Ukategorisert

En stor og komplisert kommune

Hvis du lurer på hvorfor kommunen er som en stor tungrodd kloss, kan du studere reklameplanen som politikerne i Oslo holder på å utarbeide.

Høringsutkastet er fra mars 2006. I en pressemelding skrev Plan – og bygningsetaten at etaten skal ivareta næringslivets og befolkningens behov for informasjon om varer og tjenester, samtidig som beboere og besøkende skal skjermes fra reklame i visse sammenhenger. Når målsetningen er bred og myndigheter skal bruke skjønn, blir resultatet ofte komplisert. Skilt- og reklameplanen er ikke et unntak.

Ifølge Dagsavisen vil Fremskrittspartiet gjøre planen enklere, mer liberal. Arve Lønnum mener planen legger opp til at Plan- og bygningsetaten ikke vil få annet å gjøre enn å behandle reklamesøknader. Der har Lønnum et godt poeng.

Liberaleren mener den private eiendomsretten skal gjelde for skilt og reklame. Det er eieren, eller driveren gjennom en avtale med eieren, som må få frihet til å bestemme omfanget av reklame på privat område, privat eiendom. I det offentlige rom er det mer komplisert, men politikerne hadde gjort livet enklere for mange om den private eiendomsretten fikk råde i lag med full ytringsfrihet.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer