke straffbart, mener vi at det er politimesterens og PST-sjefens ansvar å treffe tiltak, utenfor påtalemyndighetens ansvarsområde.”. Dette er situasjonen i Norge i dag. Grunnlovens paragraf §100 og andre lover sier hva som er ulovlig, dvs. innenfor påtalemyndighetens ansvarsområde. Den eneste forskjellen på om du skriver noe ulovlig eller lovlig er om du vil ha veldig mild straff innenfor påtalemyndighetens ansvarsområde eller bli torturert utenfor påtalemyndighetens ansvarsområde. Det… Read more »

Jack Shit
Jack Shit
14 years ago

Heilt enig i at navna blir publisert, det er jo allerede ute, og den som hørte programmet vil jo si det til resten av befolkingen likevel. Pisset som Dagbladet og VG holder på med i denne saken er jo idiotisk, skriver om saken opp og ned for å få flere lesere.

Audun
Audun
14 years ago

Forsøket på å true alle som siterer navnene på nettet til å fjerne disse blir jo et forsøk på å redigere historien. Saken ble faktisk kringkastet i statskanalen over et nett som er så godt som tilgjengelig for alle innbygger i landet. Håper flere tar til vettet og skriver navnene rett ut.

Bent Johan Mosfjell
14 years ago

På Nettavisen kan vi lese: “Avis navngir kjendisene” http://www.side2.no/kjendis/article931859.ece Der blir en journalist intervjuet. Avisen er Liberaleren og intervjuobjektet er undertegnede. Jeg ble ikke forespeilet at jeg uttalte meg anonymt, hvis jeg hadde visst det, ville jeg vurdert å ikke uttale meg. Jeg er tilhenger av åpne kilder og ønsker alltid å stå frem med fullt navn. Dette blir veldig Kafka… Anonymiseringen viser imidlertid hvor truet ytringsfriheten er i en sak som dette. Alle store medier er skremt til taushet, og de er livredd for å skrive ordinær journalistikk. Er det et slikt samfunn vi ønsker? Pål: Hvem man skremmes… Read more »

Anne
Anne
14 years ago

ajaj

Norge, den siste Sovjetstaten??
Norge, den siste Sovjetstaten??
14 years ago

BRA!! Topp at det finnes folk som TØR å skrive hva som skjer i media! Saken er vel enkelt og greit at hun påstår en ting, og de to mennene noe annet! Hva som er sannheten skal vel ikke media formidle for mye mening om (det er derfor vi har et rettsaparat),de skal kun RAPPORTERE hva som sies… det å utelate navnene blir jo SENSUR på linje med gamle Sovjet!!! SKREMMENDE! Og selvfølgelig er det Elden, og penger inn på hans konto for oppdraget, som blir saken! Hva har han med å nekte/skremme vanlige folk fra sannheten? Det er jaggu… Read more »

uk-expat
uk-expat
14 years ago

Jeg er lite interessert i den udokumenterte paastand en fra Aulie, men jeg er imponert over at Liberaleren behandler leserne som voksne og ikke proever aa skjule noe som vitterlig ble sagt en nasjonal radiokanal.

Daniel Heggelid-Rugaas
14 years ago

Jeg valte herved å publisere informasjonen, nesten for å trosse de “etablerte kilder” føler jeg.

Dere gjør som vanlig et godt arbeid.

Pål H
14 years ago

Men Bent:
du fikk uttale deg? Og du står fremdeles fritt til å publisere og uttale deg under fullt navn?

Mener du virkelig at et av dine privilegier under ytringsfriheten er å bestemme hva andre skal publisere i sitt navn?

Jo, det er virkelig essensielt hva man skremmes av. Og når man sammenlikner advokater i et fritt land med terrorister, så blir diskusjonen nokså kunnskapsløs og latterlig.

Gud, jeg er så glad jeg har alle ytringsfrihetens hvite riddere her for å kjempe for den gode sak.

Kristian Z
Kristian Z
14 years ago

Det ser ut som at skribenten forsvarer nærmest alle slags injurierende ytringer i offentligheten, og da må en anta at han ikke har skjønt hvorfor vi har injurielovgiving i det hele tatt. Kort forklart, mennesker har en veldig tendens til å tro det den blir fortalt. Dette kan være en praktisk egenskap for å ta til seg så mye sann informasjon som mulig, men betyr også at mennesker tar til seg og tror på veldig mye USANN informasjon. Se bare hvor utbredt religiøsitet er. Alle kjenner til hvor utrolig fort rykter sprer seg. Folk og hører et rykte og tror… Read more »

Peder M
Peder M
14 years ago

Jeg kan ikke se at det er ulovligt for noen å si at en person sa noe om to andre personer, det er jo kun fakta når man sier at Marianne skylder Morten og Marius for “nesten voldtekt” Om hun snakker sant eller ikke er en helt annen sak.

Pål H
14 years ago

Helt riktig Peder M. Og et annet ord for det er slarv. Det er heller ikke ulovlig alltid, men det blir jo ikke edelt av den grunn.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Straffelovens §§ 248 og 249, injurielovgivningen, er blitt ganske utvannet med årene – særlig takket være EMD’s praksis; for øvrig den samme EMD som i sin tid avviste Kjuus’ påstand om utilbørlig innskrenkning av hans ytringsfrihet som grunnløs. Loven skiller mellom sanne og usanne ærekrenkelser, og i bunnen ligger prinsippet om utilbørlighet. Det kan f.eks. være utilbørlig å fortelle om Peder Ås’ fortid som blodtørstig barnemorder, nettopp fordi han evt. har sonet sin straff og således lagt forholdet bak seg. Det må ses utifra den konteksten ytringen blir fremsatt i. I det foreliggende tilfellet har følgende skjedd: En PR-kåt kunstnèr… Read more »

Kris M
Kris M
14 years ago

Sitat: “Likeledes bør det bevises at Aulie snakker usant dersom det i det hele tatt skal kunne rettes rettslig kritikk mot hennes uttalelser. Hun trenger ikke bevise at hun snakker sant. Det er derimot de eventuelt fornærmede som må bevise at hun snakker usant.”

Så Bent, hvis jeg sier på radio at du voldtok meg på julebordet, er det DU som må bevise at jeg lyver? Greit nok at du ikke anerkjenner Vær Varsom-plakaten, men hvis du samtidig forkaster hele den vestlige verdens rettsfilosofi, sliter du.

b
b
14 years ago

Dersom Bent ønsker å få retten til å dømme deg for den løgnen så JA, da må han absolutt bevise at du lyver. Det er jo nettopp det som er den vestlige verdens rettsfilosofi: man er uskyldig intil det motsatte er bevist. Det gjelder også anklageren!

Harry Steen
Harry Steen
14 years ago

Nå har Liberaleren kommet ned på ett absolutt bunn nivå. Se&hør journalistik der en kopierer inn rykter og pisser i brønnen.
Jeg arbeidet under en redaktør i Avisen Nordmørsposten som lørte meg om brønnpissere. Det var de som bragte slarv og rykter videre, men understreket alltid at det var ikke deres oppfatninger og meninger.
Hadde stor tillit til Liberaleren som en seriøs aktør med gode skribenter, men dette er som skrevet bunnnivå. Annsett Nelvik & co. De bruker samme logikken som gjøres i denne saken. Sannhet og bevis burde være alfa omega når en beskylder noen for slike uhyrlige påstander.

Bent Johan Mosfjell
14 years ago

Hvis du også hadde lært å lese og tenke da du jobbet i avis, ville du skjønt at kjernen i artikkelen er argumentasjon knyttet til ytringsfrihet. Denne kan selvsagt kritiseres og utdypes, og det er kommet frem flere relevante poenger i kommentarene, men å karakterisere det på den måten avslører manglende evne til prinsipiell tenkning utover de tabloide overskriftene som alle andre har. Liberaleren har tatt dagens tabloide hovedsak fra fremsiden til avisene og foretatt en ideologisk vurdering av sentrale elementer knyttet til saken. Dette er i tråd med vår kritiske virksomhet i 8 år og det kommer vi til… Read more »

Adam S
14 years ago

Stå på gutter!!!! Dere bekrefter bildet av liberalismen som en gutteromsfantasi for prepubertale nerder!

Knut Johannessen
14 years ago

“I motsetning til alle andre har vi tatt påstandene fra Aulie og løftet dem frem i lyset slik at de kan vurderes utifra sannhet og bevis.” På hvilket grunnlag skal påstandene kunne vurderes? De er jo bare påstander! Hvilken sannhet og hvilke bevis? Poenget er jo at det er umulig å bevise dette med mindre de påståtte overgripere står frem og tilstår. Inntil da er Aulies utsagn ikke noe som kan vurderes av andre. Det er jo interessant at retten til å ytre seg med en påstand om et lovbrudd mot et annet menneske, setter til side rettsprinsipper om at… Read more »

Jarle
Jarle
14 years ago

viktig artikkel med mange gode poeng om en vanskelig sak!! Dersom det skal være slik at man ikke kan si noe man selv vet er sant, bare fordi det går utover andre (som faktisk kan være skyldige) er vi naturlig nok på ville veier! Ville blitt vanskelig å si noe som helst dersom alt negativt må verifiseres av en domstol.. Hvis det eneste stedet man kan uttale seg om kriminelle handlinger og gjengi navn er i en lukket rettsal går ytringsfriheten i gal retning slik jeg ser det.. I et åpent samfunn må vi tåle dette. Hvis mediene hadde spilt… Read more »

Kristian Z
Kristian Z
14 years ago

Kris M skriver: “Det er jo nettopp det som er den vestlige verdens rettsfilosofi: man er uskyldig intil det motsatte er bevist. Det gjelder også anklageren!” Skyldig i hva? Skyldig i å ytre en ærekrenkelse hvis sannhetsgehalt ligger utenfor enhver praktisk mulighet å få fastslått? I så fall ligger beviset i NRKs arkiver, og innsigelsen din er irrelevant. Det MÅ være forbudt å kunne slenge ut svært ærekrenkende beskyldninger som hverken kan bevises å være sanne eller usanne, ellers er vi på ville veier, for å bruken en annen her sine ord. Slike beskyldninger, enten de er sanne eller usanne,… Read more »

bullar
bullar
14 years ago

Noen burde sjekke kildene grundigere…

Mennene det var snakk om var nemlig (i nevnt rekkefølge):

1. Erling Fossen (Martine Aurldals samboer)

2. Aune Sand (filmskaper, som går for å være geni).

Grunnen til mange på nettet tror at to andre visse menn ble nevnt av Aulie, er nok at det i går lå et falsk lydopptak på youtube, hvor en kvinnestemme som foregis å være Aulies er klippet inn petre-radioprogrammet (ikke rart at de som ikke kjenner Aulies stemme godt nok har blitt forvirret).

Anders Eldor Boye
Anders Eldor Boye
14 years ago

Det er mange uttalelser her somkan gi næring til juristers nedlatenhet mot folk som ikke er jurister, for her er det sannelig mange som uttaler seg om rettsregler og rettslige prinsipper uten å ha filla peiling. http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-027.html#246 Les den godt, og nei, her blir det ikke nødvendigvis avgjørende om man former sine anklager som gjengivelse av hva andre har sagt. Og “b”: Bevisbyrde er ikke så lett, skjønner jeg. Bevisvurderingen med “skyldig inntil det motsatte er bevist” vil her gjelde bevis om vedkommende faktisk har kommet med den (mulig) straffbare ytringen. Det innebærer rett og slett at man skal være… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Henvisningen til straffelovens 23. kapittel er relevant, men slett ikke uttømmende. Som jeg vel allerede nevnte har lovgivningen i en rekke dommer fra de siste 100 årene blitt tolket og noen vil si utvannet. Det er f.eks. nå ikke lenger straffbart å komme med karakteristikker, mens det å bli kalt en slyngel i andres påhør i året 1898 medførte tretti dager vann og brød. Men i dette tilfellet dreier det seg om konkrete, alvorlige beskyldninger rettet mot to personer. Dersom det skulle bli reist straffesak mot Auli, vil bevisspørsmålet være rimelig enkelt, idet det som skal bevises ikke er om… Read more »

maxium
maxium
14 years ago

Så ruset som Abel og Holst blir det vanskelig for de å huske hva som skjedde for 13652 nacspill siden,,de husker vel knapt gårsdagen..

VamPus
14 years ago

Spennende å se at folk mener at det er en sammenheng mellom retten til å trykke politiske karikaturer og å anklage noen for voldtekt. Og så merker jeg meg at jeg ikke lenger har rett til å la være å ytre meg, men har publiseringsplikt i alle saker som kan minne om noe som er et angrep på ytringsfrihet.

Hvor dustete går det egentlig an å bli..

Bent Johan Mosfjell
14 years ago

Til Vampus: Er noen beskyldt for voldtekt? Det er snakk om et voldtektsforsøk. Stor forskjell. Jeg merker meg i flere oversikter i store aviser at det er snakk om voldtekt og ikke voldtektsforsøk. Det er altså greit å feilaktig henge ut Marianne Aulie for å anklage noen for voldtekt (noe hun ikke har påstått), samtidig som det er fyfyfy å i det hele tatt gjengi hennes påstander på en presis og konkret måte. Jeg har lyst til å problematisere litt rent prinsipielt uten at det er direkte koblet til denne saken: Jeg har observert ganske mye fyllesjekking og det er… Read more »

Tony
Tony
14 years ago

Morten abel og Marius Holst prøvde å voldta Marianne Aulie. ALLE vet det. Ganske lavmål å skjule identiteten til noen som de fleste av den norske befolkning har fått rede på.

Mulig media gjør det “mystisk” slik at de skal få flere lesere og blest opp saken mest mulig.

Jeg tror at før eller siden vil media ta til fatning og publisere navnene, fordi Morten Abel og Marius Holst vil garrantert si noe om saken når de finner ut at alle tenker på dem som noen BASTARDS! ;D KOZ

Bent Johan Mosfjell
14 years ago

Til siste:

Det er stor forskjell på følgende to uttrykk:
a) x prøvde å voldta y
b) y påstår at x prøvde å voldta y

Erlend
14 years ago

Er dette ytringsfridom det handlar om?! NEI!
Det handlar om å verne to personar som kan vere uskyldig. Og om dei er uskuldige skal dei HELLER IKKJE navngiast! Idiotisk å komme med argumenter som at “alle veit det jo no” og “det var jo på riksdekkande radio”.

Dei treng ikkje meir pepper no. Dei har det sikkert gale nok uavhengig om dei har gjort noko til ho Aulie eller ikkje.
Idiotisk artikkel forresten óg. Lavmål.no.

magne
14 years ago

Det er stor forskjell på følgende to uttrykk:
a) x prøvde å voldta y
b) y påstår at x prøvde å voldta y

Ikke i det brede lags bevissthet – der eksisterer kun alternativ a.

Eva
Eva
14 years ago

Magne, så du mener at for å beskytte det enkle folket bør man ikke publisere b heller?? Flott at vi kan forholde oss til voksne mennesker.

Ivo
Ivo
14 years ago

Serriøst.. ytringsfrihet.? hva om de ikke har gjort det? nei nei.. hun er en som bare må ha oppmerksomhet. dette er måten å gjøre det på.. Hun er nok bare sur for at begge er homo og ingen ville plukke på a.. seriøst hun bør ha NOE form for bevis for dette.. ikke noe CSI materiale men… Nei nei.. som Tommy i Tommy og tigern sier.. :RØLP:
Betyr. Resirkuler Øyeblikkelig alle Lusete Piker!

DeVille
DeVille
14 years ago

Blir for dumt.
Det Marianne Aulie gjorde er ikke akseptabelt.
Hvorfor? Det er riktige veier å gå, altså anmelde forholdet.
Dersom det faktisk skjedde, hun anmeldte det og ikke klarte å felle mennene, ja så si det da, da kan jeg forstå det.

Er mennene uskyldig anklaget, burde de faktisk stå frem, alle som vil vite navnene får vite det likevel, de burde så anmelde henne.
merk, dersom de er uskyldige, noe jeg ikke har grunn til å ta stilling til.

dazzl3d
dazzl3d
14 years ago

Jeg lurer nå på….hva om Marianne Aulie hadde påstått at f.eks. Rune Rudberg dopet og forsøkte å voldta henne.
Hadde vi hatt den samme debatten da?

Morten Fekk
Morten Fekk
14 years ago

Sist sommer gikk Marianne Aulie og Aune Sand ut i alle hovedstadens aviser og påstod at de var blitt rundjult av av bermen i Slottsparken. Det jeg og mange nu spør meg om det kanske var et lite snev av voldtekt her også? Montro om ikke den ene overfallmannen hadde et godt tak i det store brødet til Aune? Og var ikke den andre bittelittegrann nær den lille musa til Marianne. Kasnkje turde ikke de anerkjente kunstnerne å anmeldte dette som et voldtekstforsøk? Kanskje var de redde for ikke å bli trodd? Kanskje må det gå hele 14 år før… Read more »

Pleym
Editor
14 years ago

I saken Morten refererer til her, var det faktisk en av overfallsmennene som sørget for at hva som skjedde kom frem i lyset. Han blogget på VG om hva han (og andre hadde gjort).. Regnet sikkert med litt kred for å ha banket Aune Sand..

Anders Eldor Boye
Anders Eldor Boye
14 years ago

Knudsen: Nei, jeg mente ikke at henvisningen til straffeloven var uttømmende. Det skulle derimot fremgå av de aktuelle straffebud at også videreformidling kunne rammes.

Dephnot
Dephnot
14 years ago

De forbauser meg at folk i liberale miljøer, som ellers er opptatt av individets rettigheter, ikke vektlegger personvern i større grad og at det tas til orde for at ærekrenkelser og beskyldninger om kriminalitet mot navngitte nålevende individer fritt skal være tillatt under dekke av ytringsfriheten. Og samtidig tilogmed hevder at det er opp til de beskyldte å motbevise påstandene… Er dette mennesker som ikke verdsetter begrep som ære, personlig integritet, rykte og anseelse? Og som mener det er opp til hvem som helst å frata deg dette hvis de finner det for godt? Jeg kan forstå tankegangen hvis dette… Read more »

Allviteren
Allviteren
14 years ago

Fort gjort i en port, den som ikke vet hvem Aulie anklagde på direkten nå er sannsynligvis ikke født ennå…..og så går Elden rundt og tror at nesten ingen vet det, mannen må jo være lettere forvirret.

Roar
Roar
14 years ago

Siden alle her virker så opptatt av ytringsfrihet er det kanskje på tide å se en annen side av saken?


Fra Liberalerens arkiv